Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMUS, Magdalena - GREŽO, Matúš. Individual differences in behavioural responses to the financial threat posed by the COVID-19 pandemic. In Personality and Individual Differences, 2021, vol. 179, article no: 110916. ISSN 0191-8869. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110916 Typ: ADCA
 • ADAMUS, Magdalena - GREŽO, Matúš. Sekundárne dôsledky pandémie COVID-19: Mediačný efekt finančnej hrozby na vzťah medzi psychologickými zdrojmi a adaptáciou na finančný stres = Secondary consequences of the COVID-19 pandemic: The mediation effect of the financial threat on the relationship between psychological resources and financial stress adaptation. In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 1. ISBN 978-80-89897-31-5. (Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Typ: AFH
 • ANDOKOVÁ, Marcela - BRODŇANSKÁ, Erika - DUBOVSKÝ, Peter - HIDVÉGHYOVÁ, Lucia - JANČOVIČ, Jozef - KACIAN, Adrián - KĽUSKOVÁ, Mykhaylyna - LAPKO, Róbert - MAREK, Libor - MOĎOROŠI, Ivan - PIGULA, Juraj - SOVA, Milan - FIDES STRENKOVÁ, Iveta - ŠTRBÁK, Martin - TYROL, Anton - VARŠO, Miroslav - VILHAN, Pavol. Žalmy 120 - 150. Editor: Pater Dubovský. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2021. 626 s. Komentáre k Starému zákonu, 9. zväzok. ISBN 978-80-8191-308-2 Typ: AAB
 • BAČOVÁ, Viera - ŠROL, Jakub. Cognitive Predictors of Delay Discounting in Monetary Choices. In Studia Psychologica : Special Issue: Individual and social predictors of irrational behavior and beliefs, 2021, vol. 63, no. 2, p. 129-142. ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • BAČOVÁ, Viera. Naratívy a koncepty dôchodku a starnutie. In Stárnutí 2021 : Sborník příspěvků z 5. Gerontologické mezioborové konference [elektronický zdroj]. - Praha : Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2021, s. 9-16. ISBN 978-80-906237-4-3. Dostupné na internete: https://www.konferencestarnuti.cz/files/Starnuti_2021_sbornik.pdf Typ: AECA
 • BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. - MORAVČÍKOVÁ, Katarína - CHRANČOKOVÁ, Martina. What competences, which migrants? Tacit and explicit knowledge acquired via migration. In Journal of Ethnic and Migration Studies, 2021, vol. 47 no. 8, special Issue: SI, pp. 1758-1774. ISSN 1369-183X. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1679409 (Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ANJARIA, Kushal. Negation and entropy: Effectual knowledge management equipment for learning organizations. In Expert Systems with Appliacations, ISSN 0957-4174. 2020, vol. 157, Article Number: 113497., Registrované v: WOS
  [1.1] ERLINGHAGEN, Marcel. Love in motion: Migration patterns of internationally mobile couples. In Population Space and Place, ISSN 1544-8444. 2021, vol. 27, no. 2, Article Number: e2382., Registrované v: WOS
  [1.1] LULLE, Aija, JANTA, Hania, EMILSSON, Henrik. Introduction to the Special Issue: European youth migration: human capital outcomes, skills and competences. In Journal of Ethnic and Migration Studies, ISSN 1369-183X. 2021, vol. 47, no. 8, pp. 1725-1739., Registrované v: WOS
  [2.1] KUREKOVA, Lucia, ZILINCIKOVA, Zuzana. Determinants of Successful Labour Market Reintegration for Highly Educated Return Migrants in Slovakia. In Sociologia, ISSN 0049-1225. 2020, vol. 52, no. 6, pp. 624-647., Registrované v: WOS
  [3.1] ETTE, Andreas, WITTE, Nils. Brain Drain or Brain Circulation? Economic and Non-Economic Factors Driving in International Migration of German Citizens. In Global Lives of German Migrants: consequences of international migration. Cham: Springer Nature, 2021, pp. 65-84.
 • BALÁŽ, Vladimír - NEŽINSKÝ, Eduard - WILLIAMS, Allan M. Terrorism, migrant crisis and attitudes towards immigrants from outside of the European Union. In Population, Space and Place, 2021, vol. 27, no. 4, article Number e2424. ISSN 1544-8444. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/psp.2424 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír. Attitudes towards Financial Risks and Portfolio Allocations: Evidence from Large-Scale Surveys. In Ekonomický časopis, 2021, roč. 69, č. 2, s. 113-134. ISSN 0013-3035. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.02.01 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie) Typ: ADDA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Inter-Industry Co-Operation in Research and Innovation-Mapping Research and Innovation Networks in Slovakia. In Economic and Social Development : 66th International Scientific Conference on Economic and Social Development: book of proceedings, Rabat, 26-27 March, 2021 [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Hrvoje Volarevic, Olga Kaurova. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, 2021, p. 116-127. ISSN 1849-7535. (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Typ: AFC
 • Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial]. Vedecký redaktor [2009] Vladimír Baláž, výkonný redaktor [2009-2010] Tomáš Jeck, [2011-2013] Jana Lietavová, [2014] Štefan Sabo, [2014-2017] Richard Heriban, [2018-] Martina Chrančoková. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2009-. Forecasting Papers. Niekoľkokrát do roka. ISSN 1338-3590 Typ: FAI
 • BALÁŽ, Vladimír. Globálna ekonomika sa pripravuje na veľký skok. Ako dlho jej to vydrží? In Denník N, 26.4. 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://e.dennikn.sk/2365979/globalna-ekonomika-sa-pripravuje-na-velky-skok-ako-dlho-jej-to-vydrzi/?ref=e Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ekonóm SAV Baláž: Vláda nevyužila šancu, cez pandémiu mohla presadiť nepopulárne reformy (Rozvovor). In Denník N, 5.5. 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://e.dennikn.sk/2377089/ekonom-sav-balaz-vlada-nevyuzila-sancu-cez-pandemiu-mohla-presadit-nepopularne-reformy/ Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Bitcoin: na čom raz skončí? In Denník N, 4.3. 2021, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Nový strašiak na finančných trhoch sa volá inflácia. In Denník N, 24.3. 2021, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. 65 a dosť! A prečo vlastne? In SME, 18.2. 2021, roč. 29, č. 40, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Robinhood šliape po investičných mamutoch. Začína sa nová éra investovania? In Denník N, 2.2. 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://e.dennikn.sk/2252432/robinhood-sliape-po-investicnych-mamutoch-zacina-sa-nova-era-investovania/ Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Tlačiť na prepúšťanie starších demograficky nedáva zmysel. In SME, 16.2. 2021. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: https://komentare.sme.sk/c/22597330/65-a-dost-a-preco-vlastne.html Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Vlastný život akciových trhov počas pandémie. In Denník N, 16.2. 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://e.dennikn.sk/2272640/vlastny-zivot-akciovych-trhov-pocas-pandemie/ Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Odškodňovací zákon je zatiaľ ako yeti. Nikto ho nevidel, nikto nevie, o čo ide (Rozhovor). In Pravda, 16.2. 2021. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/578123-balaz-odskodnovaci-zakon-je-zatial-ako-yeti-nikto-ho-nevidel-nikto-nevie-o-co-ide/ Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Budeme potrebovať kompetentné elity. In SME, 2.1. 2021, roč. 29, č. 1, s. 13. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Prezident Biden má plán. Kto ho zaplatí? In SME, 27.1. 2021. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: https://komentare.sme.sk/c/22583063/prezident-biden-ma-plan-kto-ho-zaplati.html Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Globálna minimálna daň: víťazi a porazení. In Denník N, 8.6. 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://e.dennikn.sk/2421195/globalna-minimalna-dan-vitazi-a-porazeni/ Typ: GII
 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. The Analytic Cognitive Style Predicts Conspiracy Beliefs: Replication Study on a Non-student Sample. In Studia Psychologica : Special Issue: Individual and social predictors of irrational behavior and beliefs, 2021, vol. 63, no. 2, p. 190-203. ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • BALOG, Miroslav. Strategické postcovidové výzvy v našom zdravotníctve. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 30.3. 2021, roč. XXVIII, č. 61, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Sme dobrí v inteligentnom priemysle. Na tom treba stavať (Rozhovor). In My - Naše novosti, 2021, č. 17, s. 14. ISSN 1335-8375. My - týždenník pre Záhorie, 2021, č. 17, s. 14. ISSN 1337-5687. My - Trnavské noviny, 2021, č. 17, s. 14. ISSN 1335-4442. My - Žilinské noviny, 2021, č. 17, s. 20. ISSN 1336-0043. My - Hornonitrianske noviny, 2021, č. 17, s. 14. ISSN 0231-682X. My - Považský obzor, 2021, č. 17, s. 14. ISSN 0231-861X. My - Turčianske noviny, 4.-10. 5. 2021, roč. 30/61, č. 17, s. 12. ISSN 0139-6374. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Hľadanie synergií v bruselských fondoch. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 1.3. 2021, roč. XXVIII, č. 40, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BARANSKI, Erica - SWEENY, Kate - GARDINER, Gwendolyn - FUNDER, David C. - HALAMA, Peter. International optimism: Correlates and consequences of dispositional optimism across 61 countries. In Journal of Personality, 2021, vol. 89, no. 2, pp. 288-304. ISSN 0022-3506. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jopy.12582 Typ: ADCA
 • BOSSON, Jennifer K. - JUREK, Paweł - VANDELLO, Joseph A. - KOSAKOWSKA-BEREZECKA, Natasza - OLECH, Michał - PITEROVÁ, Ivana. Psychometric Properties and Correlates of Precarious Manhood Beliefs in 62 Nations. In Journal of Cross-Cultural Psychology, 2021, vol. 52, no. 3, p. 231-258. ISSN 0022-0221. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/0022022121997997 Typ: ADCA
 • BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - PETHÖ, Tatiana. The acceptance of different types of migrants to Slovakia based on gender. In Psychological Applications and Trends 2021. Edited by Clara Pracana and Michael Wang. - Lisboa : inScience Press, 2021, p. 257-261. ISBN 978-989-54815-5-2. ISSN 2184-2205. (Vega č. 2/0068/19 : Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch. InPACT 2021 : International Psychological Applications Conference and Trends 2021) Typ: AFC
 • BURIČ, Roman - KONRÁDOVÁ, Ľubica. Mindware instantiation as a predictor of logical intuitions in the Cognitive Reflection Test. In Studia Psychologica : Special Issue: Individual and social predictors of irrational behavior and beliefs, 2021, vol. 63, no. 2, p. 114-128. ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • CASTAÑO-ROSA, Raúl - BARRELLA, Roberto - SÁNCHEZ-GUEVARA, Carmen - BARBOSA, Ricardo - KYPRIANOU, Ioanna - PASCHALIDOU, Eleftheria - THOMAIDIS, Nikolaos S. - DOKUPILOVÁ, Dušana - GOUVEIA, João Pedro - KÁDÁR, József - HAMED, Tareq - PALMA, Pedro. Cooling Degree Models and Future Energy Demand in the Residential Sector. A Seven-Country Case Study. In Sustainability, 2021, vol. 13, no. 5, article no. 2987. ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su13052987 Typ: ADCA
 • DOKUPILOVÁ, Dušana - FILČÁK, Richard. Regional disparities as roots of energy poverty in Slovakia. In Perspectives on Energy Poverty in Post-Communist Europe. - London ; New York, N.Y. : Routledge, 2021, p. 206-221. ISBN 978-0-367-43052-8. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003000976-14 Typ: ABC
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Affordability of energy for specific groups of people (Roma community) in Slovakia. EP-pedia, ENGAGER COST Action, 2021. Dostupné na internete: https://www.eppedia.eu/sites/default/files/2021-01/Dukopilova_2021_Affordability%20for%20specific%20groups%20of%20people_Roma_EP-pedia.pdf Typ: AGI
 • ĎURKOVSKÁ, Mária. Príklady budovania stredného školstva na východnom Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia. Zost.: Mária Bôbová, Monika Danková ; rec.: Dušan Škvarna. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020, s. 81-90. ISBN 978-80-89388-81-3. (Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 - 1928 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia. Editorial. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2021, roč. 24, č. 1, s. 1-2. (2021 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. vyšlo aj v slovenčine: Editoriál. Dostupné na internete: http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/162080630300-editorial-en.pdf Typ: BDF
 • ERIKSSON, Kimmo - STRIMLING, Pontus - GELFAND, Michele - WU, Junhui - ABERNATHY, Jered - HALAMA, Peter. Perceptions of the appropriate response to norm violation in 57 societies. In Nature Communications, 2021, vol. 12, 1, 1-11. ISSN 2041-1723. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41467-021-21602-9 Typ: ADCA
 • FICERI, Ondrej. Rasizmus je aj problém Slovenska. In Aktuality [SAV] [elektronický zdroj], 21.03.2021. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9473 Typ: GHG
 • FICERI, Ondrej. Udrží si britská kráľovská rodina trón? Závisí od toho ktorý. In SME Komentáre [elektronický zdroj], 9. marec 2021. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://komentare.sme.sk/c/22603926/udrzi-si-britska-kralovska-rodina-tron-zavisi-od-toho-ktory.html Typ: GII
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita - NEŽINSKÝ, Eduard - STUDENÁ, Ivana. Dilemmas of Economic Growth. The path from unlimited possibilities towards responsibility? Reviewers: Daneš Brzica, Karol Morvay. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 80 s. Dostupné na internete: http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2021-03/Dilemas_of_economic_growth.pdf. ISBN 978-80-7676-042-4 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie) Typ: AAA
 • FILČÁK, Richard - FICERI, Ondrej. Making the Ghetto at Luník IX in Slovakia: People, Landfill, and the Myth of the Urban Green Space. In Sociologický časopis, 2021, roč. 57, č. 3, s. 1-21. ISSN 0038-0288. (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve. Vega č. 2/0084/19 : Luník IX - dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska) Typ: ADCA
 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. Sanitation Infrastructure at the Systemic Edge: Segregated Roma Settlements and Multiple Health Risks in Slovakia. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, vol. 18, article number: 6079. ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph18116079 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve) Typ: ADCA
 • FILČÁK, Richard - ROCHOVSKÁ, Alena - HORŇÁK, Marcel. Evaluation of Slovakia’s R1 expressway enhancement impacts on local socio-economic development: expert panel approach. In Geografie : sborník České geografické společnosti, 2021, roč. 126, č. 1, geografie, s. 29-53. ISSN 1212-0014. Dostupné na: https://doi.org/10.37040/geografie2021126010029 Typ: ADMA
 • GALASOVÁ, Miroslava - GREŽO, Matúš. Does Action vs. State Orientation Really Matter in The Susceptibility to Sunk Cost Fallacy? A Conceptual Replication Study. In Studia Psychologica : Special Issue: Individual and social predictors of irrational behavior and beliefs, 2021, vol. 63, no. 2, p. 143-157. ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • GOMBITOVÁ, Dagmar. Drivers and Barriers of Cross-Border Co-Operation: Case Study of the Slovak-Austrian Cross-Border Cooperation Programme. In Economic and Social Development : 66th International Scientific Conference on Economic and Social Development: book of proceedings, Rabat, 26-27 March, 2021 [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Hrvoje Volarevic, Olga Kaurova. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, 2021, p. 14-23. ISSN 1849-7535. (Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Typ: AFC
 • GURŇÁKOVÁ, Jitka. Tiene hrdinov. Mapovanie správania znižujúceho kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti vpráci ZZS = Shadows of Heroes. Mapping the Behavior Reducing the Quality of Healthcare Provided by EMS. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : zborník z konferencie. Editorka: Lucia Sabová ; recenzenti: Milica Schraggeová, Daniela Čechová, Michal Hajdúk, Margaréta Hapčová, Hana Smitková. - Bratislava : Katedra psychológie FF UK : STIMUL, 2020, s. 77-85. ISBN 978-80-8127-299-8. (Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : medzinárodná konferencia) Typ: AFD
 • HALAMA, Peter. Udržování smyslu života ve starší dospělosti: osobnost a sociální faktory. In Osobní pohoda a osobnost v celoživotní perspektivě. - Praha : Nakladatelství Academia, 2020, s. 187-205. ISBN 978-80-200-3064-1. Typ: ABC
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320 Typ: FAI
 • HALAMA, Peter. Prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc. In Československá psychologie, 2021, roč. LXV, č. 2, s. 215-216. ISSN 0009-062X. Typ: GII
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Trojkráľový sprievod – mestská forma slávenia Troch kráľov = The Three Kings Cortege – an Urban Form of the Commemoration of the Magi. In Studia Capuccinorum Boziniensia V. - Pezinok : Minor - Kapucíni na Slovensku, 2021, roč. 6, č. 1, s. 115-136. ISSN 2585-8025. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: AEDA
  Citácie:
  [1.1] VARSO, Miroslav. Sages or Kings? The Influence of Confessional Affiliation on the Dramas of Baroque School Plays. In Studia Theologica-Czech Republic, ISSN 1212-8570. 2021, vol. 23, no. 1, pp. 93-109., Registrované v: WOS
 • HUTTMANOVÁ, Emília - ADAMIŠIN, Peter - VALENTINY, Tomáš - NOVOTNÝ, Roman - KALISTOVÁ, Anna. Selected environmental policy instruments – assessment in the context of sustainable development. In SGEM 2020 : 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. 5.2.Ecology, economics, education and legislation : environmental economics : education and accreditation in geosiences. - Sofia : STEF 92 Technology, 2020, p. 439-446. ISBN 978-619-7603-11-8. ISSN 1314-2704. Dostupné na: https://doi.org/10.5593/sgem2020/5.2/s21.054 ("Surveying, Geology and Mining, Ecology, Management" : International Multidisciplinary Scientific GeoConferences) Typ: ADMB
 • KOHOUTOVÁ, Klara. Paramisar – za historií českých a slovenských Romů = Paramisar – Through the History of Czech and Slovak Roma. In Memo : časopis pro orální historii / oral history journal, 2020, vol. 10, no. 2, p. 74-89. ISSN 1804-753X. (KULTMINOR č. 19-170-02166 : Etnicky kódovaná místa paměti ve veřejném projektu) Typ: ADEB
 • KORDAČOVÁ, Jana. Vybrané kognitívne charakteristiky prežívania spokojnosti na dôchodku = Selected Cognitive Characteristics of Experienced Life Satisfaction in Retirement. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : zborník z konferencie. Editorka: Lucia Sabová ; recenzenti: Milica Schraggeová, Daniela Čechová, Michal Hajdúk, Margaréta Hapčová, Hana Smitková. - Bratislava : Katedra psychológie FF UK : STIMUL, 2020, s. 119-126. ISBN 978-80-8127-299-8. (Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : medzinárodná konferencia) Typ: AFD
 • KOVÁČOVÁ, Lucia - STUDENÁ, Ivana - KUREKOVÁ MÝTNA, Lucia. Bridging the gap between legislation and practice in the posting of workers: Slovakia Country Report : POW-BRIDGE. Reviewers: Sonila Danaj, Miloslav Bahna. [Vienna] : [European Centre for Social Welfare Policy and Research], 2021. 35 p. Dostupné na internete: http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2021-04/POWBRIDGE_Country%20Report%20SLOVAKIA_31032021.pdf (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku. VS/2019/0396 : POW-Bridge: Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov) Typ: AGI
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BREZINA, Ivan. Everybody Bullshits Sometimes: Relationships of Bullshitting Frequency, Overconfidence and Myside Bias in the Topic of Migration. In Studia Psychologica : Special Issue: Individual and social predictors of irrational behavior and beliefs, 2021, vol. 63, no. 2, p. 158-174. ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BREZINA, Ivan. Viete, že hovoríte nezmysly? (Rola metakognície v bullshitovaní) = Do you know that you bullshit? (The role of metacognition in bullshitting). In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : zborník z konferencie. Editorka: Lucia Sabová ; recenzenti: Milica Schraggeová, Daniela Čechová, Michal Hajdúk, Margaréta Hapčová, Hana Smitková. - Bratislava : Katedra psychológie FF UK : STIMUL, 2020, s.42-48. ISBN 978-80-8127-299-8. (Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : medzinárodná konferencia) Typ: AFD
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Editorial = Obituary for Prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2021, vol. 63, no. 1, p. 3-4. ISSN 0039-3320. Typ: GII
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub. Editorial = Individual and social predictors of irrational behavior. In Studia Psychologica : Special Issue: Individual and social predictors of irrational behavior and beliefs, 2021, vol. 63, no. 2, p. 111-113. ISSN 0039-3320. Typ: GII
 • POLAČKOVÁ, Zuzana. The Landscape of Social Enterprise in the Slovak Republic. In Social Enterprise in Central and Eastern Europe : Theory, Models and Practice. 1 edition. - Abingdon; New York : Routledge, 2021. ISBN 9780367342197. Typ: ABC
 • Ekonomický časopis = Journal of Economics. Hlavný redaktor Juraj Sipko [jún 2014], výkonný redaktor [2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. WOS, SCOPUS, CCC, CEJSH, EconLit. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035 Typ: FAI
 • SIROTA, Miroslav - DEWBERRY, Chris - JUANCHICH, Marie - VALUŠ, Lenka - MARSHALL, Amanda C. Measuring cognitive reflection without maths: Development and validation of the verbal cognitive reflection test. In Journal of Behavioral Decision Making, 2021, vol. 34, no. 3, p. 322-343. ISSN 0894-3257. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/bdm.2213 Typ: ADCA
 • SOROKOWSKI, Piotr - SOROKOWSKA, Agnieszka - KARWOWSKI, Maciej - GROYECKA, Agata - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Universality of the Triangular Theory of Love: Adaptation and Psychometric Properties of the Triangular Love Scale in 25 Countries. In Journal of sex research, 2021, vol. 58, no. 1, p. 106-115. ISSN 0022-4499. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00224499.2020.1787318 Typ: ADCA
 • ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. Requesting labour activation without addressing inequalities: a move towards racialised workfare in Slovakia. In Austerity Across Europe: Lived Experiences of Economic Crises. - Abingdon ; New York, N.Y. : Routledge, 2021, p. 154-166. ISBN 978-0-367-19251-8. Typ: ABC
 • ŠPROCHA, Branislav. Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania mladýchh ľudí na Slovensku v kontexte zmien vzdelanostných dráh. In Zamerané na mladých ľudí. - Banská Bystrica : Belianum, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020, s. 49-73. (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ABD
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav. Mortality, Health Status and Self-Perception of Health in Slovak Roma Communities. In Social Indicators Research, 2021, vol. 153, pp. 1065-1086. ISSN 0303-8300. Dostupné na: https://doi.org/10.1007%2Fs11205-020-02533-2 Typ: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav. Pokles konečnej plodnosti v okresoch Slovenska a úloha zmien pravdepodobnosti zväčšenia rodiny = Decrease in the Completed Cohort Fertility in Districts of Slovakia and the Role of Changes in the Parity Progression Ratios. In Slovenská štatistika a demografia, 2021, roč. 31, č. 1, s. 32-47. ISSN 1210-1095. (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav - BAČÍK, Vladimír. Transformácia plodnosti na Slovensku v čase a priestore = Transformation of fertility in Slovakia in time and space. In Geographia Cassoviensis, 2021, roč. XV, č. 1, s. 37-54. ISSN 1337-6748. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/GC2021-1-03 Typ: ADNB
 • ŠPROCHA, Branislav - BAČÍK, Vladimír. Vzdelanie žien a časovanie rodenia detí na Slovensku v priestorovej perspektíve = Female education and the timing of childbirth in Slovakia in a spatial perspective. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 1, s. 43-61. ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.1.03 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADNB
 • ŠROL, Jakub - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. When we are worried, what are we thinking? Anxiety, lack of control, and conspiracy beliefs amidst the COVID-19 pandemic. In Applied Cognitive Psychology, 2021, vol. 35, no. 3, p. 720-729. ISSN 0888-4080. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/acp.3798 Typ: ADCA
 • ŠROL, Jakub - DE NEYS, Wim. Predicting individual differences in conflict detection and bias susceptibility during reasoning. In Thinking and Reasoning, 2021, vol. 27, no. 1, 38-68. ISSN 1354-6783. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/13546783.2019.1708793 Typ: ADCA
 • ŠROL, Jakub - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Prediktory a následky nepodložených presvedčení o COVID-19 na Slovensku = Predictors and consequences of epistemically suspect beliefs about COVID-19 in Slovakia. In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 24. ISBN 978-80-89897-31-5. (Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Typ: AFH
 • Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied = Individual and Society. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj, editorka [2020-] Mária Ďurkovská. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas. ISSN 1335-3608 Typ: FAI
 • TELIČÁK, Peter - HALAMA, Peter. Maladaptive Personality Traits, Religiosity and Spirituality as Predictors of Epistemically Unfounded Beliefs. In Studia Psychologica : Special Issue: Individual and social predictors of irrational behavior and beliefs, 2021, vol. 63, no. 2, p. 175-189. ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • KORÓNIOVÁ, Jana - HALAMOVÁ, Júlia - DŽONGOVÁ, Zuzana. Differences in Electromyography during Self-Compassionate and Self-Critical Imageries According to the Level of Self-Criticism. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2020, vol. 62, no. 4, p. 364-375. (2019: 0.537 - IF, Q4 - JCR, 0.190 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0039-3320. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sp.2020.04.810 Typ: ADDA
 • TIERNEY, Warren - HARDY III, Jay - EBERSOLE, Charles R. - VIGANOLA, Domenico - CLEMENTE, Elena Giulia - ADAMKOVIČ, Matúš. A creative destruction approach to replication: Implicit work and sex morality across cultures. In Journal of Experimental Social Psychology, 2021, vol. 93, art. no. 104060, p. 1-18. ISSN 0022-1031. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jesp.2020.104060 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.2] ELSHERIF, Mahmoud M. - WHEELDON, Linda R. - FRISSON, Steven. Do dyslexia and stuttering share a processing deficit? In Journal of Fluency Disorders. ISSN 0094730X, 2021-03-01, 67, pp., Registrované v: SCOPUS
 • UHRECKÝ, Branislav. Coworking with roma: Exploration of Slovak majority’s cooperation intention using content analyses and networks of free association. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2021, vol. 31, no. 2, p. 194-211. ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2021-0016 Typ: ADNB
 • VARŠO, Miroslav. Conference Report “Psalms”, March 19th 2021, online. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2021, roč. 24, č. 1, s. 63-64. (2021 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/162080676707-report-varso.pdf Typ: GII
 • ZÁHORCOVÁ, Lucia - HALAMA, Peter - ŠKROBÁKOVÁ, Žaneta - BINTLIFF, Amy Vatne - NAVAROVÁ, Simona. Qualitative analysis of transition from work to retirement among Slovak retirees. In Current Psychology, vol. 40, no. 4, 2021, p. 1531–1545. ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-019-00384-w Typ: ADCA
 • ZELIENKOVÁ, Andrea. Vplyv kognitívnych predispozícii na rozhodnutie podnikať = Impact of Cognitive Predispositions on Decision to Start a Business. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : zborník z konferencie. Editorka: Lucia Sabová ; recenzenti: Milica Schraggeová, Daniela Čechová, Michal Hajdúk, Margaréta Hapčová, Hana Smitková. - Bratislava : Katedra psychológie FF UK : STIMUL, 2020, s. 184-190. ISBN 978-80-8127-299-8. (Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : medzinárodná konferencia) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus