Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
2023/CSPV-SvÚ/032 Hosting svusav_1 (30.06.2023-29.06.2024)  
WebSupport s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36421928
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
30. 5. 2023 115,06
2023/CSPV-SvÚ/040 Stravné lístky 7/2023  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
3. 7. 2023 291,50
2023/CSPV-SvÚ/043 Stravné lístky 8/2023  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
2. 8. 2023 313,50
2023/CSPV-SvÚ/043/1 odborné služby APF  
Český rozhlas
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČO: 45245053
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
Poznámka: Suma uvedená v českých korunách
2. 8. 2023 1 210,00
2023/CSPV-SvÚ/046 aktualizácia domény ceea-cooperation.com (16.09.2023-15.09.2024)  
WebSupport s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36421928
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
18. 8. 2023 16,68
2023/CSPV-SvÚ/048 rozraďovače a zakladače  
Obalex - Košice, s.r.o.
Jarmočná 3, 040 01 Košice
IČO: 44129971
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
30. 8. 2023 80,80
2023/CSPV-SvÚ/049 Stravné lístky 9/2023  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
4. 9. 2023 148,50
2023/CSPV-SvÚ/050 hygienické potreby  
Tomcat plus, s.r.o.
Stará spišská cesta 40, 040 01 Košice
IČO: 31667589
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
8. 9. 2023 253,44
2023/CSPV-SvÚ/050/1 aktualizácia domény svusav.sk (15.10.2023-14.10.2024)  
WebSupport s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36421928
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
14. 9. 2023 17,88
2023/CSPV-SvÚ/052 aktualizácia domény postww2migration.com (19.10.2023-18.10.2024)  
WebSupport s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36421928
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
19. 9. 2023 16,68
2023/CSPV-SvÚ/055 Stravné lístky 10/2023  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
20. 10. 2023 312,00
2023/CSPV-SvÚ/056 hygienické potreby  
Tomcat plus, s.r.o.
Stará spišská cesta 40, 040 01 Košice
IČO: 31667589
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
24. 10. 2023 202,96
2023/CSPV-SvÚ/057 Stravné lístky 11/2023  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
3. 11. 2023 336,00
2023/CSPV-SvÚ/065 Stravné lístky 12/2023  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
1. 12. 2023 306,00
2023/CSPV-SvÚ/066 stravovacie karty  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
4. 12. 2023 0,00
2023/CSPV-SvÚ/070 aktualizácia domény individualandsociety.org (11.01.2024-10.01.2025)  
WebSupport s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36421928
Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky)
12. 12. 2023 19,08
2023/CSPV/063 smútočný veniec  
Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Šafarikovo nám. 3, 811 02 Bratislava
IČO: 17330190
Podpísal: Denisa Fedáková (riaditeľka)
27. 11. 2023 136,00
Začiatok  Späť
3
3
Ďalej  Koniec