Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAČOVÁ, Viera. Naratívy a koncepty dôchodku a starnutie. In Stárnutí 2021. Sborník abstrakt. - Praha : Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s.r.o., 2021, s. 15. Typ: AFG
 • BALÁŽ, Vladimír. Robinhood šliape po investičných mamutoch. Začína sa nová éra investovania? In Denník N, 2.2. 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://e.dennikn.sk/2252432/robinhood-sliape-po-investicnych-mamutoch-zacina-sa-nova-era-investovania/> Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Prezident Biden má plán. Kto ho zaplatí? In SME, 27.1. 2021. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/22583063/prezident-biden-ma-plan-kto-ho-zaplati.html> Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Vlastný život akciových trhov počas pandémie. In Denník N, 16.2. 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://e.dennikn.sk/2272640/vlastny-zivot-akciovych-trhov-pocas-pandemie/> Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Tlačiť na prepúšťanie starších demograficky nedáva zmysel. In SME, 16.2. 2021. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/22597330/65-a-dost-a-preco-vlastne.html> Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Odškodňovací zákon je zatiaľ ako yeti. Nikto ho nevidel, nikto nevie, o čo ide (Rozhovor). In Pravda, 16.2. 2021. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/578123-balaz-odskodnovaci-zakon-je-zatial-ako-yeti-nikto-ho-nevidel-nikto-nevie-o-co-ide/> Typ: GII
 • DOKUPILOVÁ, Dušana - FILČÁK, Richard. Regional disparities as roots of energy poverty in Slovakia. In Perspectives on Energy Poverty in Post-Communist Europe. - London ; New York, N.Y. : Routledge, 2021, p. 206-221. ISBN 978-0-367-43052-8. Typ: ABC
 • ĎURKOVSKÁ, Mária. Príklady budovania stredného školstva na východnom Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia. Zost.: Mária Bôbová, Monika Danková ; rec.: Dušan Škvarna. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020, s. 81-90. ISBN 978-80-89388-81-3. (Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 - 1928 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • GURŇÁKOVÁ, Jitka. Tiene hrdinov. Mapovanie správania znižujúceho kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti vpráci ZZS = Shadows of Heroes. Mapping the Behavior Reducing the Quality of Healthcare Provided by EMS. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : zborník z konferencie. Editorka: Lucia Sabová ; recenzenti: Milica Schraggeová, Daniela Čechová, Michal Hajdúk, Margaréta Hapčová, Hana Smitková. - Bratislava : Katedra psychológie FF UK : STIMUL, 2020, s. 77-85. ISBN 978-80-8127-299-8. (Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : medzinárodná konferencia) Typ: AFD
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Trojkráľový sprievod – mestská forma slávenia Troch kráľov = The Three Kings Cortege – an Urban Form of the Commemoration of the Magi. In Studia Capuccinorum Boziniensia V. - Pezinok : Minor - Kapucíni na Slovensku, 2021, roč. 6, č. 1, s. 115-136. ISSN 2585-8025. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: AEDA
 • HUTTMANOVÁ, Emília - ADAMIŠIN, Peter - VALENTINY, Tomáš - NOVOTNÝ, Roman - KALISTOVÁ, Anna. Selected environmental policy instruments – assessment in the context of sustainable development. In SGEM 2020 : 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. 5.2.Ecology, economics, education and legislation : environmental economics : education and accreditation in geosiences. - Sofia : STEF 92 Technology, 2020, p. 439-446. ISBN 978-619-7603-11-8. ISSN 1314-2704. Dostupné na: https://doi.org/10.5593/sgem2020/5.2/s21.054 ("Surveying, Geology and Mining, Ecology, Management" : International Multidisciplinary Scientific GeoConferences) Typ: ADMB
 • KOHOUTOVÁ, Klara. Paramisar – za historií českých a slovenských Romů = Paramisar – Through the History of Czech and Slovak Roma. In Memo : časopis pro orální historii / oral history journal, 2020, vol. 10, no. 2, p. 74-89. ISSN 1804-753X. (KULTMINOR č. 19-170-02166 : Etnicky kódovaná místa paměti ve veřejném projektu) Typ: ADEB
 • KORDAČOVÁ, Jana. Vybrané kognitívne charakteristiky prežívania spokojnosti na dôchodku = Selected Cognitive Characteristics of Experienced Life Satisfaction in Retirement. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : zborník z konferencie. Editorka: Lucia Sabová ; recenzenti: Milica Schraggeová, Daniela Čechová, Michal Hajdúk, Margaréta Hapčová, Hana Smitková. - Bratislava : Katedra psychológie FF UK : STIMUL, 2020, s. 119-126. ISBN 978-80-8127-299-8. (Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : medzinárodná konferencia) Typ: AFD
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BREZINA, Ivan. Viete, že hovoríte nezmysly? (Rola metakognície v bullshitovaní) = Do you know that you bullshit? (The role of metacognition in bullshitting). In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : zborník z konferencie. Editorka: Lucia Sabová ; recenzenti: Milica Schraggeová, Daniela Čechová, Michal Hajdúk, Margaréta Hapčová, Hana Smitková. - Bratislava : Katedra psychológie FF UK : STIMUL, 2020, s.42-48. ISBN 978-80-8127-299-8. (Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : medzinárodná konferencia) Typ: AFD
 • Ekonomický časopis = Journal of Economics. Hlavný redaktor Juraj Sipko [jún 2014], výkonný redaktor [2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. WOS, SCOPUS, CCC, CEJSH, EconLit. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035 Typ: FAI
 • ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. Requesting labour activation without addressing inequalities: a move towards racialised workfare in Slovakia. In Austerity Across Europe: Lived Experiences of Economic Crises. - Abingdon ; New York, N.Y. : Routledge, 2021, p. 154-166. ISBN 978-0-367-19251-8. Typ: ABC
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav. Mortality, Health Status and Self-Perception of Health in Slovak Roma Communities. In Social Indicators Research, 2021, vol. 153, pp. 1065-1086. ISSN 0303-8300. Dostupné na: https://doi.org/10.1007%2Fs11205-020-02533-2 Typ: ADCA
 • ŠROL, Jakub - DE NEYS, Wim. Predicting individual differences in conflict detection and bias susceptibility during reasoning. In Thinking and Reasoning, 2021, vol. 27, no. 1, 38-68. ISSN 1354-6783. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/13546783.2019.1708793 Typ: ADCA
 • Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied = Individual and Society. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj, editorka [2020-] Mária Ďurkovská. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas>. ISSN 1335-3608 Typ: FAI
 • KORÓNIOVÁ, Jana - HALAMOVÁ, Júlia - DŽONGOVÁ, Zuzana. Differences in Electromyography during Self-Compassionate and Self-Critical Imageries According to the Level of Self-Criticism. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2020, vol. 62, no. 4, p. 364-375. (2019: 0.537 - IF, Q4 - JCR, 0.190 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0039-3320. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sp.2020.04.810 Typ: ADDA
 • TIERNEY, Warren - HARDY III, Jay - EBERSOLE, Charles R. - VIGANOLA, Domenico - CLEMENTE, Elena Giulia - ADAMKOVIČ, Matúš. A creative destruction approach to replication: Implicit work and sex morality across cultures. In Journal of Experimental Social Psychology, 2021, vol. 93, art. no. 104060, p. 1-18. ISSN 0022-1031. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jesp.2020.104060 Typ: ADCA
 • ZELIENKOVÁ, Andrea. Vplyv kognitívnych predispozícii na rozhodnutie podnikať = Impact of Cognitive Predispositions on Decision to Start a Business. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : zborník z konferencie. Editorka: Lucia Sabová ; recenzenti: Milica Schraggeová, Daniela Čechová, Michal Hajdúk, Margaréta Hapčová, Hana Smitková. - Bratislava : Katedra psychológie FF UK : STIMUL, 2020, s. 184-190. ISBN 978-80-8127-299-8. (Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : medzinárodná konferencia) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus