Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
845 23 Bratislava 4
Slovenská republika

Riaditeľ CBRB SAV, v. v. i.

Tel: 02/ 5942 6112

Sekretariát

Tel: 02/59426111

Organizačné zložky

Dúbravská cesta 9
845 23 Bratislava 4
Riaditeľ organizačnej zložky
P.O.Box 39 A
Akademická 2
950 07 Nitra
Riaditeľka organizačnej zložky

Detašované pracoviská

Ústav ekológie lesa
Štúrova 2
960 53 Zvolen