Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Oddelenie rádiobiológie ÚEO BMC SAV, v. v. i. - v priestoroch Vedecko-výskumného protónového centra CVTI

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:

Zvoľte typ:

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií:

Zvoľte typ:

Obchodné verejné súťaže:

Zvoľte typ: