Informačná stránka organizácie SAV

Archeologický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
602000160 Elektrická energia - Hrnčiarska 11, Košice - za 4/2020  
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 04291 Košice
IČO: 44483767
11.08.2020 132,01
602000231 Prevádzka knižnično-infor.systém KIS DAWINCI - za 7-9/2020  
SVOP spol. s.r.o.
Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava
IČO: 30775264
30.07.2020 325,73
602001178 Havarijné poistenie - NR 383JUKI- 19.7.2020-18.7.2021  
Generali poisťovňa, a.s. Bratislava
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 35709332
19.07.2020 595,28
602000230 Opakovaná dodávka zemneho plynu - Chrenovska, Nitra- 7/2020  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
15.07.2020 516,00
602001194 Služby spojené s užívaním nehnuteľnosti - 7/2020  
Ústav ekológie lesa SAV
Štúrova 2, 960 53 Zvolen
IČO: 00679071
13.07.2020 14,17
602001193 Služby spojené s užívaním nehnuteľnosti - 7/2020  
Ústav ekológie lesa SAV
Štúrova 2, 960 53 Zvolen
IČO: 00679071
13.07.2020 154,43
602001196 Mobilné telefóny 7/2020  
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
IČO: 35697270
10.07.2020 754,54
602001184 pomocné archeologické práce : Veľký Šariš, - 5,6/2020  
Schnierer PDL s.r.o.
Pekárenská 14, 917 01 Trnava
IČO: 52714365
10.07.2020 39 712,68
602000244 Elektrická energia - Hrnčiarska 11, Košice- 6/2020  
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
10.07.2020 156,35
602000244 Elektrická energia - Hrnčiarska 11, Košice- 6/2020  
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
10.07.2020 156,35
602020009 návrh grafickej úpravy  
TISKARNA EXPODATA-DIDOT
Výstavište 1, 62800 Brno
IČO: 60723921
09.07.2020 1 666,65
602001195 Telef.poplatky-6/2020  
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
IČO: 35697270
09.07.2020 97,69
602001192 Pracovné odevy  
Pracovné odevy ZIGO spol.s.r.o.
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
IČO: 43909159
09.07.2020 58,22
602001188 Telekomunikačné služby-internet- 6/2020  
Slovak Telekom a.s.,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
09.07.2020 40,51
602000245 nakup spotrebneho materiálu  
L&Š, s.r.o. Nitra
Novozámocká 199, 949 01 Nitra
IČO: 36555720
09.07.2020 187,45
602000235 Refakturované náklady - 6/2020  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
IČO: 00398144
09.07.2020 15,24
602001186 Transakcie firemn.kariet-6/2020  
Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO: 35757086
08.07.2020 3 959,79
602001190 Elektrická energia - Samova Nitra- 6/2020  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
07.07.2020 86,53
602000243 Preklad " Pavel Wavrek "  
Graeme Mark Donaldson
Ľudmily Podjavorinskej 2543/15, 917 01 Trnava
IČO: 46933115
07.07.2020 20,00
602000237 Miestny poplatok za komunálny odpad - Hrnčiarska 13, Košice-rok 2020  
MESTO KOŠICE
Trieda SNP 48/A , 040 11 Košice
IČO: 00691135
07.07.2020 72,80
602001191 Oprava MV NR751EU  
Magnum Co, s.r.o.
Levická 1217,95201 Vráble
IČO: 36519707
06.07.2020 64,90
602001187 Ochrana EZS - objekt. 63- 6/2020  
Ligas s.r.o.
Štefánikova 54, 949 01 Nitra
IČO: 36715956
06.07.2020 66,00
602001185 pomocné archeologické práce - BA hrad - 6/2020  
P.A.MAMUT s.r.o.
Špitálska 4, 949 01 Nitra
IČO: 46127216
06.07.2020 3 589,56
602000246 Nákup PHM - pre motor. vozidlá používané na HČ  
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
06.07.2020 347,05
602000242 Ochrana EZS - objekt.6 - 6/2020  
Ligas s.r.o.
Štefánikova 54, 949 01 Nitra
IČO: 36715956
06.07.2020 72,00
602000241 Ochrana EZS - objekt.č.108- 6/2020  
Ligas s.r.o.
Štefánikova 54, 949 01 Nitra
IČO: 36715956
06.07.2020 66,00
602000240 Služby bezpečnostnej ochrany objektu kaštiel M.Vozokany - 6/2020  
CORADO - SOAT, spol. s.r.o. Nitra
Párovská 2, 949 01 Nitra
IČO: 34104569
06.07.2020 27,07
602000236 Mobilná klimatizácia, teplovzdušný ventilátor  
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
IČO: 35950226
06.07.2020 172,70
602000234 Elektrická energia - IŽA - 1.7.2020-30.9.2020  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
06.07.2020 94,55
602000234 Elektrická energia - M.Vozokany- 7/2020  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
06.07.2020 607,04
602001183 Opakovaná dodávka zemneho plynu - Samova 5, Nitra- 7/2020  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
03.07.2020 45,00
602001182 Servisná prehliadka- NR 512 FH  
G+R SERVIS s.r.o
Pri pošte 1111/25/A , 040 17 Košice
IČO: 44781288
03.07.2020 137,90
602000232 Nákup drobného majetku  
Megalandia PRO s.r.o.
Hlinková 624/15, 040 01 Košice
IČO: 50186892
03.07.2020 201,60
602000229 Opakovaná dodávka zemneho plynu - Mlynská 6, Spišská Nová Ves- 7/2020  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
03.07.2020 282,00
602000228 Opakovaná dodávka zemneho plynu - Hrnčiarska 13, Košice- 7/2020  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
03.07.2020 1 002,00
602001189 Elektrická energia - Akademická / garaže Nitra- 1.7.2020-30.11.2020  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
02.07.2020 70,13
602000233 Oprava vodoinštalácie  
IMPERO plus s.r.o.., Bádice
K Vinohradom 60/26, 951 46 Bádice
IČO: 52722902
02.07.2020 2 700,00
602000222 služby technickej ochrany objektu -7/2020  
ministerstvo vnútra SR, Bratislava
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
02.07.2020 3,98
602000221 Internet-8/2020  
Rupkki s.r.o.
Iliašovská 33, 053 11 Smižany
IČO: 36580392
02.07.2020 11,85
602000219 GPS navigácia  
ABCOM Košice s.r.o.
Rumunská 11, 040 01 Košice
IČO: 46112961
02.07.2020 256,67

1/8  Ďalej Koniec