Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing.
Branislav
Odborný pracovník VŠ
PhDr., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Mário
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Zora
Odborná pracovníčka VŠ
PhDr., PhD.
Alena
Vedecká pracovníčka
Ing.
Elena
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Pavol
Vedecký pracovník
doc. PhDr., CSc.
Gertrúda
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Eva
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Miloš
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
PhDr., PhD.
Klaudia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Mgr. (DŠ)
Petra
Doktorandka
Mgr.
Dominik
Odborný pracovník VŠ
prof. doc. PhDr., Ph.D.
Eduard
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Kristián
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
PhDr., CSc.
Gabriel
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Monika
Vedecká pracovníčka
Ing.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., Ph.D.
Adam
Vedecký pracovník
Mgr.
Tomáš
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Marcela
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Magdaléna
Odborná pracovníčka VŠ
PhDr., DrSc.
Milan
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
Bc., MSc., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
PhDr., CSc.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Petra
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Ivana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Miriam
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Michaela
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr. (DŠ)
Anna
Doktorandka
doc. PhDr., DrSc.
Ľubomíra
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Miroslava
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Marián
Odborný pracovník VŠ
PhDr., PhD.
Mária
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Branislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Anita
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Mária
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Lucia
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Viliam
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Beáta
Odborná pracovníčka VŠ
PhDr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Igor
Vedecký pracovník
Mgr., Ph.D.
Adrián
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Štefan
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Dominika
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Bernard
Odborný pracovník VŠ
PhDr., DrSc.
Karol
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
Mgr. Mgr. Dr., PhD.
Péter
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zbigniew
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
doc. PhDr., CSc.
Matej
Samostatný vedecký pracovník
RNDr. Mgr.
Marián
Odborný pracovník VŠ
Mgr. (DŠ)
Urszula
Doktorandka
PhDr., PhD.
Marián
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Susanne
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Lucia
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Ivana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Tereza
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Anna
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Jozef
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Terézia
Vedecká pracovníčka
prof. PhDr., CSc.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Mgr. (DŠ)
Jaroslaw
Doktorand
doc., CSc.
Viačeslav Olehovič
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 82