Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing., PhD.
Miloslav
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Jaromír
Vedecký pracovník

Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i.

RNDr., PhD.
Mária
Vedecká pracovníčka
PhDr.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Petra
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Vlasta
Vedecká pracovníčka
MVDr., DrSc.
Dušan
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Kamila
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr.
Marek
Interný doktorand
RNDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lenka
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Mária
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Stanislava
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Erika
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Alexandra
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
PharmDr., PhD.
Klaudia
Vedecká pracovníčka
MUDr., PhD.
Karolína
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Nadežda
Vedúca vedecká pracovníčka
MUDr.
Martin
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Marcela
Samostatná vedecká pracovníčka
PharmDr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Rastislav
Samostatný vedecký pracovník
MUDr., DrSc.
Andrey
Vedúci vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Miroslava
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Štefánia
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Adam
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Enikö
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
doc. Ing., CSc.
Zoltán
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., CSc.
Ivo
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Monika
Vedecká pracovníčka

Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.

Mgr., PhD.
Nikoleta
Vedecká pracovníčka
Dr.
Ali
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
MSc.
Iuliia
Doktorandka
Interný doktorand
doc. RNDr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Július
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Denisa
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Silvia
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., DrSc.
Július
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Alžbeta
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
RNDr.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
Externý doktorand
RNDr., CSc.
Robert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Alena
Odborná pracovníčka VŠ
MSc.
Petronela
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
Mgr.
Klára
Doktorandka
Interný doktorand
RNDr., DrSc.
Daniela
Vedúca vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Nataša
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ľubica
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Dominika
Vedecká pracovníčka
RNDr.
Miloslava
Odborná pracovníčka VŠ
MSc.
Bogdan
Interný doktorand
prof. PharmDr., DrSc.
Daniela
Vedúca vedecká pracovníčka
MUDr., PhD.
Daniela
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Terézia
Vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Alexander
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Timea
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Marcela
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Viera
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Dana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Denisa
Doktorandka
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Fedor
Vedecký pracovník
MSc., PhD.
Morteza
Odborný pracovník VŠ
prof. MUDr., PhD.
Boris
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Marta
Samostatná vedecká pracovníčka
PharmDr., PhD.
Dominika
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Agneša
Samostatná vedecká pracovníčka
MSc.
Vibhuti
Doktorandka
Interný doktorand
Ing., PhD.
Alexandra
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Karin
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., CSc.
Soňa
Samostatná vedecká pracovníčka
MUDr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
prof. MUDr., CSc.
Fedor
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Michaela
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
prof. MUDr., PhD.
Barbara
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., DrSc.
Jozef
Vedúci vedecký pracovník
PhDr. Mgr., PhD.
Petra
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Emília
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Magdaléna
Vedecká pracovníčka
Ing., DrSc.
Alexandra
Vedúca vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Alexandra
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., CSc.
Štefan
Samostatný vedecký pracovník

Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.

Mgr., PhD.
Andrea
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Lucia
Doktorandka
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Gábor
Vedecký pracovník
doc. Ing., DrSc.
Igor
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Jozef
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Hana
Vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Verona
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Marína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Nikoleta
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Soňa
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Ľuboš
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ingrid
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Andrea
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Matúš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ivana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Alena
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr.
Katarína
Doktorandka
Interný doktorand
PhD.
Sachin
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Soňa
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Andrea
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Viera
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Dana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Danica
Doktorandka
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Lukáš
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Dana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Lenka
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Dominika
Doktorandka
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Helena
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Miroslava
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Ľudovít
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Kristína
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Miroslava
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Svetlana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Nataliia
Vedecká pracovníčka
RNDr.
Vladimíra
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Ivana
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Petra
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Tomáš
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Jan
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Tomáš
Interný doktorand
Ing., PhD.
Silvia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Božena
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Katarína
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Barbora
Vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Lenka
Doktorandka
Interný doktorand
Mgr.
Andrea
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Silvia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Katarína
Doktorandka
Interný doktorand
PhD.
Volodymyr
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Alexandra
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Lucián
Vedecký pracovník

Ústav klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i.

Mgr.
Silvia
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Marián
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Andrea
Odborná pracovníčka VŠ
MUDr.
Daniela
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Ivan
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Barbora
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. MUDr., DrSc.
Richard
Vedúci vedecký pracovník
prof. Ing., DrSc.
Oľga
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Veronika
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Veronika
Doktorandka
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Anton
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Karol
Vedúci vedecký pracovník
doc. MUDr., PhD.
Adela
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. MUDr., PhD.
Žofia
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Andrea
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Lenka
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
MUDr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrea
Samostatná vedecká pracovníčka

Virologický ústav BMC SAV, v. v. i.

Mgr.
Adam
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Radivojka
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Magdaléna
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Pavlína
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Mária
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Petra
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Mário
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Kristína
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
František
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Viktória
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Barbora
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Sabína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Natália
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Veronika
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., DrSc.
Miroslav
Vedúci vedecký pracovník
PharmDr., PhD.
Tereza
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Diana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Alžbeta
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Nikola
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
RNDr.
Lenka
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Ivana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Viera
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Ádám
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
RNDr., DrSc.
Boris
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Eva
Doktorandka
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., DrSc.
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Lucia
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Jana
Doktorandka
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Ľubomíra
Vedecká pracovníčka
RNDr.
Marta
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Lenka
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr.
Miriam
Doktorandka
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Ivana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr.
Ingrid
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Katarína
Odborná pracovníčka VŠ
prof. RNDr., DrSc.
Silvia
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Lukáš
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Barbora
Doktorandka
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Marco
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD., MPH
Ingeborg
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Nina
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Sabína
Doktorandka
Interný doktorand
MVDr.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Katarína
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., DrSc.
Ľudovít
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Iveta
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Zdeno
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Eliška
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Veronika
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
RNDr., CSc.
Miriam
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Viktória
Odborná pracovníčka VŠ
PhD.
Fernando
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 270