Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Bc.
Štefan
neuvedený
 
Anton
037/6943240
 
Andrea
neuvedený
 
Elena
037/694240
Ing.
Branislav
037/6943240
 
Martin
037/6943205; 0902/925653
Prof. PhDr., DrSc.
Jozef
037/6943118
PhDr., CSc.
Peter
037/6943245; 0902/925676
 
Nadezhda
neuvedený
PhDr., PhD.
Ján
045/5320833; 0902/925 642
Mgr., PhD.
Lucia
037/6943214
Mgr., PhD.
Mário
037/6943102, 0902/925666
Mgr.
Zora
+421903265691
PhDr., PhD.
Alena
037/6943122
Ing.
Elena
037/6943205; 0902/925678
Mgr., PhD.
Pavol
neuvedený
doc. PhDr., CSc.
Gertrúda
037/6943219
 
Peter
037/6943229
Ing.
Eva
037/6943239
Mgr.
Miloš
neuvedený
PhDr., PhD.
Klaudia
037/6943400; 0902/925667
 
Vojtech
037/6943312
Mgr.
Peter
neuvedený
Mgr. (DŠ)
Petra
neuvedený
Mgr.
Dominik
neuvedený
prof. doc. PhDr., Ph.D.
Eduard
neuvedený
Mgr., PhD.
Jozef
037/6943102; 0902/925669
PhDr., CSc.
Kristián
037/6943213; 02/54777145
Mgr. (DŠ)
Erich
neuvedený
 
Mária
055/6222682
PhDr., PhD.
Eva
+421902925663
Dr. h. c. Prof. PhDr., DrSc.
Václav
037/6943114
PhDr., CSc.
Gabriel
037/6943242
 
Maroš
037/6943120
 
Tomáš
037/6943239; 0902925654
PhDr., PhD.
Monika
037/6943122; 0902/925659
Ing.
Jana
037/6943229
 
Zuzana
053/4465687
Mgr., Ph.D.
Adam
neuvedený
Mgr.
Tomáš
neuvedený
Ing.
Marcela
neuvedený
Bc.
Henrich
neuvedený
Mgr.
Magdaléna
neuvedený
PhDr., DrSc.
Milan
037/6943407
Bc.
Hana
037/6943 107
Mgr., PhD.
Michal
0911/982633
 
Gabriela
037/6943209
PhDr., PhD.
Eva
055/6222682
 
Štefan
037/6943229
 
Jana
037/6943119
Bc., MSc., PhD.
Zuzana
neuvedený
Mgr. (DŠ)
Dominika
neuvedený
PhDr., CSc.
Ivan
037/6943227; 0902/925620
Mgr., PhD.
Michal
037/6943210; 0902925652
Mgr.
Petra
037/6943115
Ing.
Ivana
neuvedený
Mgr., PhD.
Miriam
037/6943132
 
Beáta
037/6943312
Mgr.
Michaela
037/6943246
Mgr. (DŠ)
Anna
neuvedený
doc. PhDr., DrSc.
Ľubomíra
055/6222682
Mgr., PhD.
Miroslava
neuvedený
 
Tatiana
037/6943240
Mgr.
Marián
037/6943223
PhDr., PhD.
Mária
neuvedený
Mgr., PhD.
Branislav
037/6943239
Mgr., PhD.
Anita
neuvedený
Mgr., PhD.
Mária
neuvedený
PhDr., CSc.
Rudolf
037/6943121
 
Mária
037/6943120
PhDr., CSc.
Jozef
neuvedený
 
Ivana
037/6943108
Mgr., PhD.
Kristína
045/5320833
Mgr.
Lucia
neuvedený
 
Albert
045/5320833
Mgr., PhD.
Lucia
055/6222682
 
Katarína
neuvedený
Mgr., PhD.
Róbert
045/5320833; 0902/925668
Bc.
Alica
055/6222682
Ing.
Jana
neuvedený
Mgr.
Viliam
neuvedený
Ing.
Jana
037/6943213
doc. Dr. phil.
Peter
neuvedený
Mgr.
Beáta
037/6943233
PhDr., CSc.
Elena
055/6222682
PhDr., PhD.
Vladimír
037/6943123
 
Mária
0902/925648
 
Dana
neuvedený
Mgr., PhD.
Igor
neuvedený
 
Zuzana
037/6943120
 
Žaneta
037/6943234
Mgr., Ph.D.
Adrián
037/6943132
PhDr., CSc.
Gabriel
037/6943204
Mgr., PhD.
Lucia
neuvedený
Mgr., PhD.
Štefan
neuvedený
Mgr., PhD.
Dominika
neuvedený
 
Renáta
037/6943208
Mgr.
Bernard
neuvedený
PhDr., DrSc.
Karol
037/6943211; 0911/877656
 
Angela
neuvedený
Mgr., PhD.
Zuzana
037/6943236
Mgr. (DŠ)
Lucia
neuvedený
Mgr. Mgr. Dr., PhD.
Péter
037/6943236
 
Anton
037/6943239
Bc.
Silvia
037/6943234
 
Loránt
neuvedený
PhDr., CSc.
Ján
037/6943212; 0911/877654
 
Marián
037/6943239
Mgr., PhD.
Zbigniew
037/6943133
Ing.
Jana
neuvedený
doc. PhDr., CSc.
Matej
037/6410051
PhDr.
Jaroslava
neuvedený
RNDr. Mgr.
Marián
037/6943217
Mgr. (DŠ)
Urszula
neuvedený
PhDr., PhD.
Marián
053/4465687, 0902/925 671
 
Patrik
055/6222682
 
Jana
neuvedený
PhDr., CSc.
Susanne
037/6943117
Mgr.
Lucia
neuvedený
 
Daniela
neuvedený
Mgr.
Ivana
neuvedený
Mgr., PhD.
Tereza
neuvedený
Ing.
Anna
037/6943 104
Mgr., Ph.D.
Tomáš
neuvedený
 
Ingrid
037/6943207
Ing.
Jozef
037/6943 107; 037/6410056
 
Jana
037/6943225
Mgr., PhD.
Terézia
037/6943221
prof. PhDr., CSc.
Vladimír
02/54777145
 
Nina
037/6943108
PhDr., CSc.
Ivona
037/6943236
Mgr., PhD.
Marek
037/6943233
 
Pavel
neuvedený
Mgr. (DŠ)
Jaroslaw
neuvedený
doc., CSc.
Viačeslav Olehovič
neuvedený
doc. PhDr., CSc.
Jozef
037/6943237
 
Katarína
037/6943228
 
Tatiana
neuvedený
 
Mária
neuvedený

Aktualizuje: