Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
286/2023 PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
10. 11. 2023 150,00
285/2023 DNA polymeráza a hot start DNA polymeráza  
Amplia s.r.o.
Studenohorská 12, 841 03 Bratislava
10. 11. 2023 197,00
284/2023 Fast Extract  
VWR International s.r.o.
Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, ČR
10. 11. 2023 618,58
283/2023 magnetické stojany na čistenie DNA (1 veľký, 2 PCR)  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
10. 11. 2023 1 596,00
282/2023 sekvenačné služby  
GenSeq s.r.o.
Wolkerova 1382, 253 01 Benešov, ČR
10. 11. 2023 1 483,75
281/2023 kniha - Soil Color Charts (Japanese)  
Malé centrum, s.r.o.
Radlinského 9, P.O.BOX 71/15, 810 05 Bratislava
10. 11. 2023 379,00
287/2023 Eppendorf Research Plus pipeta 20-200 ul  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
9. 11. 2023 332,64
287/2023 Eppendorf Research Plus pipeta 20-200 ul  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
9. 11. 2023 332,64
280/2023 Neb enzýmy  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
9. 11. 2023 1 985,12
279/2023 laboratórne plášte a obuv  
EKS
-
9. 11. 2023 89,99
278/2023 ročný servis kotlov - 3x Buderus GB162  
Therm comfort s.r.o.
Nad jazierkom 11, 831 07 Bratislava
9. 11. 2023 0,00
277/2023 ročná revízia rozvodu plynu, plynových zariadení a tlakovej nádoby  
Revbos s.r.o.
Na Križovatkách 37/C, 821 04 Bratislava
9. 11. 2023 0,00
276/2023 revízia komínových telies vo výskumnej stanici Katova ul., Banská Štiavnica  
KOMINÁRSTVO Toriský
Obrancov mieru 15, 969 03 Banská Štiavnica
9. 11. 2023 0,00
275/2023 revízia komínového telesa  
Komsys s.r.o.
Vajnorská 48, 831 04 Bratislava
9. 11. 2023 0,00
274/2023 laboratórne špičky a skúmavky  
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Mlynská dolina CH-303, 842 15 Bratislava
9. 11. 2023 1 788,87
273/2023 laboratórne špičky a skúmavky  
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Mlynská dolina CH-303, 842 15 Bratislava
9. 11. 2023 1 982,67
272/2023 laboratórne špičky a skúmavky  
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Mlynská dolina CH-303, 842 15 Bratislava
9. 11. 2023 1 370,10
294/2023 Garmin - GPS map 67i  
EKS
-
8. 11. 2023 648,00
294/2023 tlačiareň Canon i-SENSYS MF272dw  
EKS
-
8. 11. 2023 219,00
271/2023 výmena batérií v záložných zdrojoch UPS  
KAATEL
913 22 Trenčianske Jastrabie 331
8. 11. 2023 0,00
ÚGBR: 175/2023 fixky  
SARTSEDT spol. s r.o.
Pri smaltovni 4, 951 51 Bratislava
7. 11. 2023 42,09
ÚGBR: 174/2023 lekárenský tovar do laboratória  
BENU Slovensko, a. s.
Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
7. 11. 2023 69,23
ÚGBR: 173/2023 papierové utierky  
LEONESS s.r.o.
920 42 Žlkovce 116
7. 11. 2023 125,95
270/2023 úprava kódu CBRB - naprogramovanie modulu zobrazovania emeritnych pracovnikov na web stranku BU SAV  
Centrum spoločných činností SAV, v.v.i., Organizačná zložka Výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
7. 11. 2023 80,00
269/2023 spotrebné laboratórne plasty  
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Mlynská dolina CH-303, 842 15 Bratislava
7. 11. 2023 957,78
ÚGBR: 172/2023 chemikálie  
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r. o.
Seberínyho 1, 821 03 Bratislava
6. 11. 2023 629,56
ÚGBR: 171/2023 chemikálie  
Aloquence, s. r. o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
6. 11. 2023 263,90
ÚGBR: 170/2023 chemikálie  
VWR International s.r.o.
Pražská 442, 28167 Stříbrná Skalice, ČR
6. 11. 2023 302,50
ÚGBR: 169/2023 drobné lab. prístroje  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
6. 11. 2023 820,08
ÚGBR: 168/2023 laboratórny prístroj s príslušenstvom  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
6. 11. 2023 1 690,80
Začiatok  Späť
2
17
Ďalej  Koniec