Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 RNDr., PhD.  Madarás, Ján  Samostatný vedecký pracovník
Geofyzikálny odbor
 prof. RNDr., PhD.  Aubrecht, Roman  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Bezák, Vladimír  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Bičárová, Svetlana  Vedecký pracovník
 RNDr.  Bilčík, Dušan  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Brimich, Ladislav  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr.  Cipciar, Andrej  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Csicsay, Kristián  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Dérerová, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Fojtíková, Lucia  Vedecký pracovník
 Mgr.  Godová, Dominika  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Holko, Ladislav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kohút, Igor  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kristeková, Miriam  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kysel, Róbert  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Labák, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Luhová, Ľubica  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., PhD.  Lukasová, Veronika  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Madzin, Jozef  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Marsenić, Alexandra  Vedecký pracovník
 doc. RNDr., DrSc.  Michalík, Jozef  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Nejedlík, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Onderka, Milan  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Pánisová, Jaroslava  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Revallo, Miloš  Vedecký pracovník
 Ing., RNDr., PhD.  Smetanová, Iveta  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Váczyová, Magdaléna  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Vajda, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Valach, Fridrich  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Vozár, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Zahorec, Pavol  Vedecký pracovník
Geologický odbor
 RNDr., PhD.  Antolíková, Silvia  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Biroň, Adrián  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Broska, Igor  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hrabovský, Juraj  Vedecký pracovník
 doc. RNDr., DrSc.  Hurai, Vratislav  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Janák, Marian  Vedúci vedecký pracovník
 MSc., MSc.  Kanagasundaram Ramachandran, Dhavamani  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Kohút, Milan  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kotulová, Júlia  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Koubová, Ivana  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Kurylo, Sergii  Vedecký pracovník
 Dr., PhD.  Kyška-Pipík, Radovan  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Luptáková, Jarmila  Vedecký pracovník
 Mgr.  Maraszewska, Maria  Doktorand
 Mgr., PhD.  Mikuš, Tomáš  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Milovská, Stanislava  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Milovský, Rastislav  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Petrík, Igor  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr.  Puškelová, Ľubica  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Siman, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 doc. RNDr., DrSc.  Soták, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Starek, Dušan  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Šimo, Vladimír  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Števko, Martin  Vedecký pracovník
 Mgr.  Šugár, Martin  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Tomašových, Adam  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Troppová, Danka  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Vďačný, Marek  Vedecký pracovník
 M.Sc., M.Sc.  Vidhya Marina, Marina  Doktorand
 Mgr.  Vlasáč, Jozef  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Vršanský, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Žatková, Lucia  Interný doktorand
Počet členov Akademickej obce: 63