Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
04/2023-ÚEP konferenčný poplatok v CZK  
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta,Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
IČO: 61989592
Objednávka: 01/2023
Poznámka: platba v CZK
16. 1. 2023 1 500,00
02/2023-ÚEP pevná linka  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: 1006480700
11. 1. 2023 14,59