Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Obchodné verejné súťaže:
Vyhlásenia pre rok:  
Názov Dátum
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže priloha 1  (docx / 846.22 KB) 3. 4. 2024
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  (pdf / 304.69 KB) 3. 4. 2024