Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie

Prognostický ústav

doc. Ing., PhD., DrSc.
Vladimír
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Dušana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., MA, PhD.
Brian
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Richard
Vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Martina
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ľubica
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Lucia
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
LLM
Alexandra
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., MA, PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Edita
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. Ing., PhD.
Eduard
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., M.A., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
Ing.
Martina
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Ivana
Vedecká pracovníčka
Mgr., MA, PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr. PhDr., PhD.
Branislav
Samostatný vedecký pracovník

Spoločenskovedný ústav

Mgr., PhD.
Matúš
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miroslava
Vedecká pracovníčka
PhDr. Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mária
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Denisa
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ondrej
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Patrícia
Vedecká pracovníčka
Doc. PhDr., CSc.
Soňa
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Miroslava
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Samar
Doktorandka
Ing., PhD.
Anna
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Klara
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Alexander
Vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Marcel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ivana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zlatica
Samostatná vedecká pracovníčka
PhD.
Veronika
Samostatná vedecká pracovníčka
Dr. theol.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník

Ústav experimentálnej psychológie

Mgr., PhD.
Magdalena
Samostatná vedecká pracovníčka
prof. PhDr., DrSc.
Viera
Vedúca vedecká pracovníčka
PhDr., PhD.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Juliana
Doktorandka
Mgr., PhD.
Matúš
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jitka
Samostatná vedecká pracovníčka
Prof. Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Patrik
Vedecký pracovník
Mgr.
Bianka
Doktorandka
Mgr., PhD.
Mária
Vedecká pracovníčka
doc. Mgr., PhD.
Michal
Odborný pracovník VŠ
doc. PaedDr., PhD.
Vladimíra
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Matej
Vedecký pracovník
Mgr.
Radoslav
Doktorand
Mgr.
Ida
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Beáta
Doktorandka
Mgr., PhD.
Viktória
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jakub
Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Ing., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Branislav
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lenka
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Dáša
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 66