Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
RNDr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník

Geofyzikálny odbor

prof. RNDr., PhD.
Roman
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Vladimír
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Svetlana
Vedecký pracovník
RNDr.
Dušan
Odborný pracovník VŠ
RNDr.
Andrej
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Kristián
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Dominika
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Igor
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miriam
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Róbert
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Veronika
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Alexandra
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Ema
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jaroslava
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miloš
Samostatný vedecký pracovník
Ing., RNDr., PhD.
Iveta
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Magdaléna
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Fridrich
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník

Geologický odbor

RNDr., PhD.
Silvia
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Adrián
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Igor
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Vratislav
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Marian
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Júlia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Sergii
Vedecký pracovník
Dr., PhD.
Radovan
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Jozef
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Stanislava
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Rastislav
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Igor
Vedúci vedecký pracovník
RNDr.
Ľubica
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., DrSc.
Adam
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Csaba
Vedecký pracovník
Ing.
Danka
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 56