Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav vied o Zemi SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
RNDr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Geofyzikálny odbor
prof. RNDr., PhD.
Roman
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Vladimír
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Svetlana
Vedecký pracovník
RNDr.
Dušan
Odborný pracovník VŠ
RNDr.
Andrej
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Kristián
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Mgr.
Dominika
Interný doktorand
RNDr., CSc.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Igor
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miriam
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Róbert
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Veronika
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Vedecký pracovník
Mgr.
Ľubica
Odborný pracovník VŠ
 Externý doktorand
RNDr., PhD.
Alexandra
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Ema
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jaroslava
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miloš
Vedecký pracovník
Ing., RNDr., PhD.
Iveta
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Magdaléna
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Fridrich
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Pavol
Vedecký pracovník
Geologický odbor
RNDr., PhD.
Silvia
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Adrián
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Igor
Vedúci vedecký pracovník
MSc.
Herbert Bruno Nascimento
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Juraj
Vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Vratislav
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Marian
Vedúci vedecký pracovník
MSc., MSc.
Dhavamani
Interný doktorand
RNDr., CSc.
Milan
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Júlia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ivana
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Sergii
Vedecký pracovník
Dr., PhD.
Radovan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jarmila
Vedecký pracovník
Mgr.
Maria
Doktorand
doc. RNDr., DrSc.
Jozef
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Stanislava
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Rastislav
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Igor
Vedúci vedecký pracovník
RNDr.
Ľubica
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Vladimír
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Mgr.
Martin
Interný doktorand
Mgr., DrSc.
Adam
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Danka
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
M.Sc., M.Sc.
Marina
Doktorand
Mgr.
Jozef
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Lucia
Interný doktorand

Počet členov a členiek Akademickej obce: 64