Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMKOVIČ, Matúš. Registered reports v kvalitatívnom výskume. In Sborník abstraktů : XXII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. - České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023, s. 12. ISBN 978-80-7394-987-7. (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky. Punk v kvalitativním výzkumu aneb "Kvalita is not dead" : XXII. ročník česko-slovenská konference) Typ: AFG
 • ADAMUS, Magdalena** - ŠROL, Jakub - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Seeing past the tip of my own nose? How outward and self-centred orientations could contribute to closing the green gap despite helplessness. In BMC Psychology, 2023, vol. 11, 1, art. no. 79. ISSN 2050-7283. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s40359-023-01128-z Typ: ADCA
 • ADAMUS, Magdalena** - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Emotional drivers of the vaccination hesitancy and refusal: a dataset from Slovakia. In Data in Brief, 2023, vol. 47, art. no. 108980. ISSN 2352-3409. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.108980 Typ: ADMA
 • ADAMUS, Magdalena - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva**. Into the black box: challenging the myths in quantitative research on differences between men and women – the case of risky behaviour. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2023, vol. 33, no. 1, p. 13-33. ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-2029 Typ: ADNA
 • AURREKOETXEA-CASAUS, Maite - BARTOLOMÉ PERAL, Edurne - HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana - WULZ, Janine. Speaking Up: How Early Career Workers Engage in Fighting for Better Working Conditions by Joining Youth-Led Social Movement Organisations. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 351-376. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_14 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • BALÁŽ, Vladimír. Household Economics, Information Sources and Annuity Choices: Annuitisation Preferences of Members of the Slovak Private Pension Pillar. In Economies, 2023, vol. 11, no. 4, art. no. 123. ISSN 2227-7099. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/economies11040123 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír. Indulgence, Self-Control, and Annuity Preferences: Annuity Choices by Members of the Slovak-Funded Private Pension Pillar. In Social Sciences, 2023, vol. 12, no. 3, art. no. 190. ISSN 2076-0760. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/socsci12030190 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADMB
 • BALOG, Miroslav. Arabské emiráty sú inovatívnejšie ako Slovensko. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 16.1. 2023. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: https://hnonline.sk/komentare/komentare/96061461-arabske-emiraty-su-inovativnejsie-ako-slovensko Typ: GII
 • CLANCY, Sharon - HEFLER, Günter - RAPANÀ, Francesca - STEINHEIMER, Eva - STUDENÁ, Ivana. Work and Learning in the Adult Education Sector: A Cross Country Comparative View. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 325-350. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_13 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Kto je energeticky chudobný? In Kapitál, 2023, roč. 7, č. 4, s. 34-35. ISSN 2585-7851. Typ: BDF
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Dopravná chudoba. Prehľad o dopravnej chudobe v strednej a východnej Európe. Slovensko [elektronický dokument]. Bratislava, 2023. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/portfolio/dopravna-chudoba/ Typ: GHG
 • ĎURKOVSKÁ, Mária. Vybrané aspekty jazykovej komunikácie slovenských učiteľov v Maďarsku v zrkadle empirického výskumu. In Slováci v zahraničí 39 : zborník Krajanského múzea Matice slovenskej. 1. vyd. - Martin : Matica slovenská, 2022, s. 9-26. ISSN 0081-0061. (Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania) Typ: AEDA
 • FABO, Brian - JANČOKOVÁ, Martina - KEMPF, Elisabeth - PÁSTOR, Luboš. Fifty Shades of QE: Robust Evidence. Chicago : Becker Friedman Institute for Economics at the University of Chicago, 2023. 31 p. Working Paper, no. 2023-39 Typ: GAI
 • FEDÁKOVÁ, Denisa. Tööga rahulolu ja (digitaalsed) sotsiaalsed kontaktid tööl ESS R10 andmete põhjal. In Muutuv ja mitmekesine Eesti Euroopa Sotsiaaluuringus. - Tartu : Inštitút sociálnych vied, Univerzita v Tartu, 2023, s. 46-50. ISBN 978-9985-4-1359-3. Typ: BEE
 • FOGELOVÁ, Patrícia, SAVSPOL - SZEGHY-GAYER, Veronika. Autobiografie a spomienky Košičanov - príbehy 20. storočia. In SZABÓ, Ján. Skôr než odídem : spomienky Košičana na totalitné režimy 20. storočia a na život v emigrácii. 1. vyd. - Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2023, s. 137-155. ISBN 978-80-974469-0-1. (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Typ: AEDA
 • GARDINER, Gwendolyn - LEE, Daniel - BARANSKI, Erica - FUNDER, David C. - HALAMA, Peter. The economic well-being of nations is associated with positive daily situational experiences. In Current research in ecological and social psychology, 2023, vol. 4, article number 100088. ISSN 2666-6227. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cresp.2023.100088 Typ: ADMB
 • GREŽO, Matúš - ADAMUS, Magdalena - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana. Exploring the Factorial Structure and Criterion Validity of Institutional trust in Slovakia. In Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2022, roč. 58, č. 6, s. 671-698. (2021: 0.481 - IF, Q4 - JCR, 0.319 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0038-0288. Dostupné na: https://doi.org/10.13060/csr.2023.008 Typ: ADCA
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320 Typ: FAI
 • HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana. The Interplay of Organisational and Individual Bounded Agency in Workplace Learning: A Framework Approach. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 247-271. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_10 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • HEFLER, Günter - FEDÁKOVÁ, Denisa - STEINHEIMER, Eva - STUDENÁ, Ivana - WULZ, Janine. Early Career Workers’ Agency in the Workplace: Learning and Beyond in Cross-Country Comparative Perspective. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 377-402. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_15 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Pražská kaplnka svätého Václava - jej relácie k francúzskym dejinám a literatúre = Prague Chapel of St. Wenceslas - its sessions on French history and literature. In Studia Capuccinorum Boziniensia. - Pezinok : Minor - Kapucíni na Slovensku, 2023, roč. 9, č. 8, s. 222-231. ISSN 2585-8025. Typ: AEDA
 • HOLFORD, John - BOYADJIEVA, Pepka - CLANCY, Sharon - STUDENÁ, Ivana. Adult Education, Learning Citizens, and the Lessons of Enliven. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 405-425. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_16 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • HOLFORD, John - CLANCY, Sharon - BOYADJIEVA, Pepka - HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana. Preface. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. xi-xviii. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: AECA
 • Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. Editors: John Holford, Pepka Boyadjieva, Sharon Clancy, Günter Hefler, Ivana Studená. 1. vyd. Cham : Palgrave Macmillan, 2023. 467 p. Palgrave Studies in Adult Education and Lifelong Learning. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: FAI
 • HORNSEY, Matthew J. - PEARSON, Samuel - KANG, Jemima - SASSENBERG, Kai - JETTEN, Jolanda - HALAMA, Peter. Multinational data show that conspiracy beliefs are associated with the perception (and reality) of poor national economic performance. In European Journal of Social Psychology, 2023, vol. 53, no. 1, p. 78-89. ISSN 0046-2772. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ejsp.2888 Typ: ADCA
 • ISSMAILOVÁ, Samar. Z obetí hrdinovia: Kvalitatívny dizajn výskumu o reziliencii, copingu a silných stránkach charakteru arabských utečencov na Slovensku. In Sborník abstraktů : XXII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. - České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023, s. 40. ISBN 978-80-7394-987-7. (Punk v kvalitativním výzkumu aneb "Kvalita is not dead" : XXII. ročník česko-slovenská konference) Typ: AFK
 • KARHULAHTI, Veli-Matti - MARTONČIK, Marcel - ADAMKOVIČ, Matúš. Measuring Internet Gaming Disorder and Gaming Disorder: A Qualitative Content Validity Analysis of Validated Scales. In Assessment, 2023, vol. 30, no. 2, p. 402-413. ISSN 1073-1911. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/10731911211055435 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ANTHONY, Wen Li - MILLS, Devin J. - NOWER, Lia. Evaluation of the Psychometric Properties of DSM-5 Internet Gaming Disorder Measures: A COSMIN Systematic Review and Meta-Analysis. In CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND PRACTICE, 2022, vol., no., pp. ISSN 0969-5893. Dostupné na: https://doi.org/10.1037/cps0000123., Registrované v: WOS
  [1.1] CUDO, Andrzej - MONTAG, Christian - PONTES, Halley M. Psychometric Assessment and Gender Invariance of the Polish Version of the Gaming Disorder Test. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH AND ADDICTION, 2022, vol., no., pp. ISSN 1557-1874. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11469-022-00929-4., Registrované v: WOS
  [1.1] DAVIDSON, Brittany I. - SHAW, Heather - ELLIS, David A. Fuzzy constructs in technology usage scales. In COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, 2022, vol. 133, no., pp. ISSN 0747-5632. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107206., Registrované v: WOS
  [1.1] TANG, Ying - LIAO, Zhenjiang - HUANG, Shucai - HAO, Jingyue - HUANG, Qiuping - CHEN, Xinxin - LIN, Shuhong - LI, YiFan - QI, Jing - SHEN, Hongxian. Development and Validation of a Risk Assessment Tool for Gaming Disorder in China: The Gaming Hazard Assessment Scale. In FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH, 2022, vol. 10, no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.870358., Registrované v: WOS
 • KARHULAHTI, Veli-Matti - ADAMKOVIČ, Matúš - VAHLO, Jukka - MARTONČIK, Marcel - MUNUKKA, Matti - KOSKIMAA, Raine - VON BONSDORFF, Mikaela. Reply to Billieux and Fournier (2022): collaborative shortcut to ontological diversity. In Addiction Research and Theory, 2023, vol. 31, no. 3, p. 174-177. ISSN 1606-6359. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/16066359.2022.2160448 Typ: ADCA
 • KARHULAHTI, Veli-Matti - VAHLO, Jukka - MARTONČIK, Marcel - MUNUKKA, Matti - KOSKIMAA, Raine - VON BONSDORFF, Mikaela. Ontological diversity in gaming disorder measurement: a nationally representative registered report. In Addiction Research and Theory, 2023, vol. 31, no. 3, p. 157-167. ISSN 1606-6359. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/16066359.2022.2115033 Typ: ADCA
 • KIRKLAND, Kelly - CRIMSTON, Charlie R. - JETTEN, Jolanda - RUDNEV, Maksim - HALAMA, Peter. Moral Expansiveness Around the World: The Role of Societal Factors Across 36 Countries. In Social Psychological and Personality Science, 2023, vol. 14, no. 3, p. 305-318. ISSN 1948-5506. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/19485506221101767 Typ: ADCA
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - NEMCOVÁ, Edita - AMERSDORFER, Peter - DANKOVÁ, Zuzana - JANOVČÍK, Michal - LUTTEROVÁ, Martina - KOVÁČOVÁ, Katarína - KVIETIKOVÁ, Ivica. Biobanking in Slovakia: A Qualitative Survey of Academic and Clinical Stakeholders on Perceived Benefits. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2022, vol. 14, no. 2, p. 28-43. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2022.14.006 (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Typ: ADFB
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - NEMCOVÁ, Edita - POLAČKOVÁ, Zuzana - DOKUPILOVÁ, Dušana - JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír - BALOG, Miroslav - PORUBČINOVÁ, Martina. Economic Aspects of Rare Diseases: Unequal Access To Benefits from Research Advancements. In Economic and Social Development : 91st International Scientific Conference on Economic and Social Development: book of proceedings. Editors: Sanda Rasic Jelavic, Maria do Rosario Anjos, Diana Plantic Tadic. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023, p. 30-38. ISSN 1849-7535. (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia. Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Typ: AFC
 • LUKŠÍK, Ivan - ŠROL, Jakub. Young People’s individual representations of love – validation of a new scale. In Polish Psychological Bulletin, 2022, vol. 53, no. 4, p. 254-260. (2021: 0.183 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0079-2993. Dostupné na: https://doi.org/10.24425/ppb.2022.143371 Typ: ADMB
 • OLEJNÍK, Milan. Issue of Czechoslovak radio in struggle against Hungarian and German propaganda. In Acta historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015), 2022, roč. 25, č. 2, s. 25-37. ISSN 1336-9148. Dostupné na: https://doi.org/10.24040/ahn.2022.25.02.25-37 Typ: ADFB
 • PAPCUNOVÁ, Jana - WHITTEN, Suzanne. „Každý si myslí, aký tu máme ľahký život.“ Skúsenosti Slovákov a Čechov s nenávistnými prejavmi v postbrexitovom a postkonfliktnom Severnom Írsku. In Sborník abstraktů : XXII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. - České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023, s. 27. ISBN 978-80-7394-987-7. (Punk v kvalitativním výzkumu aneb "Kvalita is not dead" : XXII. ročník česko-slovenská konference) Typ: AFG
 • POLAČKOVÁ, Zuzana - ŠPROCHA, Branislav - FICERI, Ondrej. Pripravenosť kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Tematické zisťovanie. Recenzenti: Tomáš Hrústič, Boris Vaňo. 1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., [2022]. 167 s. ISBN 978-80-89524-78-5 Typ: AAB
 • PORUBČINOVÁ, Martina - GAJNIAK, Ján Florián. Psychologické poradenstvo a pomoc študentom technických vysokých škôl na Slovensku a v medzinárodnom porovnaní. In Kontexty kultúry a turizmu, 2022, roč. 15, č. 2, s. 67-82. ISSN 1337-7760. Typ: ADFB
 • PORUBČINOVÁ, Martina. Expectations of participants in biobanking research - review study = Očakávania participantov v biobankingovom výskume - prehľadová štúdia. In International Journal of Health, New Technologies and Social Work : Medzinárodný vedecký časopis zdravotníctva, ošetrovateľstva, laboratórnych vyšetrovacích metód, pedagogiky a sociálnej práce, 2023, roč. 18, č. 1, s. 25-36. ISSN 1336-9326. (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Typ: ADFB
 • SÁPOSOVÁ, Zlatica. Cultural Resources of the Upper-Bodrogköz Region. In Creative Region III. Abstracts of the workshop : Cultural and social innovations, sustainability and creative tourism. - Miškolc : University of Miskolc, 2023, p. 57-58. ISBN 978-963-358-288-6. Typ: AFG
 • SEDLÁR, Martin. Thinking dispositions are related to more positive attitudes toward immigrants. In Personality and Individual Differences, 2023, vol. 205, 112100. ISSN 0191-8869. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.paid.2023.112100 Typ: ADCA
 • SOROKOWSKI, Piotr - KOWAL, Marta - STERNBERG, Robert J. - AAVIK, Toivo - AKELLO, Grace - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Modernization, collectivism, and gender equality predict love experiences in 45 countries. In Scientific Reports, 2023, vol. 13, article number: 773. ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-26663-4 Typ: ADCA
 • STOJILOVSKA, Ana - DOKUPILOVÁ, Dušana - GOUVEIA, João Pedro - BAJOMI, Anna Zsófia - TIRADO-HERRERO, Sergio - FELDMÁR, Nóra - KYPRIANOU, Ioanna - FEENSTRA, Mariëlle. As essential as bread: fuelwood use as a cultural practice to cope with. In Energy Research & Social Science, 2023, vol. 97, article number: 102987. ISSN 2214-6296. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.102987 (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti) Typ: ADCA
 • SZABÓ, Ján. Skôr než odídem : spomienky Košičana na totalitné režimy 20. storočia a na život v emigrácii ; editorky: Patrícia Fogelová, Veronika Szeghy-Gayer. 1. vyd. Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2023. 155 s. ISBN 978-80-974469-0-1 (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Typ: FAI
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Dél-szlovákiai magyar közalkalmazottak a változó világban - kassai esettanulmány a személyi kontinuitás kérdéséről, 1938-1948. In A magyar kisebbségek 100 éve : A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának 2022. szeptember 22-23-ai konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. - Kolozsvár : Komp-Press, 2023, p. 137-145. ISBN 978-606-773-035-7. (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Typ: BEE
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte. Recenzenti: Jitka Langhamrová, Luděk Šídlo. 1 vyd. Bratislava : Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., 2022. 144 s. Dostupné na internete: http://khist.ff.ucm.sk/docs/Pokracujuca_transformacia_rodinne_reprodukcne_spravanie_Slovensko_SPROCHA_TISLIAR.pdf. ISBN 978-80-89524-77-8 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien na Slovensku vo výsledkoch sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 = Women´s Fertility in Slovakia in the Results of the 2021 Population and Housing Census. In Slovenská štatistika a demografia, 2023, roč. 33, č. 1, s. 22-36. ISSN 1210-1095. Typ: ADFB
 • Individual and Society [Človek a spoločnosť] : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj, editorka [2020-] Mária Ďurkovská. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. V rokoch 2007-2021 vychádzal pod názvom Človek a spoločnosť. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: https://individualandsociety.org/. ISSN 1335-3608 Typ: FAI
 • VARGOVÁ, Lenka - MIKULÁŠKOVÁ, Gabriela - FEDÁKOVÁ, Denisa - LAČNÝ, Martin - BABJÁKOVÁ, Jaroslava - ŠLOSÁRIKOVÁ, Martina - BABINČÁK, Peter - ROPOVIK, Ivan - ADAMKOVIČ, Matúš. Slovak parents' mental health and socioeconomic changes during the COVID-19 pandemic. In Frontiers in Psychiatry, 2022, vol. 13, art. no. 934293. (2021: 5.435 - IF, Q2 - JCR, 1.279 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-0640. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.934293 (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky) Typ: ADCA
 • YIK, Michelle - MUES, Chiel - SZE, Irene N.L. - KUPPENS, Peter - HALAMA, Peter. On the relationship between valence and arousal in samples across the globe. In Emotion, 2023, vol. 23, no. 2, p. 332-344. ISSN 1528-3542. Dostupné na: https://doi.org/10.1037/emo0001095 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus