Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
032/2022 výmena hlavného vodovodného potrubia v kuchyni a s tým súvisiace práce podľa cenovej ponuky  
Vladimír Auder
Dr. J. Straku 1543/10, 969 01 Banská Štiavnica
23. 3. 2022 5 794,50
033/2022 chemikálie pre molekulárnu biológiu  
Centralchem, s.r.o.
Plynárenská 2, 82109 Bratislava
25. 3. 2022 560,76
034/2022 pravidelné školenie vodičov - referentov  
Roman Minich BRM-BRM
Vápenná 13, 82104 Bratsilava
28. 3. 2022 0,00
035/2022 evniromentálne a klimatické satelitné dáta  
Solargis s.r.o.
Mýtna 48, 811 07 Bratislava
29. 3. 2022 1 000,00
036/2022 rôzne chemikálie  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nabr. 4, 810 06 Bratislava
30. 3. 2022 618,94
037/2022 špecializované chemické výrobky  
EKS
-
31. 3. 2022 1 599,60
038/2022 publikačný poplatok - Preslia 91: 183-213, 2022  
Česká botanická společnost z.s.
Benátska 2, 128 00 Praha 2, CZ
4. 4. 2022 600,00
039/2022 omega profily  
Pavol Zamkovský KERZAM
Jána Rášu 475, 900 86 Budmerice
4. 4. 2022 80,00
040/2022 Klenow Fragment, T4 DNA Ligase  
BIOTECH s.r.o
Kresánkova 12, 841 05 Bratislava
5. 4. 2022 2 095,20
041/2022 sekvenačné služby  
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
5. 4. 2022 3 350,40
042/2022 Zber údajov o vegetácii v lužných lesoch v období jarného aspektu pre účely projektu Vega 119/19  
Karolína Gelatičová
Valaská Belá 450, 972 28 Valaská Belá
25. 3. 2022 300,00
043/2022 tekutý dusík podľa potreby  
Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava
5. 4. 2022 0,00
044/2022 ZA KVETY: "KumTrix." substrát 45l+25l  
TUMA INVEST, spol. s r.o.
Partizánska 300/32, 957 01 Bánovce nad Bebravou
5. 4. 2022 435,00
045/2022 QIAGEN Multiplex PCR Kit (100)  
DYNEX Seris s.r.o.
Nové Kalište 17, 974 04 Banská Bystrica
6. 4. 2022 287,87
046/2022 PBS  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nabr. 4, 810 06 Bratislava
6. 4. 2022 33,60
047/2022 syntéza PCR primerov  
GenSeq s.r.o.
Wolkerova 1382, 253 01 Benešov, CZ
8. 4. 2022 380,99
048/2022 tekutý dusík  
Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava
11. 4. 2022 0,00
049/2022 Stolový počítač HP Pro 300 G6 i5-10400/8GB/256SD/DVD/W10P  
EKS
-
12. 4. 2022 595,00
050/2022 chemikálie pre real time  
Labo - Sk s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
12. 4. 2022 416,46
051/2022 tlač programov konferencie  
TLAČIAREŇ DÓŠA, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 845 30 Bratislava 45
5. 4. 2022 108,00
052/2022 média na kultiváciu rastlín  
BIOTECH s.r.o
Kresánkova 12, 841 05 Bratislava
13. 4. 2022 195,40
053/2022 Miešaný substrát Pulsatilla (pre 400 rastlín)  
But EVERGREEN GARDEN, s.r.o.
P. Horova 22, 841 07 Bratislava
17. 4. 2022 147,00
054/2022 Upgrade webu - Aplikácia pre správu grantov - CBRB SAV vrátane úpravy funkcií a dizajnu  
Ambrela-Solution s.r.o.
Hviezdoslavova 3007/33, 941 11 Palarikovo
20. 4. 2022 2 680,00
055/2022 občerstvenie pre účely konferencie COST  
VH Factory spol. s r.o.
Jeséniova 19, 831 01 Bratislava
7. 4. 2022 295,48
056/2022 autobusová doprava účastníkov konferencie  
Apex Solutions s.r.o.
Šándorova 17, 821 03 Bratislava
7. 4. 2022 270,00
057/2022 Poradenské služby a príprava grantu do výzvy PECS 7 pre projekt "Earth observation for land management training course"  
EFMS, s.r.o.
Zlatohríbova 5, 841 04 Bratislava
10. 3. 2022 1 000,00
058/2022 servis vozidla Škoda Yeti BL669GA po 245000 km  
AUTO LUMA s.r.o.
Lamačská cesta 103, 841 03 Bratislava
25. 4. 2022 0,00
059/2022 servis vozidla Dacia Duster BL077FT po 180000 km  
AUTO LUMA s.r.o.
Lamačská cesta 103, 841 03 Bratislava
25. 4. 2022 0,00
060/2022 servis vozidiel Dacia Lodgy BL315RG a Dacia Dokker BL330RG - oprava bŕzd  
AUTO LUMA s.r.o.
Lamačská cesta 103, 841 03 Bratislava
25. 4. 2022 0,00
061/2022 servis vozdila Peugeot 807 BA807ST po 110000 km  
AUTO LUMA s.r.o.
Lamačská cesta 103, 841 03 Bratislava
25. 4. 2022 0,00
Začiatok  Späť
2
14
Ďalej  Koniec