Informačná stránka organizácie SAV

Biomedicínske centrum SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
001 - Ústav experimentálnej endokrinológie
 Mgr., PhD. Bačová, Zuzana  02/ 32295 kl. 231, 229, 239, 240
 RNDr., PhD. Bakoš, Ján  02/ 32295 kl. 232, 229, 239, 240
 Mgr., PhD. Baláž, Miroslav   
 Mgr., PhD. Balážová, Lucia   
 Mgr. Balogová, Erika  02/ 32295257
   Bardačová, Magdaléna  02/ 32295 kl. 237
 Mgr., PhD. Benický, Július   
 Mgr., PhD. Beňo, Milan  02/ 32295 kl. 236
 Mgr., PhD. Beňová Liszeková, Denisa  02/ 32295 kl. 236, 237
 RNDr., PhD. Borecká, Silvia  02/32295 273
 Ing., DrSc. Brtko, Július  02/ 32295 kl. 277
 Mgr., PhD. Bujňáková Mlynarčíková, Alžbeta  02/ 32295 kl. 275, 274, 283, 286
 Mgr. Bukatová, Stanislava  02/32295 231
 Mgr., PhD. Buzgóová, Katarína  02/ 32295 kl. 218
 RNDr., PhD. Cagalinec, Michal  02/32295040
 Mgr. Černáčková, Alena  02/ 32295 kl. 227
 Mgr., PhD. Daniš, Daniel  02/ 32295 kl. 273
 RNDr. Dobiašová, Zuzana   
 RNDr., PhD. Dobrócsyová, Viktória  02/ 32295 kl. 257, 256
 MMedSc., PhD. Dremencov, Eliyahu  09/ 1503 3639, 02/ 32295535
 MUDr., PhD. Fábryová, Ľubomíra  02/32295 262
 RNDr., CSc. Farkaš, Robert  02/ 32295 kl. 235, 228, 236
 MSc. Forišek Paulová, Petronela  02/32295 264
   Gajdošíková, Gizela  02/32295039
 RNDr., DrSc. Gašperíková, Daniela  02/ 32295 kl. 271
   Gorčíková, Slávka  02/ 32295 kl. 278
 RNDr., PhD. Graban, Ján  02/ 32295 kl. 219
 Mgr., PhD. Havránek, Tomáš  02/ 32295 kl. 232
 RNDr., PhD. Hlaváčová, Nataša  02/ 32295 kl. 216
 Mgr., PhD. Horváthová, Ľubica  02/ 32295 kl. 223, 211, 213
 RNDr. Hučková, Miloslava  02/ 32295 kl. 269, 258
 RNDr., PhD. Chmelová, Magdaléna  02/ 32295 kl. 217
 PharmDr. Chomanič, Pavol  02/32295219
 Mgr. Bc. Chudá, Zuzana  02/32295 217
   Janatová, Katarína  02/ 32295 kl. 240
 prof. PharmDr., DrSc. Ježová, Daniela  02/ 32295 kl. 215
 Mgr., PhD. Kaločayová, Barbora  02/ 3229 5418
 MUDr., PhD. Kapsdorfer, Daniela  02/ 32295 kl. 219
 Mgr. Karailiev, Peter  02/ 32295 kl. 217
 RNDr., PhD. Karailievová, Lucia  02/ 32295 kl. 218
 RNDr., DrSc. Kiss, Alexander  02/ 32295 kl. 225, 211, 213
 prof. MUDr., DrSc. Klimeš, Iwar
Emeritný pracovník
 02/ 32295 kl. 272
 Mgr., PhD. Kovaničová, Zuzana  02/ 32295 kl. 262
 doc. MUDr., PhD. Krahulec, Boris   
 Ing., PhD. Kršková, Katarína  02/ 32295 kl. 255
 Mgr., PhD. Krumpolec, Patrik  02/ 32295 kl. 262
 Mgr. Kučerová, Renáta  02/32295 264
 Mgr., PhD. Kurdiová, Timea  02/ 32295 kl. 2262
 Mgr. Laiferová, Nikoleta  02/32295 264
 M.S. Lauková, Marcela   
 Mgr. Laurovič, Jakub  02/32295 262
 MVDr., CSc. Líška, Ján   
 Mgr. Litváková, Viera   
 Mgr., PhD. Macejová, Dana  02/ 32295 kl. 276, 283, 286
 Mgr. Melišková, Veronika  02/32295232
 doc. MUDr. MSc., PhD. Minárik, Peter  02/32295 262
   Mitková, Alica  02/ 32295 kl. 267, 268
 Mgr., PhD. Monček, Fedor   
 Ing. Mosná, Barbora  02/32295286
 prof. MUDr., PhD. Mravec, Boris  02/ 32295 kl. 226
 Mgr. Nemec, Michal  02/ 32295 kl. 264
   Novota, Ladislav  02/32295036
 RNDr., CSc. Novotová, Marta  02/32295037
 Mgr. Oravcová, Henrieta   
 RNDr., PhD. Osacká, Jana  02/ 32295 kl. 214, 223, 211, 213
 RNDr., CSc. Pavelková, Jana  02/32295038
 doc. PharmDr., PhD. Pirník, Zdenko  02/ 32295 kl. 223, 211
 RNDr., PhD. Puhová, Agneša  02/ 32295 kl. 221
 MSc. Rambani, Vibhuti  02/ 32295 273
 Ing. Reichová, Alexandra  02/ 32295 kl. 230
 Mgr. Rokytová, Ivana  02/ 32295 kl. 282
 Mgr. Sadloňová, Anna  02/ 32295 230
 Mgr., CSc. Scsuková, Soňa  02/ 32295 kl. 900, 274, 283
 MUDr., PhD. Schön, Martin  02/ 32295 kl. 262
 Mgr. Slobodová, Lucia  02/ 32295 kl. 262
 Mgr. Slobodová, Zuzana  02/32295273
 Mgr., PhD. Srančíková, Annamária  02/32295231
 doc. MUDr., PhD. Staník, Juraj  02/32295 273, 271
 MUDr., PhD. Staníková, Daniela  02/32295 273, 271
 prof. MUDr., CSc. Šimko, Fedor  02/ 32295 kl. 242
 RNDr., PhD. Škopková, Martina  02/ 32295 kl. 273, 260
 MUDr., DrSc. Štrbák, Vladimír  02/ 32295 kl. 233
 MUDr. Tibenský, Miroslav  02/32295 227
 Ing., PhD. Tillinger, Andrej  02/ 32295 kl. 227, 212, 213
 Mgr., PhD. Tomková, Mária  02/32295 264, 262
 Ing., PhD. Toporová, Lucia  02/ 32295 kl. 276, 283, 286
 doc. MUDr., PhD. Ukropcová, Barbara  02/ 32295 kl. 261
 Mgr., DrSc. Ukropec, Jozef  02/ 32295 kl. 263
 Mgr. Valkovičová, Terézia  02/ 32295273
 MUDr. RNDr., PhD. Varga, Lukáš  02/ 32295 kl. 269
 Ing., PhD. Vargovič, Peter  02/ 32295 kl. 279, 281, 282
 RNDr., CSc. Zahradník, Ivan  02/32295041
 Ing., DrSc. Zahradníková, Alexandra  02/32295034
 RNDr., PhD. Zahradníková, ml., Alexandra  02/32295035
   Zemeková, Dana  02/ 32295 kl. 274
 Ing., CSc. Zorad, Štefan  02/ 32295 kl. 250
   Žilavá, Ľudmila  02/ 32295 kl. 220
002 - Ústav experimentálnej onkológie
 doc. Ing., DrSc. Altaner, Čestmír  02/ 3229 5142
 Mgr., PhD. Bábelová, Andrea  02/3229 5177 (kl. 2177)
 doc. Ing., DrSc. Beliaev, Igor  02/ 3229 5119
 Mgr. Bérešová, Katarína  02/ 32295 118
 RNDr., DrSc. Bízik, Jozef  02/32295148
 Mgr. Blažíčková, Michaela  02/32295 175
 MVDr., PhD. Borszéková Pulzová, Lucia  02/32295121
 Mgr. Buociková, Verona  02/32295 138
 Ing., PhD. Buríková, Monika  02/ 3229 5143
 Mgr., PhD. Cihová, Marína  02/ 3229 5136
 RNDr., PhD. Čierniková, Soňa  02/3229 5198
 Ing., PhD. Čipák, Ľuboš  02/32295 171
 Ing., PhD. Čipáková, Ingrid  02/32295 171
 Ing., PhD. Demková, Lucia  02/ 3229 5143
 MUDr. Dubovan, Peter   
   Dubrovčáková, Mária  02/ 3229 5145
 Mgr., PhD. Durdík, Matúš  02/ 3229 5118
 Mgr. Durdíková, Kristína  02/ 3229 5130, 116
 Mgr., PhD. Ďuriníková, Erika  02/ 32295136
 RNDr., CSc. Fridrichová, Ivana  02/ 32295188
 RNDr., CSc. Gábelová, Alena  02/ 32295177
 RNDr., PhD. Goffa, Eduard  02/32295129
 RNDr., PhD. Gronesová, Paulína  02/ 3229 5158
 PhD. Gulati, Sachin   
 Ing., PhD. Gurská, Soňa  02/ 3229 5175
 Mgr., PhD. Gurský, Ján  02/ 3229 5121
 Mgr. Holíčková, Andrea  02/32295 130
 Mgr., PhD. Horváthová, Eva  02/ 3229 5121
 RNDr., PhD. Horváthová Kajabová, Viera  02/ 32295 189
 Mgr. Hricovíniová, Jana  02/32295 175
   Hurbanová, Lenka  02/ 3229 5126, 115
 Bc. Húsková, Gertrúda  02/ 3229 5179, 181
 MSc. Chokhachi Baradaran, Pooneh   
 RNDr., PhD. Cholujová, Dana  02/ 3229 5159
 Mgr., PhD. Chovanec, Miroslav  02/ 3229 5127
 Mgr., PhD. Jakl, Lukáš  02/32295118
 Ing. Jakubechová, Jana   
 RNDr., PhD. Jakubíková, Jana  02/ 3229 5159
   Jányová, Andrea  02/ 3229 5126
 Mgr. Jurčík, Ján  02/32295174
 Mgr. Jurčík, Matúš  02/59302174
 RNDr., PhD. Jurkovičová, Dana  02/32295 131
 doc. MUDr., PhD. Kajo, Karol  0911 648 766
 RNDr. Ing., PhD. Kaľavská, Katarína  02/ 5932 7317
 Mgr., PhD. Kalinková, Lenka  02/ 32295 191
 Mgr. Kopecká, Kristína  02/ 32295 178
 Mgr., PhD. Košík, Pavol  02/ 32295118, 123
 RNDr., PhD. Kozics, Katarína  02/ 32295176
 RNDr., PhD. Kozovská, Zuzana  02/32295138
 RNDr., PhD. Kretová, Miroslava  02/ 32295174
 Mgr., DrSc. Kučerová, Lucia  02/ 32295 147
 Mgr. Kulcsár, Ľudovít   
   Líneková, Alena  02/ 3229 5144
 Mgr. Majerová, Karolína  02/32295136
 Mgr., PhD. Mániková, Dominika  02/32295 129
 RNDr., CSc. Marková, Eva  02/ 3229 5120, 117
 RNDr., PhD. Matúšková, Miroslava  02/ 32295147
 prof. MUDr., DrSc. Mego, Michal   
 Mgr. Menčik, Karolina   
 RNDr., PhD. Mesárošová, Monika  02/ 32295176
 Mgr., PhD. Miklíková, Svetlana  02/32295136
 Mgr., PhD. Mikolášková, Barbora  02/ 32295179
 Mgr. Moravčíková, Andrea  044 438 2974
 Mgr., PhD. Nikolaieva, Nataliia   
 RNDr., PhD. Osadská, Michaela   
 RNDr. Páltiková, Vladimíra   
 Mgr. Petrovičová, Petra  044 438 2974
 Mgr. Plavá, Jana  02 / 3229 5143
 Mgr. Ploth, Kristína  02/ 32295 143
 Ing., PhD. Poturnajová, Martina  02/ 3229 5137, 139
 MUDr. Rázus, Martin   
   Repaská, Veronika  02/ 32295 144
 Bc. Rojiková, Lucia  02/32295144
