Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita

Prognostický ústav

Mgr.
Lucia
Interná Ekonomická univerzita v Bratislave
Ing.
Martin
Interná Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mgr.
Nikoleta
Interná Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Spoločenskovedný ústav

Mgr.
Dominika
Interná Filozofická fakulta UPJŠ
Mgr.
Samar
Interná Filozofická fakulta UPJŠ

Ústav experimentálnej psychológie

Mgr.
Juliana
Interná Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mgr.
Rastislav
Interná Trnavská univerzita v Trnave
Mgr.
Bianka
Interná Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mgr.
Radoslav
Interná Trnavská univerzita v Trnave
Mgr.
Beáta
Interná Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Počet doktorandov: 10