Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Miloš
Interná Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. (DŠ)
Petra
Mgr. (DŠ)
Erich
Mgr. (DŠ)
Dominika
Mgr. (DŠ)
Anna
Mgr. (DŠ)
Lucia
Mgr. (DŠ)
Urszula
Mgr. (DŠ)
Jaroslaw

Počet doktorandov: 8