Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
030/2023 zber údajov o hlavátke podunajskej na riekach Hron, Váh, Orava , Dunajec a Poprad  
Jakob Neuburg, MSc
Payergasse 2/17, 1160 Wien
27. 2. 2023 2 188,20
ÚGBR: 24/2023 tlač postrov  
FaxCOPY, a. s.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
22. 2. 2023 39,62
032/2023 konferenčný mikrofón Jabra Speak 710 - 2 ks  
EKS
-
22. 2. 2023 470,00
029/2023 rôzne organické chemikálie  
EKS
-
22. 2. 2023 1 099,20
ÚGBR: 23/2023 urgentná oprava vykurovacieho telesa  
Peter Kašpar - KAŠPAR
Hydinárska 5A, 949 01 Nitra - Párovské Háje
21. 2. 2023 280,00
028/2023 sterilné špičky s filtrom  
Aloquence s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
21. 2. 2023 78,00
027/2023 dewarova nádoba PL 11 Cryometal  
Aloquence s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
21. 2. 2023 1 296,00
026/2023 horizontálna elektroforéza  
EKS
-
21. 2. 2023 950,00
025/2023 All-on-one PC  
HS technology s.r.o.
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
21. 2. 2023 679,00
024/2023 OneTaq Quick-Load 2X Master Mix with Standard Buffer - 100 rxns  
BIOTECH s.r.o
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
21. 2. 2023 0,00
023/2023 laboratórne skúmavky a špičky  
Life M SK s.r.o.
Gröslingova 20, 811 09 Bratislava
21. 2. 2023 2 257,89
022/2023 pipetovacie špičky  
Life M SK s.r.o.
Gröslingova 20, 811 09 Bratislava
21. 2. 2023 2 244,95
021/2023 opakovaná úradná skúška (OÚS)  
KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
17. 2. 2023 680,34
020/2022 mikroskúmavky  
Aloquence s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
17. 2. 2023 85,30
ÚGBR: 22/2023 diskontinuálne periodické oprávnené meranie znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia  
MM Team s.r.o.
Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
16. 2. 2023 1 048,80
ÚGBR: 21/2023 tlačiareň, klávesnica a myš, atramentové náplne  
Elektrosped a. s.
Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
16. 2. 2023 100,70
019/2023 tekutý dusík  
Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava
15. 2. 2023 0,00
018/2023 chemikália - sulfadiazine  
EKS
-
13. 2. 2023 56,18
017/2023 syntéza oligonukleotidov  
GenSeq s.r.o.
Wolkerova 1382, 256 01 Benešov, ČR
10. 2. 2023 48,35
016/2023 oprava termocykléru  
Lambda Life a.s
Levočská 3, 851 01 Bratislava
10. 2. 2023 861,60
015/2023 laboratórne chemikálie  
BIOTECH s.r.o
Kresánkova 12, 841 04 Bratislava
9. 2. 2023 229,99
ÚGBR: 20/2023 chemikálie  
Lambda Life, a. s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
7. 2. 2023 909,70
ÚGBR: 19/2023 výmena riadiaceho systému MaR pre plynovú kotolňu  
Energyr spol.s r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
6. 2. 2023 14 118,00
ÚGBR: 18/2023 odstránenie nedostatkov na výťahoch (po úradnej skúške)  
HELVYK ELEVATORS, s. r. o.
Levická 51, 949 01 Nitra
6. 2. 2023 1 488,00
014/2023 softvér - Quick Photo Micro 3.2  
ZENA - R Slovakia, s.r.o
Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava
6. 2. 2023 992,00
ÚGBR: 17/2023 pracovné oblečenie a obuv  
PRO-NIK, s. r. o.
Clementisova 39, 949 01 Nitra
1. 2. 2023 485,52
ÚGBR: 16/2023 konferenčný mikrofón  
Elektrosped a. s.
Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
1. 2. 2023 111,40
ÚGBR: 15/2023 oprava stabilizátora elektrického prúdu UPS MGE  
ITSK-Henrich Sonnenschein
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
31. 1. 2023 48,90
ÚGBR: 14/2023 laboratórny materiál  
LABO - SK, s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratilslava
31. 1. 2023 48,30
011/2023 kamera PROMICAM 3-5CP  
ZENA - R Slovakia, s.r.o.
Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava
30. 1. 2023 2 388,00
Začiatok  Späť
17
18
Ďalej  Koniec