Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMUS, Magdalena - DUDEKOVÁ, Katarína. Gender and risk taking: in need of replication, structure and common sense. In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Tkáč, Peter Gergeľ, Matúš Tomko. ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 8-9. ISBN 978-80-223-4720-4. Typ: AFD
 • ANGELOVA, Radostina - STUDENÁ, Ivana - BOYADIJEVA, Pepka - POLAČKOVÁ, Zuzana. The rejoinder to Youth Guarantee of Bulgaria and Slovakia : Third Conference of the ESREA Network on Policy Studies in Adult Education: “Adult Education and Learning Policy in a World Risk Society”, 16-18 May 2019, Charles University, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. Typ: GHG
 • BAČOVÁ, Viera. Súčasné výzvy pre psychologické skúmanie dôchodku [The current challenges for psychological retirement research]. In Československá psychologie, 2019, roč. 63, č. 5, s. 526-542. (0.333 - IF2018). ISSN 0009-062X. Typ: ADCA
 • BAČOVÁ, Viera - HANÁK, Róbert. Financial Product Choices: Does Attribute Preference Help Avoid the Attraction Effect? In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2019, vol. 61, no. 2, p. 71-85. (0.644 - IF2018). ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • BAČOVÁ, Viera. Dôchodok alebo neskorá kariéra? Socio-ekonomické pozadie psychologického skúmania dôchodku = Retirement or late career? Psychological research and the socio-economic backdrop to retirement. In Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Editori: Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár, Ladislav Lovaš ; recenzenti: Jozef Bavoľár, Denisa Fedáková, Aleš Gregar, Pavol Kačmár, Ludmila Kaškárková, Zuzana Kaššaiová, Michal Kentoš, Miroslava Köverová, Zuzana Lazišťanová, Marcela Leugnerová, Radomír Masaryk, Jakub Procházka, Martin Seitl, Tomáš Sollár, Daša Strachanová, Matúš Šucha, Dominika Vajdová, Martin Vaculík. - Košice : Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, s. 22-33. ISBN ISBN 978-80-8152-713-5. Typ: AFD
 • BAČOVÁ, Viera - HALAMA, Peter. Conceptualization of a Lifestyle after Retirement Transition: How Recent Retirees Cope. In Aging & Social Change: Ninth Interdisciplinary Conference. - Champaign, USA : Common Ground Research Networks, 2019, p. 80. Typ: AFK
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš. Socioeconomic Background versus Public Support : what Matters for Student Performance? In Economic and Social Development : 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Socio Economic Problems of Sustainable Development": book of proceedings, Baku, 14-15 February 2019 [elektronický zdroj]. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, p. 156-164. ISSN 1849-7535.(Economic and Social Development: Socio Economic Problems of Sustainable Development : International Scientific Conference). Typ: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír - KARASOVÁ, Katarína - CHRANČOKOVÁ, Martina. Do Research and Innovation Stimuli Improve the Competetitiveness of Private Firms? : Evidence from the Slovak Republic. In Economic and Social Development : 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Socio Economic Problems of Sustainable Development": book of proceedings, Baku, 14-15 February 2019 [elektronický zdroj]. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, s. 95-102. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Development: Socio Economic Problems of Sustainable Development : International Scientific Conference). Typ: ADMB
 • Prognostické práce = Forecasting Papers [serial]. Vedecký redaktor [2009] Vladimír Baláž, výkonný redaktor [2009-2010] Tomáš Jeck, [2011-2013] Jana Lietavová, [2014] Štefan Sabo, [2014] Richard Heriban. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2009-. Niekoľkokrát do roka. ISSN 1338-3590. Typ: FAI
 • BALÁŽ, Vladimír. Naplánujte si finančnú pohodu. In FinPro, 2018, č. 3, s. 14-15. ISSN 2585-8335. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Prvá a posledná dovolenka s Thomasom Cookom. In Denník N, 1.10. 2019, roč. 5, s. 13. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Rastú nám mzdy. Pomoc!? In Denník N, 3.10. 2019, roč. 5, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ako zvýšiť pôrodnosť? Čo funguje a čo nie? In Denník N, 3.1. 2019, roč. 5, č. 2, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Euro máme radi. A nemali by sme ho dopriať každému. In Denník N, 7.1 2019, roč. 5, č. 4, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Základný príjem: ako dopadol fínsky experiment? In Denník N, 26.2. 2019, roč. 5, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Čas sluhov v americkej centrálnej banke. In Denník N, 7.8. 2019, roč. 5, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Demokrati vracajú Trumpov úder. Ale koho trafia? In Denník N, 16.4. 2019, roč. 4, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Národní měna je luxus. A euro Slovensku svědčí. In Hospodářské noviny, 29.4. 2019, s. 7. ISSN 0862-9587. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Malé firmy by mali na Slovensku staviť aj na inovácie (Rozhovor). In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 30.4.-1.5. 2019, roč. XXV, č. 83, s. 3. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Colná vojna je nový normál. In SME, 22.5. 2019, roč. 27, č. 117, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Talianski populisti liečia svoj štát. Prežije to? In Denník N, 5.2. 2019, roč. 5, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Stratení einsteinovia stoja Ameriku veľmi veľa. In Denník N, 5.6. 2019, roč. 5, č., s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Minimálna mzda musí byť predvídateľná. In SME, 24.7. 2019, roč. 27, č. 170, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Facebooková libra: bublina alebo úsvit novej svetovej meny? In Denník N, 22.7. 2019, roč. 5, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Grécko sa vracia k „istotám“. In Denník N, 31.7. 2019, roč. 5, č. 145, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Trump s Čínou proti Európe. In SME, 9.8. 2019, roč. 27, č. 184, s. 17. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Nepýtajme sa na krízu, ale na budúcnosť. In SME, 16.9. 2019, roč. 27, č. 215, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ropa a Hviezdne vojny. Ako skončil Sovietsky zväz. In Denník N, 13.11. 2019, roč. 5, s. 14. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Poslanci pred voľbami investujú do minulosti. In Denník N, 4.11. 2019, roč. 5, s. 14. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Does analytical thinking protect people against unfounded beliefs? Cognitive reflection, proneness to paranormal explanation and astrology. In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Tkáč, Peter Gergeľ, Matúš Tomko. ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 10-12. ISBN 978-80-223-4720-4. Typ: AFD
 • BALOG, Miroslav. Vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku : výzvy (aj) pre programové obdobie 2021-2027. Recenzenti: Dagmar Cagáňová, Martina Antošová, Peter Burger. Bratislava : Prognostický ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2019. 215 s. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2019-07/Miroslav%20Balog%20-%20Vedeck%C3%A9%20parky%20a%20v%C3%BDskumn%C3%A9%20centr%C3%A1%20na%20Slovensku.pdf>. ISBN 978-80-89524-35-8(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: AAB
 • BALOG, Miroslav. Na deficit rozpočtu treba poriadnu záplatu. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 23.10. 2019, roč. XXVI, č. 205, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Čínska sonda: hrozby pekinského technologického pokroku. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 2019, roč. XXV, č. 19, s. 13. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Digitálna éra uvoľní množstvo pracovných síl. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 15-17.2. 2019, roč. XXVII, č. 33, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Objektívne zrkadlo komisie v krajinách krivých zrkadiel. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 21.3. 2019, roč. XXV, č. 57, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Kde pramení marazmus výskumu, vývoja a inovácií? In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 16.4. 2019, roč. XXV, č. 75, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Slovensko stratilo hnaciu silu. Chýba vízia budúcnosti. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 7.11. 2019, roč. XXVI, č. 215, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BAŠNÁKOVÁ, Jana - VALUŠ, Lenka. What are they afraid of? Cognitive predictors of risk assessment related to refugees. In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Tkáč, Peter Gergeľ, Matúš Tomko. ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 13-14. ISBN 978-80-223-4720-4. Typ: AFD
 • BAŠNÁKOVÁ, Jana. Beyond the language given: the neurobiological infrastructure for pragmatic inferencing. Nijmegen : Radboud Universiteit, 2019. 221 s. Typ: DAI
 • BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - IVAN, Ondrej - KENTOŠ, Michal - LORINCOVÁ, Tatiana. Pracovná spokojnosť a fluktuačné tendencie u kvalifikovaných riadiacich a neriadiacich zamestnancov vo výrobnom priemysle = Job Satisfaction and Turnover Intentions of Qualified Employees in Manufacturing Industry. In Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Editori: Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár, Ladislav Lovaš ; recenzenti: Jozef Bavoľár, Denisa Fedáková. - Košice : Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, s. 44-62. ISBN ISBN 978-80-8152-713-5. Dostupné na internete: <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/psychologia-prace-a-organizacie-web.pdf>(Vega č. 2/0172/15 : Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce). Typ: AFD
 • CONROY-BEAM, Daniel - RONEY, James R. - LUKASZEWSKI, Aaron W. - BUSS, David M. - ASAO, Kelly - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Assortative mating and the evolution of desirability covariation. In Evolution and Human Behavior, 2019, vol. 40, no. 5, p. 479-491. (2.959 - IF2018). ISSN 1090-5138. Typ: ADCA
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Demografia a bývanie [Demography and housing]. In Dostupné bydlení v 21. století : sborník z mezinárodní konference. Editor: Lucia Dobrucká; recenzenti: Michal Němec, Július Golej. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2019, s. 82-87. ISBN 978-80-01-06640-9.(VEGA č. 2/0151/19 : Prínosy slovenskej migrácie). Typ: AFC
 • ĎURČEK, Pavol - ŠPROCHA, Branislav. Transformácia plodnosti na Slovensku v kontexte rozdielov medzi centrom a zázemím = Transformation of fertility in Slovakia in the context of differences between center and hinterland. In Geografie : sborník České geografické společnosti, 2019, roč. 124, č. 3, s. 281-313. (0.540 - IF2018). ISSN 1212-0014. Typ: ADMA
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - KENTOŠ, Michal. Vzťahy Rusínov a Ukrajincov v rokoch 2004 – 2017 = Interethnic relations of Ruthenians and Ukrainians in 2004 – 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 167-178. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155306768012-durkovska-kentos.pdf>(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)). Typ: ADFB
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - VÝROST, Jozef. Materinský jazyk a náboženstvo v systéme hodnôt slovenskej mládeže na Dolnej zemi. In Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 16. - 17. marca 2018. - Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2018, s. 62-68. ISBN 978-973-107-134-3. Typ: AECA
 • FERO, Martin - NOVOTNÁ, Ivana - PORUBČINOVÁ, Martina. Work Competencies for Industry 4.0 Developed by Non-formal Education. In Pedagogy, Communication and Sociology : 2019 International Conference, May 25-26, 2019, Ningbo, China. - Paris : Atlantis Press, 2019, s. 108-112. ISBN 978-94-6252-717-1. ISSN 2352-5398.(Pedagogy, Communication and Sociology : 2019 International Conference). Typ: AFC
 • FICERI, Ondrej. Z monarchie do republiky: Východ ako pohraničná periféria. In Obce za prevratu : mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 - 1923. - Košice ; Spišská Nová Ves : Štátna vedecká knižnica : Múzeum Spiša, 2019, s. 6-15. ISBN 978-80-85328-71-4. Typ: ABD
 • FICERI, Ondrej. Discursive legitimation of racial space: the case of Roma ghetto Luník IX, Slovakia. In 2019 Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies : Conference Abstracts. - Reykjavík : University of Iceland, 2019, p. 14. Dostupné na internete: <http://www.gypsyloresociety.org/annual-meeting/2019-conference-abstracts>(2019 Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies : Conference Abstracts). Typ: AFG
 • Obce za prevratu : mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 - 1923. Ondrej Ficeri (Ed.) ; recenzenti: Veronika Szeghy-Gayer, Dušan Kováč. Košice : Štátna vedecká knižnica ; Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša, 2019. 172 s. ISBN 978-80-85328-71-4. Typ: FAI
 • FICERI, Ondrej. Ako pred sto rokmi maďarskí boľševici obsadili východ Slovenska. In Denník N [seriál], 2019, roč. 5, 14.6., s. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1498871/ako-pred-sto-rokmi-madarski-bolsevici-obsadili-vychod-slovenska/>. Typ: GII
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - NEMCOVÁ, Edita. Global Competitiveness of Europe : A Robust Assessment. In Danube : Law, Economics and Social Issues Review, 2018, vol. 9, no. 4, p. 245-260. (2018 - SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, EconLit). ISSN 1804-6746.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADMB
 • FILČÁK, Richard - POLAČKOVÁ, Zuzana - DOKUPILOVÁ, Dušana. Kontextová evaluácia terénnej sociálnej práce. Záverečná správa = Field Social Work Context Evaluation. Final Report Summary. Recenzenti: Daniel Gerbery, Daniel Škobla. Bratislava : Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied/Prognostickým ústavom Slovenskej akadémie vied, 2019. 163 s. V slovensko-anglickej verzii je Zhrnutie záverečnej správy. ISBN 978-80-89837-54-0. Typ: AAB
 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. No pollution and no Roma in my backyard: class and race in framing local activism in Laborov, eastern Slovakia. In Environmental justice, popular struggle and community development. - Bristol : Policy Press, 2019, p. 53-68. ISBN 978-1-4473-5083-5. Typ: ABC
 • FILČÁK, Richard - DOKUPILOVÁ, Dušana. Concept of Energy Poverty in Slovakia. In Prognostické práce : Foresight, Analysis and Recommendations PP-FAR, 2019, vol. 11, no. 1, p. 21-45. ISSN 1338-3590. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2019-11/Richard%20Filčák%2C%20Dušana%20Dokupilová_CONCEPT%20OF%20ENERGY%20POVERTY%20IN%20SLOVAKIA.pdf>. Typ: ADFB
 • FILČÁK, Richard - POVAŽAN, Radoslav - CHRENKO, Milan. Megatrendy, kontext socioekonomických zmien a systémových limitácií = Megatrends in the Context of Socio-Economic Changes and System Limitations. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 2, s. 80-87. ISSN 0044-4863. Typ: ADFB
 • FILČÁK, Richard. Making the ghetto at Luník IX, Slovakia: People, landfill and the myth of the urban green space. In Ekonomiczny kontekst sprawiedliwości społecznej i środowiskowej. Książka abstraktów. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, s. 29. ISBN 978-83-8142-577-3. Typ: AFG
 • FILČÁK, Richard. Ide tu iba o biznis? In Pravda, 27.5. 2019, roč. XXIX, č. 121, s. 21. ISSN 1335-4051. Typ: GII
 • GABZDILOVÁ, Soňa. Napĺňanie minoritných práv maďarskej menšiny na Slovensku koncom 40. rokov 20. storočia = Fulfillment of minority rights of Hungarian minority in Slovakia at the end of forth decade of 20th century. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 1-18. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257224801-gabzdilova.pdf>. Typ: ADFB
 • GAJDOŠ, Marian - KONEČNÝ, Stanislav. Ukrajinské národnostné školstvo na Slovensku v rokoch 1945 - 1960 = Ukrainian National Schools in Slovakia between 1945 and 1960. In Slovenský národopis, 2019, roč. 67, č. 1, s. 22-46. ISSN 1335-1303. Typ: ADNB
