Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing., PhD.
Miloslav
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Jaromír
Vedecký pracovník

Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i.

RNDr., PhD.
Mária
Vedecký pracovník
PhDr.
Zuzana
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Petra
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Vlasta
Vedecký pracovník
MVDr., DrSc.
Dušan
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Kamila
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
RNDr.
Marek
Interný doktorand
RNDr., DrSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Miroslav
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lenka
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Mária
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Stanislava
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Erika
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Alexandra
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
PharmDr., PhD.
Klaudia
Vedecký pracovník
MUDr., PhD.
Karolína
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Nadežda
Vedúci vedecký pracovník
MUDr.
Martin
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Marcela
Samostatný vedecký pracovník
PharmDr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Rastislav
Samostatný vedecký pracovník
MUDr., DrSc.
Andrey
Vedúci vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Miroslava
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Štefánia
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Adam
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Enikö
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Eva
Vedecký pracovník
doc. Ing., CSc.
Zoltán
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., CSc.
Ivo
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Monika
Vedecký pracovník

Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.

Mgr., PhD.
Nikoleta
Vedecký pracovník
Dr.
Ali
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
MSc.
Iuliia
Interný doktorand
doc. RNDr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Július
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Milan
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Denisa
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Silvia
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Július
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Alžbeta
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
RNDr.
Zuzana
Odborný pracovník VŠ
Externý doktorand
RNDr., CSc.
Robert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Alena
Odborný pracovník VŠ
MSc.
Petronela
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr.
Klára
Interný doktorand
RNDr., DrSc.
Daniela
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Nataša
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ľubica
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Dominika
Vedecký pracovník
RNDr.
Miloslava
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Magdaléna
Vedecký pracovník
MSc.
Bogdan
Interný doktorand
prof. PharmDr., DrSc.
Daniela
Vedúci vedecký pracovník
MUDr., PhD.
Daniela
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Alexander
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Timea
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marcela
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Viera
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Dana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Denisa
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Fedor
Vedecký pracovník
prof. MUDr., PhD.
Boris
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Marta
Samostatný vedecký pracovník
PharmDr., PhD.
Dominika
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Jana
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Agneša
Vedecký pracovník
MSc.
Vibhuti
Interný doktorand
Ing., PhD.
Alexandra
Vedecký pracovník
Mgr.
Karin
Odborný pracovník VŠ
Mgr., CSc.
Soňa
Samostatný vedecký pracovník
MUDr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
prof. MUDr., CSc.
Fedor
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michaela
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
prof. MUDr., PhD.
Barbara
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., DrSc.
Jozef
Vedúci vedecký pracovník
PhDr. Mgr., PhD.
Petra
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Terézia
Vedecký pracovník
Mgr.
Emília
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Alexandra
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Alexandra
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Štefan
Samostatný vedecký pracovník

Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.

Mgr., PhD.
Andrea
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Lucia
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Gábor
Vedecký pracovník
doc. Ing., DrSc.
Igor
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Jozef
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Zuzana
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Hana
Vedecký pracovník
Mgr.
Gergő
Odborný pracovník VŠ
MVDr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Verona
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Monika
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marína
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Nikoleta
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Soňa
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ľuboš
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ingrid
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Matúš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ivana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Alena
Samostatný vedecký pracovník
MVDr.
Katarína
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Ivana
Vedecký pracovník
PhD.
Sachin
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Soňa
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrea
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Eva
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Viera
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Dana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Danica
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Lukáš
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Dana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lenka
Vedecký pracovník
Mgr.
Dominika
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Helena
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Miroslava
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Ľudovít
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Kristína
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Dominika
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Eva
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Miroslava
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Monika
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Svetlana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Nataliia
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Michaela
Vedecký pracovník
RNDr.
Vladimíra
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Petra
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Tomáš
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Jan
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Eva
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Tomáš
Interný doktorand
Ing., PhD.
Silvia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Božena
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Katarína
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Barbora
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Monika
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Lenka
Interný doktorand
Mgr.
Andrea
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Silvia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Katarína
Interný doktorand
PhD.
Volodymyr
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Alexandra
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lucián
Vedecký pracovník

Ústav klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i.

Mgr.
Silvia
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Marián
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Andrea
Odborný pracovník VŠ
MUDr.
Daniela
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Ivan
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Barbora
Vedecký pracovník
doc. MUDr., DrSc.
Richard
Vedúci vedecký pracovník
prof. Ing., DrSc.
Oľga
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veronika
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Mgr.
Veronika
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Anton
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Karol
Vedúci vedecký pracovník
doc. MUDr., PhD.
Adela
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
MUDr., PhD.
Žofia
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Andrea
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lenka
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Eva
Vedecký pracovník
MUDr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrea
Samostatný vedecký pracovník

Virologický ústav BMC SAV, v. v. i.

Mgr.
Adam
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Radivojka
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Monika
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Magdaléna
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Pavlína
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Mária
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Petra
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mário
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Kristína
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
František
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Viktória
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Barbora
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Sabína
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Natália
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Veronika
Odborný pracovník VŠ
Ing., DrSc.
Miroslav
Vedúci vedecký pracovník
PharmDr., PhD.
Tereza
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Diana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Alžbeta
Vedecký pracovník
Mgr.
Nikola
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
RNDr.
Lenka
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Ivana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Viera
Vedecký pracovník
Mgr.
Ádám
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
RNDr., DrSc.
Boris
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Eva
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., DrSc.
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Lucia
Odborný pracovník VŠ
MVDr., PhD.
Jozef
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Jana
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ľubomíra
Vedecký pracovník
RNDr.
Marta
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Lenka
Samostatný vedecký pracovník
RNDr.
Miriam
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Ivana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr.
Ingrid
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Katarína
Odborný pracovník VŠ
prof. RNDr., DrSc.
Silvia
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lukáš
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Barbora
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Marco
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ingeborg
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Nina
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Monika
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Sabína
Interný doktorand
MVDr.
Jana
Odborný pracovník VŠ
Ing., DrSc.
Ľudovít
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Eva
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Iveta
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Zdeno
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Eliška
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Veronika
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
RNDr., CSc.
Miriam
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Viktória
Odborný pracovník VŠ
PhD.
Fernando
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 272