Informačná stránka organizácie SAV

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BUTAŠOVÁ, Anna - BENKO, Vladimír. Jazykové korpusy. Rec. Radka Mudrochová, Jana Levická. In Webové korpusy Aranea. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 7-67. ISBN 978-80-223-4663-4. Typ: ACD
 • CVRČEK, Václav - KOMRSKOVÁ, Zuzana - LUKEŠ, David - POUKAROVÁ, Petra - ŘEHOŘKOVÁ, Anna - ZASINA, Adrian Jan - BENKO, Vladimír. Comparing web-crawled and traditional corpora. In Language Resources and Evaluation, https://link.springer.com/article/10.1007/s10579-020-09487-4. ISSN 1574-020X. Typ: ADMA
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Osvienčim verzus Auschwitz. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 41-42. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • GURIČANOVÁ, Dana. Čo znamená slovo tejpovanie? In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 57-59. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. Pravopis spojenia Nežná/nežná revolúcia : vhľad do súčasnej pravopisnej problematiky pri pomenovaniach dejinných udalostí. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 25-31. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália - ALTMANN, Gabriel. Analysis of Prepositions in Marína (Slovak Romantic Poem). In Glottometrics. ISSN 1617-8351. Typ: ADCA
 • KRÁLIK, Ľubor. Slk. sobáš ‘Trauung’: prevzatie z maďarčiny? In Etymologia Slavica. Studia etymologiczne poświęcone prof. Franciszkowi Sławskiemu z okazji setnej rocznicy urodzin. - Warszawa : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – Polska Fundacja Slawistyczna, 2019, s. 249-259. ISBN 978-83-66369-01-6. Typ: AECA
 • KROLČÍKOVÁ, Romana. Aký bol deň Otvorených dverí v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v roku 2019? In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 55-56. ISSN 0023-5202. Typ: GAI
 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla. Prevzaté slová hoax, spam, fejk a ich odvodeniny. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 19-24. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • MÚCSKOVÁ, Gabriela. Dve jubileá Adriany Ferenčíkovej. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 45-50. ISSN 0023-5202. Typ: EDJ
 • RAMŠÁKOVÁ, Anna. Poznáme významy slov beskyd a grapa? In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 32-40. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • VALENTOVÁ, Iveta. Motivácia slovenských priezvisk v Číve. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 3-12. ISSN 0023-5202. Typ: ADFB
 • VANČOVÁ, Iveta. Divoká ryža? In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 59-60. ISSN 0023-5202. Typ: BDF

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus