Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie

Prognostický ústav

doc. Ing., PhD., DrSc.
Vladimír
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Dušana
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Elena
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., MSc. PhD.
Richard
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Richard
Vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Anna
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Martina
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ľubica
Vedecký pracovník
Mgr. JUDr., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Mgr., MA, PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Edita
Samostatný vedecký pracovník
doc. Ing., PhD.
Eduard
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., M.A., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Mgr.
Nikoleta
Interný doktorand
Ing., PhD.
Ivana
Vedecký pracovník
Mgr., MA, PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., PhD.
Branislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník

Spoločenskovedný ústav

Mgr., PhD.
Miroslava
Vedecký pracovník
PhDr. Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mária
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Denisa
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Ondrej
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Patrícia
Vedecký pracovník
Doc. PhDr., CSc.
Soňa
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miroslava
Vedecký pracovník
Mgr.
Dominika
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Anna
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Klara
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Alexander
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ivana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zlatica
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Veronika
Samostatný vedecký pracovník
Dr. theol.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník

Ústav experimentálnej psychológie

Mgr., PhD.
Magdalena
Samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr., DrSc.
Viera
Vedúci vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Eva
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Matúš
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jitka
Samostatný vedecký pracovník
Prof. Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Patrik
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mária
Vedecký pracovník
PhDr., Mgr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
doc. PaedDr., PhD.
Vladimíra
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Matej
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jakub
Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Ing., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Branislav
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lenka
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Dáša
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 61