Informačná stránka organizácie SAV

Oddelenie rádiobiológie ÚEO BMC SAV - v priestoroch Vedecko-výskumného protónového centra CVTI

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAKOŠ, Ján - BAČOVÁ, Zuzana. Neuroendokrinné koreláty sociálnych vzťahov. In Kvalita života a kvalita vzťahov : zborník z konferencie "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?". Editovali: Nikola Kallová, Ivan Lukšík, Vedeckí recenzenti: Blanka Šulavíková, Miroslav Popper. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2020, s. 7-23. ISBN 978-80-973370-4-9.(VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií. APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Typ: AFD
 • BONOVÁ, Petra** - JACHOVÁ, Jana - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - BONA, Martin - GOTTLIEB, Miroslav. Rapid remote conditioning mediates modulation of blood cell paracrine activity and leads to the production of a secretome with neuroprotective features. In Journal of Neurochemistry, 2019, vol., no., p. (2018: 4.870 - IF, Q1 - JCR, 1.896 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0022-3042.(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: ADCA
 • BRAVO-HERNANDEZ, Mariana* - TADOKORO, T.* - NAVARRO, M. - PLATOSHYN, Oleksandr - KOBAYASHI, Yoshiomi - MARSALA, Silvia - MIYANOHARA, A - JUHAS, Stefan - JUHASOVA, Jana - SKALNIKOVA, Helena - TOMORI, Zoltán - VANICKÝ, Ivo - STUDENOVSKA, Hana - PROKS, Vladimír - CHEN, PeiXi - GOVEA-PEREZ, Noe - DITSWORTH, Dara - CIACCI, Joseph D. - GAO, Shang - ZHU, Wenlian - AHRENS, Eric T - DRISCOLL, Shawn P - GLENN, Thomas D - MCALONIS-DOWNES, Melissa - DA CRUZ, Sandrine - PFAFF, Samuel L. - KASPER, Brian K. - CLEVELAND, Don W. - MARSALA, Martin**. Spinal subpial delivery of AAV9 enables widespread gene silencing and blocks motoneuron degeneration in ALS. In Nature medicine, 2020, vol. 26, no. 1, p.118-130. ISSN 1078-8956.(APVV-14-0847 : Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch). Typ: ADCA
 • BUKATOVÁ, Stanislava - REICHOVÁ, Alexandra - BAKOŠ, Ján - BAČOVÁ, Zuzana. Zmeny v raste a diferenciácii hpokampálnych buniek u Shank3 deficientných myší po podaní oxytocínu. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 10. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • BURDA, R** - MOROCHOVIČ, R - NÉMETHOVÁ, Miroslava - BURDA, Jozef. Remote ischemic postconditioning as well as blood plasma from double-conditioned donor ameliorate reperfusion syndrome in skeletal muscle. In Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, 2019, vol., p. (2018: 1.037 - IF, Q4 - JCR, 0.449 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 2000-656X.(ITMS 26220220043 : Nové možnosti záchrany neurónov v procese oneskorenej smrti použitím nešpecifických stresorov). Typ: ADCA
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Higher perceived stress is associated with lower cortisol concentrations but higher salivary interleukin-1beta in socially evaluated cold pressor test. In Stress : the international journal on the biologie of stress, 2020, vol., no., p. ISSN 1025-3890.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Typ: ADMA
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - CHOMANIČ, Pavol - CHUDÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Henrieta - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Stresové hormóny a epizodická pamäť u ľudí so schizotypovými osobnostnými črtami = Stress hormones and episodic memory in subjects with schizotypal personality traits. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 38. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Typ: AFK
 • ČIERNA, Zuzana* - MIŠKOVSKÁ, V.* - ROŠKA, Jan* - JURKOVIČOVÁ, Dana* - PULZOVÁ, Lucia* - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - HURBANOVÁ, Lenka - MACHALEKOVÁ, K. - CHOVANEC, Michal - REJLEKOVÁ, Katarína - SVETLOVSKÁ, D. - KAĽAVSKÁ, Katarína - KAJO, Karol - BABÁL, Pavel - MARDIAK, Jozef - WARD, Thomas A. - MEGO, Michal - CHOVANEC, Miroslav**. Increased levels of XPA might be the basis of cisplatin resistance in germ cell tumours. In BMC Cancer, 2020, vol. 20, no. 1, art.no. 17. ISSN 1471-2407. Dostupné na internete: <https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-019-6496-1>(APVV-0016-11 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s rezistenciou na chemoterapiu u testikulárnych nádorov z germinaatívnych buniek. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. VEGA 2/0108/17 : Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?. VEGA 1/0043/18 : Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlynaím chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu). Typ: ADCA
 • DOBRÓCSYOVÁ, Viktória** - SLAMKOVÁ, Miroslava - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - SUSKI, Maciej - OLSZANECKI, Rafal - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - ZORAD, Štefan. AVE0991, a nonpeptide angiotensin 1-7 receptor agonist, improves glucose metabolism in the skeletal muscle of obese zucker rats: possible involvement of prooxidant/antioxidant mechanisms. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, vol. 2020, art.no. 63729335. ISSN 1942-0900.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Typ: ADEA
 • DREMENCOV, Eliyahu - GRINCHII, Daniil - JEŽOVÁ, Daniela. Cortical control of habenular excitability: in vivo electrophysiological study in rats. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 17. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • EBNER, Janine - CAGALINEC, Michal - KUBISTA, Helmut - TODT, Hannes - SZABO, Petra L. - KISS, Attila - PODESSER, Bruno K. - SZAPPANOS, Henrietta Cserne - HOOL, Livia C. - HILBER, Karlheinz** - KOENIG, Xaver. Neuronal nitric oxide synthase regulation of calcium cycling in ventricular cardiomyocytes is independent of Cav1.2 channel modulation under basal conditions. In Pflugers Archiv-European Journal of Physiology, 2020, vol. 472, no. 1, p. 61-74. ISSN 0031-6768. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00424-019-02335-7>. Typ: ADCA
 • FILOVÁ, Barbora - REICHOVÁ, Alexandra - ZAŤKOVÁ, Martina - SRANČÍKOVÁ, Annamária - BUKATOVÁ, Stanislava - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján**. Expression of synaptic proteins in the hippocampus is modulated by neonatal oxytocin treatment. In Neuroscience Letters, 2020, vol. 725, art.no. 134912. ISSN 0304-3940.(VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií). Typ:
 • GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - LONEK, Ľubomír - RAVINGEROVÁ, Táňa - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny expresie beta3-adrenergických receptorov v srdci a tukovom tkanive potkanov v závislosti od intenzity dobrovoľného behania. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 24. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • HAUPTMANN, Aviaja L.** - PAULOVÁ, Petronela - CASTRO-MEJÍA, Josué L. - HANSEN, Lars H. - SICHERITZ-PONTÉN, Thomas - MULVAD, Gert - NIELSEN, Dennis S. The microbial composition of dried fish prepared according to Greenlandic Inuit traditions and industrial counterparts. In Food microbiology, 2020, vol. 85, art.no. 103305. ISSN 0740-0020. Typ: ADCA
 • HAUPTMANN, Aviaja L.** - PAULOVÁ, Petronela - HANSEN, Lars H. - SICHERITZ-PONTÉN, Thomas - MULVAD, Gert - NIELSEN, Dennis S. Microbiota in foods from inuit traditional hunting. In PLoS ONE, 2020, vol. 15, no. 1, art.no. 0227819. ISSN 1932-6203. Typ: ADMA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Neurotrofná signalizácia cez VGF/BDNF/TrkB v animálnom modeli neurovývinových psychických porúch = Neurotrophic signalling via VGF/BDNf/TrkB in animal model of neurodevelopmental disorders. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 34-35. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv sociálnej izolácie mladých potkanov na neurotrofnú signalizáciu cez VGF/BDNF/TrkB a správanie v dospelosti. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 28. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • HOŤKA, Matej** - CAGALINEC, Michal - HILBER, Karlheinz - HOOL, Livia C. - BOEHM, Stefan - KUBISTA, Helmut**. L-type Ca2+ channel-mediated Ca2+ influx adjusts neuronal mitochondrial function to physiological and pathophysiological conditions. In Science Signaling, 2020, vol. 13, no. 618, art.no. eaaw6923. ISSN 1937-9145. Typ: ADMA
 • HRICOVÍNIOVÁ, Jana - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana**. Evaluation of the genotoxic, DNA-protective and antioxidant profile of synthetic alkyl gallates and gallotannins using in vitro assays. In Toxicology in vitro : the official journal of the European Society for Toxicology in Vitro, 2020, vol. 65, 104789. ISSN 0887-2333. Typ: ADCA
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - KARAILIEVOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Ovplyvní blokáda mineralokortikoidných receptorov neurotrofnú signalizáciu a správanie v modeli sociálnej izolácie? = Does blockade of mineralocorticoid receptors affect neurotrophic signaling and behavior in a model of social isolation? In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 50-51. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy). Typ: AFK
 • CHOMANIČ, Pavol - KARAILIEVOVÁ, Lucia - KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny plazmatických hladín vybraných hormónov hypofýzy a kôry nadobličiek po blokáde delta opioidných receptorov naltrindolom v spojení s obmedzením pohybu zvierat = Changes in selected pituitary and adrenocortical hormone release in response to delta opioid receptor blockade with naltrindole in association with movement restrictriction in rats. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 51. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AFK
 • CHOVANCOVÁ, Barbora - LIŠKOVÁ, Veronika - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - HUDECOVÁ, Soňa - BABULA, P. - PENESOVÁ, Adela - ĎURINÍKOVÁ, Erika - NOVÁKOVÁ, Marie - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - KRIŽANOVÁ, Oľga**. Calcium signaling affects migration and proliferation differently in individual cancer cell due to nifedipine treatment. In Biochemical Pharmacology, 2020, vol. 171, art. no. 113695. ISSN 0006-2952.(APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. VEGA 2/0038/19 : Úloha vápnika a transportu vápnika v tumorigenéze a v liečbe nádorov). Typ: ADMA
 • CHUDÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Neverbálne správanie a koncentrácie neurosteroidov počas chladového testu pod sociálnym tlakom = Nonverbal behavior and concentrations of neurosteroids during the socially evaluated cold pressor test. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 40-41. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Typ: AFK
 • JAKL, Lukáš** - MARKOVÁ, Eva* - KOLÁRIKOVÁ, Lucia - BELYAEV, Igor. Biodosimetry of low dose ionizing radiation using DNA repair foci in human lymphocytes. In GENES-BASEL, 2020, vol. 11, no. 1, art.no. 58. ISSN 2073-4425. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4425/11/1/58>(APVV-0669-10 : Oprava DNA a preleukemicke klony v kmenovych bunkach pupocnikovej krvi. ITMS 26220220129 : Implementácia rádiobiologického výskumu protónovej terapie s modulovanou intenzitou do klinickej onkologickej praxe. APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. VEGA 2/0147/17 : Biomarkery individuálnej citlivosti k žiareniu v terapii pacientok s nádorom prsnika. VEGA 2/0089/18 : Mechanizmy účinkov nízkoúrovňového elektromagnetického žiarenia na priebeh onkologických ochorení). Typ: ADMA
 • JAKL, Lukáš* - ŠKORVAGA, Milan* - BÉREŠOVÁ, Katarína - KOŠÍK, Pavol - DURDÍK, Matúš - JAKUBÍKOVÁ, Jana - HOLOP, Marek - KUBEŠ, M. - ZASTKO, Lucian - MARKOVÁ, Eva - BELYAEV, Igor**. BCR/ABL preleukemic fusion gene in subpopulations of hematopoietic stem and progenitor cells from human UCB. In Neoplasma, 2020, vol. 67, no. 1, p. 158-163. ISSN 0028-2685.(APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. VEGA 2/0087/18 : Radiačne-indukované preleukemické génové fúzie v deliacich sa hematopoetických kmeňových/progenitorových bunkách pupočníkovej krvi). Typ: ADNA
 • JEŽOVÁ, Daniela - HLAVÁČOVÁ, Nataša - KARAILIEVOVÁ, Lucia - IZÁKOVÁ, Ľ. Potenciálne netradičné markery hodnotenia farmakoterapie zamerané na imunitný systém a stresovú záťaž = Potential nontraditional markers of pharmacotherapy assessment with focus on the immune system and stress load. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 8. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Typ: AFG
 • JEŽOVÁ, Daniela - ĎURAČKOVÁ, Zdenka - TREBATICKÁ, J. - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Aktivita alfa-amylázy u detí vo vzťahu k úzkostlivosti a depresii. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 39. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • KARAILIEVOVÁ, Lucia - PUHOVÁ, Agneša - NEMATOLAHI, S. - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július - LISKA, J. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Vplyv chronického mierneho stresu a podávania eplerenónu na behaviorálne reakcie potkanov na chemicky vyvolanú tumorigenézu = Effect of chronic mild stress and treatment with eplerenone on behavioral responses to chemically induced tumorigenesis in rats. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 52. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy). Typ: AFK
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Sociálna izolácia potkanov od odstavu vedie k zmenám v génovej expresii bielkovín črevnej epiteliálnej bariéry. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 42. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Expresia dopamínových receptorov v amygdale potkanov vystavených animálnemu modelu psychických porúch = Expression of dopamine receptors in the amygdala of rats exposed to an animal model of psychiatric disorders. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 51. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFK
 • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander - MACH, Mojmír. Porovnanie vplyvu opakovaného podávania haloperidolu a aripiprazolu na behaviorálne ukazovatele v modeli mierneho chronického stresu u potkana = Comparison of the effect of repeated administration of haloperidol and aripiprazole on behavioral outcomes in the rat model of chronic mild stress. In Psychiatrie, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 53. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: AFK
 • KOVÁČOVÁ, Mária - ŠPITÁLSKA, Eva - MARKOVIC, Zoran S. - ŠPITÁLSKY, Zdenko**. Carbon quantum dots as antibacterial photosensitizers and their polymer nanocomposite applications. In Particle & particle systems characterization, 2020, vol. 37, art. no. 1900348. ISSN 1521-4117.(VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov). Typ: ADCA
 • KRÁLIK, M. - CVEČKA, J. - PUTALA, Martin - BUZGO, Gabriel - TIRPÁKOVÁ, Veronika - BUJDÁK, P. - KOLLÁRIK, B. - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef - PAYER, Juraj - KILLINGER, Z. - RAASTAD, Truls - SEDLIAK, M. Effects of strength training on body composition, biochemical parameters and physical performance in hypogonadal patients. In 24th Annual congress of the European college of sport science : book of abstracts. - Praha : Karlova Univerzita, 2019, p. 149. ISBN 978-3-9818414-2-8.(Annual congress of the European college of sport science). Typ: AFG
 • KRUMPOLEC, Patrik - CHOVANEC, Michal - ŠKULTÉTYOVÁ, M. - UKROPEC, Jozef - MEGO, Michal - UKROPCOVÁ, Barbara. Physical activity reduces chemotherapy-related metabolic toxicity in patients with testicular germ cell tumor. In 24th Annual congress of the European college of sport science : book of abstracts. - Praha : Karlova Univerzita, 2019, p. 569-570. ISBN 978-3-9818414-2-8.(APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. Annual congress of the European college of sport science). Typ: AFG
 • LAKOTA, Ján** - DUBROVČÁKOVÁ, Mária. Overexpression of CA1 mRNA and the CA I protein in tumor cells does not change the gene expression of the ECM proteins. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 2, art.no. 639. ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/2/639>(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund). Typ: ADCA
 • LOJOVÁ, Ingrid - KUBIRITOVÁ, Zuzana**. Nešpecifické črevné zápaly: príčiny straty odpovede pacientov na biologickú liečbu. In Newslab : časopis laboratórnej medicíny, 2019, roč. 10, č. 2, s. 94-98. ISSN 1338-9661(tlačené vydanie). Typ: ADFB
 • LONEK, Ľubomír - KINDERNAY, Lucia - KOVÁČOVÁ, D. - KARAILIEVOVÁ, Lucia - PUHOVÁ, Agneša - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - GRABAN, Ján - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Využitie fyzickej aktivity a "remote" preconditioningu za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 57. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • MAKINISTIAN, Leonardo - BELYAEV, Igor. Toward ELF magnetic fields for the treatment of cancer. In Pulsed electromagnetic fields for clinical applications. - Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group, 2020, p. 137-157. ISBN 978-0-367-17971-7.(ITMS 26220220129 : Implementácia rádiobiologického výskumu protónovej terapie s modulovanou intenzitou do klinickej onkologickej praxe. APVV-0669-10 : Oprava DNA a preleukemicke klony v kmenovych bunkach pupocnikovej krvi. APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. VEGA 2/0089/18 : Mechanizmy účinkov nízkoúrovňového elektromagnetického žiarenia na priebeh onkologických ochorení). Typ: ABC
 • NOVÁKOVÁ, Slavomíra - ŠUBR, Zdeno W. - KOVÁČ, Andrej - FIALOVÁ, Ivana - BEKE, Gábor - DANCHENKO, Maksym**. Cucumber mosaic virus resistance: Comparative proteomics of contrasting Cucumis sativus cultivars after long-term infection. In Journal of Proteomics, 2020, vol. 214, art. no. 103626. ISSN 1874-3919. Typ: ADCA
 • ORESKÁ, L. - VAJDA, M. - BUZGO, Gabriel - CVEČKA, J. - TIRPÁKOVÁ, Veronika - SLOBODOVÁ, Lucia - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - SEDLIAK, M. The effect of two different frequencies and types of concurrent strength and aerobic training programs on physical performance in older adults. In 24th Annual congress of the European college of sport science : book of abstracts. - Praha : Karlova Univerzita, 2019, p. 301. ISBN 978-3-9818414-2-8.(Annual congress of the European college of sport science). Typ: AFG
 • PIRES DA SILVA, Julie - MONCEAUX, Kevin - GUILBERT, Arnaud - GRESSETTE, Mélanie - PIQUEREAU, Jérôme - NOVOTOVÁ, Marta - VENTURA-CLAPIER, Renée - GARNIER, Anne - LEMAIRE, Christophe**. SIRT1 protects the heart from ER stress-induced injury by promoting eEF2K/eEF2-dependent autophagy. In Cells, 2020, vol. 9, no. 2, art.no. 426. ISSN 2073-4409. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4409/9/2/426>(Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. APVV-SK-FR-2015-0007 : Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov). Typ: ADEA
 • PIRNÍK, Zdenko - ŽELEZNÁ, Blanka - MALETÍNSKÁ, Lenka. Effect of central prolactin releasing peptide system modulation in high fat diet induced model of obesity in mice. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 86. ISBN 978-80-8187-074-3.(Fyziologické dni). Typ: AFH
 • PLAVÁ, Jana* - CIHOVÁ, Marína* - BURÍKOVÁ, Monika - BOHÁČ, Martin - ADAMKOV, Marian - DRAHOŠOVÁ, S. - RUSNÁKOVÁ, Dominika - PINDAK, D. - KARABA, Marián - ŠIMO, Ján - MEGO, Michal - DANIŠOVIČ, Ľuboš - KUČEROVÁ, Lucia** - MIKLÍKOVÁ, Svetlana**. Permanent pro-tumorigenic shift in adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells induced by breast malignancy. In Cells, 2020, vol. 9, no. 2, art.no. 480. ISSN 2073-4409. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4409/9/2/480/htm#B19-cells-09-00480>(APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. APVV-16-0010 : Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. VEGA 1/0271/17 : Porovnanie funkčných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníka od zdravých darcov a onkologických pacientok. VEGA 2/0087/15 : Úloha stresovej odpovede mezenchýmových stromálnych buniek v rezistencii ľudských nádorových buniek na liečbu. INNOCENT : Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigenických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka). Typ:
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - LONEK, Ľubomír - GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - KOVÁČOVÁ, D. - KINDERNAY, Lucia - ZOHDI, Vladislava - JEŽOVÁ, Daniela. Cvičenie ako forma neischemického "conditioningu" myokardu: potenciálna úloha beta-3 adrenergických receptorov v srdci. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 91. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • SOYAL, SM** - BONOVÁ, Petra - KWIK, M - ZARA, G - AUER, S - SCHARLER, C - STRUNK, D - NOFZIGER, C - PAULMICHL, M - PATSCH, W**. The Expression of CNS-Specific PPARGC1A Transcripts Is Regulated by Hypoxia and a Variable GT Repeat Polymorphism. In Molecular Neurobiology, 2019, vol., no., p. (2018: 4.586 - IF, Q1 - JCR, 1.472 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0893-7648. Typ: ADMA
