Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMUS, Magdalena - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Gender discrimination and the backlash effect in recruitment and dismissal processes: experimental evidence from Slovakia. In Gender in Management, 2024, vol. 39, no. 1, p. 107-129. ISSN 1754-2413. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/GM-01-2022-0002 Typ: ADCA
 • ASTARITA, Caterina - BOYADJIEVA, Pepca - COLOMBO, Matteo - ENGDAL VORTING, Katrine - HABRAKEN, Milou - KIROV, Vassil - KOVÁČOVÁ, Lucia - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - LENAERTS, Karolien - STEPMAN, Mattias - STUDENÁ, Ivana - TIRABOSCHI, Tomaso - TOFTILD, Lone Fajstrup - YORDANOVA, Gabriela. Comparative Report, I SKILL Project - Industrial Relations and Social Dialogue to Kick-in Inclusive Adult Learning - Deliverable 4.1. Brussels : Centre for European Policy Studies, 2024. 38 p. Dostupné na internete: https://cdn.ceps.eu/wp-content/uploads/2024/01/D4.1-I-SKILL-_-Comparative-Report.pdf (VS/2021/0208 : I SKILL: Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých) Typ: GAI
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - POLAČKOVÁ, Zuzana. Kľúčové sociálne a ekonomické efekty registrovaných sociálnych podnikov. In Spájanie odlišného: Trendy v rozvoji sociálneho podnikania na Slovensku. - Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2023, s. 93-138. ISBN 978-80-89837-93-9. Typ: ABD
 • BALÁŽ, Vladimír - LI CHEN, Jason - WILLIAMS, Allan M. - LI, Gang. Stability of risk and uncertainty preferences in tourism. In Annals of Tourism Research, 2024, vol. 105, article number: 103726. ISSN 0160-7383. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.annals.2024.103726 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír** - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Knowledge Transfers and Business Performance in Creative Networks : The Case Study of the Slovak Creative Voucher Scheme. In Journal of the Knowledge Economy, 202, vol., iss., pp. ISSN 1868-7873. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13132-023-01246-4 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADCA
 • BALOG, Miroslav. V Litve vyštartoval biotech sektor z nuly na plný plyn. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 29.1. 2024, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • FEDÁKOVÁ, Denisa - ADAMKOVIČ, Matúš - LOZIAK, Alexander - KAČMÁR, P.**. Modeling the Effect of Psycho-Socio-Economic Consequences of COVID-19 on Life Satisfaction: The Role of Deviation from a Balanced Time Perspective. In Timing and Time Perception, 2024, vol. 12, iss. 1, pp. 83-99. ISSN 2213-4468. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/22134468-bja10076 Typ: ADMA
 • MARCINECHOVÁ, Denisa - ZÁHORCOVÁ, Lucia - LOHAZEROVÁ, Katarína. Self-forgiveness, Guilt, Shame, and Parental Stress among Parents of Children with Autism Spectrum Disorder. In Current Psychology, 2024, vol. 43, 2277-2292. ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-023-04476-6 Typ: ADCA
 • MORAN, Alexandra - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. Fragmentation of information on the posting of workers in Slovakia. Policy Brief 2024/1. Vienna : European Centre, 2024. 9 p. Dostupné na internete: https://www.euro.centre.org/publications/detail/4852 (101059290 : INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní pracovníkov) Typ: GAI
 • Spájanie odlišného : trendy v rozvoji sociálneho podnikania na Slovensku. Editorka: Zuzana Polačková, recenzenti: Eva Pongrácz, Alexander Mušinka. Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2023. 199 s. ISBN 978-80-89837-93-9 Typ: FAI
 • SCHAERER, Michael - DU PLESSIS, Christilene - BAO NGUYEN, My Hoang - VAN AERT, Robbie C.M. - TIOKHIN, Leo - LAKENS, Daniel - ADAMUS, Magdalena - UHLMANN, Eric Luis. On the trajectory of discrimination: A meta-analysis and forecasting survey capturing 44 years of field experiments on gender and hiring decisions. In Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2023, vol. 179, p. 104280. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 3.408 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0749-5978. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2023.104280 Typ: ADCA
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Der Juden in Der Slowakei Zwischen dei Beiden Weltkriegen. In Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. 1. Auflage. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, p. 243-262. ISBN 978-3-525-30248-4. ISSN 0530-9794. Typ: AECA
 • UHRECKÝ, Branislav - RAJNOHOVÁ, Radomíra - BARÁNKOVÁ, Martina. "Sacred and Beautiful": The Lived Experience of Slovak Women who had a Planned Homebirth. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2024, vol. 34, no. 1, pp. 15-37. ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2023-0012 Typ: ADNB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus