Informačná stránka organizácie SAV

Archeologický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
602000386 Nákup kníh  
Východoslovenské múzeum Košice
Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice
IČO: 31297803
27.10.2020 1 000,00
602000385 Odovzdanie OM na výkon práce - elektromer  
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina
Pri Rajčianke8591/46, 01047 Žilina
IČO: 51865467
27.10.2020 20,40
602001281 Preprava stroja - výskum Pustý Hrad Zvolen  
Doprastav a.s., Bratislava
Drieňova 27, 826 56 Bratislava
IČO: 31333320
26.10.2020 48,00
602000384 Prevoz výstavy z Prahy do Bratislavy  
IGS - HS Art Service s.r.o.
Jamnického 2, 841 05 Bratislava
IČO: 35702613
26.10.2020 396,00
602000383 Zalomenie publikácií  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
26.10.2020 6 060,00
602000382 Tlač publikácie  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9,845 35 Bratislava
IČO: 00398144
26.10.2020 4 057,90
602001280 Pneuservisné služby  
RD - pneu s.r.o.
Brigádnická 277/11 , 949 05 Nitra
IČO: 51892162
22.10.2020 707,53
602001255 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou  
Generali Poisťovňa a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 35709332
22.10.2020 900,00
602001279 PZP MV- NR 379 GT  
UNIQA poisťovňa a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
IČO: 00653501
20.10.2020 109,80
602000380 PZP - NR 642 HG  
UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
IČO: 00653501
20.10.2020 129,60
602001277 Ubytovacie služby  
Ubytovanie Žaneta Erik Hrivnák - EH invest
Tichá 411, 049 41 Krásnohorské Podhradie
IČO: 52806243
19.10.2020 540,00
602001278 Dodávka tepla a TÚV - 9/2020  
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31679692
16.10.2020 176,64
602000381 Refakturované náklady- / ARES -9/2020  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
16.10.2020 9,74
602000379 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV  
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00585441
16.10.2020 203,50
602000378 Refakturované prevádzkové výdavky  
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
IČO: 00679089
14.10.2020 1 646,82
602000377 Refakturované náklady -3.Q.2020  
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
IČO: 00679089
14.10.2020 1 768,09
602000373 Poštové služby- 9/2020  
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
14.10.2020 600,05
602001271 Havarijné poistenie - NR 657 EG  
Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insturance
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00585411
12.10.2020 372,25
602001276 Telekomunikačné služby - internet - za 9/2020  
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
09.10.2020 40,51
602001275 Vodné, stočné, zrážky - 9/2020  
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
IČO: 36550949
09.10.2020 113,90
602001274 Ubytovanie zamestnancov  
Slovenská akadémia vied úrad
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
09.10.2020 112,00
602001270 Pomocné archeologické práce - 9/2020  
P.A.MAMUT s.r.o.
Špitálska 4, 949 01 Nitra
IČO: 46127216
09.10.2020 4 014,36
602000376 Oprava MV NR- 684 EV  
LB autos s.r.o.
Rastislavova 1155, 951 41 Lužianky
IČO: 47601019
09.10.2020 148,00
602000375 Elektrická energia -9/2020  
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
09.10.2020 161,74
602000374 Refakturované náklady - údržba areálu SAV  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
09.10.2020 15,24
60200372 Oprava PC / displej  
VENRON s.r.o.,
Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra
IČO: 36563803
08.10.2020 150,00
602001273 Telef.poplatky - mob.tel. - služby 10/2020  
ORANGE Slovensko a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
08.10.2020 739,67
602001272 Telef.polplatky / Pevnélinky / - 10/2020  
Orange Slovenskoa.s., Bratislava
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
08.10.2020 100,40
602000358 Prekladateľské služby  
Mgr. Viera Tejbusová
Kollárova 17, 078 01 Sečovce
IČO: 40389413
08.10.2020 1 210,00
602001269 Služby spojené s užívaním nehnuteľnosti -10/2020  
Ústav ekológie lesa SAV
Štúrova 2, 960 53 Zvolen
IČO: 00679071
07.10.2020 14,17
602001268 Služby spojené s užívaním nehnuteľnostin- 10/2020  
Ústav ekológie lesa SAV
Štúrova 2, 960 53 Zvolen
IČO: 00679071
07.10.2020 154,43
602001267 Ochrana EZS - Objekt 63 garaže  
LIGAS s.r.o.
Štefánikova 54, 949 01 Nitra
IČO: 36715956
07.10.2020 66,00
602001266 Transakcie firemných kariet Diners Club- 9/2020  
Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO: 35757086
07.10.2020 1 601,13
602001265 Elektrická energia - Samova Nitra-9/2020  
ZSE energia, s.r.o. Bratislava
Čulenova 6,810 00 Bratislava
IČO: 36677281
07.10.2020 83,52
602000371 Oprava bleskozvodu  
REXEL s.r.o
Cabajská 3858/23A. 949 01 Nitra
IČO: 36536392
07.10.2020 198,32
602000367 Ochrana EZS - objekt č.6  
Ligas s.r.o., Nitra
Štefánikova 54, 949 01 Nitra
IČO: 36715956
07.10.2020 72,00
602000366 Ochrana EZS - obj.108-9/2020  
LIGAS s.r.o.
Štefánikova 54, 949 01 Nitra
IČO: 36715956
07.10.2020 66,00
602000365 Elektrická energia - M. Vozokany-10/2020  
ZSE Energia a.s., Bratislava
Čulenova 6,810 00 Bratislava
IČO: 36677281
07.10.2020 607,04
602000362 Servis kancelárskej techniky  
EUROtoner s.r.o.
Rastislavova 12, 949 01 Nitra
IČO: 43892655
07.10.2020 761,02
602000361 Služby bezpečnostnej ochrany - 9/2020  
CORADO - SOAT, spol. s.r.o.
Párovská 2, 949 01 Nitra
IČO: 34104569
07.10.2020 27,07

1/14  Ďalej Koniec