Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 RNDr., PhD.  Antolíková, Silvia  Vedecký pracovník
 prof. RNDr., PhD.  Aubrecht, Roman  Vedecký pracovník
 doc. Mgr., PhD.  Bačík, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Bednárik, Martin  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Bezák, Vladimír  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Bičárová, Svetlana  Vedecký pracovník
 prof. RNDr., DrSc.  Bielik, Miroslav  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr.  Bilčík, Dušan  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Biroň, Adrián  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Brimich, Ladislav  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Broska, Igor  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Budačová, Stanislava  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Buchholcerová, Anna  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Bystrický, Erik  Odborný pracovník VŠ
 RNDr.  Cipciar, Andrej  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Csicsay, Kristián  Vedecký pracovník
 Mgr.  Demeterová, Hana  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Dérerová, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Fekete, Kamil  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Fojtíková, Lucia  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Gális, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Golej, Marián  Odborný pracovník VŠ
 doc. Mgr., PhD.  Guba, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Halašiová, Nataša  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Holko, Ladislav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hrabovský, Juraj  Vedecký pracovník
 doc. RNDr., DrSc.  Hurai, Vratislav  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Chovanová, Zuzana  Doktorand
 RNDr., DrSc.  Janák, Marian  Vedúci vedecký pracovník
 doc. RNDr., CSc.  Jeleň, Stanislav  Samostatný vedecký pracovník
 MSc., MSc.  Kanagasundaram Ramachandran, Dhavamani  Interný doktorand
 Mgr.  Kleinová, Adriana  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Kohút, Igor  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Kohút, Milan  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Kotulová, Júlia  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Koubová, Ivana  Odborný pracovník VŠ
 doc. Mgr., PhD.  Kristek, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kristeková, Miriam  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kurylo, Sergii  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kysel, Róbert  Vedecký pracovník
 Dr., PhD.  Kyška-Pipík, Radovan  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Lexa, Jaroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Luhová, Ľubica  Interný doktorand
 Mgr.  Luptáková, Eva  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Luptáková, Jarmila  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Madarás, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Madzin, Jozef  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Majcin, Dušan  Vedecký pracovník
 Mgr.  Maraszewska, Maria  Doktorand
 RNDr., PhD.  Marsenić, Alexandra  Vedecký pracovník
 doc. RNDr., DrSc.  Michalík, Jozef  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Mikuš, Tomáš  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Milovská, Stanislava  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Milovský, Rastislav  Samostatný vedecký pracovník
 prof. RNDr., DrSc.  Moczo, Peter  Vedúci vedecký pracovník
 Msc.  Müller, Tamás  Vedecký pracovník
 Mgr.  Naščáková, Dagmar  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Nejedlík, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Nemčok, Michal  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Paľová, Henrieta  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Pánisová, Jaroslava  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Pažák, Peter  Vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Petrík, Igor  Vedúci vedecký pracovník
 prof. RNDr., DrSc.  Podhorský, Dušan  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Pramuková, Štefánia  Odborný pracovník VŠ
 RNDr.  Puškelová, Ľubica  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Revallo, Miloš  Vedecký pracovník
 Mgr.  Rigová, Jana  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Siman, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Smetanová, Iveta  Vedecký pracovník
 doc. RNDr., DrSc.  Soták, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Starek, Dušan  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Sýkorová, Jana  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Szabóová, Monika  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Šimo, Vladimír  Vedecký pracovník
 Mgr.  Šipková, Mária  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Šugár, Martin  Interný doktorand
 Mgr.  Šurka, Juraj  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Tomašových, Adam  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Tomek, Čestmír  Vedecký pracovník
 Ing.  Troppová, Danka  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Váczyová, Magdaléna  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Vajda, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Vajkai, Melinda  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Valach, Fridrich  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vďačný, Marek  Vedecký pracovník
 M.Sc., M.Sc.  Vidhya Marina, Marina  Doktorand
 Mgr.  Vlasáč, Jozef  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Vozár, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vršanský, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Zahorec, Pavol  Vedecký pracovník
 Mgr.  Žatková, Lucia  Interný doktorand
Počet členov Akademickej obce: 92