Informačná stránka organizácie SAV

Biomedicínske centrum SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr.  Antolová, Martina  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Bábelová, Andrea  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Bačová, Mária  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Bačová, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Bakoš, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Baláž, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Balážová, Lucia  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Bánová, Radivojka  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Baráthová, Monika  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Bartíková, Pavlína  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Bartošová, Mária  Vedecký pracovník
 doc. Ing., DrSc.  Beliaev, Igor  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Belvončíková, Petra  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Benický, Július  Vedecký pracovník
 Mgr.  Benko, Mário  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Beňo, Milan  Vedecký pracovník
 Mgr.  Beňová, Kristína  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Beňová Liszeková, Denisa  Vedecký pracovník
 Mgr.  Bérešová, Katarína  Interný doktorand
 RNDr., DrSc.  Betáková, Tatiana  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Bimbová, Katarína  Vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Bízik, Jozef  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Blaško, Juraj  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Blažíčková, Michaela  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Boldišová, Eva  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Bonová, Petra  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Borecká, Silvia  Samostatný vedecký pracovník
 MVDr., PhD.  Borszéková Pulzová, Lucia  Vedecký pracovník
 Mgr.  Boršová, Kristína  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Briestenská, Katarína  Vedecký pracovník
 Ing., DrSc.  Brtko, Július  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Bujňáková Mlynarčíková, Alžbeta  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Bukatová, Stanislava  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Bullová, Petra  Vedecký pracovník
 Mgr.  Buociková, Verona  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Buríková, Monika  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Buzgóová, Katarína  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Cagalinec, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Cihová, Marína  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Csáderová, Lucia  Samostatný vedecký pracovník
 MVDr.  Csicsay, František  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Čabanová, Viktória  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Čierniková, Soňa  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Čipák, Ľuboš  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Čipáková, Ingrid  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Danchenko, Maksym  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Daniš, Daniel  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Demková, Lucia  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Demkovičová, Erika  Vedecký pracovník
 RNDr.  Dobiašová, Zuzana  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Durdík, Matúš  Vedecký pracovník
 Mgr.  Durdíková, Kristína  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Ďuriníková, Erika  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Dzurjašková, Zuzana  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Fabianová, Kamila  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Farkaš, Robert  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Fecková, Barbora  Vedecký pracovník
 RNDr.  Fedorová, Jana  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Flores-Ramírez, Gabriela  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Fogelová, Margaréta  Vedecký pracovník
 MSc.  Forišek Paulová, Petronela  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Fridrichová, Ivana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Fumačová Havlíková, Sabína  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Gábelová, Alena  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Gálik, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Gašperíková, Daniela  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Genčúrová, Veronika  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Gibadulinová, Adriana  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., DrSc.  Glasa, Miroslav  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Goffa, Eduard  Vedecký pracovník
 PharmDr., PhD.  Goliaš, Tereza  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Graban, Ján  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Grman, Marián  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Gronesová, Paulína  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Grossmannová, Katarína  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Gruľová, Ivana  Vedecký pracovník
 PhD.  Gulati, Sachin  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Gurská, Soňa  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Gurský, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Hancková, Miriam  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Havránek, Tomáš  Vedecký pracovník
 Mgr.  Havranová, Andrea  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Hlaváčová, Nataša  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Holíčková, Andrea  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Hollý, Jaroslav  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Horváthová, Eva  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Horváthová, Ľubica  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Horváthová Kajabová, Viera  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Hricovíniová, Jana  Interný doktorand
 RNDr.  Hučková, Miloslava  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Hulíková, Alžbeta  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Chmelová, Magdaléna  Vedecký pracovník
 MSc.  Chokhachi Baradaran, Pooneh  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Cholujová, Dana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Chovancová, Barbora  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Chovanec, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 doc. MUDr., DrSc.  Imrich, Richard  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr.  Jachová, Jana  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Jakl, Lukáš  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Jakubcová, Lucia  Vedecký pracovník
 Ing.  Jakubechová, Jana  Odborný pracovník VŠ
 Externý doktorand
 RNDr., PhD.  Jakubíková, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr.  Jelenská, Lenka  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Jergová, Stanislava  Vedecký pracovník
 prof. PharmDr., DrSc.  Ježová, Daniela  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Jurčík, Ján  Interný doktorand
 Mgr.  Jurčík, Matúš  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Jurkovičová, Dana  Samostatný vedecký pracovník
 prof. RNDr., DrSc.  Kádaši, Ľudevít  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kajanová, Ivana  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kalinková, Lenka  Vedecký pracovník
 MUDr., PhD.  Kapsdorfer, Daniela  Vedecký pracovník
 Mgr.  Karaffová, Natália  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Karailiev, Peter  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Karailievová, Lucia  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Karhánek, Miloslav  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kempová, Viera  Vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Kiss, Alexander  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kisucká, Alexandra  Vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Klempa, Boris  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Klimko, Lukáš  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Kocianová, Eva  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Koči, Juraj  Samostatný vedecký pracovník
 MVDr., DrSc.  Kopáček, Juraj  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Kopecká, Kristína  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Kostolanský, František  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Košík, Pavol  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kovaničová, Zuzana  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kozics, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kozovská, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kretová, Miroslava  Samostatný vedecký pracovník
 prof. Ing., DrSc.  Križanová, Oľga  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Kršková, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Krumpolec, Patrik  Vedecký pracovník
 Mgr.  Kubašová, Veronika  Interný doktorand
 Mgr.  Kubiritová, Zuzana  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Kučerová, Renáta  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., DrSc.  Kúdelová, Marcela  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Kudlová, Lucia  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Kulcsár, Ľudovít  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Kurdiová, Timea  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Labudová, Martina  Samostatný vedecký pracovník
 MUDr., CSc.  Lakota, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 M.S.  Lauková, Marcela  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Laurovič, Jakub  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Lenhartová, Simona  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Ličková, Martina  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Lišková, Veronika  Vedecký pracovník
 Mgr.  Litváková, Viera  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Lopušná, Katarína  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Lukáčiková, Ľubomíra  Vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Lukáčová, Nadežda  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Macejová, Dana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr.  Mačáková, Ľubica  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Mániková, Dominika  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Marková, Eva  Samostatný vedecký pracovník
 MUDr.  Maršala, Martin  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Martončíková, Marcela  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Matúšková, Miroslava  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Medová, Veronika  Interný doktorand
 Mgr.  Menčik, Karolina  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Mesárošová, Monika  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Miklíková, Svetlana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr.  Miklošová, Marta  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Mikolášková, Barbora  Vedecký pracovník
 Mgr.  Mikušová, Miriam  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Mišák, Anton  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Mócová, Angelika  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Monček, Fedor  Vedecký pracovník
 Mgr.  Moravčíková, Andrea  Odborný pracovník VŠ
 prof. MUDr., PhD.  Mravec, Boris  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Mucha, Rastislav  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Navarrete, Fernando  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Nemčovičová, Ivana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Nemec, Michal  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 MVDr., PhD.  Némethová, Miroslava  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Nikolaieva, Nataliia  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Novotová, Marta  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Ondriaš, Karol  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Osacká, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Osadská, Michaela  Vedecký pracovník
 RNDr.  Ovečková, Ingrid  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Palkovičová, Katarína  Odborný pracovník VŠ
 RNDr.  Páltiková, Vladimíra  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Papcúnová, Štefánia  Vedecký pracovník
 prof. RNDr., DrSc.  Pastorek, Jaromír  Vedúci vedecký pracovník
 prof. RNDr., DrSc.  Pastoreková, Silvia  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Pavel, Jaroslav  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Pavelková, Jana  Vedecký pracovník
 MUDr., PhD.  Penesová, Adela  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Petrovičová, Petra  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Plavá, Jana  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Ploth, Kristína  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Polčicová, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Poturnajová, Martina  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Predajňa, Lukáš  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Puhová, Agneša  Vedecký pracovník
 Ing.  Puzderová, Barbora  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Quevedo Diaz, Marco  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Račeková, Enikö  Samostatný vedecký pracovník
 MUDr., PhD.  Rádiková, Žofia  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Radvánszky, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 MSc.  Rambani, Vibhuti  Interný doktorand
 Ing.  Reichová, Alexandra  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Režuchová, Ingeborg  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Rokytová, Ivana  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Roška, Jan  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Sadloňová, Anna  Interný doktorand
 Mgr., CSc.  Scsuková, Soňa  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Sedláčková, Eva  Vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Sedlák, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr.  Sedláková, Oľga  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Sekeyová, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Selický, Tomáš  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Schmidtová, Silvia  Vedecký pracovník
 MUDr., PhD.  Schön, Martin  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Sihelská, Nina  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Sláviková, Monika  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Slobodová, Lucia  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Smolková, Božena  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Srančíková, Annamária  Vedecký pracovník
 Mgr.  Strapcová, Sabína  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Stropkovská, Andrea  Vedecký pracovník
 MVDr.  Struková, Jana  Odborný pracovník VŠ
 PhD.  Suchánek, Jaromír  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Svitková, Barbora  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Svobodová, Helena  Vedecký pracovník
 MVDr., PhD.  Székiová, Eva  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Šebová, Radka  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Šestáková, Zuzana  Vedecký pracovník
 prof. MUDr., CSc.  Šimko, Fedor  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Šimko, Veronika  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Škopková, Martina  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Škorvaga, Milan  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., DrSc.  Škultéty, Ľudovít  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Škvarková, Lucia  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Šoltýsová, Andrea  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Špitalská, Eva  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Šramková, Monika  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Štibrániová, Iveta  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Šubr, Zdeno  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Švančarová, Petra  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Švastová, Eliška  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Takáčová, Martina  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Tillinger, Andrej  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Tomášková, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Tomášová, Lenka  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Tomčíková, Karolína  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Tomková, Mária  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Toporová, Lucia  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Toro, Lenka  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Tyčiaková, Silvia  Samostatný vedecký pracovník
 doc. MUDr., PhD.  Ukropcová, Barbara  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., DrSc.  Ukropec, Jozef  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Valkovičová, Terézia  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 MVDr., CSc.  Vanický, Ivo  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Varečková, Eva  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Vargovič, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 MUDr., PhD.  Vlček, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Wagner, Alexandra  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Wachsmannová, Lenka  Vedecký pracovník
 Ing., DrSc.  Zahradníková, Alexandra  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Zahradníková, ml., Alexandra  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Zastko, Lucián  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Zaťková, Andrea  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Zaťovičová, Miriam  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Zelník, Vladimír  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Zorad, Štefan  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Žideková, Monika  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 269