Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Illya
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Daša
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Patrik
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Romana
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Martina
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Mária
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Stella
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Katarína
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Ivana
Interná Filozofická fakulta UK

Počet doktorandov: 9