 • SRANČÍKOVÁ, Annamária - MIHALJ, D. - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Zmeny v expresii postsynaptických proteínov počas vývinu majú vzťah k testosterónu. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 101. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • STROUHALOVÁ, Dana - MACEJOVÁ, Dana - MOSNÁ, Barbora - BOBÁL, Pavel - OTEVREL, Jan - LASTOVICKOVA, M. - BRTKO, Július - BOBÁLOVÁ, Janette**. Down-regulation of vimentin by triorganotin isothiocyanates-nuclear retinoid X receptor agonists: A proteomic approach. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2020, vol. 318, p. 22-29. ISSN 0378-4274.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. VEGA 2/0171/17 : NOVÉ ADITÍVNE PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY LIGANDOV JADROVÝCH RETINOIDNÝCH X RECEPTOROV (RXR) PRÍRODNÉHO A SYNTETICKÉHO CHARAKTERU V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRSNÍKA A OBLIČKY). Typ: ADCA
 • TAKÁČOVÁ, Martina - BARÁTHOVÁ, Monika - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - GOLIAŠ, Tereza - KAJANOVÁ, Ivana - JELENSKÁ, Lenka - SEDLÁKOVÁ, Oľga - ŠVASTOVÁ, Eliška - KOPÁČEK, Juraj - PASTOREKOVÁ, Silvia**. Carbonic anhydrase IX-mouse versus human. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 1, art.no. 246. ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/1/246>(VEGA 2/0122/16 : Interakcia medzi hypoxiou a signálnymi dráhami zapojenými v diferenciácii, nádorovej progresii a metastázovaní.. VEGA 2/0133/16 : Presmerovanie liekov na protinádorovú liečbu ako nový prístup k terapii kolorektálnych karcinómov: molekulárne mechanizmy a potenciálne aplikácie.. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava). Typ: ADCA
 • TOMAŠECHOVÁ, Jana - HANČINSKÝ, Richard - PREDAJŇA, Lukáš - KRAIC, Ján - MIHÁLIK, Daniel - ŠOLTYS, Katarína - VÁVROVÁ, Silvia - BOHMER, M. - SABANADZOVIC, Sead - GLASA, Miroslav**. High-throughput sequencing reveals bell pepper endornavirus infection in pepper (Capsicum annum) in Slovakia and enables its further molecular characterization. In Plants-Basel, 2020, vol. 9, no. 1, art. no. 41. ISSN 2223-7747. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2223-7747/9/1/41>(APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. APVV-16-0026 : Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín). Typ: ADCA
 • TOMKOVÁ, Mária - SCHÖN, Martin - SLOBODOVÁ, Lucia - LAIFEROVÁ, Nikoleta - ŠUTOVSKÝ, Stanislav - TURČÁNI, Peter - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef. Akútnym cvičením navodené zmeny sérového irisínu korelujú s kognitívnym metabolickým zdravím seniorov. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Praha, CZ, 2019, vol. 22, suppl. 1, p. 52. (2018: 0.110 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-9326.(Diabetologické dny. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby). Typ: AFG
 • TSEILIKMAN, Vadim** - DREMENCOV, Eliyahu - TSEILIKMAN, Olga - PAVLOVIČOVÁ, Michaela - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. Role of glucocorticoid- and monoamine-metabolizing enzymes in stress-related psychopathological processes. In Stress : the International Journal on the Biologie of Stress, 2020, vol. 23, iss. 1, p. 1-12. ISSN 1025-3890.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: ADMA
 • UKROPEC, Jozef - TOMKOVÁ, Mária - SCHÖN, Martin - SLOBODOVÁ, Lucia - LAIFEROVÁ, Nikoleta - NEMEC, Michal - ŠUTOVSKÝ, Stanislav - TURČÁNI, Peter - VALKOVIČ, P. - UKROPCOVÁ, Barbara. Circulating myokine irisin levels modulated by an acute bout of aerobic exercise are linked to cognitive functions and metabolism in the elderly. In 24th Annual congress of the European college of sport science : book of abstracts. - Praha : Karlova Univerzita, 2019, p. 495. ISBN 978-3-9818414-2-8.(APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. Annual congress of the European college of sport science). Typ: AFG
 • ZASTKO, Lucian - MAKINISTIAN, Leonardo - MORAVČÍKOVÁ, Andrea - JAKUŠ, J. - BELYAEV, Igor. Effect of intermittent elf-mf on umbilical cord blood lymphocytes. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 124. ISBN 978-80-8187-074-3.(ITMS 26220220129 : Implementácia rádiobiologického výskumu protónovej terapie s modulovanou intenzitou do klinickej onkologickej praxe. APVV-0669-10 : Oprava DNA a preleukemicke klony v kmenovych bunkach pupocnikovej krvi. VEGA 2/0106/15 : Preleukemické génové fúzie a oprava DNA v bunkách pupočníkovej krvi. VEGA 2/0109/15 : Konštitutívne a indukované poškodenia DNA v hematopoetických bunkách pre posúdenie rizika a oprimalizáciu liečby detskej leukémie. Fyziologické dni). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus