Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Monografie a knižné publikácie

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Počet nájdených monografií: 3 záznamy
Slovenskí jazykovedci: Súborná bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2016 -2020)
Behýlová Júlia ed.
Slovenskí jazykovedci: Súborná bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2016 -2020)
Rok vydania: 2023
ISBN: 978-80-971690-9-1
Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia
Jarošová Alexandra
Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia
Rok vydania: 2022
ISBN: 978-80-224-1985-7
Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí)
Králik Ľubor
Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí)
Rok vydania: 2020
ISBN: 978-80-224-1875-1