Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr.
Ľubica
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr. et Mgr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Júlia
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Vladimír
Vedecký pracovník
Mgr.
Illya
Doktorand
PhDr., PhD.
Jozef
Vedecký pracovník
Mgr.
Daša
Doktorandka
Mgr.
Silvia
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Ľubica
Odborná pracovníčka VŠ
prom. fil., CSc.
Adriana
Vedúca vedecká pracovníčka
JUDr. Ing.
János
Vedecký pracovník
Mgr., Ph.D.
Katarína
Vedecká pracovníčka
RNDr.
Radovan
Odborný pracovník VŠ
dr.sc., PhD.
Siniša
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., Ph.D.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
PhDr.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
Dr. Phil.
Jakob Heinrich
Vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Ingrid
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Bronislava
Vedecká pracovníčka
prof. Mgr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Patrik
Doktorand
Mgr., PhD.
Nicol
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., CSc.
Alexandra
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Monika
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Agáta
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Beata
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Natália
Vedecká pracovníčka
PhDr., DrSc.
Ľubor
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Romana
Doktorandka
Mgr.
Tatiana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Martina
Doktorandka
Mgr., PhD.
Daniela
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Mária
Doktorandka
PhDr.
Sibyla
Odborná pracovníčka VŠ
PhDr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
doc. Mgr., PhD.
Gabriela
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Stella
Doktorandka
Mgr.
Judita
Odborná pracovníčka VŠ
PhDr.
Magdaléna
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Anna
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Katarína
Doktorandka
Mgr., PhD.
Jaroslava
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jaroslava
Vedecká pracovníčka
PaedDr., CSc.
Miloslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Roman
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Slavomíra
Vedecká pracovníčka
PhDr.
Dagmar
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Ivana
Doktorandka
Mgr.
Alexandra
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Ivor
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Iveta
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Iveta
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Miroslav
Vedecký pracovník
Mgr.
Dušan
Odborný pracovník VŠ

Počet členov a členiek akademickej obce: 60