Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BÁTORA, Jozef. The Region of Caucasus and Central European-Carpathian Territory in the Final Eneolithic and the Bronze Age (a Contribution to the Transfer of Technologies and Knowledge). In Vestnik of Saint Petersburg University : History, 2021, vol. 66, is. 2, p. 531-548. ISSN 1812-9323. Dostupné na: https://doi.org/0.21638/11701/spbu02.2021.213 Typ: ADEB
 • BELJAK, Ján - FERENCOVÁ, Helena - HAĽAMA, Miloslav - JANURA, Tomáš - KALIČIAKOVÁ, Zuzana - MALINIAK, Pavol - ŠIMKOVIC, Michal. Výskum a obnova hradu Modrý Kameň 2013 - 2019. Recenzenti Diana Duchoňová, István Kovács, Tünde Lengyelová. Modrý Kameň : Občianske združenie Hradčan, 2020. 131 s. ISBN 978-80-970221-3-6 (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0086/2 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Typ: AAB
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Ostrá Lúka - Hradisko Gunda : VS 20412. Nitra : AÚ SAV, 2021. 18 s. Typ: AGI
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter - KUČERÁKOVÁ, Kristína. Tekovská Breznica - Pustý hrad (Strážna veža Luchtov) : VS 20409. Nitra : AÚ SAV, 2021. 18 s. Typ: AGI
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter - KUČERÁKOVÁ, Kristína. Tekovská Breznica - Pustý hrad (Sokolia skala, Teplica) : VS 20408. Nitra : AÚ SAV, 2021. 60 s. Typ: AGI
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Vígľašská Huta - Lysec : VS 20410. Nitra : AÚ SAV, 2021. 15 s. Typ: AGI
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter - KUČERÁKOVÁ, Kristína. Orovnica - Ukolne : VS 20411. Nitra : AÚ SAV, 2021. 15 s. Typ: AGI
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Bátovce - Hrádok : VS 20407. Nitra : AÚ SAV, 2021. 17 s. Typ: AGI
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Podhorie - Hrad Žákyl : VS 20419. Nitra : AÚ SAV, 2021. 44 s. Typ: AGI
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Sklené Teplice - Hrad Teplica (Pustý hrad) : VS 20416. Nitra : AÚ SAV, 2021. 55 s. Typ: AGI
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Žemberovce - Čiernce : VS 20417. Nitra : AÚ SAV, 2021. 14 s. Typ: AGI
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Rimavské Brezovo - Sinec : VS 20413. Nitra : AÚ SAV, 2021. 13 s. Typ: AGI
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter - KUČERÁKOVÁ, Kristína. Rudno nad Hronom - Hrádok (Hrad Rudno) : VS 20414. Nitra : AÚ SAV, 2021. 52 s. Typ: AGI
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Podhorie - Hrad Žákyl : VS 20415. Nitra : AÚ SAV, 2021. 54 s. Typ: AGI
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Sklené Teplice - Hrad Teplica : VS 20444. Nitra : AÚ SAV, 2021. 39 s. Typ: AGI
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - PUTŠKO, Mária - ČIERNY, Miloš. Pustý hrad vo Zvolene - Horný hrad (2020) [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Beljak_a-kol_Pusty-hrad.pdf Typ: GHG
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Lučatín - Pod Hornou dolinou [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Beljak_Debn%C3%A1r_-Lu%C4%8Dat%C3%ADn.pdf Typ: GHG
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Hrad Revište [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Beljak_Debn%C3%A1r_-Hrad-Revi%C5%A1te.pdf Typ: GHG
 • BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - BELJAK, Ján. Benefits of the long-term research into the Pustý hrad castle (Deserted castle) in Zvolen and its prospects for the future. In Archaeologia historica, 2020, vol. 45, no. 2, p. 941-956. (2019: 0.214 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0231-5823. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/AH2020-2-20 (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: ADNB
 • BENEDIKOVÁ, Lucia - MIROŠŠAYOVÁ, Elena - STEGMANN-RAJTÁR, Susanne - ILLÁŠOVÁ, Ľudmila - ŠTUBŇA, Ján. Sklené koráliky doby bronzovej a halštatskej na Slovensku a stanovenie ich fyzikálnych charakteristík = Glass beads of the Bronze Age and Hallstatt Period in Slovakia and determination of their physical characteristics. In Studia Historica Nitriensia, 2021, roč. 25, č. 1, s. 3-46. (2020: 0.193 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2021.25.1.3-46 Typ: ADFB
 • BÉREŠ, Július - KAMINSKÁ, Ľubomíra. Košice - juh - Galgovec, Červený rak : VS 20420. Nitra : AÚ SAV, 2021. 126 s. Typ: AGI
 • BIELICH, Mário. Správa o archeologickom výskume kostola sv. Mikuláša v Kovarciach (okres Topoľčany) v rokoch 2016-2019 = A report on the archaeological research into the Church of St. Nicholas in Kovarce, Topoľčany district, in 2016-2019. In Archaeologia historica, 2020, vol. 45, no. 1, p. 233-252. (2019: 0.214 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0231-5823. Dostupné na: https://doi.org/10,5817/AH2020-1-11 (APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch) Typ: ADMB
 • BIELICH, Mário. Late Gothic and Renaissance Stove Tiles from Lietava Castle, Slovakia. In Europa Postmediaevalis 2020 : Post-medieval pottery in the spare time. Ed. Gabriela Blažková, Kristýna Matějková. - Oxford : Archaeopress, 2021, s. 267-280. ISBN 978-1-78969-917-3. Typ: AFA
