Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽOVÁ, Ľubica - CHOCHOLOVÁ, Bronislava - JANOČKOVÁ, Nicol - KOLENČÍKOVÁ, Natália - MIHÁLIKOVÁ, Lucia. Slovníky a lexikografické otázky v časopise Slovenská reč = Dictionaries and Lexicographical Issues in the Slovenská reč Journal. In Slovenská reč, 2022, roč. 87, č. 3, s. 186-219. (2021: 0.123 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: ADNB
 • BALLEKOVÁ, Katarína. Tradícia v koncepcii a technické inovácie pri tvorbe celonárodného Slovníka slovenských nárečí (po vydaní 3. zväzku). In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. - Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 8-9. ISBN 978-86-6153-714-1. (Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy) Typ: AFG
 • BALLEKOVÁ, Katarína - SMATANA, Miloslav. SLOVENČINA180 : Dialektologička: Aj nárečia sú dedičstvom po starých rodičoch : Spravodajský seriál TASR. In Školské [elektronický dokument], 2023, 29.06. Dostupné na internete: https://www.skolske.sk/clanok/60536/slovencina180-dialektologickaaj-narecia-su-dedicstvom-po-starych-rodicoch Typ: GHG
 • BALLEKOVÁ, Katarína - SMATANA, Miloslav. SLOVENČINA180 : Jazykovedkyňa: Nárečia majú svoju dynamiku, menia sa aj pohybom nositeľov : Spravodajský seriál TASR. In Školské [elektronický dokument], 2023, 01.07. Dostupné na internete: https://www.skolske.sk/clanok/60553/slovencina180-jazykovedkynanarecia-maju-svoju-dynamiku-menia-sa-aj-pohybom-nositelov Typ: GHG
 • BENKO, Vladimír - GUROVA, Elena - KHOKHLOVA, Maria - KRASNOVA, Elena. Corpus analysis of the co-occurrence of the concept hygge. In Skandinavskaja filologija, 2023, vol. 21, iss. 1, pp. 24-38. (2022: 0.1 - IF). (2023 - WOS). ISSN 0202-2397. Dostupné na: https://doi.org/10.21638/11701/spbu21.2023.102 Typ: ADEA
 • BENKO, Vladimír - ŠVEDOVA, Marija Oleksijivna. Araneum Ucrainicum: A new Ukrainian web-crawled corpus. In Leksykohrafična paradyhma 21 st.: teorija i metodolohija : do 100-litťa vid dňa narodženňa Leonida Sydorovyča Palamarčuka. Vidp. red. E.A. Karpilovska. - Kyjev : Instytut ukrajinskoji movy NAN Ukrajiny, 2023, s. 540-557. ISBN 978-617-14-0110-5. (Leksykohrafična paradyhma 21 stolitťa : online konferencia) Typ: AFC
 • BIJAK, Urszula - VALENTOVÁ, Iveta - HARVALÍK, Milan. West Slavic Onomastics – An introduction. In Onoma : Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 2022, vol. 57, s. 9-13. ISSN 0078-463X. Dostupné na: https://doi.org/10.34158/ONOMA.57/2022/1 Typ: BEE
 • BILSKÝ, Jozef. Rezultáty z výskumu pádového synkretizmu vo východoslovenských nárečiach. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. - Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 11. ISBN 978-86-6153-714-1. (Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy) Typ: AFG
 • CIMERMANOVÁ, Daša. Riešenie jazykových problémov v kontexte rôznych foriem jazykového poradenstva (na príklade jazykových problémov súvisiacich s vojnovým konfliktom na Ukrajine). In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. - Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 16. ISBN 978-86-6153-714-1. (Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy) Typ: AFG
 • CIMERMANOVÁ, Daša. Pár poznámok o slove brownie/brownies. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 114-116. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Písanie ustálených názvov prekladov Biblie a interpunkcia v biblických citáciách. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 47-50. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Rázcestník. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 3, s. 190-191. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Konzekventný a konzekvenčný. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 4, s. 252-253. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • DVORNICKÁ, Ľubica. Naimenovanije svetľačka v slovackich govorach v zerkale motivacii = Names of Firefly in the Slovak Dialects from the Motivation Point of View. In Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova, 2023, vol. 37, № 3, pp. 62-74. ISSN 2311-150X. Dostupné na: https://doi.org/10.31912/pvrli-2023.3.4 (VEGA č. 2/0123/22 : Slovanský jazykový atlas. VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Typ: ADEB
 • DVORNICKÁ, Ľubica. Strom ma korunu, drik a koreňe (1. časť). In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 3, s. 155-163. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.. VEGA č. 2/0123/22 : Slovanský jazykový atlas) Typ: ADFB
 • DVORNICKÁ, Ľubica - CHOCHOL, Martin. Atlasové projekty (s účasťou) Dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. - Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 21. ISBN 978-86-6153-714-1. (Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy) Typ: AFG
 • FERENČÍKOVÁ, Adriana. Slovackije dialektnyje predikativy načim, način i nadbe, nabe = Slovak Dialect Predicatives načim, način and nadbe, nabe. In Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova, 2023, vol. 37, № 3, pp. 36-49. ISSN 2311-150X. Dostupné na: https://doi.org/10.31912/pvrli-2023.3.2 (VEGA č. 2/0123/22 : Slovanský jazykový atlas) Typ: ADEB
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. K jubileu Márie Šimkovej. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 122-126. ISSN 0023-5202. Typ: EDJ
 • GARABÍK, Radovan. Corpus of Slovak Legislative Documents. In Jazykovedný časopis, 2022, roč. 73, č. 2, s. 175-189. (2021: 0.191 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0004 Typ: ADNB
 • GARABÍK, Radovan - WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Gender asymmetry of Visegrád group languages as reflected by word embeddings. In Jazykovedný časopis, 2022, roč. 73, č. 3, s. 354-379. (2021: 0.191 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0013 (VEGA č. 2/0014/19 : Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka) Typ: ADNB
 • GARABÍK, Radovan. A multilingual portal for teaching Slovak as foreign language meets language technologies. In Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). - Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18)) Typ: GII
 • HABIJANEC, Siniša. A new approach to the emergence of Slovak. In Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). - Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023, s. 49. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18)) Typ: GII
 • HARVALÍK, Milan. Czech onomastics and Czech onomastic school. In Onoma : Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 2022, vol. 57, s. 137-152. ISSN 0078-463X. Dostupné na: https://doi.org/10.34158/ONOMA.57/2022/9 (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Typ: AECA
 • HARVALÍK, Milan - VALENTOVÁ, Iveta. Entwicklungstendenzen der zeitgenössischen inoffiziellen Anthroponymie und ihre Erforschung in Tschechien und in der Slowakei. In Namenkundliche Informationen. 114. - Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2022, s. 65-83. ISBN 978-3-96023-543-9. ISSN 0943-0849. Dostupné na: https://doi.org/10.58938/ni709 (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov. VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: AECA
 • HARVALÍK, Milan. Zur dynamischen Interaktion zwischen der appellativischen und der proprialen Sprachsphäre und zu den Beziehungen zwischen ihnen. In Österreichische Namenforschung : im Auftrag des "Vereins zur Erforschung von Sprache und Name in Österreich" (VESNA). Jg. 49 (2021). - Viedeň : Praesens Verlag, 2023, s. 219-233. ISSN 1028-1495. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Typ: AECA
 • HARVALÍK, Milan - VALENTOVÁ, Iveta. Linguistic methods in onomastics and onomastic methods in linguistics – mutual inspiration. In Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). - Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023, s. 52-53. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18)) Typ: GII
 • HLADKÝ, Juraj - VALENTOVÁ, Iveta. Onomastické výskumy v časopise Slovenská reč = Research on Onomastics in the Slovenská reč Journal. In Slovenská reč, 2022, roč. 87, č. 3, s. 307-342. (2021: 0.123 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov. VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe. VEGA č. 1/0058/20 : Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie)) Typ: ADNB
 • HRABOVSKÝ, Michal - KLIMENT, Ján - VANČOVÁ, Iveta. Druhové mená cudzokrajných cievnatých rastlín. 1. Druhy začínajúce sa písmenami A – C. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 4, s. 218-237. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. K pravopisu štylisticky príznakových etnických a obyvateľských mien. 2. časť. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 65-75. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe. VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: ADFB
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. K pravopisu štylisticky príznakových etnických a obyvateľských mien. 3. časť. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 3, s. 129-139. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe. VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: ADFB
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. K pravopisu štylisticky príznakových etnických a obyvateľských mien. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 12-21. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe. VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: ADFB
 • CHOCHOL, Martin. Profesor Pavol Žigo – neuveriteľné – sedemdesiatročný. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 117-121. ISSN 0023-5202. Typ: EDJ
 • CHOCHOLOVÁ, Bronislava - JANOČKOVÁ, Nicol. Na vlnách času a hľadania... (k okrúhlemu jubileu Alexandry Jarošovej). In Jazykovedný časopis, 2022, roč. 73, č. 2, s. 269-279. (2021: 0.191 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0009 (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: BDNB
 • IVANOVÁ, Martina - HRUBANIČOVÁ, Ingrid. "Pravý Majster musí na konci ostať sám." Svet učiteľov a žiakov podľa Georgea Steinera : rozhovor s prekladateľkou Martinou Ivanovou a redaktorkou Inge Hrubaničovou. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2023, roč. 6, č. 1-2, s. 83-96. ISSN 2585-8912. Typ: GII
 • JANOČKOVÁ, Nicol - HAŠANOVÁ, Jana. Aspektologické výzvy a riešenia v Slovníku súčasného slovenského jazyka. In Leksykohrafična paradyhma 21 st.: teorija i metodolohija : do 100-litťa vid dňa narodženňa Leonida Sydorovyča Palamarčuka. Vidp. red. E.A. Karpilovska. - Kyjev : Instytut ukrajinskoji movy NAN Ukrajiny, 2023, s. 13-26. ISBN 978-617-14-0110-5. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum). Leksykohrafična paradyhma 21 stolitťa : online konferencia) Typ: AFA
 • JANOČKOVÁ, Nicol. Od paradigmy slova k jeho opisu alebo Oslavujeme s Janou Hašanovou. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 4, s. 247-251. ISSN 0023-5202. Typ: EDJ
 • JAROŠOVÁ, Alexandra. Periferija vidovoj korreľativnosti v slovackom jazyke. In Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). - Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023, s. 63-64. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18)) Typ: GII
 • KAVKA, Martin - KAPUSTOVÁ, Monika. Česko-slovenské slovo týdne : bramborová medaile vs. zemiaková medaila. In Deník N, 2023, 1.6. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1161344/cesko-slovenske-slovo-tydne-bramborova-medaile-vs-zemiakova-medaila/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/3101> Typ: GII
 • KELIH, Emmerich** - MAČUTEK, Ján - KOŠČOVÁ, Michaela - BENKO, Vladimír. Nouns more similar to the nominative form are more frequent: a case study in Slovak. In Glottotheory : International Journal of Theoretical Linguistics, 2023, vol. 14, no. 1, p. 69-80. (2022: 0.124 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1337-7892. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/glot-2023-2002 (VEGA č. 2/0096/21 : Probability distributions and their applications in modelling and testing. APVV-21-0216 : Advanced mathematical and statistical methods for measurement and metrology. VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: ADMB
 • KIMATRAIOVÁ, Marika - KAPUSTOVÁ, Monika. Česko-slovenské slovo týdne : panenka vs. bábika. In Deník N, 2023, 24.8. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1219420/cesko-slovenske-slovo-tydne-panenka-vs-babika/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2153> Typ: GII
 • KIMATRAIOVÁ, Marika - KAPUSTOVÁ, Monika. Česko-slovenské slovo týdne : čarodějnice vs. bosorka. In Deník N, 2023, 28.4. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1134210/cesko-slovenske-slovo-tydne-carodejnice-vs-bosorka/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2152> Typ: GII
 • KIMATRAIOVÁ, Marika - ZUMRÍK, Miroslav. Česko-slovenské slovo týdne : želva vs. korytnačka. In Deník N, 2023, 25.5. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1154088/cesko-slovenske-slovo-tydne-zelva-vs-korytnacka/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2002> Typ: GII
 • KIMATRAIOVÁ, Marika - ZUMRÍK, Miroslav. Česko-slovenské slovo týdne : louže vs. mláka. In Deník N, 2023, 22.9. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1239331/cesko-slovenske-slovo-tydne-louze-vs-mlaka/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/3651> Typ: GII
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - VANČOVÁ, Iveta - ELIÁŠ, Pavol - LETZ, Dominik Roman. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. Doplnky. 2. (D – N). In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 87-102. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - VANČOVÁ, Iveta - ELIÁŠ, Pavol - LETZ, Dominik Roman. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. Doplnky. 3. (O – Z). In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 3, s. 140-154. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - VANČOVÁ, Iveta - ELIÁŠ, Pavol - LETZ, Dominik Roman. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 6. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami T – Z. Doplnky. 1. (A – C). In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 22-39. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália. Linguistic-communication specificities of pre-election social media discourse. In Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). - Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023, s. 72-73. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18)) Typ: GII
 • KRÁLIK, Ľubor. Ketefete: úvahy o jednom hapax legomenon. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 76-81. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Typ: ADFB
 • KRÁLIK, Ľubor. Nová popularizačná publikácia z oblasti etymológie. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 3, s. 172-189. ISSN 0023-5202. Recenzia na: Etymológia záhadná aj zábavná. Pôvod slov od algoritmu po zavináč / Ivana Krekáňová. - Bratislava : MAMAŠ, 2022. - ISBN 978-80-8268-040-2. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Typ: EDI
 • KRÁLIK, Ľubor. "Aj starodávňa zviki zakapívajú." A Slovak Contribution to the Study of Slavic Imperfective Verbs in *-yvati. In Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). - Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023, s. 79. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18)) Typ: GII
 • KROLČÍKOVÁ, Romana. Lexikálna analýza anglicizmov a motivácie ich používania v súčasnej slovenčine. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. - Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 36. ISBN 978-86-6153-714-1. (Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy) Typ: AFG
 • LEVICKÁ, Jana. Terminologické výskumy v časopise Slovenská reč = Research on Terminology in the Slovenská reč Journal. In Slovenská reč, 2022, roč. 87, č. 3, s. 220-249. (2021: 0.123 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu (V. etapa)) Typ: ADNB
 • MALČOVSKÝ, Peter - ŠKRABAL, Michal - BENKO, Vladimír - KOCEK, Jan. The Czechoslovak Word of the Week. Re-joining Czechs and Slovaks together in an example of invisible lexicography work. In Electronic lexicography in the 21st century (eLex 2023) : Invisible Lexicography. Proceedings of the eLex 2023 conference. Eds. Marek Medveď, Michal Měchura, Carole Tiberius, Iztok Kosem, Jelena Kallas, Miloš Jakubíček, Simon Krek. - Brno : Lexical Computing CZ s.r.o., 2023, s. 65-80. ISSN 2533-5626. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum). Electronic lexicography in the 21st century (eLex 2023)) Typ: AFC
 • MIHÁLIKOVÁ, Lucia. Jubilantka Ľubica Balážová. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 3, s. 169-171. ISSN 0023-5202. Typ: GII
 • MIKOLAJOVÁ, Mária. Každu ňedzeľu bula zabava. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 4, s. 238-243. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Typ: ADFB
 • Kultúra slova. Hlavná red. Sibyla Mislovičová (2015-), výkonná red. Iveta Vančová (2015-). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra ; Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. CEEOL. Obmesačník. ISSN 0023-5202 Typ: FAI
 • MÚCSKOVÁ, Gabriela. Historická lingvistika v časopise Slovenská reč = Historical Linguistics in the Slovenská reč Journal. In Slovenská reč, 2022, roč. 87, č. 3, s. 402-419. (2021: 0.123 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: ADNB
 • OLOŠTIAK, Martin - WACHTARCZYKOVÁ, Jana - GLADIŠ, Marián. Deväťdesiat rokov časopisu Slovenská reč = Ninety Years of the Slovenská reč Journal. In Slovenská reč, 2022, roč. 87, č. 3, s. 11-73. (2021: 0.123 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. Typ: ADNB
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita. Protireakcia. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 56-57. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita. Krypto- a krypto. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 3, s. 164-168. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: BDF
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita. O pomenovaní food court. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 4, s. 244-246. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: BDF
 • PIATKOVÁ, Kristína. Freya – Freyin či Frein? In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 127. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • PLESKA, Gabriel - SOÓKY, Roman. Česko-slovenské slovo týdne : hejno vs. kŕdeľ. In Deník N, 2023, 16.3. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1104441/cesko-slovenske-slovo-tydne-hejno-vs-krdel/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2801> Typ: GII
 • PLESKA, Gabriel - WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Česko-slovenské slovo týdne : drůbež vs. hydina. In Deník N, 2023, 13.4. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1123631/cesko-slovenske-slovo-tydne-drubez-vs-hydina/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2252> Typ: GII
 • PLESKA, Gabriel - WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Česko-slovenské slovo týdne : hořký vs. horký. In Deník N, 2023, 23.8. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1206253/cesko-slovenske-slovo-tydne-horky-vs-horky/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/3502> Typ: GII
 • PLESKA, Gabriel - KOLENČÍKOVÁ, Natália. Česko-slovenské slovo týdne : borůvka vs. čučoriedka. In Deník N, 2023, 8.6. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1165485/cesko-slovenske-slovo-tydne-boruvka-vs-cucoriedka/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2001> Typ: GII
 • PLESKA, Gabriel - MALČOVSKÝ, Peter. Česko-slovenské slovo týdne : polštář vs. vankúš. In Deník N, 2023, 26.1. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1065357/cesko-slovenske-slovo-tydne-polstar-vs-vankus/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/1101> Typ: GII
 • PLESKA, Gabriel - KOLENČÍKOVÁ, Natália. Česko-slovenské slovo týdne : rty vs. pery. In Deník N, 2023, 4.5. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1139183/cesko-slovenske-slovo-tydne-rty-vs-pery/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/1451> Typ: GII
 • PLESKA, Gabriel - KAPUSTOVÁ, Monika. Česko-slovenské slovo týdne : miluju tě vs. ľúbim ťa. In Deník N, 2023, 16.2. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1082300/cesko-slovenske-slovo-tydne-miluju-te-vs-lubim-ta/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2352> (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: GII
 • PLESKA, Gabriel - SOÓKY, Roman. Česko-slovenské slovo týdne : smyčec vs. sláčik. In Deník N, 2023, 3.3. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1092052/cesko-slovenske-slovo-tydne-smycec-vs-slacik/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2351> Typ: GII
 • PLESKA, Gabriel - MALČOVSKÝ, Peter. Česko-slovenské slovo týdne : jeřáb vs. žeriav. In Deník N, 2023, 27.9. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1243554/cesko-slovenske-slovo-tydne-jerab-vs-zeriav/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/1801> Typ: GII
 • RUSINKOVÁ, Jaroslava. Discriminatory instrumentalization of language. In Jazykovedný časopis, 2022, roč. 73, č. 3, s. 303-328. (2021: 0.191 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0011 (VEGA č. 2/0014/19 : Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka) Typ: ADNB
 • SMATANA, Miloslav - BALLEKOVÁ, Katarína. SLOVENČINA180 : Dialektológ: Nárečia inšpirujú aj svojou spontánnosťou : Spravodajský seriál TASR. In Teraz.sk [elektronický zdroj], 2023, 28.06. Dostupné na internete: https://www.teraz.sk/slovensko/narecia-inspiruju-aj-svojou-spontan/724613-clanok.html Typ: GHG
 • SMATANA, Miloslav - BALLEKOVÁ, Katarína. SLOVENČINA180 : M. Smatana: Východoslovenčina sa stala populárna aj vďaka televízii : Spravodajský seriál TASR. In Školské [elektronický dokument], 2023, 03.07. Dostupné na internete: https://www.skolske.sk/clanok/60555/slovencina180-m-smatana-vychodoslovencina-sa-stala-popularna-aj-vdaka-televizii Typ: GHG
 • SOÓKY, Roman. How (un)freedom is being developed : The linguistic world of one political party in Slovakia concerning liberalism. In Jazykovedný časopis, 2022, roč. 73, č. 3, s. 329-353. (2021: 0.191 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0012 (VEGA č. 2/0014/19 : Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka) Typ: ADNB
  Citácie:
  [4.1] DOLNÍK, Juraj - ORGOŇOVÁ, Oľga - BOHUNICKÁ, Alena - KAZHARNOVICH, Maryna. The Use of Language in the Democratization Process. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 267. - ISBN (online) 978-80-223-5638-1.
  [4.1] ORGOŇOVÁ, Oľga - BOHUNICKÁ, Alena - KAZHARNOVICH, Maryna. Sociálna inklúzia a používanie jazyka. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 192. - ISBN 978-80-223-5612-1. - ISBN (online) 978-80-223-5613-8.
 • ŠIMUNOVÁ, Dagmar. O názvoch gemerských polievok. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 103-113. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Typ: ADFB
 • ŠIMUNOVÁ, Dagmar. Duóm hor nohami a gazďiná f posťeli. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 40-46. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Typ: ADFB
 • ŠKRABAL, Michal - BENKO, Vladimír. Česko-slovenské slovo týdne : Startujeme seriál pro mlsné/maškrtné lingvistické jazýčky. In Deník N, 2023, 5.1. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1044216/cesko-slovenske-slovo-tydne-startujeme-serial-pro-mlsne-maskrtne-lingvisticke-jazycky/?ref=list https://slovo.juls.savba.sk/2601> Typ: GII
 • ŠKRABAL, Michal - KAPUSTOVÁ, Monika. Česko-slovenské slovo týdne : tchyně vs. svokra. In Deník N, 2023, 20.4. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1129162/cesko-slovenske-slovo-tydne-tchyne-vs-svokra/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2901> Typ: GII
 • ŠKRABAL, Michal - ZUMRÍK, Miroslav. Česko-slovenské slovo týdne : veverka vs. veverička. In Deník N, 2023, 5.4. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1119071/cesko-slovenske-slovo-tydne-veverka-vs-vevericka/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2253> Typ: GII
 • ŠKRABAL, Michal - KAPUSTOVÁ, Monika. Česko-slovenské slovo týdne : podpantoflák vs. podpapučiar. In Deník N, 2023, 21.8. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1206247/cesko-slovenske-slovo-tydne-podpantoflak-vs-podpapuciar/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/3501> Typ: GII
 • ŠKRABAL, Michal - ZUMRÍK, Miroslav. Česko-slovenské slovo týdne : ačkoli vs. hoci. In Deník N, 2023, 11.5. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1143825/cesko-slovenske-slovo-tydne-ackoli-vs-hoci/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2802> Typ: GII
 • VALENTOVÁ, Iveta. Substantívum BABA a jeho deriváty v slovenskej anojkonymii a v slovníku Lexika slovenských terénnych názvov = The substantive BABA and its derivatives in Slovak anoikonymy and in the dictionary The lexis of Slovak anoikonyms. In Slavica Slovaca, 2023, roč. 58, č. 1, s. 5-37. (2022: 0.132 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.1.1 (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Typ: ABB
 • VALENTOVÁ, Iveta. O terénnom názve Klanec. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 82-86. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Typ: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta. O vzniku názvu obce Čereňany. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 4, s. 211-217. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Typ: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta - KRÁLIK, Ľubor. Theory of proper names by Vincent Blanár and research into Slovak anthroponymy. In Onoma : Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 2022, vol. 57, s. 87-103. ISSN 0078-463X. Dostupné na: https://doi.org/10.34158/ONOMA.57/2022/6 (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Typ: AECA
 • VALENTOVÁ, Iveta. Slováci a slovenčina v jazykovo-historických a konfesionálnych súvislostiach. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 51-55. ISSN 0023-5202. Recenzia na: Slováci a slovenčina v jazykovo-historických a konfesionálnych súvislostiach. Procesy a kontexty kultúrnej komunikácie / Žeňuch, Peter. - Bratislava : Slovenský komitét slavistov – Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2022. - ISBN 978-8-09-742760-3. Typ: EDI
 • VÁRADI, Tamás - GARABÍK, Radovan - NYÉKI, Bence - KOEVA, Svetla - TADIĆ, Marko. Introducing the CURLICAT Corpora: Seven-language Domain Specific Annotated Corpora from Curated Sources. In LREC 2022 Conference Proceedins. - Paríž : European Language Resources Association (ELRA), 2022, s. 100-108. ISBN 979-10-95546-72-6. (Conference on Language Resources and Evaluation) Typ: ADMB
 • WACLAWIČOVÁ, Martina - HRUBANIČOVÁ, Ingrid. Česko-slovenské slovo týdne : tužka vs. ceruzka. In Deník N, 2023, 23.6. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1177036/cesko-slovenske-slovo-tydne-tuzka-vs-ceruzka/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/1901> Typ: GII
 • WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Sociolingvistika a sociálne aspekty výskumu jazyka v časopise Slovenská reč = Sociolinguistics and Social Aspects of Linguistic Research in the Slovenská reč Journal. In Slovenská reč, 2022, roč. 87, č. 3, s. 501-540. (2021: 0.123 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. Typ: ADNB
 • Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). Ed. Miroslav Zumrík. Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023. 144 s. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18)) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus