Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr.
Adriana
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Eva
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Monika
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Mária
Odborná pracovníčka VŠ

Geofyzikálny odbor

prof. RNDr., PhD.
Roman
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Vladimír
Vedúci vedecký pracovník
RNDr.
Dušan
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Anna
Vedecká pracovníčka
RNDr.
Andrej
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Kristián
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Pavol
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Igor
Vedecký pracovník
Mgr.
Martin
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Miriam
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Róbert
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Veronika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jozef
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Alexandra
Vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
RNDr.
Ema
Doktorandka
Mgr., PhD.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Lenka
Doktorandka
Mgr., PhD.
Jaroslava
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Miloš
Samostatný vedecký pracovník
Ing., RNDr., PhD.
Iveta
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Magdaléna
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Melinda
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Fridrich
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Svetlana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník

Geologický odbor

RNDr., PhD.
Silvia
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Adrián
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Igor
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Stanislava
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Nataša
Odborná pracovníčka VŠ
doc. RNDr., DrSc.
Vratislav
Vedúci vedecký pracovník
MSc.
Martina
Doktorandka
RNDr., DrSc.
Marian
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Júlia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ivana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Sergii
Vedecký pracovník
Dr., PhD.
Radovan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Stanislava
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Rastislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Alexandra
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Pavol
Doktorand
Mgr.
Diana
Doktorandka
Ing.
Henrieta
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., DrSc.
Igor
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Štefánia
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Eva
Doktorandka
RNDr.
Ľubica
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Hana
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Martin
Doktorand
Mgr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Juraj
Odborný pracovník VŠ
Mgr., DrSc.
Adam
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Csaba
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Danka
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 75