Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAČOVÁ, Viera. Súčasné výzvy pre psychologické skúmanie dôchodku [The current challenges for psychological retirement research]. In Československá psychologie, 2019, roč. 63, č. 5, s. 526-542. (2018: 0.333 - IF, Q4 - JCR, 0.173 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0009-062X. Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - NEŽINSKÝ, Eduard - JECK, Tomáš - FILČÁK, Richard. Energy and Emission Efficiency of the Slovak Regions. In Sustainability, 2020, vol. 12, no. 7, art. no. 2611. ISSN 2071-1050.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír. Aká by bola cena za vyhlásenie škótskej nezávislosti. In Denník N, 10.01. 2020, roč. 6, č. 6, s. 18. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Koronavírus už nakazil globálnu ekonomiku. Nakazí aj slovenskú? In Denník N, 26.2. 2020, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Šokujúca doba prináša šokujúce riešenia. In Denník N, 25.3. 2020, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Peniaze z helikoptéry, veľká vláda, právo na prácu i znárodnenie. Šokujúca doba prináša šokujúce riešenia. In Denník N, 25.3. 2020. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://e.dennikn.sk/1817710/peniaze-z-helikoptery-velka-vlada-pravo-na-pracu-i-znarodnenie-sokujuca-doba-prinasa-sokujuce-riesenia/>. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Utečenci opäť stoja pri bránach Európy. Únia by okrem podplácania Turecka mala využiť aj svoju mäkkú silu. In SME, 2.3. 2020. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/22348189/utecenci-znovu-stoja-pri-branach-europy.html>. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Pandémia je jedinečná príležitosť na reformy. Máme aj ťažšie problémy ako koronu a korupciu. In SME, 18.3. 2020. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/22361527/pandemia-je-jedinecna-prilezitost-na-reformy.html>. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ekonóm Baláž: Aj keby sme koronavírus u nás vyriešili za dva dni, naša ekonomika spadne na kolená tak či tak (Rozhovor). In Denník N, 21.3. 2020. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://e.dennikn.sk/1814128/ekonom-balaz-aj-keby-sme-koronavirus-u-nas-vyriesili-za-dva-dni-nasa-ekonomika-spadne-na-kolena-tak-ci-tak/>. Typ:
 • BALOG, Miroslav. Slovak R&D Strategic Infrastructures and Smart Specialization. In Economic and Social Development : 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, Rabat, 26-27 March 2020: book of proceedings [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Vladimir Huzjan. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, University North, Koprivnica, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco, Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Cakovec, Croatia, 2020, p. 108-116. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: AFC
 • BALOG, Miroslav. Novoročné prianie rodnej hrude na prahu digitalizácie. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 8.01. 2020, roč. XXVII, č. 4, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Koronavírus oslabuje malé a stredné podniky. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 18.03. 2020, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Čo ukázal koronavírus. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 24.3. 2020, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Jasná správa o Slovensku. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 3.3. 2020, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Vedkyňa SAV: Nový príspevok pre energeticky chudobných je nekoncepčné riešenie (Rozhovor). Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://energoklub.sk/sk/clanky/vedkyna-sav-novy-prispevok-pre-energeticky-chudobnych-je-nekoncepcne-riesenie/>. Typ: GII
 • FICERI, Ondrej. Potrianonské Košice : premeny etnických identít obyvateľov Košíc v medzivojnovom Československu. Recenzenti: Roman Holec, Attila Simon. Bratislava : Veda, 2019. 336 s. ISBN 978-80-224-1737-2. Typ: AAB
 • FICERI, Ondrej. Vállalni a felelősséget Trianonért = To take the responsibility for Trianon. In Történelmi szemle : A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi kutatóközpont történettudományi intézetének értesítője, 2019, roč. 61, č. 4, s. 763-776. ISSN 0040-9634. Typ: ADEB

  Citácie:
  [3.1] ROMSICS, Gergely – ZAHORÁN, Csaba. Útkereső történészek: Megjegyzések egy lezáratlan eszmecsere naplójára. In Történelmi Szemle, 2019, roč. 61, č. 4, s. 778. ISSN 0040-9634.

 • FIDLEROVÁ, Helena - PORUBČINOVÁ, Martina - FERO, Martin - NOVOTNÁ, Ivana. Identification of Challenges and Opportunities for Work 4.0 Competences Developing in Slovakia. Chapter 3. In Human Capital Formation for the Fourth Industrial Revolution. 1. vyd. - Pennsylvania, USA : IGI Global, 2020, s. 44-72. ISBN 978-15-225981-0-7.(VEGA 2/0077/19 : Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0.). Typ: ABC
 • GALASOVÁ, Miroslava - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana. Ako sa vnímame? Zdravotnícki profesionáli verzus pacienti. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 11. ISBN 978-80-223-4883-6. Typ: AFH
 • GURŇÁKOVÁ, Jitka - MARCINECHOVÁ, Denisa. Poslovia zlých správ. Plusy, mínusy a zmysel metódy hodnotenia komunikačných zručností zdravotníckych profesionálov v simulovaných súťažných situáciách. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 13. ISBN 978-80-223-4883-6. Typ: AFH
 • HALAMA, Peter. Kvalitatívny výskum prechodu z práce na dôchodok (alebo psychometrik robí kvalitatívny výskum). In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 14. ISBN 978-80-223-4883-6. Typ: AFH
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320. Typ: FAI
 • HALAMOVÁ, Júlia - KORÓNIOVÁ, Jana - BARÁNKOVÁ, Martina. Differences in Guided Imagery between High and Low Self-Critical Participants: Consensual Qulitative Research Analysis. In The Qualitative report, 2019, vol. 24, no. 12, p. 2977-2996. (2018: 0.410 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2160-3715. Typ: ADCA
 • HANÁK, Róbert - ZELIENKOVÁ, Andrea - ADAMUS, Magdalena. Comparing the Quality of Business Proposals of Male and Female Entrepreneurs Asking for Angel Investment. In Youth and Women Entrepreneurship in Challenging International (Global) Business Environment : Proceedings of the Ninth International Conference. - Sofia : BADME, 2019, s. 144-154. ISBN 978-954-9827-19-4. Typ: ADMB
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Hry Nó – hry vytrvalej nádeje. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2020, roč. 16, č. 1, nestr. ISSN 1339-942X. Recenzia na: Legenda Komači. Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó / Švarcová, Zdenka. - Praha : Amu – KANT, 2018. Dostupné na internete: <http://ostium.sk/language/sk/hry-no-hry-vytrvalej-nadeje/>. Typ: EDI
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Jakub a Ján na ruských ikonách. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 3.1. 2020, nestr. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/50378/jakub-a-jan-na-ruskych-ikonach>. Typ: GII
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Traja králi otvárajú priestor. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 6.1. 2020, nestr. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/50426/traja-krali-otvaraju-priestor>. Typ: GII
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. V múzeu Varlama Šalamova vo Vologde. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 28.2. 2020, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/52109/v-muzeu-varlama-salamova-vo-vologde>. Typ: GII
 • CHRANČOKOVÁ, Martina - WEIBL, Gabriel - DOKUPILOVÁ, Dušana. The Brain Drain of People from Slovakia. In Economic and Social Development : 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, Rabat, 26-27 March 2020: book of proceedings [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Vladimir Huzjan. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, University North, Koprivnica, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco, Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Cakovec, Croatia, 2020, p. 320-329. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0151/19 : Prínosy slovenskej migrácie. VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: AFC
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub - JURKOVIČ, Marek. Why should we try to think like scientists? Scientific reasoningand susceptibility to epistemically suspect beliefs and cognitivebiases. In Applied Cognitive Psychology, 2020, vol. 34, no. 1, p. 85-95. ISSN 0888-4080. Typ: ADCA
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - STUDENÁ, Ivana. Ako testovať zručnosti. In SME, 16.1. 2020, roč. 28, č. 12, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Prečo podliehame nezmyslom. In Vesmír : časopis pro šíření vědy přírodní, země- a národopisné, 2020, roč. 99, č. 3, s. 150-151. ISSN 0042-4544. Typ: GII
 • MORAVČÍKOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír. Active Labour Market Policies, the Business Cycle and Labour Force Shortages. In Economic and Social Development : 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, Rabat, 26-27 March 2020: book of proceedings [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Vladimir Huzjan. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, University North, Koprivnica, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco, Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Cakovec, Croatia, 2020, p. 14-27. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Typ: AFC
 • MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Mzdové rozdiely na Slovensku = Wage disparities in Slovakia. In 100 rokov štatistiky v Československu: aktuálne otázky a odpovede : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 12. december 2019 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Erik Šoltés. - Bratislava : Letra Edu, 2019, s. 118-126. ISBN 978-80-89962-44-0.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. 100 rokov štatistiky v Československu. Aktuálne otázky a odpovede : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Regionálna analýza počtu poberateľov štátnych sociálnych dávok v Slovenskej republike = Regional analysis of the number of recipients of state social benefits in Slovakia. In 100 rokov štatistiky v Československu: aktuálne otázky a odpovede : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 12. december 2019 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Erik Šoltés. - Bratislava : Letra Edu, 2019, s. 127-135. ISBN 978-80-89962-44-0.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. 100 rokov štatistiky v Československu. Aktuálne otázky a odpovede : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj, editorka [2020-] Mária Ďurkovská. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas>. ISSN 1335-3608. Typ: FAI
 • UHRECKÝ, Branislav. Vieme skúmať emočnú reguláciu kvalitatívne? Stav poznania a prospekt do budúcnosti. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 41. ISBN 978-80-223-4883-6. Typ: AFH
 • ZÁHORCOVÁ, Lucia - JIANG, Matthew J. - ADAMS, Jamal D. - MENENDEZ, David - HERNANDEZ, Iseli G. - BARBER, Gregory - ROSENGREN, Karl S. Do you remember being told what happened to grandma? The role of early socialization on later coping with death. In Death Studies, 2020, vol. 44, no. 2, p. 78-88. ISSN 0748-1187. Typ: ADCA
 • ZÁHORCOVÁ, Lucia. Pamätáte si, ako sa s vami rodičia rozprávali o smrti? Kvalitatívna analýza socializácie o smrti a zvládania smrti počas detstva. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 47. ISBN 978-80-223-4883-6. Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus