Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Magdalena Józefa
Vedecký pracovník
Prof. PhDr., DrSc.
Jozef
Vedúci vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mário
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Zora
Odborný pracovník VŠ
PhDr., PhD.
Alena
Vedecký pracovník
Ing.
Elena
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Pavol
Vedecký pracovník
doc. PhDr., CSc.
Gertrúda
Samostatný vedecký pracovník
doc. PhDr., DrSc.
Dušan
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Miloš
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
PhDr., PhD.
Klaudia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
prof. doc. PhDr., Ph.D.
Eduard
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Kristián
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Eva
Vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Gabriel
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Monika
Vedecký pracovník
Mgr.
Adam
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Marcela
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Magdaléna
Odborný pracovník VŠ
PhDr., DrSc.
Milan
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Eva
Samostatný vedecký pracovník
Bc., MSc., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Mgr.
Petra
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Miriam
Vedecký pracovník
Mgr.
Michaela
Odborný pracovník VŠ
doc. PhDr., DrSc.
Ľubomíra
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Marián
Odborný pracovník VŠ
PhDr., PhD.
Mária
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Branislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Anita
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mária
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Viliam
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Beáta
Odborný pracovník VŠ
PhDr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Igor
Vedecký pracovník
Mgr., Ph.D.
Adrián
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Dominika
Vedecký pracovník
Mgr.
Bernard
Odborný pracovník VŠ
PhDr., DrSc.
Karol
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Dr.
Péter
Vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zbigniew
Samostatný vedecký pracovník
doc. PhDr., CSc.
Matej
Samostatný vedecký pracovník
RNDr. Mgr.
Marián
Odborný pracovník VŠ
PhDr., PhD.
Marián
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Susanne
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Ivana
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Tereza
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Terézia
Vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Mgr.
Tatiana
Odborný pracovník VŠ
doc., CSc.
Vyačeslav Olehovyč
Vedecký pracovník
doc. PhDr., CSc.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 69