 Mgr. Roška, Jan  02/32295130
 RNDr., PhD. Sedláčková, Eva  02/ 3229 5176
 RNDr., DrSc. Sedlák, Ján  02/3229 5152
 Mgr. Selický, Tomáš  02/ 32295 198
 Ing., PhD. Schmidtová, Silvia  02/ 3229 5136
 Mgr., PhD. Smolková, Božena  02/ 32295 138
 Mgr., PhD. Svitková, Barbora  02/322 95 175
 Mgr., PhD. Svobodová, Helena   
 Mgr., PhD. Šelc, Michal  02/3229 5177 (kl. 2177)
 RNDr., PhD. Šestáková, Zuzana  02/ 3229 5131, 115
 MVDr. Šišková, Viera  02/ 32295 151
 RNDr., CSc. Škorvaga, Milan  02/ 32295 kl. 120
 RNDr., PhD. Šramková, Monika  02/ 32295176
   Števurková, Viola  02/ 32295 200
 MUDr., PhD. Tomáš, Miroslav   
 RNDr., PhD. Toro, Lenka  02/32295136
 RNDr., PhD. Tyčiaková, Silvia  02/3229 5137
   Vlasáková, Danuša  02/ 3229 5126, 116
 Ing., PhD. Wagner, Alexandra   
 RNDr., PhD. Wachsmannová, Lenka  02/ 32295 200
 Mgr. Zastko, Lucián  044 438 2974
 Mgr., PhD. Zmetáková, Iveta  02/ 32295 190
003 - Ústav klinického a translačného výskumu
 MUDr., PhD. Bendžala, Matej   
 Mgr., PhD. Grman, Marián  02/ 3229 5323
 Mgr. Hakošová, Nadežda   
 Mgr. Havranová, Andrea  02/ 32295 kl. 252
 RNDr., CSc. Hudecová, Soňa  0903458316
 Mgr. Chovancová, Barbora  02/ 3229 5313
 doc. MUDr., DrSc. Imrich, Richard  02/ 3229 5243
 prof. RNDr., DrSc. Kádaši, Ľudevít  02/ 9014 9444
 prof. Ing., DrSc. Križanová, Oľga  02/ 3229 5312
 Mgr. Kubiritová, Zuzana  02/60296111 kl.637
 Mgr., PhD. Lišková, Veronika  02/ 3229 5314
 Mgr. Medová, Veronika   
 Mgr., PhD. Mišák, Anton  02/ 3229 5323
 Mgr. Mócová, Angelika   
 RNDr., DrSc. Ondriaš, Karol  02/ 3229 5319
 MUDr., PhD. Penesová, Adela  02/ 3229 5245
 MUDr., PhD. Rádiková, Žofia  02/ 32295 kl. 246
 RNDr., PhD. Radvánszky, Ján  02/ 6029 6653
   Szomolay, Ildikó  02/ 6029 6405
   Šírová, Marta  02/ 3229 5313
 Mgr., PhD. Šoltýsová, Andrea  02/ 90142050
 Mgr., PhD. Tomášová, Lenka  02/ 3229 5323
 MUDr., PhD. Vlček, Miroslav  02/ 3229 5244
 Mgr., PhD. Zaťková, Andrea  0911/ 466599
004 - Virologický ústav
 Mgr., PhD. Bánová, Radivojka  02/ 59302 432, 406
 RNDr., PhD. Baráthová, Monika  02/ 59302439, 461
 Mgr., PhD. Bartíková, Pavlína  02/ 59302425
 RNDr., PhD. Bartošová, Mária  02/ 59302439
 RNDr., PhD. Belvončíková, Petra  02/ 59302439
 Mgr. Benko, Mário  02/59302460
 Mgr. Beňová, Kristína  02/59302440
 RNDr., DrSc. Betáková, Tatiana  02/ 59302440
 Ing. Boldišová, Eva  02/59302431
 Mgr. Boršová, Kristína  02/59302424
 RNDr., PhD. Briestenská, Katarína  02/59302 444
 Mgr., PhD. Bullová, Petra  02/59302439
 RNDr., PhD. Csáderová, Lucia  02/59302438, 461
 MVDr. Csicsay, František  02/59302430
 RNDr., PhD. Čabanová, Viktória  02/59302424
 Mgr., PhD. Danchenko, Maksym  02/ 5930 2406
 Mgr., PhD. Flores-Ramírez, Gabriela  02/59302406
 RNDr., PhD. Fogelová, Margaréta  02/59302450
 RNDr., PhD. Fumačová Havlíková, Sabína  02/59302428
 RNDr., CSc. Gibadulinová, Adriana  02/ 59302438,441
 Ing., DrSc. Glasa, Miroslav  02/ 59302446
 PharmDr., PhD. Goliaš, Tereza  02/ 59302451
 RNDr., PhD. Grossmannová, Katarína  02/59302438
 Mgr. Hancková, Miriam  02/ 59302 457
 RNDr., PhD. Hollý, Jaroslav  02/59302444
 Mgr., PhD. Hulíková, Alžbeta  02/ 59302438
   Chabroňová, Zuzana  02/ 59302424
   Išová, Jana  02/ 59302438
 RNDr., PhD. Jakubcová, Lucia  02 59302444
 RNDr. Jelenská, Lenka  02/ 59302438
 doc. RNDr., CSc. Kabát, Peter  02/ 59302426
 Mgr., PhD. Kajanová, Ivana  02/59302438
 RNDr., PhD. Kempová, Viera  02/ 59302435
 RNDr., DrSc. Klempa, Boris  02/ 59302465
 Mgr. Kocianová, Eva  02/ 59302 407
 RNDr., PhD. Koči, Juraj  02/59302428
   Kohanyi, Radoslav  02/ 59302413
 MVDr., DrSc. Kopáček, Juraj  02/ 59302 404
   Kosorinová, Alena  02/59302438
 RNDr., CSc. Kostolanský, František  02/ 59302.454
 Mgr. Kubašová, Veronika  02/ 59302 407
 RNDr., DrSc. Kúdelová, Marcela  02/ 59302434
 Mgr. Kudlová, Lucia   
 RNDr., PhD. Labudová, Martina  02/59302438
 MUDr., CSc. Lakota, Ján  02/ 59302433
 Mgr. Lenhartová, Simona  02/59302460, 437
   Letáková, Mária   
 RNDr., PhD. Ličková, Martina  02/ 59302.428
 RNDr., PhD. Lopušná, Katarína  02/59302460
 RNDr., PhD. Lukáčiková, Ľubomíra  02/59302438
 Mgr. Mikušová, Miriam  02/59302444
 Mgr., PhD. Minichová, Lenka  02/59302431
 prof. RNDr., DrSc. Mistríková, Jela  02/59302.426, 54773172
   Mišovičová, Margita  02/59302417
 PhD. Navarrete, Fernando   
 Mgr., PhD. Nemčovičová, Ivana  02/ 59302435
 PhDr. Nováková, Eva  02/ 59302424
 RNDr. Ovečková, Ingrid  02/ 59302.438
 Ing. Palkovičová, Katarína  02/ 59302.430
 prof. RNDr., DrSc. Pastorek, Jaromír
Emeritný pracovník
 02/ 3229 5006
 prof. RNDr., DrSc. Pastoreková, Silvia  02/ 5930 2401
 Mgr., PhD. Polčicová, Katarína  02/ 59302421
 Mgr., PhD. Predajňa, Lukáš  02/ 59302447
 Ing. Puzderová, Barbora  02/ 59302 439
 Mgr., PhD. Quevedo Diaz, Marco  02/59302430
 RNDr., PhD. Režuchová, Ingeborg  02/ 59302439
 RNDr. Sedláková, Oľga  02/ 59302.438, 441
 RNDr., PhD. Sekeyová, Zuzana  02/ 59302433
   Siebenstichová, Marta  02/59302456
 RNDr., PhD. Sihelská, Nina  02/59302447
 RNDr., PhD. Sláviková, Monika  02/ 59302.424
 Mgr. Strapcová, Sabína  02/ 59302 439
   Szalayová, Renáta  02/ 59302.433
 RNDr., PhD. Šebová, Radka  02/59302460
 RNDr., PhD. Šimko, Veronika  02/59302438
 Mgr. Šišková, Michaela   
 Ing., DrSc. Škultéty, Ľudovít  02/ 59302418
 RNDr., PhD. Škvarková, Lucia  02/59302439
 Mgr., PhD. Špitalská, Eva  02/ 59302430
 Mgr., PhD. Štibrániová, Iveta  02/ 59302425
 RNDr., CSc. Šubr, Zdeno  02/ 59302.447
 RNDr., PhD. Švančarová, Petra  02/59302457
 Mgr., PhD. Švastová, Eliška  02/ 59302404
 RNDr., PhD. Takáčová, Martina  02/59302461
   Tarábková, Kvetoslava  02/ 59302451
 Mgr. Tomašechová, Jana   
 Ing., PhD. Tomášková, Jana  02/ 59302421
 RNDr., PhD. Tomčíková, Karolína  02/ 59302450, 444
 RNDr., DrSc. Varečková, Eva  02/ 59302427
   Vieriková, Jana  02/59302431
 RNDr., CSc. Zaťovičová, Miriam  02/ 59302438, 441
005 - Neurobiologický ústav
 Mgr. Arnoul, Petra   
 RNDr., PhD. Bačová, Mária  055/ 727 6210
 RNDr. Bagi, Jozef  055-727 6237
 Mgr. Barkács, Zuzana   
   Beňová, Gabriela   
 RNDr., PhD. Bimbová, Katarína  055/ 727 6210
 RNDr., PhD. Blaško, Juraj   
   Bodnárová, Viera  055/ 727 6243
 RNDr., PhD. Bonová, Petra  055/ 727 6226
 RNDr., PhD. Demkovičová, Erika   
 Mgr. Dzurjašková, Zuzana  055/727 6212
 RNDr., PhD. Fabianová, Kamila  055/ 727 6210
 RNDr. Fedorová, Jana  +421 55 72 76 210
 RNDr., CSc. Gálik, Ján  055/ 727 6200
 RNDr., CSc. Gottlieb, Miroslav
Emeritný pracovník
 055/ 727 6226
 RNDr., PhD. Gruľová, Ivana   
 RNDr. Jachová, Jana   
 RNDr., PhD. Jergová, Stanislava   
   Jurčík, Ivan  055/ 727 6285
   Jurušová, Dana  055/ 727 6231
   Kalinčáková, Jolana  055/ 727 6219
 RNDr., PhD. Kisucká, Alexandra  055/ 727 6214
   Krutková, Eva  055/ 727 6243
 RNDr., DrSc. Lukáčová, Nadežda  055/ 727 6225
 RNDr. Mačáková, Ľubica   
 MUDr. Maršala, Martin   
 RNDr., PhD. Martončíková, Marcela  055/ 727 6222
 RNDr., PhD. Mucha, Rastislav   
 MVDr., PhD. Némethová, Miroslava  055/ 727 6233
 RNDr., PhD. Papcúnová, Štefánia   
 RNDr., PhD. Pavel, Jaroslav  055/ 727 6221
 RNDr., CSc. Račeková, Enikö  055/ 727 6218
 RNDr., PhD. Stropkovská, Andrea  055/ 727 6214
 MVDr., PhD. Székiová, Eva  055/ 727 6214
   Štefanisková, Denisa  055/ 727 6243
 MVDr., CSc. Vanický, Ivo  055/ 727 6236
 RNDr., PhD. Žideková, Monika   
200 - Právno-organizačný úsek
   Bílková, Mária  02/ 59302 420
 Ing. Dubová, Viera  02/ 59302 476
 Ing. Fialová, Gabriela  02 / 3229 5105
 Ing. Javorská, Stela  0259302416
 Mgr. Kindlová, Karin  02/59302416
 Ing., PhD. Kósa, Csaba  02/32295016
 Mgr. Košová, Annamária  055/ 727 6201
 Ing. Kováčová, Ivona  055/ 727 6204
 Bc. Lackovičová, Zuzana  02/ 59302 405
 Ing. Martel, Irena  02/32295 249
 Mgr. Melichar, Dávid  02/59302469
 JUDr. Šárniková, Iveta  02/ 59302400
 Mgr. Vetrecin Čeplíková, Zuzana  02/59302414
 Mgr. Zahradníková, Veronika  02/ 3229 5026
300 - Ekonomický úsek
 Ing. Birčáková, Marcela  02/32295020
   Hlaváčová, Miroslava  02/32295023
 Ing. Karabová, Karin  02/ 32295248
 Ing. Kovanoglou Andrášiková, Andrea  02/32295018
 Mgr. Krasoňová, Hana  02/ 32295017
 Bc. Krasulová, Katarína   
 Ing. Lukasová, Jana  02/ 32295019
 Mgr. Mikušková, Eva  02/ 3229 5103
 Ing. Polakovičová, Zuzana  32295100
   Poldaufová, Milada  02/ 32295024
 Ing. Predajňová, Ľubica  02/ 32295021
 Ing. Radová, Katarína  02/32295022
   Rajciová, Blažena  02/ 59302455
   Vachálková Kopřivová, Lucia  02/ 32295103
   Vaňovičová, Zita  02/32295108
 Mgr. Zacharová, Jana  02/32295025
400 - Projektový úsek
 Ing., PhD. Blahová, Jana  02/59302419
 Mgr. Kunová, Silvia  02/59302445
 Ing. Ševčíková, Viera  02/ 59302445
 Mgr. Šipošová, Tatiana  02/59302402
500 - Technický úsek
 Ing. Batelka, Vladimír   
   Búzeková, Anna   
   Cigánová, Dagmar   
   Čechovič, Štefan  02/ 32295 kl. 280
   Dobročka, Kornel  02/59302415
   Gál, Jozef  02/ 3229 5111
   Halás, Milan   
   Hanczko, Marián  02/59302409
   Haruštiaková, Viera   
   Kavalírová, Jana  02/59302408
   Kovarský, Dušan  02/59302408
   Krajčírová, Iveta  02/ 59302.453
   Mackovičová, Darina   
   Pešková, Eva  02/ 3229 5144
 Ing. Pevný, Štefan   
   Rojik, Vladimír  02/59302409
   Ruppert, Filip  02/ 32295000
   Rybecká, Nora   
   Slušný, Milan  02/59302462
   Sopúšková, Ľubica  02/59302410
   Šajánek, Milan  02/ 32295 kl. 280
   Števurka, Igor  02/ 3229 5110
   Žužičová, Regina  02/ 32295000
700 - Redakcie vedeckých časopisov
 RNDr. Bártová, Ľubomíra  02/ 59302412
 Ing., DrSc. Brozmanová, Jela  02/ 3229 5114
 RNDr., PhD. Mach, Mojmír   
 Ing. Sedláková, Katarína  02/ 3229 5114
807 - Biotechnologické a analytické laboratóriá
 Mgr. Antolová, Martina   
   Cabrnochová, Emília   
 RNDr., PhD. Fecková, Barbora   
 Ing. Genčúrová, Veronika   
 Mgr. Karaffová, Natália   
   Kaščáková, Daniela   
   Kipikašová, Danka   
 Mgr. Klimko, Lukáš   
   Kokindová, Adriána   
   Koľšovská, Renáta   
 Bc. Krescanková, Anna   
   Krivá, Mária   
 RNDr. Miklošová, Marta  051/4562355
   Mišeková, Monika   
   Reváková, Helena   
   Semanová, Antónia   
 MVDr. Struková, Jana   
   Vavreková, Marta   
 RNDr., CSc. Zelník, Vladimír  02/59302463
811 - Špecializované laboratórium bioinformatiky
 Ing., PhD. Karhánek, Miloslav  02/32295 289
 PhD. Suchánek, Jaromír  02/32295 288

Aktualizuje: