Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr.
Ľubica
02/54431761–2
Mgr. et Mgr., PhD.
Katarína
02/54431761–2
Mgr.
Júlia
02/54431761–2
Ing., PhD.
Vladimír
02/54431761 kl. 124
Mgr.
Illya
neuvedený
PhDr., PhD.
Jozef
02/54431761–2 kl. 216
Mgr.
Daša
02/54431761–2 kl. 122
Mgr., PhD.
Marek
02/ 54431761–2 kl. 133
Mgr.
Silvia
02/54431761–2
Mgr.
Ľubica
02/54431761–2
prom. fil., CSc.
Adriana
02/54431761–2
JUDr. Ing.
János
02/54431761–2 kl.121
Mgr., Ph.D.
Katarína
02/54431761–2
RNDr.
Radovan
02/54431761–2 kl. 132
 
Zdenka
neuvedený
RNDr., M.P.H.
Gabriel
02/54431761–2
Ing.
Jana
02/54431761–2 kl. 112
dr.sc., PhD.
Siniša
02/54431761–2
PhDr., Ph.D.
Milan
02/54431761–2 kl. 131
PhDr.
Jana
02/54431761–2
 
Rudolf
02/54431761–2
Dr. Phil.
Jakob Heinrich
neuvedený
PhDr., PhD.
Ingrid
02/54431761–2
Mgr., PhD.
Martin
02/54431761–2
Mgr., PhD.
Bronislava
02/54431761–2
prof. Mgr., PhD.
Martina
neuvedený
Mgr.
Patrik
02/ 54431761–2 kl. 130
Mgr., PhD.
Nicol
02/54431761–2
PhDr., CSc.
Alexandra
02/54431761–2
 
Pavol
02/54431761-2
Mgr., PhD.
Monika
02/54431761–2
Mgr., PhD.
Agáta
02/54431761–2
Mgr.
Beata
02/54431761–2
Mgr., PhD.
Natália
02/54431761–2 kl. 127
Mgr.
Jana
02/54431761–2
Mgr., PhD.
Estera
02/54431761–2 kl.121
 
Katarína
02/54431761–2
PhDr., DrSc.
Ľubor
02/54431761–2
Mgr., PhD.
Romana
02/54431761–2 kl. 106
Mgr.
Tatiana
02/54431761–2
Mgr., PhD.
Jana
02/54431761–2
 
Alena
02/54431761–2
Mgr.
Martina
02/ 54431761–2 kl. 119
Mgr., PhD.
Daniela
02/54431761–2
Mgr.
Peter
02/54431761 kl. 132
Mgr., PhD.
Lucia
02/54431761–2 kl. 125
Mgr.
Mária
02/ 54431761–2 kl. 119
PhDr.
Sibyla
02/54431761–2
PhDr., PhD.
Lucia
02/54431761–2 kl.121
doc. Mgr., PhD.
Gabriela
02/54431761–2
prof. Mgr., PhD.
Martin
neuvedený
Mgr.
Stella
02/54431761–2 kl. 119
Mgr.
Judita
02/ 54431761–2 kl. 111
PhDr.
Magdaléna
02/54431761–2 kl. 117
Mgr., PhD.
Kristína
02/54431761–2 kl. 127
Mgr.
Vladimír
02/54431761–2
Mgr., PhD.
Anna
02/54431761–2 kl. 131
Mgr.
Katarína
02/ 54431761–2 kl. 133
Mgr., PhD.
Jaroslava
02/54431761–2
PaedDr., CSc.
Miloslav
02/54431761–2
Mgr.
Yulia
02/54431761–2 kl. 118
Mgr., PhD.
Roman
02/54431761–2 kl. 121
PhDr.
Dagmar
02/54431761–2
Mgr.
Ivana
02/54431761–2 kl. 122
 
Ľudmila
neuvedený
Mgr.
Alexandra
02/54431761–2
 
Beata
02/54431761–2
Mgr., PhD.
Ivor
02/54431761–2 kl. 174
Mgr., PhD.
Iveta
02/54431761–2
 
Tomáš
02/54431761–2
Mgr.
Iveta
02/54431761–2
Mgr., PhD.
Júlia
02/54431761–2
Mgr., PhD.
Jana
02/54431761–2
Mgr., PhD.
Miroslav
02/54431761–2
prof. PhDr., CSc.
Pavol
02/54431761–2
Mgr.
Dušan
neuvedený

Aktualizuje: