Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
6823470008 príkazná zmluva - vypracovanie databázy  
Martin Čižmárik
Mäsiarska 60, 040 01 Košice
Zmluva: č. 2023/SvÚ_PrZ/006
24. 3. 2023 4 000,00
6823470011 príkazná zmluva - pozvaná prednáška počas konferencie  
Martin Klečacký
Radimova 136/27, 169 00 Praha 6-Břevnov
Zmluva: č. 2023/SvÚ_PrZ/011
27. 4. 2023 300,00
6823470009 mandátna zmluva - tlmočenie počas workshopu  
Olga Korol
Jesenná 16, 040 01 Košice
Zmluva: č. 2023/MC/009
17. 4. 2023 270,00
6823470007 príkazná zmluva - Kultminor (recenzný posudok)  
Michaela Lônčíková
Pútnická 30, 841 06 Bratislava
Zmluva: č. 2023/SvÚ_PrZ/005
21. 3. 2023 200,00
6823470001 mandátna zmluva - Visegrad  
Prof. Katarzyna Andrejuk
Sandomierska 4 m 7, 02-567 Warsaw, Poland
Zmluva: No. 2022/SvÚ_MC/006
11. 1. 2023 150,00
6823470002 mandátna zmluva - Visegrad  
Mgr. Ondřej Kolář, PhD.
Opavská 89, 747 33 Oldřišov, Czech Republic
Zmluva: No. 2022/SvÚ_MC/007
11. 1. 2023 150,00
6823470003 mandátna zmluva - Visegrad  
Réka Marchut, PhD.
Múzeum krt. 17. Fsz. 2. Budapest 1053, Hungary
Zmluva: No. 2022/SvÚ_MC/008
11. 1. 2023 150,00
6823470006 mandátna zmluva - Kultminor (korektúra publikácie)  
Cody James Inglis
1035 Budapest, Berend utca 18, II/3, Hungary
Zmluva: No. 2023/SvÚ_MC/007
21. 3. 2023 100,00
6823470005 mandátna zmluva - Visegrad  
Dr. Leslie Waters
2009 N Campbell Street, El Paso, Texas 79902, USA
Zmluva: No. 2023/MC/002
17. 2. 2023 100,00