Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
Slovenská republika

Generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i.

Tel: 02/59302 405
Fax: 02/ 5477 4284

Sekretariát

Tel: 02/59302 405
Fax: 02/5477 4284

Organizačné zložky

Šoltésovej 4-6
040 01 Košice
Riaditeľ organizačnej zložky
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
Riaditeľka organizačnej zložky
Dúbravská cesta 9
945 05 Bratislava
Riaditeľ organizačnej zložky
Riaditeľ organizačnej zložky
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
Riaditeľ organizačnej zložky

Detašované pracoviská

Jarková 269/17
082 22 Šarišské Michaľany
Ilkovičova č. 6
84215 Bratislava