Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
   Almásiová, Oľga  035/7602211
 RNDr., PhD. Antolíková, Silvia  02/ 3229 3218
 prof. RNDr., PhD. Aubrecht, Roman  02/60296543
 doc. Mgr., PhD. Bačík, Peter  02/30296294
 Ing., PhD. Bednárik, Martin  02/5941 0609
   Beniaková, Emília  02/5941 0601
 RNDr., CSc. Bezák, Vladimír  02/5477 2309, 02/5941 0613
 Ing., PhD. Bičárová, Svetlana  052/7879165
 prof. RNDr., DrSc. Bielik, Miroslav  02/5941 0604
 RNDr. Bilčík, Dušan  02/5941 0602
 RNDr., CSc. Biroň, Adrián  048/3213211 kl.27
   Bitto, Ladislav  02/5941 0601
   Bognar, Marianna  02/5941 0626
   Bohuš, Ivan  052/7879179
   Božik, Dušan  052/7879145
 RNDr., CSc. Brimich, Ladislav  02/5941 0605
 RNDr., DrSc. Broska, Igor  02/ 3229 3204
 Mgr. Budačová, Stanislava  048/3213211 kl.21
 Mgr. Buchholcerová, Anna  052/7879179
 Mgr. Bystrický, Erik  02/5941 0611
 RNDr. Cipciar, Andrej  02/5941 0611, 02/5477 5280
 Mgr., PhD. Csicsay, Kristián  02/5941 0611
 Mgr., PhD. Dérerová, Jana  02/5641 0604
 Mgr., PhD. Fekete, Kamil  02/32293224
 Mgr., PhD. Fojtíková, Lucia  02/5941 0611, 02/5477 5280
 Mgr., PhD. Gális, Martin  02/5941 0608
   Geletová, Alena   
 Mgr. Godová, Dominika   
 Mgr., PhD. Golej, Marián  02/ 32293247
 doc. Mgr., PhD. Guba, Peter  02/5941 0605
 Mgr. Halašiová, Nataša  048/3213211 kl.28
 RNDr., CSc. Holko, Ladislav   
 Mgr., PhD. Hrabovský, Juraj  02/32293216
 doc. RNDr., DrSc. Hurai, Vratislav  02/ 3229 3209
 Mgr., PhD. Chovanová, Zuzana  02/59410611
   Ivaničová, Iveta  048/3213211 kl. 31
 RNDr., DrSc. Janák, Marian  02/ 3229 3213
 doc. RNDr., CSc. Jeleň, Stanislav  048/3213211 kl.30
 MSc., MSc. Kanagasundaram Ramachandran, Dhavamani  048/3213211
 Mgr. Kleinová, Adriana  02/ 3229 3211
 Mgr., PhD. Kohút, Igor  02/5941 0602
 RNDr., CSc. Kohút, Milan  02/32293215
 RNDr., PhD. Kotulová, Júlia  02/32293247
 Mgr., PhD. Koubová, Ivana  02/32293218
 doc. Mgr., PhD. Kristek, Jozef  02/5941 0608
 Mgr., PhD. Kristeková, Miriam  02/5941 0611
 Mgr., PhD. Kurylo, Sergii  048/3213211
 RNDr., PhD. Kysel, Róbert  02/59410611
 Dr., PhD. Kyška-Pipík, Radovan  048/3213211 kl.24
 RNDr., CSc. Lexa, Jaroslav  02/ 3229 3217
 Mgr. Luhová, Ľubica  0483213211
 Ing., PhD. Lukasová, Veronika  052/7879165
 Mgr. Luptáková, Eva  02/ 3229 3210
 Mgr., PhD. Luptáková, Jarmila  048/3213211 kl.32
 RNDr., PhD. Madarás, Ján  02/ 3229 3202
 Mgr., PhD. Madzin, Jozef  048/3213211
 Mgr. Maraszewska, Maria  02/32293224
 RNDr., PhD. Marsenić, Alexandra  02/5941 0615
 doc. RNDr., DrSc. Michalík, Jozef  02/ 3229 3206
 Mgr., PhD. Mikuš, Tomáš  048/3213211 kl.38
 Mgr., PhD. Milovská, Stanislava  048/3213211 kl.32
 Mgr., PhD. Milovský, Rastislav  048/3213211 kl.34
 prof. RNDr., DrSc. Moczo, Peter  02/5941 0608
 Msc. Müller, Tamás  048/3213211
 Mgr. Naščáková, Dagmar  02/5941 0626
 RNDr., CSc. Nejedlík, Pavol  02/59410600
 RNDr., DrSc. Nemčok, Michal   
   Packa, Ľudovít  02/ 3229 3247
 Ing. Paľová, Henrieta  048/3213211 kl.20
 Mgr., PhD. Pánisová, Jaroslava  02/5941 0603
 RNDr., PhD. Pažák, Peter  02/5941 0611
   Pešková, Marta  02/59410626
 RNDr., DrSc. Petrík, Igor  02/ 3229 3208
   Pírová, Terézia   
 prof. RNDr., DrSc. Podhorský, Dušan
Emeritný pracovník
 02/5941 0605
   Pohánka, Vladimír  02/5941 0602
 Mgr. Pramuková, Štefánia  02/ 3229 3247
 RNDr. Puškelová, Ľubica  02/ 3229 3221
   Radimáková, Alžbeta  02/5930 9292
   Ramaj, Branislav  048/3213211
 Mgr., PhD. Revallo, Miloš  02/5941 0612
 Mgr. Rigová, Jana  048/3213211
 Mgr. Rovňanová, Hana  048/3213211
 RNDr., PhD. Siman, Pavol  02/ 3229 3247
 RNDr., PhD. Smetanová, Iveta  02/5941 0616
 Mgr., PhD. Sokol, Alois   
 doc. RNDr., DrSc. Soták, Ján  048/3213211 kl.25
 Mgr., PhD. Starek, Dušan  02/ 3229 3219
   Svitáčová, Alžbeta  048/3213211 kl. 31
 Mgr. Sýkorová, Jana  02/ 3229 3205
 Mgr. Szabóová, Monika  02/ 3229 3212
 Mgr., PhD. Šimo, Vladimír  02/ 3229 3214
 Mgr. Šipková, Mária  02/ 3229 3201
   Šternócky, Juraj  035/7602211
 Mgr. Šugár, Martin  02/59410611
 Mgr. Šurka, Juraj  048/3213211 kl. 23
 Mgr., PhD. Tomašových, Adam  0905 852 145
 RNDr., CSc. Tomek, Čestmír
Emeritný pracovník
  
 Ing. Troppová, Danka  048/3213211 kl. 31
 RNDr., PhD. Váczyová, Magdaléna  035/7602211
 RNDr., PhD. Vajda, Peter  02/5941 0603
 Mgr. Vajkai, Melinda  035/7602211
 Mgr., PhD. Valach, Fridrich  035/7602211
 Mgr., PhD. Vďačný, Marek  02/3229 3204
 M.Sc., M.Sc. Vidhya Marina, Marina  048/3213211
 Mgr. Vlasáč, Jozef  048/3213211
 RNDr., PhD. Vozár, Ján  02/5941 0613
 RNDr., DrSc. Vozár, Jozef
Emeritný pracovník
 02/ 3229 3203
   Vrábelová, Beáta  02/32293207
 Mgr., PhD. Vršanský, Peter  02/ 3229 3220
 Mgr., PhD. Zahorec, Pavol  048/321 3211
 Mgr. Žatková, Lucia  048/3213211

Aktualizuje: