Informačná stránka organizácie SAV

Oddelenie genetiky človeka ÚKTV BMC SAV

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Ilkovičova č. 6
84215 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  neuvedená