Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita

Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i.

RNDr.
Marek
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Mgr.
Martina
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Mgr.
Alexandra
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.

Dr.
Ali
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Iuliia
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Mgr.
Daria
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Mahdi
Interná Prírodovedecká fakulta UK
RNDr.
Zuzana
Externá Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Petronela
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Klára
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Bogdan
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Mgr.
Denisa
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Reyhaneh
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Natália
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Vibhuti
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Anna
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Marek
Interná Prírodovedecká fakulta UK

Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.

Mgr.
Lucia
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MVDr.
Katarína
Interná Lekárska fakulta UK
Mgr.
Danica
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Dominika
Interná Lekárska fakulta UK
Mgr.
Radka
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Nikoleta
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Eveline
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Kristína
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Tomáš
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Aneta
Interná Lekárska fakulta UK
Mgr.
Lenka
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Mária
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Katarína
Interná Lekárska fakulta UK
Mgr.
Katarína
Interná Lekárska fakulta UK

Ústav klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i.

Mgr.
Ingrid
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Veronika
Interná Prírodovedecká fakulta UK

Virologický ústav BMC SAV, v. v. i.

Mgr.
Shreein Ahmed Abdelmohimen Elmetwaly
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Adam
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Andrej
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Jozef
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Ádám
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Eva
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Jana
Interná Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr.
Veronika
Interná Prírodovedecká fakulta UK
RNDr.
Miriam
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Božena
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Yevheniy Yuliy
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing.
Barbora
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Mgr.
Sabína
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Ing.
Andrej
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing.
Veronika
Interná Prírodovedecká fakulta UK

Počet doktorandov: 48