Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav vied o Zemi SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Bc.
Bódi
Jozef
neuvedený
Mgr.
Kleinová
Adriana
02/ 3229 3211
Mgr. 02/ 3229 3210
RNDr., PhD.
Madarás
Ján
02/ 3229 3202
Mgr. 02/ 3229 3205
Mgr.
Szabóová
Monika
02/ 3229 3212
Mgr.
Šipková
Mária
02/ 3229 3201
 
Vrábelová
Beáta
02/32293207
Geofyzikálny odbor
  035/7602211
prof. RNDr., PhD.
Aubrecht
Roman
02/60296543
doc. Mgr., PhD.
Bačík
Peter
02/30296294
Ing., PhD.
Bednárik
Martin
02/5941 0609
RNDr., CSc.
Bezák
Vladimír
02/5477 2309, 02/5941 0613
Ing., PhD.
Bičárová
Svetlana
052/7879165
prof. RNDr., DrSc.
Bielik
Miroslav
02/5941 0604
RNDr.
Bilčík
Dušan
02/5941 0602
 
Bitto
Ladislav
02/5941 0601
 
Bohuš
Ivan
052/7879179
 
Božik
Dušan
052/7879145
RNDr., CSc.
Brimich
Ladislav
02/5941 0605
Mgr. 052/7879179
Mgr. 02/5941 0611
RNDr.
Cipciar
Andrej
02/5941 0611, 02/5477 5280
Mgr., PhD.
Csicsay
Kristián
02/5941 0611
Mgr., PhD. 02/5641 0604
Mgr., PhD.
Fillipi
Enrico
neuvedený
Mgr., PhD. 02/5941 0611, 02/5477 5280
Mgr., PhD.
Gális
Martin
02/5941 0608
 
Geletová
Alena
neuvedený
Mgr.
Godová
Dominika
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Guba
Peter
02/5941 0605
RNDr., CSc.
Holko
Ladislav
neuvedený
Mgr., PhD.
Kohút
Igor
02/5941 0602
doc. Mgr., PhD.
Kristek
Jozef
02/5941 0608
Mgr., PhD.
Kristeková
Miriam
02/5941 0611
RNDr., PhD.
Kysel
Róbert
02/59410611
RNDr., PhD.
Labák
Peter
02/5941 0610
Ing., PhD.
Lukasová
Veronika
052/7879165
Mgr., PhD.
Madzin
Jozef
048/3213211
Mgr.
Mareková
Ľubica
0483213211
RNDr., PhD.
Marsenić
Alexandra
02/5941 0615
prof. RNDr., DrSc.
Moczo
Peter
02/5941 0608
Mgr. 02/5941 0626
RNDr., CSc.
Nejedlík
Pavol
02/59410600
RNDr., DrSc.
Nemčok
Michal
neuvedený
Mgr.
Nogová
Ema
neuvedený
Mgr., PhD.
Onderka
Milan
59 410 601
Mgr., PhD.
Pánisová
Jaroslava
02/5941 0603
RNDr., PhD.
Pažák
Peter
02/5941 0611
 
Pešková
Marta
02/59410626
prof. RNDr., DrSc.
Podhorský
Dušan
Emeritný pracovník
02/5941 0605
 
Radimáková
Alžbeta
02/5930 9292
Mgr., PhD.
Revallo
Miloš
02/5941 0612
Ing., RNDr., PhD.
Smetanová
Iveta
02/5941 0616
  035/7602211
RNDr., CSc.
Tomek
Čestmír
Emeritný pracovník
neuvedený
RNDr., PhD.
Váczyová
Magdaléna
035/7602211
RNDr., PhD.
Vajda
Peter
02/5941 0603
Mgr.
Vajkai
Melinda
035/7602211
Mgr., PhD.
Valach
Fridrich
035/7602211
RNDr., PhD.
Vozár
Ján
02/5941 0613
Mgr., PhD.
Zahorec
Pavol
048/321 3211
Geologický odbor
RNDr., PhD.
Antolíková
Silvia
02/ 3229 3218
RNDr., CSc.
Biroň
Adrián
048/3213211 kl.27
RNDr., DrSc.
Broska
Igor
02/ 3229 3204
Mgr.
Budačová
Stanislava
048/3213211 kl.21
MSc.
Campos
Herbert Bruno Nascimento
neuvedený
Mgr., PhD.
Golej
Marián
02/ 32293247
Mgr.
Halašiová
Nataša
048/3213211 kl.28
Mgr., PhD.
Hrabovský
Juraj
02/32293216
doc. RNDr., DrSc.
Hurai
Vratislav
02/ 3229 3209
  048/3213211 kl. 31
RNDr., DrSc.
Janák
Marian
02/ 3229 3213
doc. RNDr., CSc.
Jeleň
Stanislav
048/3213211 kl.30
MSc., MSc. 048/3213211
RNDr., CSc.
Kohút
Milan
02/32293215
RNDr., PhD.
Kotulová
Júlia
02/32293247
Mgr., PhD.
Koubová
Ivana
02/32293218
Mgr., PhD.
Kurylo
Sergii
048/3213211
Dr., PhD.
Kyška-Pipík
Radovan
048/3213211 kl.24
RNDr., CSc.
Lexa
Jaroslav
02/ 3229 3217
Mgr., PhD.
Luptáková
Jarmila
048/3213211 kl.32
Mgr. 02/32293224
doc. RNDr., DrSc.
Michalík
Jozef
02/ 3229 3206
Mgr., PhD.
Mikuš
Tomáš
048/3213211 kl.38
Mgr., PhD.
Milovská
Stanislava
048/3213211 kl.32
Mgr., PhD.
Milovský
Rastislav
048/3213211 kl.34
 
Packa
Ľudovít
02/ 3229 3247
Ing.
Paľová
Henrieta
048/3213211 kl.20
RNDr., DrSc.
Petrík
Igor
02/ 3229 3208
Mgr.
Pramuková
Štefánia
02/ 3229 3247
RNDr.
Puškelová
Ľubica
02/ 3229 3221
 
Ramaj
Branislav
048/3213211
Mgr. 048/3213211
RNDr., PhD.
Siman
Pavol
02/ 3229 3247
doc. RNDr., DrSc.
Soták
Ján
048/3213211 kl.25
Mgr., PhD.
Starek
Dušan
02/ 3229 3219
Mgr., PhD.
Šimo
Vladimír
02/ 3229 3214
Mgr., PhD.
Števko
Martin
02/32293224
Mgr.
Šugár
Martin
02/59410611
Mgr.
Šurka
Juraj
048/3213211 kl. 23
Mgr., DrSc. 0905 852 145
Ing.
Troppová
Danka
048/3213211 kl. 31
Mgr., PhD.
Vďačný
Marek
02/3229 3204
M.Sc., M.Sc. 048/3213211
Mgr.
Vlasáč
Jozef
048/3213211
RNDr., DrSc.
Vozár
Jozef
Emeritný pracovník
02/ 3229 3203
Mgr., PhD.
Vršanský
Peter
02/ 3229 3220
Mgr.
Žatková
Lucia
048/3213211

Aktualizuje: