Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr.
Ľubica
Odborný pracovník VŠ
Mgr. et Mgr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Mgr.
Júlia
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Vladimír
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Mgr.
Silvia
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Ľubica
Odborný pracovník VŠ
prom. fil., CSc.
Adriana
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., Ph.D.
Katarína
Vedecký pracovník
RNDr.
Radovan
Odborný pracovník VŠ
dr.sc., PhD.
Siniša
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., Ph.D.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
PhDr.
Jana
Odborný pracovník VŠ
PhDr., PhD.
Ingrid
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Bronislava
Vedecký pracovník
prof. Mgr., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Nicol
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Alexandra
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Monika
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Agáta
Vedecký pracovník
Mgr.
Beata
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Natália
Vedecký pracovník
Mgr.
Jana
Odborný pracovník VŠ
PhDr., DSc.
Ľubor
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Romana
Interný doktorand
Mgr.
Tatiana
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Daniela
Vedecký pracovník
Mgr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Mgr.
Mária
Interný doktorand
PhDr.
Sibyla
Odborný pracovník VŠ
PhDr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Gabriela
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Lenka
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Judita
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Olga
Odborný pracovník VŠ
PhDr.
Magdaléna
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecký pracovník
Mgr.
Vladimír
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Anna
Vedecký pracovník
Mgr.
Katarína
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Jaroslava
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jaroslava
Vedecký pracovník
PaedDr., CSc.
Miloslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Yulia
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Roman
Vedecký pracovník
PhDr.
Dagmar
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Alexandra
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Ivor
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Iveta
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Iveta
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miroslav
Vedecký pracovník
Mgr.
Dušan
Odborný pracovník VŠ

Počet členov a členiek Akademickej obce: 56