Informačná stránka organizácie SAV

Archeologický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
951 Inštitucionálne členstvo r. 2020  
Slovenský komitét ICOM
Riečna 1, 81512 Bratislava
28.01.2020 543,00