Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi, pracovisko Banská Bystrica

Detašované pracovisko
Materská pôda: Ústav vied o Zemi SAV

Slovenská akadémia vied
Ďumbierska 1
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.geol.sav.sk