 • GAJDOŠ, Marian. Rusíni na Slovensku a obnovenie republiky v roku 1945. In Rusíni a Československo (1918 -1938) : zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie, venovanej 100. výročiu vzniku ČSR, konanej dňa 15.11.2018 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. - Bratislava : Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, 2018, s. 77-86. ISBN 978-80-971779-9-7. Typ: AEDA
 • GALASOVÁ, Miroslava - VALUŠ, Lenka. Pomáha aktívne otvorené myslenie pri záchrane nevinných mačiatok? In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Tkáč, Peter Gergeľ, Matúš Tomko. ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 35-36. ISBN 978-80-223-4720-4. Typ: AFD
 • GALLOVÁ, Miroslava. Správa zmedziodborovej konferencie „Na prahu nové doby“, Praha, Česká republika, 26. –29. október 2018 = Interdisciplinary Conference Report “On the Threshold of a New Era“, Prague, Czech Republic, 26th – 29th October 2018. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, č. 1, s. 60-62. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155541836507-gallova-sprava-z%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • GALLOVÁ, Miroslava. Conference Report „Czech, Slovak and Czechoslovak 20th Century History XIV“, Hradec Králové, Czech Republic, April 2 – 4, 2019. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, č. 2, s. 47-48. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/156327300606-gallova-conference%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • GARDINER, Gwen - SAUERBERGER, Kyle - HALAMA, Peter. Towards meaningful comparisons of personality in large-scale cross-cultural studies. In In praise of an inquisitive mind : a Festschrift in Honou of Jüri Allik on the Occasion of his 70th Birthday. - Tartu : Published in Estonia by the University of Tartu Press, 2019, p. 124-140. ISBN 978-9949-77-997-0. Typ: ABC
 • GARDINER, Gwendolyn - GUILLAUME, Esther - STAUNER, Nick - BAE, Jaechang - HAN, Gyuseong - HALAMA, Peter - MOON, Jungsoon. Assessing personality across 13 countries using the California Adult Q-set. In International Journal of Personality Psychology, 2019, vol. 5, p. 1-17. ISSN 2451-9243. Typ: ADEB
 • GEORG, Braulik - VARŠO, Miroslav (prekl.). Kánonicko-intertextuálne čítanie a biblická hermeneutika : k aktuálnej diskusii v starozákonnej vede. In Studia Biblica Slovaca, 2019, roč. XI, č. 1, s. 1-10. ISSN 1338-0141. Typ: CDFB
 • GREŽO, Matúš - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Do emotions matter? The relationship between math anxiety, trait anxiety, and problem solving ability. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2018, vol. 60, no. 4, p. 226-244. (0.511 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0039-3320. Typ: ADDA

  Citácie:
  [3.1] L. Buratta – M. Piccirilli – G. A. Lanfaloni – S. Ilicini – Ch. Bedetti – S. Elisei. MATHEMATICS ANXIETYAND COGNITIVE PERFORMANCE IN ADOLESCENT STUDENTS. Psychiatria Danubina, 2019, Vol. 31, Suppl. 3, pp 479-485. Medicinska naklada - Zagreb, Croatia

 • GURŇÁKOVÁ, Jitka - GRÖPEL, Peter. Prior Participation in Simulation Events Is Associated With Insimulation Team Performance Among Emergency Medical Services Professionals. In Simulation in Healthcare, 2019, vol. 14, no. 4, p. 235-240. (2.241 - IF2018). ISSN 1559-2332. Typ: ADCA
 • HALAMA, Peter. Psychologické súvislosti konšpiračných teórií [Psychological context of conspiracy beliefs]. In Československá psychologie, 2019, roč. LXIII, č. 3, s. 312- 324. (0.333 - IF2018). ISSN 0009-062X. Typ: ADCA
 • HALAMA, Peter. Prechod na dôchodok ako rekonštrukcia zmyslu života. In X. česko-slovenská konferencia o logoterapii: Zborník abstraktov : Cesty nádeje a hľadania zmyslu v životných krízach. - Bratislava : Slovenský inštitút logoterapie, 2019. ISBN 978-80-970992-5-1. Typ: AFF
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320. Typ: FAI
 • HANÁK, Róbert. Why previous experience have so small effect on financial performance. In Proceedings of 10th international scientific conference COMPETITION/Sborník příspěvků z 10. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE. - Jihlava, ČR : Vysoká škola polytechnická, 2018, s. 94-99. ISBN 978-80-88064-37-4. Typ: ADMB
 • HANÁK, Róbert - ZELIENKOVÁ, Andrea - ADAMUS, Magdalena. Comparing the Quality of Business Proposals of Male and Female Entrepreneurs Asking for Angel Investment. In Youth and Women Entrepreneurship in Challenging International (Global) Business Environment : Proceedings of the Ninth International Conference. - Sofia : BADME, 2019, p. 144-154. ISBN 978-954-9827-19-4. Typ: ADMB
 • HANÁK, Róbert. Nascent entrepreneurs’ business proposals qualities and their relationship to financial indicators when applying for angel investment. In Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019) : Proceedings of the 7th International Conference. Edited by: Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš & Jan Mísař. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019, s. 242-254. ISBN ISBN 978-80-245-2316-3. Typ: AFC
 • HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara. Problematika etnicity a oral history – možnosti výzkumu na příkladu rusínské a ukrajinské menšiny = Ethnicity issues and oral history – research possibilities through the example of the Ruthenian and Ukrainian minorities. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 19-29. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257230202-heldakova-kohoutova.pdf>(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu). Typ: ADFB
 • HELDÁKOVÁ, Lucia. Propagácia a propaganda (ne)dobrovoľného cestovania [The Propagation and Promotion of (In)voluntary Travelling]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 52, s. 185-196. (2018 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515. Typ: ADFB
 • HELDÁKOVÁ, Lucia. Propagačná kampaň výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom prostredníctvom fotografie (na príklade časopisu Sloboda). In "Mať volá"? : Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1948. Editori: Mária Žiláková, József Demmel ; recenzenti: Štefan Šutaj, Attila Simon. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2018, s. 125-145. ISBN 978-615-5330-13-1.(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2). Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1948 a jej následky na ľudské osudy : Medzinárodná vedecká konferencia VÚSM). Typ: AFA
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Florentskí králi a inocenti : Formy zázračna v travelógu Choždenie vo Florenciju. In Algoritmy obrazov - obrazy algoritmov : K povahe výskumov v súčasnom umení. - Bratislava : Nadácia Novum : vydavateľstvo Slovart : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2019, s. 124-136. ISBN 978-80-556-4143-0.(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Typ: ABD
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Ikona o vzniku ikony. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 1.8. 2019, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.postoj.sk/45770/ikona-o-vzniku-ikony>. Typ: GII
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Úvahy o smere putovania. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 9.5. 2019, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/43257/uvahy-o-smere-putovania>(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Typ: GII
 • CHRANČOKOVÁ, Martina. The Tacit Knowledge of Slovak Migrants. In Globe in Motion 2 : Multiple Shades of Migration: Regional Perspectives. - Bratislava : Institut of Ethnology and Social Anthropology SAS : Marenčin PT, spol. s. r. o., 2019, s. 84-98. ISBN 978-80-970975-9-2.(VEGA č. 2/0151/19 : Prínosy slovenskej migrácie. Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020)). Typ: ABD
 • CHUCHKA, Ivan - GAJDOŠ, Marian - GAVRILETS, Olesya. The Role of Intermodal Logistic Centers in Enhancing Transport Corridors [Roľ intermodaľnych logistyčnych centriv u posylenni transportnych korydoriv]. In Marketyng i cyfrovi technologiji : naukovyj žurnal, 2019, vol. 3, no. 2, p. 8-17. ISSN 2522-9087. Dostupné na internete: <http://www.mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/65/62>. Typ: ADEB
 • JELEŇOVÁ, Iveta - SÁPOSOVÁ, Zlatica. Jazyk, interetnické vzťahy a používanie maďarského jazyka v Košiciach. Recenzenti: Jozef Výrost, Štefan Šutaj. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV : Fórum Maďarov v Košiciach, 2018. 1 CD-ROM. Preložené pod názvom: Nyelv, interetnikus kapcsolatokés magyar nyelvhasználat Kassán. - Košice : Centre of Social and Psychological Sciences SAS : Kassai Magyarok Fóruma, 2019. ISBN 978-80-89524-34-1. ISBN 978-80-89524-28-0. Typ: AAB
 • KAŠŠAIOVÁ, Zuzana. Rôzne pohľady na zodpovednosť v zdravotníckom systéme. In E-psychologie, 2019, roč. 13, č. 2, s. 47-57. ISSN 1802-8853. Typ: ADEB
 • KOHOUTOVÁ, Klara. Fenomén cestování a oral history - možnosti výzkumu [The Phenomenon of Travelling and Oral History - Research Possibilities]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 52, s. 197-206. (2018 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515. Typ: ADFB
 • KOHOUTOVÁ, Klara. Conference report from the sixth International Conference of the Czech Oral History Association: From Democracy to Democracy: Oral History in Research of Contemporary History, Olomouc 6th – 7th February 2019. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, č. 1, s. 63-64. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155541840208-conference-report%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • KOHOUTOVÁ, Klara. Romové v Bulharsku. In Romano voďi, 2019, roč. XVI, č. 6, s. 14-15. Typ: GII
 • KONEČNÝ, Stanislav. Ústavnoprávne pomery po zániku Československa v roku 1939 = Constitutional and legal ratios after the dissolution of Czechoslovakia in 1939. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 44-61. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257240004-konecny.pdf>. Typ: ADFB
 • KONEČNÝ, Stanislav. Československo a otázka identity rusínskeho obyvateľstva. In Rusíni a Československo (1918 -1938) : zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie, venovanej 100. výročiu vzniku ČSR, konanej dňa 15.11.2018 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. - Bratislava : Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, 2018, s. 65-75. ISBN 978-80-971779-9-7. Typ: AEDA
 • KORDAČOVÁ, Jana. Nový pohľad na možnosti emočného zdravia. In Prohuman : vedecko-odborný recenzovaný internetový časopis, 2018, 21. 11. ISSN 1338-1415. Typ: ADFB
 • KOŽÁROVÁ, Zuzana - FEDÁKOVÁ, Denisa. Študenti a podnikatelia. Ich pohľady na podnikanie = Students and Entrepreneurs. Their Perceptions of Entrepreneurship. In Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Editori: Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár, Ladislav Lovaš ; recenzenti: Jozef Bavoľár, Denisa Fedáková, Aleš Gregar. - Košice : Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, s. 252-265. ISBN ISBN 978-80-8152-713-5. Dostupné na internete: <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/psychologia-prace-a-organizacie-web.pdf>(Vega č. 2/0118/17 : Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných a firemných/podnikateľských financiách a podnikateľských príležitostiach). Typ: AFD