 • BIELICHOVÁ, Zora - HAJNALOVÁ, Mária - KMEŤOVÁ, Petra - BARTA, Peter. Animal and Plant Remains from Two Kalenderberg Group (Hallstatt Culture) Cremation Graves in Devín-Záhrady, Slovakia. In Interdisciplinaria archaeologica, 2020, vol. XI, issue 2, pp. 149-176. (2019: 0.179 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1804-848X. Dostupné na: https://doi.org/10.24916/iansa.2020.2.2 Typ: ADMB
 • BIELICHOVÁ, Zora. Vrbrov - Vrbovský lesík, Koľaj : VS 20425. Nitra : AÚ SAV, 2021. 11 s. Typ: AGI
 • BIELICHOVÁ, Zora. Lazisko - Zvon : VS 20426. Nitra : AÚ SAV, 2021. 18 s. Typ: AGI
 • BISTÁKOVÁ, Alena - DEBNÁR, Peter. Ostrá lúka - kaštieľ [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Bist%C3%A1kov%C3%A1_Debn%C3%A1r_-Ka%C5%A1tie%C4%BE-Ostr%C3%A1-L%C3%BAka.pdf Typ: GHG
 • BOTH, Marek - NEZVALOVÁ, Lucia. Nové archeologické nálezy z Turca (poloha Krížna) = New archaeological finds from the Turiec region (Krížna site). In Kmetianum : Zborník Slovenského národného múzea v Martine. Roč. XV. - Martin : Múzeum Andreja Kmeťa, s. 9-28. ISBN 978-80-8060-498-1. Typ: AEDA
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - HRNČIARIK, Erik. An antler workshop in a Germanic settlement in Nitra, Slovakia. In Bones at a Crossroads : Integrating Worked Bone Research with Archaeometry and Social Zooarchaeology. Markus Wild, Beverly A. Thurber, Stephen Rhodes, Christian Gates St-Pierre. - Leiden : Sidestone Press, 2021, s. 119-131. ISBN 978-94-6427-006-8. Typ: AFA
 • Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Alena Bistáková, Gertrúda Březinová (editorky). Nitra : Archeologický ústav SAV. WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJSH. 2 x ročne, + Supplementum (mimoriadne číslo). ISSN 0560-2793 Typ: FAI
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Mohyly z doby bronzovej. In Mohyly vo Veľkých Ripňanoch. - Veľké Ripňany : Obec, 2021, s. 4-13. Typ: GII
 • BULAWKA, Sylwia - KERNEDER-GUBALA, Katarzyna - WAWRZCZAK, Maciej. Neolityczna siekiera z Nowogo Targu, gm. loco : Nowe informacje na temat zabytku. In Materialy archeologiczne XLII, 2018. - Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2020, s. 121-128. ISSN 0075-7039. Typ: AECA
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Šintava - RD p.č. 221/11, 223/7 : VS 20389/2021. Nitra : AÚ SAV, 2021. 77 s. Typ: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD, p.č. 4222/45 : VS 20369. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. 24 s. Typ: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p.č. 4222/34 : VS 20388/2021. Nitra : AÚ SAV, 2021. 27 s. Typ: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia - HOLEŠČÁK, Michal. Šintava - IBV Nad vŕškom - komunikácie a siete : VS 20401. Nitra : AÚ SAV, 2021. 114 s. Typ: AGI
 • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia - SOČUVKA, Valentín. Exploration of the Danube at the Roman Camp in Iža (Slovakia). In Potopljena baština : Godišnjak Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. Nr. 10. - Zadar : Medunarodni centar za podvodnu arheologiju, 2020, p. 39-45. ISSN 1848-2442. (VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt) Typ: AECA
  Citácie:
  [3.1] DRAGONIDESOVÁ, Petra. Searching for an ancient Roman Harbour: can we find it? In Acua Student : Advisory Council on Underwater Archaeology Student Newsletter, 2021, vol. 9, iss. 1, p. 6-7.
 • DEBNÁR, Peter. Metódy identifikácie a možnosti zachovania reliktov po pálení drevného uhlia na príklade Kysúc = Identification methods and possibility of retention of terrain relicts after charcoal burning on the example at Kysuce region. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2021, roč. 68, č. 1, s. 153-161. (2020: 0.139 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.68.7 Typ: ADNB
 • DRAGONIDESOVÁ, Petra. Searching for an ancient Roman Harbour: can we find it? In Acua Student : Advisory Council on Underwater Archaeology Student Newsletter, 2021, vol. 9, iss. 1, p. 6-7. Typ: GII
 • DROBERJAR, Eduard. Třebusice 1921–2021. Sto let od zahájení výzkumů na pohřebišti zdoby římské = Třebusice 1921–2021. Einhundert Jahre seit dem Beginn der Ausgrabung im Gräberfeld aus der Römischen Kaiserzeit. In Archeologie ve středních Čechách, 2021, roč. 25, č. 1, s. 145-157. ISSN 1214-3553. Typ: ADEB
 • DROBERJAR, Eduard. Marcomannic wars and new Roman period discoveries in Jevíčko (West Moravia/East Bohemia). In Archeologické rozhledy, 2020, roč. 72, č. 4, s. 479-522. (2019: 0.386 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0323-1267. Dostupné na: https://doi.org/10.35686/AR.2020.18 Typ: ADMB
 • DROBERJAR, Eduard. Vinařice-Gruppe In Böhmen : Zur kulturellen und sozialen Differenzierung der Barbaren im 5. Jahrhundert. In Extra Limites. Continuatio. - Wroclaw : Uniwersytet Przyrodniczy, 2020, s. 15-42. ISBN 978-83-7717-348-0. Typ: BEE
 • FOTTOVÁ, Eva. Divín - hrad Divín, p. č. 975/1 : VS 20364. Nitra : Archerologický ústav SAV, 2020. 139 s. Typ: AGI
 • FOTTOVÁ, Eva. Hrad Divín 2020 - IX. sezóna výskumu [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Web_poster-Divin-2020.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: GHG
 • FURMAN, Martin - BENEDIKOVÁ, Lucia. Závažná Poruba-Liptovský Ján : poloha Iľanovská Poludnica : VS 20380. Bratislava : PÚ SR ; Nitra : AÚ SAV, 2020. 14 s. Typ: AGI
 • HOLEŠČÁK, Michal. Vaďovce - p.č. 680 : VS 20433. Nitra : AÚ SAV, 2021. 38 s. Typ: AGI
 • HOLEŠČÁK, Michal. Ženy bojovníčky v Mongolskej ríši. In Svet Orientu včera a dnes, 2021, roč. 3, č. 1, s. 42-44. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • HOLEŠČÁK, Michal. Karpatská kotlina a jej nomádi : Uhorsko v hľadáčiku východných etník? In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 1, s. 6-9. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • HOLEŠČÁK, Michal. Tatarské vpády v období 13. storočia. In Vojenská osveta : Spoločenskovedné semináre. 1. časť. Redaktor Iveta Čatlochová ; recenzenti Pavol Koškovský, Oľga Jančová Koháryová, Ivan Majchút, Ján Marek, Marek Oravec. - Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, 2021, s. 29-49. ISBN 978-80-89609-25-3. Typ: BEF
 • HORVÁTHOVÁ, Eva - MALEC, Juraj. Novoobjavené sídliskové objekty z mladšej fázy polgárskeho kultúrneho komplexu z Dulovej Vsi, okres Prešov = The newly discovered settlement features from the younger phase of the Polgár cultural complex from Dulova Ves, Prešov district. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2021, roč. 68, č. 1, s. 1-31. (2020: 0.139 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.68.1 Typ: ADFB
 • HROMADOVÁ, Bibiána - NEMERGUT, Adrián - KLARIC, Laurent - MORAVCOVÁ ÁBELOVÁ, Martina - VLAČIKY, Martin. Výsledky revízneho výskumu mladopaleolitickej lokality v Moravanoch nad Váhom-Podkovici (Slovenská republika) = Revision excavations of the Upper Paleolithic site in Moravany nad Váhom-Podkovica (Slovak Republic). In Přehled výzkumů, 2021, roč. 62, č. 1, s. 11-28. (2020: 0.410 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1211-7250. Dostupné na: https://doi.org/0.47382/pv0621-07 Typ: ADEB
 • HUDÁK, Matúš - WAWRZCZAK, Maciej. Archeologická lokalita Hozelec - Breziny vo svetle kamenných nálezov. In Spiš : vlastivedný zborník. 10. Zostavili: Zuzana Krempaská, Miroslav Števík. - Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša, 2020, s. 21-28. ISBN 978-80-85173-36-9. Typ: BEF
  Citácie:
  [4.1] ENDRŐDI, J. a kol. Štrba a jej dejiny do roku 1945. Štrba : Obec, 2020. 372 s. ISBN 978-80-570-1640-3.
  [4.1] SEDLÁK, M. Archeologická topografia Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy v období praveku. Piešťany : Balneologické múzeum Imricha Wintera, 2020. 248 s. ISBN 978-80-89155-40-8.
 • HUDEC, Jozef - KOVÁR, Branislav - FULAJTÁR, Emil - LIESKOVSKÝ, Tibor - HORÁKOVÁ, Lenka - ČERNÝ, Miroslav - BARTA, Peter. A Brief Report on the 2019 Season in Duweym Wad Haj. In Asian and African Studies, 2021, vol. 30, no. 1, p. 202-224. (2020: 0.128 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-1257. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/aassav.2021.30.1.10 Typ: ADNB
 • HUKEĽOVÁ, Zuzana - NOVÁČEK, Jan - DAŇOVÁ, Klaudia - RUTTKAY, Matej. First reported archaeological case of leprosy in Slovakia. In International journal of osteoarchaeology, 2021, vol. 31, no. 5, p. 1-10. (2020: 1.311 - IF, Q1 - JCR, 0.738 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1047-482X. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/oa.3005 (VEGA č. 2/0145/20 : Archeológia, antropológia a pohlavie jedinca ako kľúčový atribút pre porozumenie zvykov pravekých spoločností“,. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt) Typ: ADMA
 • HUKEĽOVÁ, Zuzana - KROŠLÁKOVÁ, Mária. Klippel-Feil syndrome cases from Slovakia. In International Journal of Paleopathology, 2021, vol. 33, p. 188-195. (2020: 1.393 - IF, Q4 - JCR, 0.583 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1879-9817. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijpp.2021.04.011 Typ: ADMB
 • HUKEĽOVÁ, Zuzana - JAROŠOVÁ, Ivana - ZACHAR, Tomáš. Antropologická analýza kremačných zvyškov z pohrebiska lužickej kultúry Martin-Sever = Anthropological analysis of cremated human remains from the cemetery of Lusatian culture in Martin-Sever. In Kmetianum : Zborník Slovenského národného múzea v Martine. Roč. XV. - Martin : Múzeum Andreja Kmeťa, s. 29-47. ISBN 978-80-8060-498-1. Typ: AEDA
 • HÜSSEN, Claus-Michael - KOMORÓCZY, Balázs - RAJTÁR, Ján - VLACH, Marek. Archaeological footprints of a superpower in hostile territory : Recent research on the traces of Roma militar activities in the barbarian region north of the Middle Danube. In Experiencing the Frontier and the Frontier of Experience : Barbarian perspectives and Roman strategies to deal with new threats. - London : Archaeopress Publishing Ltd, 2020, s. 10-36. ISBN 978-1-78969-681-1. (VEGA č. 1/0358/18 : Rímsky tábor v Iži a jeho pozícia na hraniciach Panónie) Typ: AECA
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Suroviny ako prostriedok kontaktov medzi kultúrami v období neolitu = Rohstoffe als ein Kontaktsmittel zwischen den Kulturen in Neolithikum. In Argenti fodina : zborník prednášok 2020. Zostavili: Daniel Harvan, Jozef Labuda ; recenzenti: Stanislav Jeleň, Katarína Kapustka, Peter Laučík. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2021, s. 18-23. ISBN 978-80-85579-59-8. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0075/20 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy) Typ: AFB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - CHEBENOVÁ, Petra. Tekovské Lužany - Veľká Pažiť : VS 20398. Nitra : AÚ SAV, 2021. 22 s. Typ: AGI
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - CHEBENOVÁ, Petra. Bánov - Kúty : VS 20397. Nitra : AÚ SAV, 2021. 16 s. Typ: AGI
 • CHEBEN, Ivan. Nové Zámky - SOHO Rezidence, p.č. 1918/227 : VS 20406. Nitra : AÚ SAV, 2021. 24 s. Typ: AGI
 • CHEBEN, Michal. Nitra : hrad - j. bastión : VS 20383. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. 15 l. Typ: AGI
 • CHEBEN, Michal. Divinka - hradisko : VS 20382. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. 12 l. Typ: AGI
 • CHEBEN, Michal. Lužianky - Pri kapitulskej : VS 20424. Nitra : AÚ SAV, 2021. 7 s. Typ: AGI
 • CHEBEN, Michal - CHEBENOVÁ, Petra. Želiezovce - Okrúhly majer : VS 20432. Nitra : AÚ SAV, 2021. 25 s. Typ: AGI
 • JELÍNEK, Pavol - SAMUEL, Marián. Praveká obetná jama v Nitre: Stopy prastarého indoeurópskeho rituálu? In LUMYD - Ľudia, mýty & dejiny [seriál], 2021, nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://lumyd.eu/article/praveká-obetná-jama-v-Nitre-stopy-prastarého-indoeurópskeho-rituálu/47 Typ: GII
 • KASENČÁKOVÁ, Zuzana - WAWRZCZAK, Maciej. Orlov – Zbojnícka jaskyňa i jej możliwe miejsce w archeologii i geoturystyce. In Magury 2018 : Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom. - Warszawa : Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, 2020, s. 115-120. ISSN 1505-4993. Typ: BEE
 • KOVÁR, Branislav. Nitra - Hradné námestie č. 2,4, p.č. 45,50 : VS 20427. Nitra : AÚ SAV, 2021. 51 s. Typ: AGI
 • KOVÁR, Branislav. Neznámy keltský kmeň takmer porazil Caesara. In HistoryWeb [serial], 2020, č. 6, s. nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/neznamy-keltsky-kmen-takmer-porazil-caesara Typ: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Keltská žena, ktorá sa postavila Rímu. In HistoryWeb, 2021, č. 3, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/keltska-zena-ktora-sa-postavila-rimu Typ: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Mohli sa indickí bohovia stretnúť s keltskými? In HistoryWeb, 2021, č. 2, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/mohli-sa-indicki-bohovia-stretnut-s-keltskymi?fbclid=IwAR0MPKOLaAagG6TGQ9MRWvwEe-W1C5KkAxfAf7DMHehz3jP5YJpWSmhi0us Typ: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Mohli keltské ženy prelomiť zaužívané stereotypy a vstúpiť medzi druidov? In HistoryWeb, 2021, č. 9, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/mohli-keltske-zeny-prelomit-zauzivane-stereotypy-a-vstupit-medzi-druidov Typ: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Netflix vysiela film o jednom z najväčších archeologických objavov zo včasného stredoveku. In HistoryWeb, 2021, č. 2, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/netflix-vysiela-film-o-jednom-z-najvacsich-archeologickych-objavov-zo-vcasneho-stredoveku Typ: GHG
 • KOVÁR, Branislav - ZAJAC, Oliver - BENEDIKOVÁ, Lucia. Môže štúdium historických pandémií pomôcť v boji proti tej aktuálnej? In HistoryWeb [serial], 2021, č. 2, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/moze-studium-historickych-pandemii-pomoct-v-boji-proti-tej-aktualnej Typ: GHG
 • KOZUBOVÁ, Anita - GOLEC, Martin. Předměty vekerzugské kultury a předměty východního typu na Moravě. In GOLEC, Martin - FOJTÍK, Pavel. Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě. 1. vydanie. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2020, s. 210-218. ISBN 978-80-88278-64-1. Typ: ABC
 • KOZUBOVÁ, Anita - FOJTÍK, Pavel. Das späthallstattzeitliche Siedlungsobjekt 511/2019 von Kralice na Hané (Bez. Prostějov) in Mittelmähren. Ein Beitrag zur Drehscheibenkeramik der Verkerzug-Kultur. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2020, roč. CXIV, č. 30, s. 167-204. ISSN 1336-6637. Typ: ADFB
 • KUČEROVÁ, Marta - KASENČÁKOVÁ, Zuzana - WAWRZCZAK, Maciej. Svedectvá najstaršej minulosti. In Libenow, Liblaw, Lubowla, Alt Lublau, Ólubló… : Stará Ľubovňa. - Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, 2020, s. 82-115. ISBN 978-80-89860-16-6. Typ: ABB
 • LABUDA, Jozef - HUNKA, Ján. Čomu slúžil olovený predmet z Glanzenbergu v Banskej Štiavnici? = What did serve the lead object from Glanzenberg in Banská Štiavnica? In Argenti fodina : zborník prednášok 2020. Zostavili: Daniel Harvan, Jozef Labuda ; recenzenti: Stanislav Jeleň, Katarína Kapustka, Peter Laučík. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2021, s. 42-45. ISBN 978-80-85579-59-8. Typ: AFB
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Košice-Lorinčík, obytný park Háje : VS 20368. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2016. 39 s. Typ: AGI
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Košice - Šebastovce - Plynovody Košice-Barca : VS 20393. Nitra : AÚ SAV, 2021. 36 s. Typ: AGI
 • Archeologický ústav SAV. Archaeologia historica. Editoři Jiří Macháček, Pavel Kouřil. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta : Ústav archeologie a muzeologie : Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. ; Praha : Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. ; Nitra : Archeologický ústav SAV. SCOPUS. 2 x ročne. ISSN 0231-5823 Typ: FAI
 • MAIER, A. - STOJAKOWITS, P. - MAYER, C. - PFEIFER, S. - PREUSSER, F. - ZOLITSCHA, B. - ANGHELINU, M. - BOBAK, D. - DUPRAT-OUALID, F. - EINWÖGERER, T. - HAMBACH, U. - HÄNDEL, M. - KAMINSKÁ, Ľubomíra - KÄMPF, L. - LANCZONT, M. - LEHMKUHL, F. - LUDWIG, P. - MAGYARI, E. - MROCZEK, P. - NEMERGUT, Adrián - NERUDOVÁ, A. - NITA, L. - POLANSKÁ, M. - POLTOWICZ-BOBAK, M. - RIUS, D. - RÖMER, W. - SIMON, U. - ŠKRDLA, P. - ÚJVÁRI, G. - VERES, D. Cultural evolution and environmental change in Central Europe between 40 and 15 ka. In Quaternary International, 2021, vol. 581-582, p. 225-240. (2020: 2.130 - IF, Q3 - JCR, 0.927 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1040-6182. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.09.049 Typ: ABA
 • MALČEK, Róbert - BLAŽOVÁ, Elena - BOTOŠ, Alexander. Model osídlenia Rimavskej kotliny vo vybratých obdobiach mladšieho praveku I : Neolit a eneolit = Model of settlement in the Rimavská kotlina basin in selected periods of the late Prehistory I. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2021, roč. 68, č. 1, s. 33-70. (2020: 0.139 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.68.2 Typ: ADFB
 • MALČEK, Róbert - MITÁŠ, Vladimír. Nálezy badenskej kultúry z povodia Krivánskeho potoka (Stredné Slovensko, okres Lučenec) = The findings of the Baden culture from the Krivánsky potok basin (Central Slovakia, Lučenec district). In Pravěk : Recenzovaný časopis moravských a slezských archeologů. Nová řada 29. - Brno : Ústav archeologické památkové péče, 2021, s. 171-191. ISBN 978-80-86399-68-3. ISSN 1211-8388. (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II) Typ: AECA
 • MALČEK, Róbert. Zvolen - Námestie SNP p.č. 2856 : VS 20404. Nitra : AÚ SAV, 2021. 105 s. Typ: AGI
 • MALČEK, Róbert. Očová, Zvolenská Slatina - Kanalizácia a ČOV : VS 20405. Nitra : AÚ SAV, 2021. 146 s. Typ: AGI
 • MASCLANS, Alba - TVRDÝ, Zdeněk - PAVÚK, Juraj - CHEBEN, Michal - BICKLE, Penny. Exploring sexual division of labor at "Nitra Horné Krškany" cemetery using stone tool use-wear analysis, physical activity markers, diet, and mobility as proxies. In Archaeological and Anthropological Sciences, 2021, vol. 13, no. 7, p. 108-128. (2020: 1.989 - IF, Q1 - JCR, 0.925 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1866-9557. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12520-021-01318-z Typ: ADCA
 • MILOVÁ, Beáta. Nitra-Mlynárce : Bytové domy Diely : VS 20385. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018-2021. 67 l. Typ: AGI
 • MILOVÁ, Beáta. Belek, Svätuša - Región Šurany - zásobovanie vodou a odvodnenie : VS 20403. Nitra : AÚ SAV, 2021. 33 s. Typ: AGI
 • MILOVÁ, Beáta. Lužianky - West park, Pri kapitulskej : VS 20430. Nitra : AÚ SAV, 2021. 44 s. Typ: AGI
 • MILOVÁ, Beáta - NEZVALOVÁ, Lucia. Nitra - Dražovce - Nemocnica p.č. 2996/2 : VS 20429. Nitra : AÚ SAV, 2021. 30 s. Typ: AGI
 • MILOVÁ, Beáta - NEZVALOVÁ, Lucia. Malý Lapáš - RD p.č. 484/63 : VS 20428. Nitra : AÚ SAV, 2021. 32 s. Typ: AGI
 • MILOVÁ, Beáta - NEZVALOVÁ, Lucia. Zbehy (okr. Nitra) - kostol Povýšenia svätého Kríža 2020 [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Zbehy-2020.pdf Typ: GHG
 • MIROŠŠAYOVÁ, Elena. Bronze bracelets from the Slovak Karst. In Chasing Bronze Age rainbows : Studies on hoards and related phenomena in prehistoric Europe in honour of Wojciech Blajer. - Kraków : Institute of Archaeology of the Jagiellonian University, 2019, s. 499-508. ISBN 978-83-66579-00-2. (VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej) Typ: AECA
 • MITÁŠ, Vladimír - RAJTÁR, Ján - TIRPÁK, Ján. Kovové dýky z Cífera a okolité osídlenie v stupňoch BA2 – BB1 = Metal daggers from Cífer and the surrounding settlement in stages BA2 – BB1. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2020, roč. CXIV, č. 30, s. 61-80. ISSN 1336-6637. (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku) Typ: ADFB
 • MITÁŠ, Vladimír - ŽIGO, Pavol. Lexikálno-sémantická charakteristika apelatíva háj a proprií Háj vo vzťahu k archeologickým náleziskám (archeologická lokalita a motivácia jej názvu z historického a jazykovedného hľadiska) = Lexical-semantic characteristics of the commonnoun háj (‘grove’) and the proper names Háj in relation to archaeological sites. In Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 1, s. 208-228. (2020: 0.186 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2021-0025 (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí) Typ: ADFB
 • MITÁŠ, Vladimír - BARTÍK, Martin. Lovinobaňa - Za jarkom : VS 20431. Nitra : AÚ SAV, 2021. 32 s. Typ: AGI
 • MÜLLER-SCHEEßEL, Nils - HUKEĽOVÁ, Zuzana - MEADOWS, John - CHEBEN, Ivan - MÜLLER, Johannes - FURHOLT, Martin. New burial rites at the end of the Linearbandkeramik in south-west Slovakia. In Antiquity, 2021, vol. 95, no. 379, p. 65-84. (2020: 1.953 - IF, Q1 - JCR, 0.961 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-598X. Dostupné na: https://doi.org/10.15184/aqy.2020.103 Typ: ADCA
 • NEMERGUT, Adrián. Distribúcia kamenných surovín v neskorom paleolite a mezolite na Hornej Orave = Distribution of lithic raw materials in Upper Orava during the Late Paleolithic and Mesolithic. In ??? : zborník prednášok 2020. Zostavili: Daniel Harvan, Jozef Labuda ; recenzenti: Stanislav Jeleň, Katarína Kapustka, Peter Laučík. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2021, s. 11-17. ISBN 978-80-85579-59-8. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku) Typ: AFB
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Unusual ways of burying in the early middle ages at the territory. In Life and death in mediaeval and early modern times : Proceedings of the 5th International Scientific Conference of Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology Zagreb, 6th and 7th June 2018. Ed. Siniša Krznar, Tajana Sekelj Ivančan, Juraj Belaj, Tatjana Tkalčec ; rev. Nikolina Uroda, Daša Pavlovič. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2020, s. 99-108. ISBN 978-953-6064-50-2. (VEGA č. 2/0145/20 : Archeológia, antropológia a pohlavie jedinca ako kľúčový atribút pre porozumenie zvykov pravekých spoločností“,) Typ: AFA
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Stredoveký receptár – ako piecť kura vo zvone? In HistoryWeb [serial], 2021, č. 1, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/stredoveky-receptar-ako-piect-kura-vo-zvone Typ: BDF
 • PAVLOVIČ, Bernard. Rivalita a vzájomný výsmech dvoch mužov znamenali prelom v architektúre. In HistoryWeb [serial], 2021, č. 1, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/rivalita-a-vzajomny-vysmech-dvoch-muzov-znamenali-prelom-v-architekture?fbclid=IwAR0Jy3eaHCCc0g_0pZONbSl5kob-2E-aJenZQ9kwuI1A8phcYgPass5zm5Q Typ: BDF
 • PAVLOVIČ, Bernard. Expedíciu Johna Franklina uväznila ľadová pasca. In HistoryWeb [serial], 2021, č. 4, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/expediciu-johna-franklina-uvaznila-ladova-pasca Typ: BDF
 • PIETA, Karol - HUNKA, Ján - KURPEL, Miroslav. Depot neskororímskych mincí z Hája a osídlenie regiónu Turca v 4. – 5. storočí po Kr. = Hoard of Late Roman coins from Háj and settlement in the region of Turiec in the 4th – 5th centuries. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2021, roč. 68, č. 1, s. 119-134. (2020: 0.139 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.68.5 Typ: ADFB
 • PIETA, Karol - RUTTKAY, Matej. Rakša - Hrádok Horný a Dolný : VS 20418. Nitra : AÚ SAV, 2021 Typ: AGI
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam. Veľké Dvorany - Žľaby, p.č. 956 : VS 20392. Nitra : AÚ SAV, 2021. 21 s. Typ: AGI
 • PIETA, Karol. Streženice - Rudná : VS 20421. Nitra : AÚ SAV, 2021. 15 s. Typ: AGI
 • PROHÁSZKA, Péter. Régészeti jelentések a Tiszazugból : (Újabb források a Tiszazugi Régészeti Magántársaság müködéséhez) = Archäologische Berichte aus dem Tiszazug. Rec. Mesterházy Károly, Madaras László. Szolnok : Damjanich János Múzeum, 2020. 208 s. Szolnok megyei múzeumi asdattár, 40. ISBN 978-615-6161-03-1 Typ: AAA
 • PROHÁSZKA, Péter. Adalékok László Gyula magyar nemzeti múzeumi működéséhez 1934 és 1940 között. Rec. Károly Mesterházy, Katalin Gulyás. In Tisicum. Évf. 29. - Szolnok, s. 103-118. ISSN 1217-4165. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Adatok Tolna megyei kora középkori és középkori bizánci érmekről Alföldi András hagyatékában = Angaben über frühmittelalterlichen und mittelalterlichen byzantinischen Münzen vom Komitat Tolna aus dem Nachlass von András Alföldi. Rec. Csaba Tóth, Károly Mesterházy. In A Wosinsky Mór múzeum évkönyve 42. - Szekszárd, s. 7-20. ISSN 0865-5464. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Alföldi András szárnypróbálgatásai a római epigráfia területén. In Felirattani közlemények és történeti tanulmányok 2020-ból. - Budapest : MTA, 2021, s. 197-204. ISBN 978-963-508-967-3. ISSN 2559-8805. Typ: BDE
 • PROHÁSZKA, Péter. Római sírkötöredék Dunavecséröl. In Felirattani közlemények és történeti tanulmányok 2020-ból. - Budapest : MTA, 2021, s. 191-196. ISBN 978-963-508-967-3. ISSN 2559-8805. Typ: BDE
 • PUTŠKO, Mária - BORDÁČ, Miloš - BELJAK, Ján - KRAJČOVIČ, Jozef. Forgotten in time: The state of legislation, recovery, identification and repatriation of World War I and II soldiers in Slovakia. In Forensic Science International, 2021, vol. 319, p. (2020: 2.395 - IF, Q2 - JCR, 0.912 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0379-0738. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110673 Typ: ADEB
 • RAJTÁR, Ján. Eine seltene Variante der eisernen Trompetenfibeln. In Studia honoraria archaeologica : Zbornik radova u prigodi 65. rođendana prof. dr. sc. Mirjane Sanader. - Zagreb : FF press, 2020, s. 357-370. ISBN 978-953-175-809-3. (VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku) Typ: AECA
 • RAJTÁR, Ján. Das germanische Brandgräberfeld in Sekule, Westslowakei. : Zu den Bevölkerungsbewegungen um die Zeit der Markomannenkriege. In Bericht der Römisch-Germanichen Kommission. Band 98, 2017. - Mainz am Rhein : Philipp von Zabern, s. 131-156. ISSN 0341-9312. Typ: AECA
 • RAJTÁR, Ján. Kde táborili vojská Marca Aurelia? = Where were the troops of Marcus Aurelius encamped? In Monumentorum tutela : Ochrana pamiatok. 31. Zostavila Petra Kmeťová ; recenzenti Karol Bayer, Igor Bazovský, Zdeněk Beneš, Peter Bisták, Gertrúda Březinová, Miroslava Daňová, Katarína Hladíková, Jan Jílek, Eduard Krekovič, Juraj Kucharík, Jan Kysela, Dagmar Vachůtová,. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2020, s. 41-76. ISBN 978-80-89175-90-1. Typ: AFB
 • ROBAK, Zbigniew. Wczesnosredniowieczne grodzisko Bojná-Valy na Slowacji. Nowe interpretacje. In Historia Slavorum Occidentis : czasopismo historyczne, 2021, vol. 28, nr. 1, s. 36-64. ISSN 2084-1213. Dostupné na: https://doi.org/10.15804/hso210102 (VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Typ: ADEB
 • SAMUEL, Marián. Kláštorný kostol kamaldulského konventu [elektronický zdroj]. Nitra : Mesto, 2021. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://www.nitra.eu/p/12498/klastorny-kostol-kamaldulskeho-konventu.html Typ: GHG
 • SAMUEL, Marián - HOLIČKOVÁ, Zuzana. Architektúra kamaldulského kláštora sv. Jozefa v Nitre na Zobore [elektronický zdroj]. Nitra : Mesto, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://www.nitra.eu/p/12414/architektura-kamaldulskeho-klastora-sv-jozefa-v-nitre-na-zobore.html Typ: GHG
 • SAMUEL, Marián. Vodovod kamaldulského kláštora a využitie vody z prameňov sv. Svorada [elektronický zdroj]. Nitra : Mesto, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://www.nitra.eu/p/12464/vodovod-kamaldulskeho-klastora-a-vyuzitie-vody-z-pramenov-sv-svorada.html Typ: GHG
 • SAMUEL, Marián. Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113 [elektronický zdroj]. Nitra : Mesto, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://www.nitra.eu/p/11649/zoborske-listiny-z-rokov-1111-a-1113.html Typ: GHG
 • SAMUEL, Marián - KRATOCHVÍL, Jan. Fragment románskej hlavice z 12. storočia [elektronický zdroj]. Nitra : Mesto, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://www.nitra.eu/p/11342/fragment-romanskej-hlavice-z-12.-stor.html Typ: GHG
 • SAMUEL, Marián - KRATOCHVÍL, Ján. "Maurova legenda" o živote sv. Andreja-Svorada a Benedikta [elektronický zdroj]. Nitra : Mesto, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://www.nitra.eu/p/12065/maurova-legenda-o-zivote-sv-andreja-svorada-a-benedikta.html Typ: GHG
 • SAMUEL, Marián - BIELICHOVÁ, Zora. Strava zoborských mníchov [elektronický zdroj]. Nitra : Mesto, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://www.nitra.eu/sprava/21035/sondy-do-pokladov-zoborskeho-klastora.html Typ: GHG
 • SAMUEL, Marián. Kostol sv. Michala v Dražovciach a Zoborský kláštor [elektronický zdroj]. Nitra : Mesto, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://www.nitra.eu/sprava/21888/sondy-do-pokladov-zoborskeho-klastora.html Typ: GHG
 • SAMUEL, Marián. Zoborský kláštor sv. Hypolita - hodnoverné miesto [elektronický zdroj]. Nitra : Mesto, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://www.nitra.eu/p/12213/zoborsky-klastor-sv-hypolita-hodnoverne-miesto.html Typ: GHG
 • SAMUEL, Marián. Kamalduli [elektronický zdroj]. Nitra : Turistické informačné centrum, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://www.nitra.eu/sprava/22257/sondy-do-pokladov-zoborskeho-klastora.html Typ: GHG
 • SAMUEL, Marián. Prvý archeologický výskum Zoborského kláštora v roku 1942 [elektronický zdroj]. Nitra : Mesto, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazoky. Dostupné na internete: <ttps://www.nitra.eu/p/12695/prvy-archeologicky-vyskum-zoborskeho-klastora-v-roku-1942.html> Typ: GHG
 • SAMUEL, Marián. Archeologický výskum Zoborského kláštora v rokoch 1961-1962 [elektronický zdroj]. Nitra : Mesto, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://www.nitra.eu/p/12781/archeologicky-vyskum-zoborskeho-klastora-v-rokoch-1961-1962.html Typ: GHG
 • SAMUEL, Marián. Architektúra mníšskych príbytkov kamaldulského kláštora sv. Jozefa v Nitre na Zobore [elektronický zdroj]. Nitra : Mesto, 2021. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <ttps://www.nitra.eu/p/12556/architektura-mnisskych-pribytkov-kamaldulskeho-klastora-sv-jozefa-v-nitre-na-zobore.html> Typ: GHG
 • SAMUEL, Marián. Archeologický výskum Zoborského kláštora v rokoch 2001-2003 [elektronický zdroj]. Nitra : Mesto, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://www.nitra.eu/p/12860/archeologicky-vyskum-zoborskeho-klastora-v-rokoch-2001-2003.html Typ: GHG
 • SOJÁK, Marián. Praveký človek vstupuje do podzemia = Prehistoric man enters the Slovak unterground. In Mystérium Liskovskej jaskyne. - Ružomberok : ArcheológiaSK s.r.o., 2021, s. 19-33. ISBN 978-80-973556-0-9. Typ: ABD
 • SOJÁK, Marián. Pravek Európy (s dôrazom na Karpatskú kotlinu a Slovensko) : Vysokoškolské skriptá. Recenzenti Mária Novotná, Václav Furmánek. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. 143 s. ISBN 978-80-561-0859-8 Typ: ACB
 • SOJÁK, Marián. Numizmatické skvosty zo Spiša = Numismatic Jewels from Spiš. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2021, roč. 70, č. 3, s. 40-45. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB
 • SOJÁK, Marián - OLEJNÍK, Vladimír. K interpretácií náhodného nálezu stredovekého pečatidla zo Spišského Podhradia = On the interpretation of the accidental discovery of a medieval seal matrix in Spišské Podhradie. In Kultúrne dejiny, 2021, roč. 12 č. Supplement, s. 50-62. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-2209. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Typ: ADNB
 • SOJÁK, Marián. Ľubica - RD, p.č. 372 : VS 20366. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020. 47 s. Typ: AGI
 • SOJÁK, Marián. Poprad-Matejovce - ob. dom p.č. 90/1, 91, 937 : VS 20365. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020. 36 s. Typ: AGI
 • SOJÁK, Marián. Ľubica - Čierny orol, p. č. 420 : VS 20367. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020. 43 s. Typ: AGI
 • SOJÁK, Marián. Prešov - R4, Kráľova hora : VS 20391. Nitra : AÚ SAV, 2021. 305 s. Typ: AGI
 • SOJÁK, Marián. Markušovce v toku archeologických dejín. In Markušovce Čepanovce : ako plynul čas a udalosti. - Markušovce : Obecný úrad Markušovce, 2020, s. 39-55. ISBN 978-80-973073-8-7. (VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II) Typ: BBB
 • SOJÁK, Marián. Detektoristi nielen na Spiši. In Z minulosti Spiša : ročenka spišského dejepisného spolku v Levoči. XXVIII/2020. Zostavili Marián Soják, František Žifčák ; recenzenti Marcela Doménová, Pavol Matula. - Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2020, s. 283-290. ISBN 978-80-971553-7-7. Typ: BEF
 • STANIUK, Robert - MÜLLER-SCHEEßEL, Nils - WUNDERLICH, Maria - CHEBEN, Ivan - MÜLLER, Johannes - FURHOLT, Martin. Eine Geschichte dreier Nachbarschaften : Die neolithische Siedlungsgruppe von Vráble vor 7000 Jahren. In Archäologische Nachrichten : Schleswig-Holstein 2020. - Kiel : Wachholtz Verlag, 2020, s. 234-235. ISBN 978-3-529-01442-0. ISSN 0942-9107. Typ: AECA
 • TIRPÁKOVÁ, Anna - VOJTEKOVÁ, Jana - VOJTEK, Matej - VLKOLINSKÁ, Ivona. Using Fuzzy Logic to Analyze the Spatial Distribution of Pottery in Unstratified Archaeological Sites: The Case of the Pobedim Hillfort (Slovakia). In Land, 2021, vol. 10, no. 2, p. 1-17. (2020: 3.395 - IF, Q2 - JCR, 0.744 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land10020103 Typ: ADCA
 • HOLEŠČÁK, Michal. Obávaní Kumáni boli údernou silou uhorských kráľov : Rozhovor s Michalom Holeščákom. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 1, s. 10-15. ISSN 1335-6550. Typ: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Brezolupy - Zásobovanie obce vodou : VS 20402. Nitra : AÚ SAV, 2021. 25 s. Typ: AGI
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Princezná Jana našla pokoj a šťastie až v kláštore. In HistoryWeb [serial], 2021, č. 2, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/princezna-jana-nasla-pokoj-a-stastie-az-v-klastore Typ: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Sofia bola prvou ženou, ktorá sa chopila moci v Rusku [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/sofia-bola-prvou-zenou-ktora-sa-chopila-moci-v-rusku Typ: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Záchranný archeologický výskum v Bernolákove-Triblavine [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Triblavina_web.pdf Typ: GHG
 • WAWRZCZAK, Anna - WAWRZCZAK, Maciej. Niewielki przyczynek do historii Podhala : Medal znaleziony w miejscowosci Frydman, gm. Lapsze Nizne. In Prace Pieninskie. Tom 30. - Szczawnica : Osrodek kultury turystyki górskiej, 2020, s. 235-239. ISBN 978-83-956941-4-1. ISSN 1230-9753. Typ: BEE
 • WAWRZCZAK, Maciej - KASENČÁKOVÁ, Zuzana. Stará Ľubovňa - Lesopark. Late Palaeolithic site and the problems associated with raw material mining. In Dissertationes Archaeologicae, 2020, ser. 3, no. 8, s. 5-20. ISSN 2064-4574. Typ: ADEB
 • WAWRZCZAK, Maciej. Archeologiczne badania powierzchniowe w Pieninach : IV komunikat z prac wykonanych w 2014 roku. In Pieniny – Przyroda i Człowiek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2020, s. 123-135. ISBN 978-83-66602-00-7. Typ: AECA
 • WAWRZCZAK, Maciej - SOJÁK, Marián. The history and state of archaeological research in the Slovak part of the Pieniny Mts. (from Červený Kláštor to Litmanová) as compared to. In Archeologia gór : Pamieci Profesora Andrzeja Zakiego. Red. S. Bulawka, M. Ciesla, K. Kerneder-Gubala, P. Kocanda, R. Kowalski, A. Kraszewska. - Kraków ; Warszawa : Uniwersytet Jagiellonski, IA : IAE PAN, 2020, s. 67-80. ISBN 978-83-956708-1-7. Typ: AFA
 • WAWRZCZAK, Maciej - SOJÁK, Marián. Forma narzedziowa z wczesnej epoki brazu(?) z miejscowosci Batizovce okr. Poprad. In Prace Pieninskie. Tom 30. - Szczawnica : Osrodek kultury turystyki górskiej, 2020, s. 95-105. ISBN 978-83-956941-4-1. ISSN 1230-9753. Typ: BEE
 • WAWRZCZAK, Maciej. Archeologický výskum v polohe Hozelec - Dubina. In Prace Pieninskie. Tom 30. - Szczawnica : Osrodek kultury turystyki górskiej, 2020, s. 380-384. ISBN 978-83-956941-4-1. ISSN 1230-9753. Recenzia na: Archeologický výskum v polohe Hozelec-Dubina / Mária Hudáková, Matúš Hudák, Juraj Timura. - Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša, 2019. Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus