Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
103/2023-ÚEP servis PC  
PPSNET s.r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO: 51694972
Zmluva: 01/2018
2. 10. 2023 330,00
01/2023 PÚ elektrická energia za 12/2022  
ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava
IČO: 36677281
Zmluva: 140119712
9. 1. 2023 349,80
02/2023-ÚEP pevná linka  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: 1006480700
11. 1. 2023 14,59
04/2023-ÚEP konferenčný poplatok v CZK  
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta,Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
IČO: 61989592
Objednávka: 01/2023
Poznámka: platba v CZK
16. 1. 2023 1 500,00
05/2023-ÚEP refundácia nákladov  
CSČ - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 102012
17. 1. 2023 135,33
07/2023-ÚEP tonery  
PRYZMAT Slovakia, s.r.o.
Krížna 19, 811 07 Bratislava
IČO: 35882891
Objednávka: 02/2023
18. 1. 2023 208,80
09/2023-ÚEP refundácia nákladov  
CSČ - SÚZ SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 201920
23. 1. 2023 182,88
10/2023 čítačka kariet  
Kyocera Document Solutions, s.r.o.
Rybničná 9959/40, 831 06 Bratislava
IČO: 52742229
Objednávka: 59/2022
8. 3. 2023 28,80
10/2023-ÚEP monitory  
ALZA.sk
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO: 36562939
Objednávka: 03/2023
23. 1. 2023 295,40
102/2023-ÚEP ubytovanie zahr.hosťa  
Hotel Saffron s.r.o.
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
IČO: 45519587
Objednávka: 45/2023
2. 10. 2023 184,48
103/2022 predplatné Economist - vyúčtov. FA  
Mediaprint - Kapa pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
Objednávka: 48/2022
12. 12. 2023 0,00
104/2023-ÚEP refundácia nákladov  
CSČ - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 102012
2. 10. 2023 103,26
106/2023-ÚEP tlač časopisu SP  
EQUILIBRIA, s.r.o.
Textilná 4, 040 12 Košice
IČO: 36582051
Objednávka: 48/2023
4. 10. 2023 213,84
107/2023-ÚEP občerstvenie-sympózium  
Cateringové služby s.r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO: 44745982
Objednávka: 37/2023
4. 10. 2023 279,48
108/2023-ÚEP prenájom priestorov  
CVTI SR
Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
IČO: 00151882
Objednávka: 38/2023
4. 10. 2023 450,00
109/2023-ÚEP refundácia-areálové služby  
CSČ - SÚZ SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 201920
9. 10. 2023 160,02
11/2023 telefonické poplatky za 2/2023  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: 1006480700
7. 3. 2023 30,59
110/2023-ÚEP tonery do tlačiarne  
ALZA.sk
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO: 36562939
9. 10. 2023 203,95
111/2023-ÚEP pevná linka  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: 1006480700
10. 10. 2023 18,79
112/2023-ÚEP výmena vaňovej batérie  
PPSNET s.r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO: 51694972
Objednávka: 50/2023
16. 10. 2023 60,00
112023 elektrická energia  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava
IČO: 36677281
Zmluva: 140119712
11. 12. 2023 498,10
113/2023-ÚEP monitor, dok.stanica, klávesnica  
ALZA.sk
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO: 36562939
Objednávka: 51/2023
18. 10. 2023 699,48
114/2023-ÚEP server Dell EMC  
ALZA.sk
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO: 36562939
Objednávka: 52/2023
18. 10. 2023 1 552,49
115/2023-ÚEP palmrest s klávesnicou, výmena klávesnice  
PPSNET s.r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO: 51694972
Objednávka: 53/2023
19. 10. 2023 150,00
116/2023-ÚEP refundácia nákladov  
CSČ - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 102012
23. 10. 2023 177,52
117/2023-ÚEP letenky  
GO travel Slovakia s.r.o.
Moskovská 15, 811 08 Bratislava
IČO: 31380123
Objednávka: 54/2023
23. 10. 2023 2 500,00
118/2023-ÚEP občerstvenie-káva  
MiHi.sk, s.r.o.
Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO: 36645095
Objednávka: 54/2023
25. 10. 2023 50,32
119/2023-ÚEP propagačné materiály  
Ján Kurinec
Wilsonovo nábrežie 22, 949 01 Nitra, Staré mesto
IČO: 52935230
Objednávka: 55/2023
25. 10. 2023 100,00
12/2023 telefonické poplatky za 2/2023  
Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: 1006480700
7. 3. 2023 31,32
12/2023-ÚEP postery-tlač  
Karol Šoltés
V záhradách 8/b, 811 02 Bratislava
IČO: 32055323
Objednávka: 04/2023
25. 1. 2023 35,02
Začiatok  Späť
1
13
Ďalej  Koniec