Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANTONIO, Margaret L. - WEIß, Clemens L. - GAO, Ziyne - SAWYER, Susanna - OBERREITER, Victoria - ELSCHEK, Kristian - HUKEĽOVÁ, Zuzana - KROŠLÁKOVÁ, Mária - PIETA, Karol - RUTTKAY, Matej. Stable population structure in Europe since the Iron Age, despite high mobility. In bioRXiv : the preprint server for biology [elektronický zdroj], 2022, nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.1101/2022.05.15.491973 https://doi.org/10.7554/eLife.79714 Typ: GHG
  Citácie:
  [1.2] HAGMANN, Dominik - ANKERL, Barbara - GREISINGER, Michaela - MIGLBAUER, Renate - KIRCHENGAST, Sylvia. Where are the Roman women of Ovilava? A spatio-temporal approach to interpret the female deficit at the eastern Roman cemetery (Gräberfeld Ost) of Ovilava, Austria. In Anthropological Review, 2023-01-01, 86, 2, pp. 89-118. ISSN 18986773. Dostupné na: https://doi.org/10.18778/1898-6773.86.2.08., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] ZAPATERO, G. R. Martín Almagro-Gorbea : Más de 50 años construyendo bases para la Prehistoria yla Arqueología de España. In Complutum 34. Madrid : Ediciones Complutense, 2023, s. 9-25. ISSN 1131-6993. https://dx.doi.org/10.5209/cmpl.85230.
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ČIERNY, Miloš - PUTŠKO, Mária - MORDOVIN, Maxim. Pustý hrad - Horný hrad (2022) [elektronický dokument]. Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2024. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://archeol.sav.sk/files/PUSTY-HRAD_PLAGAT_2022.pdf Typ: GHG
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ČIERNY, Miloš - MORDOVIN, Maxim - PUTŠKO, Mária. Pustý hrad - Horný hrad (2023) [elektronický dokument]. Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2024. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://archeol.sav.sk/files/PUSTY-HRAD_PLAGAT_2023.pdf Typ: GHG
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Eco-parameters of settlement finds from the La Tène period on the territory of south-western Slovakia. In The archaeology of communities and landscapes in the Carpathian Basin : Interdisciplinary perspectives. Ed. Mariana Egri, Aurel Rustoiu. 1. vyd. - Cluj-Napoca : Mega Publishing House, 2023, s. 13-30. ISBN 978-606-020-693-4. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Typ: AFA
 • DRAGONIDESOVÁ, Petra. Settlement of the surroundings of lower Morava River at the beginning of the Roman period. In The archaeology of communities and landscapes in the Carpathian Basin : Interdisciplinary perspectives. Ed. Mariana Egri, Aurel Rustoiu. 1. vyd. - Cluj-Napoca : Mega Publishing House, 2023, s. 49-58. ISBN 978-606-020-693-4. Typ: AFA
 • KOVÁR, Branislav - PIETA, Karol - LIESKOVSKÝ, Tibor. Preconditions of landscape research around the late La Tène hillfort of Trenčianske Bohuslavice. In The archaeology of communities and landscapes in the Carpathian Basin : Interdisciplinary perspectives. Ed. Mariana Egri, Aurel Rustoiu. 1. vyd. - Cluj-Napoca : Mega Publishing House, 2023, s. 95-110. ISBN 978-606-020-693-4. Typ: AFA
 • RAJTÁR, Ján - KOLNÍKOVÁ, Eva. Rímske mince z germánskeho osídlenia obce Marcelová v okrese Komárno – nálezy 2022. In Numizmatika. 31/2022. Zodpovedný redaktor Zbyšek Šustek. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 45-51. ISBN 80-901414-0-4. ISSN 2644-6693. Typ: BEF
 • SAMUEL, Marián. Pri kostole objavili ďalší náhrobok z 18. storočia. In Bananský hlásnik, 2024, roč. 22, č 1, s. 1, 4. Dostupné na internete: https://www.obecbanka.sk/modules/file_storage/download.php?file=b0ab8410%7C437&inline=1 Typ: GII
 • ZABAVIN, Viacheslav - NEBRAT, S. Regional peculiarities of the Zrubna/Timber-grave culture tribes’ calendar system. In SKHID : Analytic and informative Journal, 2023, vol. 5, n. 1, p. 51-59. ISSN 2411-3093. Typ: ADEB
 • ZABAVIN, Viacheslav - BULYK, M. 25 years of barrow archaeology at MSU. In Aktuaľni problemy nauky ta osvity : Zbirnyk materialiv XXV pidsumkovoji naukovo-praktyčnoji konferenciji vykladačiv. - Kyiv : Ministerstvo osvity i nauky Ukrajiny MDU, 2023, s. 125-128. ISBN 978-80-000-000. Typ: BEE
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus