Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr.
Adriana
02/ 3229 3211
Mgr.
Eva
02/ 3229 3210
RNDr., PhD.
Ján
02/ 3229 3202
Mgr.
Jana
02/ 3229 3205
Mgr.
Monika
02/ 3229 3212
Mgr.
Mária
02/ 3229 3201
 
Beáta
02/32293207

Geofyzikálny odbor

 
Oľga
035/7602211
prof. RNDr., PhD.
Roman
02/60296543
doc. Mgr., PhD.
Peter
02/30296294
Ing., PhD.
Martin
02/5941 0609
RNDr., CSc.
Vladimír
02/5477 2309, 02/5941 0613
Ing., PhD.
Svetlana
052/7879165
prof. RNDr., DrSc.
Miroslav
02/5941 0604
RNDr.
Dušan
02/5941 0602
Mgr.
Jozef
neuvedený
 
Ivan
052/7879179
 
Dušan
052/7879145
RNDr., CSc.
Ladislav
02/5941 0605
Mgr., PhD.
Anna
052/7879179
Mgr.
Erik
02/5941 0611
RNDr.
Andrej
02/5941 0611, 02/5477 5280
Mgr., PhD.
Kristián
02/5941 0611
Mgr., PhD.
Jana
02/5641 0604
Mgr., PhD.
Lucia
02/5941 0611, 02/5477 5280
doc. Mgr., PhD.
Martin
02/5941 0608
 
Alena
neuvedený
Mgr.
Dominika
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Peter
02/5941 0605
Mgr., PhD.
Igor
02/5941 0602
Mgr.
Martin
052/7879179
doc. Mgr., DrSc.
Jozef
02/5941 0608
Mgr., PhD.
Miriam
02/5941 0611
RNDr., PhD.
Róbert
02/59410611
Ing., PhD.
Veronika
052/78 79 146
Mgr., PhD.
Jozef
048/3213211
RNDr., PhD.
Alexandra
02/5941 0615
prof. RNDr., DrSc.
Peter
02/5941 0608
RNDr., CSc.
Pavol
02/59410600
Mgr.
Ema
neuvedený
Mgr., PhD.
Milan
59 410 601
Mgr.
Lenka
neuvedený
Mgr., PhD.
Jaroslava
02/5941 0603
RNDr., PhD.
Peter
02/5941 0611
 
Marta
02/59410626
 
Alžbeta
02/5930 9292
Mgr., PhD.
Miloš
02/5941 0612
Ing., RNDr., PhD.
Iveta
02/5941 0616
 
Juraj
035/7602211
Mgr., PhD.
Martin
02/59410611
RNDr., CSc.
Čestmír
Emeritný pracovník
neuvedený
RNDr., PhD.
Magdaléna
035/7602211
RNDr., PhD.
Peter
02/5941 0603
Mgr.
Melinda
035/7602211
Mgr., PhD.
Fridrich
035/7602211
RNDr., PhD.
Ján
02/5941 0613
Mgr., PhD.
Pavol
048/321 3211

Geologický odbor

RNDr., PhD.
Silvia
02/ 3229 3218
RNDr., CSc.
Adrián
048/3213211 kl.27
RNDr., DrSc.
Igor
02/ 3229 3204
Mgr.
Stanislava
048/3213211 kl.21
Mgr., PhD.
Marián
02/32401112 / 1113
Mgr.
Nataša
048/3213211 kl.28
Mgr., PhD.
Juraj
02/32293216
doc. RNDr., DrSc.
Vratislav
02/ 3229 3209
 
Iveta
048/3213211 kl. 31
MSc.
Martina
048/3213211
RNDr., DrSc.
Marian
02/ 3229 3213
doc. RNDr., CSc.
Stanislav
048/3213211 kl.30
MSc., MSc.
Dhavamani
048/3213211
RNDr., CSc.
Milan
02/32293215
RNDr., PhD.
Júlia
02/32401115 /1118
Mgr., PhD.
Ivana
02/32293218
Mgr., PhD.
Sergii
048/3213211
Dr., PhD.
Radovan
048/3213211 kl.24
RNDr., CSc.
Jaroslav
02/ 3229 3217
Mgr.
Maria
02/32293224
doc. RNDr., DrSc.
Jozef
02/ 3229 3206
Mgr., PhD.
Tomáš
048/3213211 kl.38
Mgr., PhD.
Stanislava
048/3213211 kl.32
Mgr., PhD.
Rastislav
048/3213211 kl.34
Mgr.
Pavol
neuvedený
Mgr.
Diana
neuvedený
Ing.
Henrieta
048/3213211 kl.20
RNDr., DrSc.
Igor
02/ 3229 3208
Mgr.
Štefánia
02/32401111
Mgr.
Eva
048/3213211
RNDr.
Ľubica
02/ 3229 3221
 
Branislav
048/3213211
Mgr.
Hana
048/3213211
RNDr., PhD.
Pavol
02/32401117
Mgr., PhD.
Tomáš
neuvedený
doc. RNDr., DrSc.
Ján
048/3213211 kl.25
Mgr., PhD.
Dušan
02/ 3229 3219
Mgr., PhD.
Vladimír
02/ 3229 3214
Mgr., PhD.
Martin
02/32293224
Mgr.
Juraj
048/3213211 kl. 23
Mgr., DrSc.
Adam
0905 852 145
Mgr., PhD.
Csaba
02/59410616
Ing.
Danka
048/3213211 kl. 31
Mgr., PhD.
Marek
02/3229 3204
M.Sc., M.Sc.
Marina
048/3213211
Mgr., PhD.
Jozef
048/3213211
RNDr., DrSc.
Jozef
Emeritný pracovník
02/ 3229 3203
Mgr., PhD.
Peter
02/ 3229 3220
Mgr.
Lucia
048/3213211

Aktualizuje: