Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Monografie a knižné publikácie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Počet nájdených monografií: 77 záznamov

Spoločenskovedný ústav

MOŽNOSTI A OBMEDZENIA: Vzdelávanie v jazyku maďarskom na Slovensku 1918 – 1938
Gabzdilová Soňa
MOŽNOSTI A OBMEDZENIA: Vzdelávanie v jazyku maďarskom na Slovensku 1918 – 1938
Rok vydania: 2017
ISBN: 978-80-972693-3-3
V DUCHU AUTORITY A SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI: Školstvo a vzdelávanie na Slovensku 1939 – 1945
Gabzdilová Soňa - Ďurkovská Mária - a kol.
V DUCHU AUTORITY A SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI: Školstvo a vzdelávanie na Slovensku 1939 – 1945
Rok vydania: 2016
ISBN: 978-80-970850-3-2