 • KRAMMER, Peter - HABALA, Ondrej - MOJŽIŠ, Ján - HLUCHÝ, Ladislav - JURKOVIČ, Marek. Anomaly detection method for online discussion. In Procedia Computer Science, 2019, vol. 155, p. 311-318. ISSN 1877-0509.(FNC-2019 : The 14th international conference on future networks and communications). Typ: ADEB
 • KŘESŤANOVÁ, Jana - ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav. Pohyb obyvateľstva Česka a Slovenska na úrovni obcí v období 1996-2015 pohledem Webbova diagramu = Population Change in Czechia and Slovakia on the Municipal Level in 1996-2015 Examined Using the Webb Diagram. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2019, roč. 61, č. 1, s. 28-41. ISSN 0011-8265. Typ: ADMB
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - SECARĂ, Eugen‐Călin - JURKOVIČ, Marek - ŠROL, Jakub. Reception and willingness to share pseudo‐profound bullshit and their relation to other epistemically suspect beliefs and cognitive ability in Slovakia and Romania. In Applied Cognitive Psychology, 2019, vol. 33, no. 2, p. 299-311. (1.552 - IF2018). ISSN 0888-4080. Typ: ADCA
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek - BREZINA, Ivan. To be or not to be bullshit? Obscuring the form vs. moving away from truthfulness. In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Tkáč, Peter Gergeľ, Matúš Tomko. ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 17-19. ISBN 978-80-223-4720-4. Typ: AFD
 • KUZMÍKOVÁ, Jana - KVASSAY, Marcel - KRAMMER, Peter - KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. Emergentnosť literárnej metafory. In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Tkáč, Peter Gergeľ, Matúš Tomko. ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 61-62. ISBN 978-80-223-4720-4. Typ: AFD
 • LOZIAK, Alexander. Bahadir, Bozoglan. Psychological, Social, and Cultural Aspects of Internet Addiction. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2019, roč. 22, č. 1, s. 58-59. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Psychological, Social, and CulturalAspects of Internet Addiction / Bahadir, Bozoglan. - Hershey : PA, 2018. - ISBN 9781522534785. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155541831606-anotacia-loziak-docx.pdf>. Typ: EDI
 • MARTINČEKOVÁ, Lucia. Odpustenie sebe: teoretické východiská. In e-psychologie elektronický časopis ČMPS, 2018, roč. 12, č. 4, s. 31-46. ISSN 1802-8853. Typ: ADEB
 • MARTINČEKOVÁ, Lucia - ŠKROBÁKOVÁ, Žaneta. Transition from work to retirement: theoretical models and factors of adaptation. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2019, roč. 22, č. 1, s. 1-15. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Názov z. Typ: ADFB
 • MOJŽIŠ, Ján - KRAMMER, Peter - KVASSAY, Marcel - BUDINSKÁ, Ivana - HLUCHÝ, Ladislav - JURKOVIČ, Marek. Crawling and Analysis of Online Discussions in Major Slovak National Newspapers. In 22nd IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems : Proceedings. - Spain : IEEE, 2018, p. 119-126. ISBN 978-1-5386-1121-0.(INES 2018 : 22nd IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems). Typ: ADMB
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - POLAČKOVÁ, Zuzana. Efficiency of the Active Labour Market Policies: Evidence from the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2019, roč. 67, č. 1, s. 11-32. (0.843 - IF2018). ISSN 0013-3035.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADDA
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír. International migration in Slovakia : past, present and future. In Phantom Menace : The Politics and Policies of Migration in Central Europe. - Bratislava ; Praha : Institute for Public Affairs : Heinrich-Böll-Stiftung, 2018, s. 16-38. ISBN 978-80-89345-72-4. Dostupné na internete: <http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/Phantom_Menace_The_Politics_and_Policies_of_Migration_in_Central_Europe.pdf>. Typ: BBB
 • MOROVICSOVÁ, Eva - VALUŠ, Lenka. Výskyt syndrómu vyhorenia u lekárov na psychiatrických oddeleniach a v ambulanciách na Slovensku [Prevalence of the burnout syndrome among physicians at psychiatric departments and ambulances in Slovakia]. In Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, 2018, roč. 114, č. 6, s. 237-243. ISSN 1212-0383. Typ: ADMB
 • NEMCOVÁ, Edita. Kliková Christiana - Kotlán, Igor a kol. : Hospodářská a sociální politika = Economic and Social Policy. In Ekonomický časopis, 2019, roč. 67, č. 7, s. 783-785. (0.843 - IF2018). ISSN 0013-3035. Recenzia na: Hospodářská a sociální politika. - Ostrava : Vysoká škola sociálně správní. 5. vyd., 2019. - ISBN 978-80-87291-23-8. Typ: EDI
 • OLEJNÍK, Milan. Subordination of the Communist Party of Czechoslovakia to Communist International. Recenzenti: Ľubica Harbuľová, Michal Šmigeľ. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2019. 74 s. ISBN 978-80-89524-37-2. Typ: AAB
 • OLEJNÍK, Milan. Krajinská kresťansko-socialistická strana v reflexii dobových slovenských periodík (1923 – 1927) = Land Christian Socialist Party in the reflection of contemporary Slovak periodicals (1923 – 1927). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 62-74. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257250705-olejnik.pdf>. Typ: ADFB
 • PASTRNÁKOVÁ, Veronika. Philomena de Lima. International Migration –The Wellbeing of Migrants. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2019, roč. 22, č. 2, s. 43-44. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: International Migration –The Wellbeing of Migrants / Philomena de Lima. - Edinburgh, London : Dundin Academic Press, 2017. - ISBN 9781780460499. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/156327269904-recenzia-pastrnakova%E2%80%A6.pdf>. Typ: EDI
 • PASTRNÁKOVÁ, Veronika. Conference Report – “Work and Organizational Psychology 2019”, Brno, Czech Republic, 22nd – 23rd May 2019. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, č. 2, s. 49-50. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/156327309707-pastrnakova-sprava%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • PITEROVÁ, Ivana. Conference report “4th International ESS Conference“, Mannheim, Germany, 15th – 17th April, 2019. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, č. 2, s. 45-46. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/156327289205-piterova-sprava-z%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • POLAČKOVÁ, Zuzana. Reduction of the Regional Disparities in the Context of the Act on the Lagging Regions. In Prognostické práce : Foresight, Analysis and Recommendations PP-FAR, 2019, vol. 11, no. 1, p. 46-62. ISSN 1338-3590. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2019-11/Zuzana%20Polačková_REDUCTION%20OF%20THE%20REGIONAL%20DISPARITIES%20IN%20THE%20CONTEXT%20OF%20THE%20ACT%20ON%20THE%20LAGGING%20REGIONS.pdf>(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADFB
 • PORUBČINOVÁ, Martina. The use of digital teaching aids in primary education with emphasis on students from socially disadvantaged backgrounds. In Pedagogika.sk : Slovak Journal for Educational Sciences, 2019, roč. 10, č. 4, s. 274-294. ISSN 1338-0982. Dostupné na internete: <http://www.casopispedagogika.sk/studie/porubcinova-martina-the-use-of-digital-teaching-aids-in-primary-education-with-emphasis-on-students-from-socially-disadvantaged-backgrounds.html>(VEGA 2/0077/19 : Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0.). Typ: ADFB
 • PORUBČINOVÁ, Martina. Nové pracovné požiadavky v kontexte vývoja priemyslu 4.0. In Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 23.-24.5.2018 v Bratislave. Editor: Eva Laiferová, recenzenti: Peter Guráň, Roman Hofreiter. - Bratislava : STIMUL, 2018, s. 128-138. ISBN 978-80-8127-231-8.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku : výročná vedecká konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV). Typ: AFD
 • POVAŽAN, Radoslav - FILČÁK, Richard - KADLEČÍK, Ján - CHRENKO, Milan - ORFÁNUS, Tomáš. Využitie scenárového prístupu v životnom prostredí na príklade krátkodobých scenárov do roku 2020 v oblasti biodiverzity a zmeny klímy = Use of Scenario Approach in the Environment Based on Short-Term Scenarios for Biodiversity and Climate Change by 2020. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 2, s. 91-101. ISSN 0044-4863. Typ: ADFB
 • SÁPOSOVÁ, Zlatica. Presídlenie Slovákov z Maďarska do Československa (propagačná činnosť Československej presídľovacej komisie a sťažnosti slovenských presídlencov počas výmeny obyvateľstva) = The Displacement of Slovaks from Hungary to Czechoslovakia (Promotion activities of the Czechoslovak Commission of Resettlement and complaints of displaced Slovak people during the population exchange). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 75-91. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257254806-saposova.pdf>. Typ: ADFB
 • Ekonomický časopis = Journal of Economics. Hlavný redaktor Juraj Sipko [jún 2014], výkonný redaktor [2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035. Typ: FAI
 • STRACHANOVÁ, Daša - VALUŠ, Lenka. Mental Simulation as a Remedy for Biased Reasoning. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2019, vol. 61, no. 2, p. 99-109. (0.644 - IF2018). ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav - KLAPKOVÁ, Michaela. Regional Differences in Population Aging in Europe Viewed Through Prospective Indicators. In Erdkunde, 2019, vol. 73. no. 3, p. 225-240. (0.868 - IF2018). ISSN 0014-0015. Typ: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav - GARAJOVÁ, Alžbeta - PILINSKÁ, Viera - MÉSZÁROS, Ján - VAŇO, Boris. Populačný vývoj v krajoch a okresoch Slovenska od začiatku 21. storočia. Recenzenti: Pavol Korec, Pavol Tišliar. 1. vyd. Bratislava : Infostat - Výskumné demografické centrum : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného plánovania : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Prognostický ústav SAV, 2019. 142 s. ISBN 978-80-89398-3-6(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Fertility and Religious Belief : old and new relationships in Slovakia. In Journal for the Study of Religions and Ideologies, 2019, vol. 18, no. 52, p. 63-79. ISSN 1583-0039. Typ: ADCB
 • ŠPROCHA, Branislav. Niektoré aspekty prokreatívneho správania na Slovensku v spojitosti so vzdelaním žien = Some Aspects of Procreative Behaviour in Slovakia in Connection with the Education of Women. In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 4, s. 3-22. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Niektoré nové prístupy k analýze populačného starnutia = Some New Approaches to the Analysis of the Population Ageing. In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 4, s. 23-35. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 1/0113/17 : Populačná a rodinná politika na Slovensku v 20. a 21. storočí). Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Jednodetnosť-nový fenomén v reprodukčných dráhach žien na Slovensku = Single-child mother-a new phenomenon in the reproduction courses of women in Slovakia? In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 1, s. 23-37. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Projekcia generačnej plodnosti a sobášnosti v spojitosti s najvyšším dosiahnutým vzdelaním = Projection of cohort fertility and nuptiality in relation to the highest education attained. In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 2, s. 14-36. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Demografická budúcnosť EÚ v prognózach EUROSTATU = Demographic future of the EU in EUROSTAT´S projections. In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 2, s. 48-65. ISSN 1210-1095. Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Demografische Entwicklung in der Slowakei in der Ära ihrer Selbstständigkeit. In Die Slowakei und die europäische Integration. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019, s. 211-225. ISBN 978-80-224-1722-8.(VEGA č. 1/0026/14 : Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050). Typ: AEDA
 • ŠROL, Jakub. Individual differences n susceptibility to cognitive biases: Implications for theories of rational thought : dizertačné doktorandské práce (PhD.). Školiteľ: Vladimíra Kurincová Čavojová. Bratislava : CSPV ÚEP SAV, 2019. Typ: DAI
 • ŠUTAJ, Štefan - HELDÁKOVÁ, Lucia. Košice po druhej svetovej vojne a vybrané aspekty kultúrneho života = Košice after the Second World War and selected aspects of cultural life. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 92-104. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257260107-sutaj-heldakova.pdf>. Typ: ADFB
 • ŠUTAJ, Štefan. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v kontexte formovania povojnovej Európy. In "Mať volá"? : Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1948. Editori: Mária Žiláková, József Demmel ; recenzenti: Štefan Šutaj, Attila Simon. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2018, s. 11-49. ISBN 978-615-5330-13-1.(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2). Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1948 a jej následky na ľudské osudy : Medzinárodná vedecká konferencia VÚSM). Typ: AFA
 • ŠUTAJ, Štefan - FICERI, Ondrej. Časopis Človek a spoločnosť dvadsať ročný – Marian Gajdoš sedemdesiatročný. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 1-4. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. vyšlo aj v angličtine: Journal Človek a spoločnosť / Individual and Society Twenty Years – Marián Gajdoš, Seventy Years. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257126400-editorial-sk.pdf>. Typ: BDF
 • Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas>. ISSN 1335-3608. Typ: FAI
 • TIŠLIAR, Pavol - ŠPROCHA, Branislav - ŠKORVÁNKOVÁ, Eva. Trends and Directions in Population Policy in Slovakia, 1918-1945. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 83-101. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: ADDB
 • VALUŠ, Lenka - BAČOVÁ, Viera. Mind the next generations: boosting pro-ecological worldviews via social responsibility appeals. In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Tkáč, Peter Gergeľ, Matúš Tomko. ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 135-136. ISBN 978-80-223-4720-4. Typ: AFD
 • VÝROST, Jozef - DOBEŠ, Marek. Trust in People and Attitudes Towards Immigration. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, č. 1, s. 34-43. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155541813003-trust-in-people-and%E2%80%A6.pdf>(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)). Typ: ADFB
 • VÝROST, Jozef. Pracovníci 65+ v zrkadle dát európskeho prieskumu kvality života (EQLS) = 65+ Workers in the Mirror of European Quality of Life Survey (EQLS). In Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Editori: Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár, Ladislav Lovaš ; recenzenti: Jozef Bavoľár, Denisa Fedáková. - Košice : Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, s. 432-438. ISBN ISBN 978-80-8152-713-5. Dostupné na internete: <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/psychologia-prace-a-organizacie-web.pdf>(Vega č. 2/0172/15 : Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce). Typ: AFD
 • WEIBL, Gabriel. Risk, Uncertainty and the Role of Serendipity in International Student Mobility. In Globe in Motion 2 : Multiple Shades of Migration: Regional Perspectives. - Bratislava : Institut of Ethnology and Social Anthropology SAS : Marenčin PT, spol. s. r. o., 2019, s. 128-145. ISBN 978-80-970975-9-2.(VEGA č. 2/0151/19 : Prínosy slovenskej migrácie). Typ: ABD
 • ZELIENKOVÁ, Andrea. Kognitívne odchýlky v rozhodovaní podnikateľov [Cognitive biases in decision-making of entrepreneurs]. In Proceedings of 10th international scientific conference COMPETITION/Sborník příspěvků z 10. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE. - Jihlava, ČR : Vysoká škola polytechnická, 2018, s. 426-433. ISBN 978-80-88064-37-4. Typ: ADMB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus