Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Miloš
Interná Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr.
Peter
Interná Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. (DŠ)
Petra
Mgr. (DŠ)
Anna
Mgr. (DŠ)
Štefan
Mgr. (DŠ)
Lucia
Mgr. (DŠ)
Urszula
Mgr. (DŠ)
Jaroslaw

Počet doktorandov: 8