Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Monografie a knižné publikácie

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Počet nájdených monografií: 12 záznamov
Slovenskí jazykovedci: Súborná bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2016 -2020)
Behýlová Júlia ed.
Slovenskí jazykovedci: Súborná bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2016 -2020)
Rok vydania: 2023
ISBN: 978-80-971690-9-1
Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka
Rusinková Jaroslava
Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka
Rok vydania: 2023
ISBN: ISBN 978-80-224-2038-9.
Zo studnice rodnej reči 3
Balleková Katarína ed. - Smatana Miloslav ed.
Zo studnice rodnej reči 3
Rok vydania: 2023
ISBN: ISBN: 978-80-224-2045-7
Dimenzie slovenskej etymológie
Králik Ľubor
Dimenzie slovenskej etymológie
Rok vydania: 2023
ISBN: ISBN: 978-80-224-2046-4
Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia
Jarošová Alexandra
Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia
Rok vydania: 2022
ISBN: 978-80-224-1985-7
Časovanie slovies v slovenčine
Zumrík Miroslav - Majchráková Daniela - Miháliková Lucia
Časovanie slovies v slovenčine
Rok vydania: 2022
ISBN: ISBN 978-80-99987-03-7
Človek a jeho jazyk 5. Povaha jazyka a jej poznávanie.
Chocholová Bronislava ed.
Človek a jeho jazyk 5. Povaha jazyka a jej poznávanie.
Rok vydania: 2022
ISBN: ISBN 978-80-224-1977-2.
Jazykovedné štúdie  XXXVIII: Slovanské nárečia v čase a priestore
Chochol Martin ed.
Jazykovedné štúdie XXXVIII: Slovanské nárečia v čase a priestore
Rok vydania: 2022
ISBN: ISBN 978-80-224-1983-3.
ĽUDOVÍT NOVÁK. Súborné dielo II (1935)
Behýlová Júlia ed.
ĽUDOVÍT NOVÁK. Súborné dielo II (1935)
Rok vydania: 2022
ISBN: ISBN 978-80-224-1960-4.
Ľudovít Novák ĽUDOVÍT NOVÁK. Súborné dielo III. (1936 - 1967).
Behýlová Júlia ed.
Ľudovít Novák ĽUDOVÍT NOVÁK. Súborné dielo III. (1936 - 1967).
Rok vydania: 2022
ISBN: ISBN 978-80-224-1961-1.
Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí)
Králik Ľubor
Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí)
Rok vydania: 2020
ISBN: 978-80-224-1875-1
JAZYKOVÉ PROBLÉMY, ktorých riešenie sa ťažko hľadá
Duchková Silvia ed.
JAZYKOVÉ PROBLÉMY, ktorých riešenie sa ťažko hľadá
Rok vydania: 2020
ISBN: ISBN: 978-80-224-1801-0