Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
60/2023-ÚEP refundácia nákladov  
CSČ - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 102012
22. 5. 2023 192,98
59/2023-ÚEP refundácia nákladov-vodné, stočné,EE  
CSČ - SÚZ SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 201920
16. 5. 2023 441,05
58/2023-ÚEP pevná linka  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: 1006480700
15. 5. 2023 14,59
6823410048 stravovacie služby počas konferencie  
MARATÓN s.r.o.
Strojárenská 11A, 040 01 Košice
IČO: 36570796
Objednávka: 2023/CSPV_SvÚ/022
10. 5. 2023 894,30
6823410043 Elektrina 3/2023  
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 444483767
Zmluva: 5100000013
5. 5. 2023 358,67
57/2023-ÚEP servis PC  
PPSNET s.r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO: 51694972
Zmluva: 01/2018
5. 5. 2023 330,00
6823410046 Telekomunikačné služby 4/2023  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva č. 0298687
4. 5. 2023 72,86
6823410045 servis kopírovacieho stroja Ricoh MPC5503  
TECOS Košice spol. s.r.o.
Hroncova 1, 040 01 Košice
IČO: 31680551
Objednávka: 2023/CSPV_SvÚ/024
4. 5. 2023 660,00
6823410044 Stravné lístky 5/2023  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000
Objednávka: 2023/CSPV-SvÚ/025
4. 5. 2023 319,50
6823410047 tlmočenie počas konferencie (VEGA 0077)  
Mgr. Jana Petrovová
Miškovecká 15, 040 11 Košice
IČO: 40410374
Objednávka: 2023/CSPV_SvÚ/015
3. 5. 2023 371,25
6823470010 odvod za ZŤP - ročný výkaz za r. 2022  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Vazova 7/A, 816 16 Bratislava
Poznámka: Prognostický ústav, Spoločenskovedný ústav Ústav experimentálnej psychológie
28. 4. 2023 2 846,00
6823410042 tlmočnícka technika na konferenciu  
ZAVODSKI s.r.o.
J. Závodského 58, 010 04 Žilina
IČO: 52953548
Objednávka: 2023/CSPV_SvÚ/017
28. 4. 2023 489,00
55/2023-ÚEP refundácia nákladov  
CSČ - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 102012
25. 4. 2023 186,73
54/2023-ÚEP stravné lístky  
Igor Goruša-I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
Objednávka: 18/2023
24. 4. 2023 312,00
6823410039 vyúčtovanie tepla a TÚV za 3/2023  
Tepelné hospodárstvo s.r.o.
Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31679692
Zmluva: 1050122215
20. 4. 2023 1 149,53
53/2023-ÚEP darčekové poukážky  
Up Déjeneur, s.r.o.
Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava
IČO: 53528654
Objednávka: 20/2023
20. 4. 2023 414,34
52/2023-ÚEP elektronická čítačka kníh  
ALZA.sk
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO: 36562939
Objednávka: 21/2023
20. 4. 2023 312,88
51/2023-ÚEP korektúra anglického textu  
David Lee McLean
Sládkovičova 18, 080 01 Prešov
IČO: 41751523
Objednávka: 22/2023
20. 4. 2023 71,10
42/2023-ÚEP kancelársky materiál  
MiHi.sk, s.r.o.
Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO: 36645095
Objednávka: 17/2023
18. 4. 2023 112,87
6823410038 BOZP, PO a OOU za 01-03/2023  
MONITOR BP+,s.r.o.
Pod hrabinou 523/24,040 16 Košice
IČO: 52241211
Zmluva: 2019/CSPV/20PS/002
Poznámka: PÚ: 42,00 ÚEP: 42,00 SvÚ: 231,00
17. 4. 2023 315,00
49/2023-ÚEP konferenčný poplatok  
WU Wien/Vienna University of Economics and Business
Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria
IČO: AT-U37694107
Objednávka: 19/2023
17. 4. 2023 230,00
48/2023-ÚEP konferenčný poplatok  
WU Wien/Vienna University of Economics and Business
Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria
IČO: AT-U37694107
Objednávka: 19/2023
17. 4. 2023 230,00
47/2023-ÚEP konferenčný poplatok  
WU Wien/Vienna University of Economics and Business
Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria
IČO: AT-U37694107
Objednávka: 19/2023
17. 4. 2023 230,00
46/2023-ÚEP konferenčný poplatok  
WU Wien/Vienna University of Economics and Business
Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria
IČO: AT-U37694107
Objednávka: 19/2023
17. 4. 2023 410,00
45/2023-ÚEP konferenčný poplatok  
WU Wien/Vienna University of Economics and Business
Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria
IČO: AT-U37694107
Objednávka: 19/2023
17. 4. 2023 410,00
44/2023-ÚEP konferenčný poplatok  
WU Wien/Vienna University of Economics and Business
Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria
IČO: AT-U37694107
Objednávka: 19/2023
17. 4. 2023 410,00
43/2023-ÚEP konferenčný poplatok  
WU Wien/Vienna University of Economics and Business
Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria
IČO: AT-U37694107
Objednávka: 19/2023
17. 4. 2023 410,00
41/2023-ÚEP areálové služby  
CSČ - SÚZ SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 201920
17. 4. 2023 182,88
6823410036 Telekomunikačné služby 3/2023  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: zmluva č. 0298687
12. 4. 2023 72,86
6823410035 tonery  
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice
IČO: 36212466
Objednávka: 2023/CSPV_SvÚ/019
12. 4. 2023 187,91
Začiatok  Späť
1
3
Ďalej  Koniec