Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita

Geofyzikálny odbor

Mgr.
Ema
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Lenka
Interná Prírodovedecká fakulta UK

Geologický odbor

MSc.
Martina
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Pavol
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Diana
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Eva
Interná Prírodovedecká fakulta UK

Počet doktorandov: 6