Informačná stránka organizácie SAV

Archeologický ústav SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr., PhD.  Adamus, Magdalena Józefa  Vedecký pracovník
 Prof. PhDr., DrSc.  Bátora, Jozef  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Bednár, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Beljak, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Benediková, Lucia  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Bielich, Mário  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Bielichová, Zora  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., PhD.  Bistáková, Alena  Vedecký pracovník
 Ing.  Blažová, Elena  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Bobek, Pavol  Vedecký pracovník
 doc. PhDr., CSc.  Březinová, Gertrúda  Samostatný vedecký pracovník
 doc. PhDr., DrSc.  Čaplovič, Dušan  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Čierny, Miloš  Interný doktorand
 PhDr., PhD.  Daňová, Klaudia  Vedecký pracovník
 Mgr.  Debnár, Peter  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Debnár, Peter  Odborný pracovník VŠ
 doc. PhDr., Ph.D.  Droberjar, Eduard  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Ďuriš, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Elschek, Kristián  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Fecko, Peter  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., PhD.  Fottová, Eva  Odborný pracovník VŠ
 Dr. h. c. Prof. PhDr., DrSc.  Furmánek, Václav  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Fusek, Gabriel  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Gábor, Peter  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., PhD.  Gabulová, Monika  Vedecký pracovník
 Ing.  Grznárová, Marcela  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Habánová, Magdaléna  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., DrSc.  Hanuliak, Milan  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Holeščák, Michal  Vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Horváthová, Eva  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hreha, Rastislav  Samostatný vedecký pracovník
 Bc., MSc., PhD.  Hukeľová, Zuzana  Vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Hunka, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Hurajtová, Natália  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., CSc.  Cheben, Ivan  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Cheben, Michal  Odborný pracovník VŠ
 Externý doktorand
 Mgr.  Chebenová, Petra  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Jakubčinová, Miriam  Vedecký pracovník
 Mgr.  Jančová, Michaela  Odborný pracovník VŠ
 doc. PhDr., DrSc.  Kaminská, Ľubomíra  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kissová, Miroslava  Vedecký pracovník
 Mgr.  Knoll, Marián  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Kovár, Branislav  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Krošláková, Mária  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kučeráková, Kristína  Vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Kujovský, Rudolf  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Luštíková, Lucia  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Malček, Róbert  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Mezey, Viliam  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Milová, Beáta  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., CSc.  Miroššayová, Elena  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Mitáš, Vladimír  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Nemergut, Adrián  Vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Nevizánsky, Gabriel  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Nezvalová, Lucia  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Nováček, Tomáš  Vedecký pracovník
 PhDr.  Olexa, Ladislav  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Olšav, Štefan  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Oravkinová, Dominika  Vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Ožďáni, Ondrej  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Pavlovič, Bernard  Odborný pracovník VŠ
 doc. PhDr., DrSc.  Pavúk, Juraj  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., DrSc.  Pieta, Karol  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Poláková, Zuzana  Vedecký pracovník
 Dr.  Prohászka, Péter  Vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Rajtár, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 dr.  Ramsl, Peter Christoph  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Robak, Zbigniew  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PhDr., DrSc.  Ruttkay, Alexander T.  Vedúci vedecký pracovník
 doc. PhDr., CSc.  Ruttkay, Matej  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Salátová, Nikoleta  Odborný pracovník VŠ
 RNDr. Mgr.  Samuel, Marián  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., PhD.  Soják, Marián  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Stegmann-Rajtár, Susanne  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., DrSc.  Šalkovský, Peter  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Špotáková, Ivana  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Štolcová, Tereza  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vangľová, Terézia  Vedecký pracovník
 doc. PhDr., CSc.  Varsik, Vladimír  Samostatný vedecký pracovník
 Prof., PhDr., DrSc.  Vladár, Jozef  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Vlkolinská, Ivona  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vojteček, Marek  Vedecký pracovník
 Mgr.  Wawrzczak, Maciej Wojciech  Odborný pracovník VŠ
 doc. PhDr., CSc.  Zábojník, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Zajacová, Barbara  Vedecký pracovník
 Mgr.  Zaujecová, Martina  Odborný pracovník VŠ
Počet členov Akademickej obce: 86