Informačná stránka organizácie SAV

Biotechnologické a analytické laboratóriá BMC SAV

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Jarková 269/17
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská republika
Stránka organizácie:  neuvedená