Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón

Ekonomický úsek

Ing.
Marcela
02/32295 020
 
Miroslava
02/32295 023
Ing.
Karin
02/ 32295 248
Ing.
Andrea
02/32295018
Mgr.
Hana
02/32295 017
Bc.
Katarína
neuvedený
Ing. Bc.
Mária
02/32295 024
Ing.
Jana
02/32295 019
Mgr.
Eva
02/32295 103
Ing.
Zuzana
02/32295 100
Ing.
Ľubica
02/32295 021
Ing.
Katarína
02/32295 022
 
Blažena
02/59302 455
Mgr.
Róbert
neuvedený
 
Lucia
02/32295 103
Mgr.
Jana
02/32295 025

Právno-organizačný úsek

prof. PhDr., PhD., MBA
Róbert
02/ 32295 026
 
Mária
02/32295 005
Ing.
Viera
02/59302 476
Ing.
Gabriela
02 /32295 105
Mgr., PhD.
Ľubica
02/32295 026
Mgr.
Veronika
02/32295 026
Mgr.
Karin
02/59302 416
Ing., PhD.
Csaba
02/32295 016
Ing.
Ivona
055/ 727 6204
Bc.
Zuzana
02/59302 405
Ing.
Irena
02/32295 249
Mgr.
Dávid
02/59302 469
JUDr.
Iveta
02/59302 400
Mgr.
Annamária
055/727 6201
Mgr.
Zuzana
02/59302 414

Projektový úsek

Ing., PhD.
Jana
02/59302 419
Mgr.
Silvia
02/59302 445
Ing.
Viera
02/59302 445
Mgr.
Tatiana
02/59302 402

Redakcie vedeckých časopisov

RNDr.
Ľubomíra
02/59302 412
Ing., DrSc.
Jela
02/32295 114
RNDr., PhD.
Paulína
02/32295 104
RNDr., PhD.
Mojmír
neuvedený
Ing.
Katarína
02/32295 114

Špecializované laboratórium bioinformatiky

Ing., PhD.
Miloslav
02/32295 289
PhD.
Jaromír
02/32295 288

Technický úsek

 
Dagmar
02/59302 410
 
Štefan
02/32295 280
 
Kornel
02/59302 415
 
Zoltán
02/32295 000
 
Milan
02/ 32295 000
 
Marián
02/59302 409
 
Andrea
02/32295 126
 
Jana
02/59302 408
 
Iveta
02/59302 453
 
Oleksandra
neuvedený
 
Darina
neuvedený
 
Peter
neuvedený
 
Martina
neuvedený
 
Eva
02/32295 144
Ing.
Štefan
02/32295 000
 
Vladimír
02/59302 462
 
Filip
02/32295 000
 
Margita
neuvedený
 
Nora
neuvedený
 
Iveta
neuvedený
 
Ľubica
02/59302 410
 
Milan
02/32295 280
 
Peter
neuvedený
 
Igor
02/32295 110
 
Katarína
02/59302 408
 
Regina
02/32295 000

Úsek pre verejné obstarávanie

Ing. Mgr.
Tatiana
02/59302 472
Ing.
Pavol
neuvedený
Ing.
Vladimír
02/59302 420

Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i.

RNDr.
Jozef
055-727 6237
 
Viera
055/ 727 6243
RNDr., PhD.
Stanislava
neuvedený
 
Ivan
055/ 727 6285
 
Eva
055/ 727 6243
MUDr.
Martin
neuvedený
 
Denisa
055/ 727 6243

Oddelenie neurodegenerácie, plasticity a reparácie

RNDr., PhD.
Mária
055/ 727 6210
PhDr.
Zuzana
neuvedený
RNDr., PhD.
Martin
neuvedený
RNDr., PhD.
Petra
055/ 727 6226
RNDr.
Marek
neuvedený
RNDr., DrSc.
Peter
neuvedený
RNDr., CSc.
Ján
055/ 727 6200
RNDr., PhD.
Lenka
neuvedený
RNDr., PhD.
Mária
neuvedený
 
Dana
055/ 727 6231
RNDr., PhD.
Erika
055/727 6214
RNDr., PhD.
Katarína
055/ 727 6210
RNDr., PhD.
Alexandra
055/ 727 6226
RNDr., PhD.
Jana
neuvedený
PharmDr., PhD.
Klaudia
neuvedený
MUDr., PhD.
Karolína
neuvedený
RNDr., PhD.
Tomáš
neuvedený
RNDr., DrSc.
Nadežda
055/ 727 6225
Mgr.
Martina
neuvedený
Ing., PhD.
Ľubomír
neuvedený
RNDr., PhD.
Rastislav
neuvedený
MUDr., DrSc.
Andrey
neuvedený
MVDr., PhD.
Miroslava
055/ 727 6233
RNDr., PhD.
Štefánia
neuvedený
RNDr., PhD.
Jaroslav
055/ 727 6221
RNDr., PhD.
Jana
+421 55 72 76 210

Oddelenie regeneračnej medicíny a bunkovej terapie

 
Gabriela
neuvedený
RNDr., PhD.
Juraj
neuvedený
RNDr., PhD.
Vlasta
neuvedený
MVDr., DrSc.
Dušan
neuvedený
RNDr., PhD.
Kamila
055/ 727 6208
 
Jolana
055/ 727 6219
RNDr., PhD.
Marcela
055/ 727 6222
PharmDr., PhD.
Zuzana
neuvedený
Mgr.
Alexandra
neuvedený
MVDr., PhD.
Adam
neuvedený
RNDr., CSc.
Enikö
055/ 727 6218
RNDr., PhD.
Lucia
neuvedený
MVDr., PhD.
Eva
055/ 727 6214
doc. Ing., CSc.
Zoltán
neuvedený
MVDr., CSc.
Ivo
055/ 727 6236
RNDr., PhD.
Monika
neuvedený

Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.

Laboratórium vývojovej genetiky

 
Magdaléna
02/ 32295 237
Mgr., PhD.
Milan
02/32295 236
Mgr., PhD.
Denisa
02/32295 236, 237
RNDr., CSc.
Robert
02/32295 235, 228, 236

Oddelenie bunkovej kardiológie

MSc.
Iuliia
neuvedený
RNDr., PhD.
Michal
02/32295040
 
Gizela
02/32295039
MSc.
Bogdan
neuvedený
MSc.
Reyhaneh
neuvedený
 
Ladislav
02/32295036
RNDr., CSc.
Marta
02/32295037
RNDr., CSc.
Jana
02/32295038
RNDr., CSc.
Ivan
02/32295041
Ing., DrSc.
Alexandra
02/32295034
RNDr., PhD.
Alexandra
02/32295035

Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie

Mgr.
Mahdi
neuvedený
Ing., DrSc.
Július
02/ 32295 kl. 277
Mgr., PhD.
Alžbeta
02/ 32295 kl. 275, 274, 283, 286
MMedSc., DrSc.
Eliyahu
09/ 1503 3639, 02/ 32295535
RNDr., PhD.
Ján
02/ 32295 kl. 219
RNDr., PhD.
Nataša
02/ 32295 kl. 216
Mgr., PhD.
Jana
02/32295 257
prof. PharmDr., DrSc.
Daniela
02/ 32295 kl. 215
MUDr., PhD.
Daniela
02/ 32295 kl. 219
RNDr., PhD.
Peter
02/ 32295 kl. 221
RNDr., PhD.
Lucia
02/ 32295 kl. 218
Ing., PhD.
Katarína
02/ 32295 kl. 255
Mgr., PhD.
Dana
02/ 32295 kl. 276, 283, 286
Mgr., PhD.
Fedor
neuvedený
Ing., PhD.
Lucia
02/ 32295 kl. 276, 283, 286
Mgr.
Henrieta
neuvedený
RNDr., PhD.
Agneša
02/ 32295 kl. 221
PharmDr., PhD.
Zuzana
02/32295 217
Mgr., CSc.
Soňa
02/ 32295 kl. 900, 274, 283
prof. MUDr., CSc.
Fedor
02/ 32295 kl. 242
Mgr., PhD.
Michaela
neuvedený
RNDr., PhD.
Magdaléna
02/ 32295 kl. 217
 
Dana
02/ 32295 kl. 274
Ing., CSc.
Štefan
02/ 32295 kl. 250
 
Ľudmila
02/ 32295 kl. 220

Oddelenie neurovied

Mgr., PhD.
Zuzana
02/ 32295 kl. 231, 229, 239, 240
doc. RNDr., PhD.
Ján
02/ 32295 kl. 232, 229, 239, 240
Mgr., PhD.
Július
neuvedený
Mgr.
Filip
neuvedený
Mgr., PhD.
Tomáš
02/ 32295 kl. 233
Mgr., PhD.
Ľubica
02/ 32295 kl. 223, 211, 213
 
Katarína
02/ 32295 kl. 240
RNDr., DrSc.
Alexander
02/ 32295 kl. 225, 211, 213
Ing., PhD.
Marcela
neuvedený
Mgr.
Denisa
02/ 32295 kl. 230
prof. MUDr., PhD.
Boris
02/ 32295 kl. 226
RNDr., PhD.
Jana
02/ 32295 kl. 214, 223, 211, 213
doc. PharmDr., PhD.
Zdenko
02/ 32295 kl. 223, 211
Ing., PhD.
Alexandra
02/ 32295 kl. 230
Mgr.
Anna
02/ 32295 230
Ing., PhD.
Andrej
02/ 32295 kl. 227, 212, 213
Ing., PhD.
Peter
02/ 32295 kl. 279, 281

Oddelenie výskumu porúch metabolizmu

Mgr., PhD.
Nikoleta
02/32295 264
Dr.
Ali
neuvedený
dipl. f.
Simona
neuvedený
Mgr., PhD.
Miroslav
02/32295 234
Mgr., PhD.
Lucia
02/32295 242
Mgr.
Daria
neuvedený
RNDr., PhD.
Silvia
02/32295 272
RNDr.
Zuzana
02/ 32295 272
doc. MUDr., PhD.
Ľubomíra
02/32295 262
Mgr.
Alena
02/32295 259
MSc.
Petronela
02/32295 264
Mgr.
Klára
02/ 32295262
RNDr., DrSc.
Daniela
02/ 32295 kl. 271
Mgr., PhD.
Dominika
neuvedený
RNDr.
Miloslava
02/ 32295 kl. 269, 258
Mgr., PhD.
Terézia
02/ 32295273
dipl. f.
Patrik
neuvedený
Mgr., PhD.
Zuzana
02/ 32295 kl. 262
Mgr., PhD.
Timea
02/ 32295 kl. 2262
Mgr.
Jakub
02/32295 262
Mgr.
Viera
neuvedený
PharmDr.
Karin
02/ 32295 262
doc. MUDr. MSc., PhD.
Peter
02/32295 262
 
Alica
02/ 32295 kl. 267, 268
MSc., PhD.
Morteza
neuvedený
Mgr.
Oksana
neuvedený
PharmDr., PhD.
Dominika
neuvedený
Mgr.
Natália
neuvedený
 
Ľuboslava
neuvedený
MSc.
Ondrej
neuvedený
MSc.
Vibhuti
02/ 32295 273
Mgr.
Katarína
neuvedený
Mgr.
Karin
02/32295 267
MUDr., PhD.
Martin
02/ 32295 kl. 262
Mgr.
Marek
neuvedený
Mgr., PhD.
Lucia
02/ 32295 kl. 262
doc. MUDr., PhD.
Juraj
02/32295 273, 271
MUDr., PhD.
Daniela
02/32295 273, 271
MUDr., PhD.
Juraj
neuvedený
RNDr., PhD.
Martina
02/ 32295 kl. 272
prof. MUDr., PhD.
Barbara
02/ 32295 kl. 261
Mgr., DrSc.
Jozef
02/ 32295 kl. 263
PhDr. Mgr., PhD.
Petra
neuvedený
Mgr.
Emília
neuvedený
MUDr. RNDr., PhD.
Lukáš
02/ 32295 kl. 269

Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.

prof. MUDr., DrSc.
Michal
neuvedený
MUDr., PhD.
Miroslav
neuvedený

Oddelenie genetiky

Mgr., PhD.
Hana
neuvedený
MVDr., PhD.
Lucia
02/32295 129
 
Vladimíra
neuvedený
RNDr., PhD.
Soňa
02/3229 5198
Ing., PhD.
Ľuboš
02/32295 171
Ing., PhD.
Ingrid
02/32295 171
RNDr., CSc.
Ivana
02/ 32295200
Mgr., PhD.
Andrea
02/32295 130
Mgr., PhD.
Eva
02/3229 5191
Mgr., PhD.
Lucia
neuvedený
Bc.
Gertrúda
02/ 3229 5179, 181
Mgr., PhD.
Miroslav
02/ 3229 5127
Mgr.
Danica
neuvedený
RNDr., PhD.
Dana
02/32295 131
Ing.
Pavlína
neuvedený
Mgr., PhD.
Lenka
02/ 32295 190
Mgr., PhD.
Helena
neuvedený
RNDr., PhD.
Miroslava
02/ 32295174
Mgr.
Ľudovít
02/32295 129
 
Mária
neuvedený
Ing., PhD.
Peter
neuvedený
Mgr., PhD.
Nataliia
02/ 32295 191
Mgr.
Eveline
neuvedený
JUDr. MUDr., PhD.
Patrik
neuvedený
Mgr., PhD.
Ivana
02/322 95 121
Mgr.
Tomáš
neuvedený
Mgr., PhD.
Jan
02/32295130
Mgr.
Tomáš
02/ 32295 198
Mgr.
Aneta
neuvedený
RNDr., CSc.
Milan
02/ 32295 kl. 120
 
Viola
02/ 32295 200
Ing., PhD.
Alexandra
neuvedený
Mgr., PhD.
Iveta
02/ 32295 190

Oddelenie imunológie nádorov

Mgr., PhD.
Gábor
neuvedený
Mgr., PhD.
Nikoleta
neuvedený
RNDr., PhD.
Dana
02/ 3229 5159
RNDr., PhD.
Jana
02/ 3229 5158
RNDr., DrSc.
Ján
02/3229 5152
Mgr.
Anna
neuvedený
Mgr.
Katarína
neuvedený
Mgr.
Zuzana
02/ 3229 5151

Oddelenie molekulárnej onkológie

doc. Ing., DrSc.
Čestmír
02/ 3229 5142
RNDr., DrSc.
Jozef
02/32295148
Mgr., PhD.
Verona
02/32295 138
Ing., PhD.
Monika
02/ 3229 5143
Mgr., PhD.
Marína
02/ 3229 5136
Mgr.
Andrea
02/ 3229 5136
Ing., PhD.
Lucia
02/ 3229 5143
MUDr.
Peter
neuvedený
 
Mária
02/ 3229 5145
MVDr.
Katarína
neuvedený
RNDr., PhD.
Viera
02/ 32295 143
RNDr. Ing., PhD.
Katarína
02/ 5932 7317
RNDr., PhD.
Zuzana
02/32295138
Mgr., DrSc.
Lucia
02/ 32295 147
Ing.
Jana
neuvedený
 
Alena
02/ 3229 5144
Mgr.
Kristína
neuvedený
RNDr., PhD.
Miroslava
02/ 32295147
Mgr., PhD.
Svetlana
02/32295136
Mgr.
Nikoleta
+42194860874
Mgr.
Kristína
02/ 3229 5143, 0949525519
Ing., PhD.
Martina
02/ 3229 5137, 139
 
Veronika
02/ 32295 144
Bc.
Lucia
02/32295144
Ing., PhD.
Silvia
02/ 3229 5136
Mgr., PhD.
Božena
02/ 32295 138
RNDr., PhD.
Lenka
02/32295136
Mgr.
Lenka
02/ 3229 5136
RNDr., PhD.
Silvia
02/3229 5137
Mgr.
Natália
02/ 3229 5145
Mgr.
Mária
neuvedený

Oddelenie nanobiológie

Mgr., PhD.
Andrea
02/3229 5189 (kl. 2189)
Mgr.
Lucia
neuvedený
Mgr.
Michaela
02/32295 175
RNDr., CSc.
Alena
02/ 32295177
Ing., PhD.
Soňa
02/ 3229 5175
Mgr.
Kristína
02/ 32295 178
RNDr., PhD.
Katarína
02/ 32295176
Mgr.
Radka
neuvedený
RNDr., PhD.
Monika
02/ 32295176
RNDr.
Vladimíra
neuvedený
RNDr., PhD.
Eva
+421 2 322 95 178
Mgr., PhD.
Barbora
02/322 95 178
Mgr., PhD.
Michal
02/3229 5177 (kl. 2177)
RNDr., PhD.
Monika
02/ 32295176

Oddelenie rádiobiológie

doc. Ing., DrSc.
Igor
02/ 3229 5119
Mgr., PhD.
Matúš
02/ 3229 5118
PhD.
Sachin
neuvedený
Mgr., PhD.
Lukáš
02/32295118
Mgr.
Dominika
02/ 3229 5130
Mgr., PhD.
Pavol
02/ 32295118, 123
RNDr., CSc.
Eva
02/ 3229 5120, 117
Mgr.
Petra
044 438 2974
Mgr.
Andrea
044 438 2974
Mgr.
Katarína
02/ 3229 5130
PhD.
Volodymyr
neuvedený
Mgr.
Katarína
02/ 32295 118
RNDr., PhD.
Lucián
neuvedený

Ústav klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i.

Oddelenie genetiky človeka

Mgr.
Natália
neuvedený
Mgr.
Ingrid
neuvedený
Mgr.
Veronika
neuvedený
Mgr.
Jaroslav
neuvedený
RNDr., PhD.
Zuzana
02/60296111 kl.637
RNDr., PhD.
Ján
02/ 6029 6653
doc. Mgr., PhD.
Andrea
02/ 90142050
RNDr., PhD.
Eva
neuvedený
Mgr., PhD.
Andrea
0911/ 466599
Bc.
Margaréta
neuvedený

Oddelenie klinického výskumu

MUDr., PhD.
Matej
neuvedený
Mgr.
Silvia
neuvedený
Bc.
Kristína
neuvedený
Mgr.
Andrea
02/ 32295 kl. 252
MUDr.
Daniela
neuvedený
Mgr., PhD.
Ivan
neuvedený
doc. MUDr., DrSc.
Richard
02/ 3229 5243
Mgr., PhD.
Libuša
neuvedený
doc. MUDr., PhD.
Adela
02/ 3229 5245
Mgr., PhD.
Zuzana
neuvedený
doc. MUDr., PhD.
Žofia
02/ 32295 kl. 246
MUDr., PhD.
Miroslav
02/ 3229 5244

Oddelenie molekulárnej fyziológie

Mgr., PhD.
Marián
02/ 3229 5323
Mgr., PhD.
Barbora
02/ 3229 5313
prof. Ing., DrSc.
Oľga
02/ 3229 5312
Mgr., PhD.
Veronika
02/ 3229 5314
RNDr., PhD.
Katarína
02/ 3229 5314
Mgr., PhD.
Anton
02/ 3229 5320
RNDr., DrSc.
Karol
02/ 3229 5319
 
Marta
02/ 3229 5313
Mgr., PhD.
Lenka
02/ 3229 5323

Virologický ústav BMC SAV, v. v. i.

Biotechnologické a analytické laboratóriá

RNDr., PhD.
Barbora
neuvedený
Mgr.
Natália
neuvedený
Ing.
Veronika
neuvedený
Mgr.
Nikola
neuvedený
 
Danka
neuvedený
 
Adriána
neuvedený
 
Renáta
neuvedený
Bc.
Anna
neuvedený
 
Mária
neuvedený
RNDr.
Marta
051/4562355
 
Monika
neuvedený
 
Helena
neuvedený
 
Antónia
neuvedený
MVDr.
Jana
neuvedený
RNDr.
Peter
neuvedený
 
Marta
neuvedený
RNDr., CSc.
Vladimír
02/59302463

Oddelenie ekológie vírusov

Mgr.
Adam
02/ 59302447
Mgr.
Peter
02/ 59302447
RNDr., PhD.
Kristína
02/59302424
RNDr., PhD.
Katarína
02/59302 444
RNDr., PhD.
Viktória
02/59302424
RNDr., PhD.
Sabína
02/59302428
Ing., DrSc.
Miroslav
02/ 59302446
 
Zuzana
02/ 59302424
RNDr., PhD.
Lucia
02 59302444
Mgr.
Ádám
02/59302 444
RNDr., DrSc.
Boris
02/ 59302465
RNDr., PhD.
Juraj
02/59302428
 
Radoslav
02/ 59302413
RNDr., PhD.
Martina
02/ 59302.428
 
Margita
02/59302417
PhDr.
Eva
02/ 59302424
Mgr.
Božena
neuvedený
RNDr.
Ingrid
02/ 59302.438
Mgr., PhD.
Katarína
02/ 59302421
Mgr., PhD.
Lukáš
02/ 59302447
RNDr., PhD.
Nina
02/59302447
RNDr., PhD.
Monika
02/ 59302.424
RNDr., CSc.
Zdeno
02/ 59302.447
Ing., PhD.
Jana
02/ 59302421
Ing.
Veronika
02/59302 444

Oddelenie imunológie vírusov

Mgr., PhD.
Pavlína
02/ 59302425
Mgr., PhD.
Mário
02/59302460
doc. RNDr., DrSc.
Tatiana
02/ 59302440
Mgr.
Andrej
neuvedený
Mgr.
Karin
neuvedený
Mgr.
Jozef
neuvedený
doc. RNDr., CSc.
Peter
02/ 59302426
RNDr., PhD.
Viera
02/ 59302435
Mgr.
Lucia
neuvedený
RNDr., PhD.
Katarína
02/59302440
RNDr.
Miriam
02/ 59302 457
Mgr., PhD.
Ivana
02/ 59302435
Mgr., PhD.
Iveta
02/ 59302425
Ing.
Viktória
02/ 59302 457

Oddelenie nádorovej biológie

RNDr., PhD.
Monika
02/ 59302439, 461
RNDr., PhD.
Magdaléna
02/59302 441
RNDr., PhD.
Mária
02/ 59302439
RNDr., PhD.
Petra
02/ 59302439
RNDr., PhD.
Lucia
02/59302438, 461
PharmDr., PhD.
Tereza
02/ 59302451
RNDr., PhD.
Katarína
02/59302439
Mgr., PhD.
Alžbeta
02/ 59302438
 
Jana
02/ 59302438
RNDr.
Lenka
02/ 59302438
Mgr., PhD.
Ivana
02/59302439
Mgr.
Eva
02/ 59302 407
MVDr., DrSc.
Juraj
02/59302 404
 
Alena
02/59302438
RNDr., PhD.
Martina
02/59302438
Mgr.
Jana
neuvedený
Mgr.
Veronika
02/ 59302 407
RNDr., PhD.
Ľubomíra
02/59302438
prof. RNDr., DrSc.
Jaromír
Emeritný pracovník
neuvedený
prof. RNDr., DrSc.
Silvia
02/59302 405
RNDr., PhD., MPH
Ingeborg
02/ 59302439
Mgr.
Sabína
02/ 59302 439
Mgr.
Katarína
neuvedený
RNDr., PhD.
Lucia
02/59302439
Mgr., PhD.
Eliška
02/ 59302404
RNDr., PhD.
Martina
02/59302461
RNDr., CSc.
Miriam
02/ 59302438, 441

Oddelenie rickettsiológie

Mgr.
Shreein Ahmed Abdelmohimen Elmetwaly
neuvedený
Mgr., PhD.
Radivojka
02/ 59302 432, 406
MVDr., PhD.
František
02/59302430
Mgr., PhD.
Gabriela
02/59302406
Ing., PhD.
Jaroslav
neuvedený
RNDr., PhD.
Diana
02/ 59302 431
Mgr.
Petra
02/ 59302 432
Mgr., PhD.
Dominika
neuvedený
Mgr., PhD.
Lenka
02/ 59302 433
Ing.
Katarína
02/ 59302.430
Mgr.
Yevheniy Yuliy
neuvedený
Ing.
Barbora
02/ 59302 439
Mgr., PhD.
Marco
02/59302430
RNDr., PhD.
Zuzana
02/ 59302433
 
Renáta
02/ 59302.433
Ing., DrSc.
Ľudovít
02/ 59302418
Mgr., PhD.
Eva
02/ 59302430
Ing.
Andrej
neuvedený
 
Jana
02/59302431
PhD.
Fernando
neuvedený

Aktualizuje: