Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANTOLÍKOVÁ, Silvia** - SOTÁK, Ján. Calcareous nannofossil biostratigraphy and paleoecology of the Huty FM from the RK-1 borehole (Ružomberok, Liptov Basin). In 21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference : field trip guide and abstracts book. Editor Kamil Fekete. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 92-93. ISBN 978-80-8174-064-0. (21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference) Typ: AFD
 • ANTOLÍKOVÁ, Silvia** - SOTÁK, Ján. Nannoplankton biostratigraphy and paleoecology of the Paleocene formations in K/Pg section near Žilina. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 16-17. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • BAČÍK, Peter**. Slovenské názvy minerálov tetraedritovej skupiny podľa klasifikácie schválenej IMA. In Esemestník, 2021, vol. 10, no. 1, s. 21-23. ISSN 1338-6425. Typ: BDF
 • BAI, Yuqing** - OSACKÝ, Marek - UHLÍK, Peter - PALKOVÁ, Helena - PUŠKELOVÁ, Ľubica. Characterization of mature fine tailings from the Alberta oil sands under natural conditions. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2022 : 27. Apríl 2022. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská ; recenzenti: Alžbeta Blehová, Petra Švábová. 1.vydanie. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2022, s. 974-977. ISBN 978-80-223-5385-4. Typ: AFD
 • BRČEKOVÁ, Jana** - UHLÍK, Peter - OSACKÝ, Marek - LEXA, Jaroslav - PERESZLÉNYI, Miroslav - MAJDAN, Michal - ŠTEPIGA, Ján - HODERMARSKÝ, Jozef. Bentonitové ložisko Lutila I - vizualizácia ložiskovo-geologických údajov v GIS a 3D softvéroch. In Geochémia 2022 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 18-19. ISBN 978-80-8174-067-1. (Vedecká konferencia Geochémia 2022) Typ: AFD
 • BRČEKOVÁ, Jana** - UHLÍK, Peter - KODĚRA, Peter - OSACKÝ, Marek - LEXA, Jaroslav - PERESZLÉNYI, Miroslav. 3D resource modeling of selected mineral deposits in the Neogene Central Slovakia Volcanic Field, Western Carpathians. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 33-34. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • BRIESTENSKÝ, Miloš** - AMBROSINO, Fabrizio - SMETANOVÁ, Iveta - THINOVÁ, Lenka - ŠEBELA, Stanka - STEMBERK, Josef - PRISTAŠOVÁ, Lucia - CONCEPTIÓN PLA - BENAVENTE, David. Radon in dead-end caves in Europe. In Journal of Cave and Karst Studies, 2022, vol. 84, no. 2, p. 41-50. (2021: 1.282 - IF, Q4 - JCR, 0.317 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1090-6924. Dostupné na: https://doi.org/10.4311/2021ES0101 (Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]. Vega č. 2/0015/21 : Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku) Typ: ADCA
 • BRIMICH, Ladislav** - BEDNÁRIK, Martin - BÓDI, Jozef - MENTES, Gyula. Test of ocean tide loading models on the basis of strain data measured at the Vyhne Tidal Station, Slovakia. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2022, vol. 52, no. 1, p. 77-94. (2021: 0.302 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - WOS, SCOPUS). ISSN 1335-2806. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/CONGEO.2022.52.1.3 (Vega č. 2/0013/21 : Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát) Typ: ADNB
 • Contributions to Geophysics and Geodesy. Editor in chief [2019- ]: Peter Vajda; Executive editor [2006- ]: Igor Kohút. Bratislava : Ústav vied o zemi SAV, 1998-. WOS, SCOPUS, THE KEEPERS, ROAD, DOAJ, CROSSREF. Štvrťročník + špeciálne čísla. ISSN 1335-2806 Typ: FAI
 • BROSKA, Igor** - JANÁK, Marian - SVOJTKA, Martin - YI, Keewook - KONEČNÝ, Patrik - KUBIŠ, Michal - KURYLO, Sergiy - HRDLIČKA, Martin - MARASZEWSKA, Maria. Variscan granitic magmatism in the Western Carpathians with linkage to slab break-off. In Lithos, 2022, vol. 412, art. no. 106589. (2021: 4.020 - IF, Q2 - JCR, 1.630 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0024-4937. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.lithos.2021.106589 Typ: ADCA
 • BROSKA, Igor** - KURYLO, Sergiy - KUBIŠ, Michal - LAZAROVA, Anna - GEORGIEV, Stoyan. Two geochemical types of West-Carpathian Permian felsic magmatism and their geodynamic implications. In Geochémia 2022 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 20-22. ISBN 978-80-8174-067-1. (Vedecká konferencia Geochémia 2022) Typ: AFD
 • BROSKA, Igor** - KUBIŠ, Michal - KOHÚT, Milan - ONDREJKA, Martin - PUTIŠ, Marián - UHER, Pavel - YI, Keewook - STAREK, Dušan. Permian granite magmatism of the Western Carpathians: age, geochemical and mineralogical characteristics. In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 98. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Typ: AFG
 • BROSKA, Igor** - KUBIŠ, Michal - ONDREJKA, Martin - VĎAČNÝ, Marek. Two geochemical types of West-Carpathian Permian felsic magmatism and their geotectonic implications. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 35-36. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • CAMPOS, Daniel S.** - CATLOS, Elizabeth J. - KOHÚT, Milan - BROSKA, Igor - STOCKLI, Daniel. Investigating exhumation of the High Tatra Mountains: Implications for the Western Carpathians, Slovakia by Zircon and Apatite (U-Th)/He thermochronometry. In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 376. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Typ: AFG
 • CATLOS, Elizabeth J.** - BROSKA, Igor - KOHÚT, Milan - ETZEL, Thomas M. - KYLE, Richard J. - STOCKLI, Daniel - MIGGINS, Daniel - CAMPOS, Daniel. Geochronology, geochemistry and geodynamic evolution of the Tatric granites from crystallization to exhumation (Tatra Mountains, Western Carpathians). In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 110. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Typ: AFG
 • ČVIRIK, Marián** - ÖLVECZKÁ, Diana. Úvod do kvantitatívnych metód: generický prehľad. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj, 2022, vol. 14, no. 1, p. 7-15. ISSN 1337-9313. Typ: ADFB
 • DHAVAMANI, Ramachandran - PIPÍK, R.** - SOČUVKA, Valentín - ŠURKA, J. - STAREK, D. - MILOVSKÝ, R. - UHLÍK, P. - VIDHYA, M. - ŽATKOVÁ, L. - KRÁĽ, P. Sub-bottom and bathymetry sonar inspection of postglacial lacustrine infill of the alpine lakes (Tatra Mts., Slovakia). In Catena, 2022, vol. 209, art. no. 105787. (2021: 6.367 - IF, Q1 - JCR, 1.391 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0341-8162. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105787 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]) Typ: ADCA
 • DHAVAMANI, Ramachandran - PIPÍK, R.** - SOČUVKA, Valentín - ŠURKA, J. - STAREK, D. - MILOVSKÝ, R. - UHLÍK, P. - VIDHYA, M. - ŽATKOVÁ, L. - KRÁL, P. Glacial and postglacial sedimentary infill in Slovakian High Tatra Mts. lakes: Acoustic survey and lithological data. In Data in Brief, 2022, vol. 40, art. no. 107644. (2021: 0.131 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2352-3409. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107644 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]) Typ: ADMB
 • 43. Dni radiačnej ochrany, pondelok 19. september 2022 - piatok 23. september 2022 : kniha abstraktov. Editori: Silvia Dulanská, Iveta Smetanová, Ján Kubančák. Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, 2022. 121 s. Elektronický zborník. ISBN 978-80-89702-98-5 (Dni radiačnej ochrany) Typ: FAI
 • FARSANG, Stefan** - PEKKER, Péter - LAMPRONTI, Giulio I. - MOLNÁR, Zsombor - MILOVSKÝ, Rastislav - PÓSFAI, Mihály - OZDÍN, Daniel - RAUB, Timothy D. - REDFERN, Simon A. T. Inclusions in calcite phantom crystals suggest role of clay minerals in dolomite formation. In American Mineralogist, 2022, vol. 107, no. 7, p. 1369-1377. (2021: 3.066 - IF, Q2 - JCR, 1.246 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-004X. Dostupné na: https://doi.org/10.2138/am-2020-7483 Typ: ADCA
 • GARGULÁK, Milan - BALLASCHOVÁ, Oľga - BENDÍK, Andrej - FREYER PEŤOVSKÁ, Lenka - JELEŇ, Stanislav - KOLLOVÁ, Zuzana - KOMÁREK, Zdeněk - KORNOŠ, Leonard - KUČEROVÁ, Gabriela - LEŠKOVÁ, Beáta - LEVENDOVSKÝ, Stanislav - LIBANT, Vladimír - MIŽÁK, Jozef. - MÄSIAR, Ján - NELIŠEROVÁ, Eva - NEUBAUEROVÁ, Eva - NEUBAUEROVÁ, Jaroslava - OČENAŠ, Daniel - ONDRUŠKOVÁ, Jana - ORVOŠOVÁ, Monika - OZDÍN, Daniel - PEPICHOVÁ, Petra - PORUBČAN, Vladimír - PRÍCKA, Jana - RAPAVÝ, Pavol - SCHILLER, Henrich - SPIŠIAK, Ján - SVOREŇ, Ján - TÓTH, Juraj - UHER, Pavel. Meteority v zbierkach na Slovensku = Meteorites in collections in the Slovak republic. In Esemestník, 2021, vol. 10, no. 2, s. 58-70. ISSN 1338-6425. Typ: BDF
 • GREGOR, David - MOCZO, Peter** - KRISTEK, Jozef - MESGOUEZ, Arnaud - LEFEUVE-MESGOUEZ, Gaëlle - MORENCY, Christina - DIAZ, Julien - KRISTEKOVÁ, Miriam. Seismic waves in medium with poroelastic/elastic interfaces: a two-dimensional P-SV finite-difference modelling. In Geophysical Journal International, 2022, vol. 228, issue 1, p. 551-588. (2021: 3.352 - IF, Q2 - JCR, 1.389 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0956-540X. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/gji/ggab357 (APVV-15-0560 : Identifikácia a charakterizácia potenciálu lokálnych efektov pomocou robustného numerického modelovania seizmického pohybu [Identification and characterization of a potencial of site effects using robust numerical modelling of equarthquake ground motion]. Vega č. 2/0046/20 : Analýza robustnosti vybraných štrukturálnych parametrov vo vzťahu k seizmickému pohybu v lokálnych povrchových štruktúrach so stochastickými perturbáciami materiálových parametrov) Typ: ADCA
 • HOLCOVÁ, Katarína** - SCHEINER, Filip - ACKERMAN, L. - MILOVSKÝ, Rastislav - HUDÁČKOVÁ, Natália - BRLEK, Mihovil - PERYT, Danuta. Strontium Isotope Stratigraphy in epicontinental basins - possibilities and restrictions - a case study from the Middle Miocene of the Central Paratethys. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 65-66. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • HRABOVSKÝ, Juraj** - STAREK, Dušan - HOLCOVÁ, Katarína - ZÁGORŠEK, Kamil. Early Priabonian Mesophyllum dominated coralline algal assemblage from coastal upwelling settings (Central Carpathian Paleogene Basin, Slovakia). In Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 2022, vol. 102, no. 1, p. 1-38. (2021: 1.736 - IF, Q3 - JCR, 0.504 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1867-1594. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12549-021-00488-x Typ: ADCA
 • HRABOVSKÝ, Juraj** - PISERA, Andrzej - GISCHLER, Eberhard. A first account of the semi-endophytic coralline algae Lithophyllum cuneatum from the Caribbean Sea and its evolutionary and biogeographic significance. In Geologica Carpathica, 2022, vol. 73, no. 1, p. 81-93. (2021: 1.415 - IF, Q4 - JCR, 0.533 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.73.1.5 Typ: ADDA
 • HRABOVSKÝ, Juraj** - STAREK, Dušan. Priabonian non-geniculate coralline algae from the Central Carpathian Paleogene Basin. In Carnets de Geologie, 2022, vol. 22, no. 12, p. 567-617. (2021: 1.075 - IF, Q4 - JCR, 0.369 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1634-0744. Dostupné na: https://doi.org/10.2110/carnets.2022.2212 Typ: ADMA
 • HRČKOVÁ, Lucia** - TÓTH, Csaba. Fosílne cicavce v zbierkach Stredoslovenského múzea. In 15. celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku : zborník abstraktov z 15. celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica, 24. – 25. 11. 2022. 1. vyd. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022, s. 16. ISBN 978-80-557-2016-6. Typ: AFH
 • HYBLER, J.** - DOLNÍČEK, Z. - SEJKORA, J. - ŠTEVKO, Martin. Polytypism of Cronstedtite from Ouedi Beht, El Hammam, Morocco. In Clays and Clay Minerals, 2021, vol. 69, no. 6, p. 702-734. (2020: 1.609 - IF, Q3 - JCR, 0.314 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0009-8604. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s42860-021-00157-2 Typ: ADCA
 • CHAMUTIOVÁ, Tímea** - HAMERLÍK, Ladislav - VIDHYA, Marina - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - HORÁČKOVÁ, Šárka - BITUŠÍK, Peter. From oligotrophy to dystrophy: the history of a humic Tatra lake (Nižné Rakytovské pleso) [Od oligotrofie k dystrofii: história humického tatranského jazera (Nižné Rakytovské pleso)]. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 37. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • JANÁK, Marian** - PETRÍK, Igor - KONEČNÝ, Patrik - KURYLO, Sergiy - KOHÚT, Milan - MADARÁS, Ján. Variscan metamorphism and partial melting of sillimanite-bearing metapelites in the High Tatra Mts. constrained by Th–U–Pb dating of monazite. In Geologica Carpathica, 2022, vol. 73, no. 2, p. 97-122. (2021: 1.415 - IF, Q4 - JCR, 0.533 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.73.2.1 Typ: ADDA
 • JANÁK, Marian**. Variscan metamorphic evolution of the Western Carpathians: a case study from the Tatra Mountains. In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 119. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Typ: AFG
 • KLBIK, Ivan - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - RUSNÁK, Jaroslav - VLASÁČ, Jozef - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Cryoprotective mechanism of DMSO induced by the inhibitory effect on eutectic NaCl crystallization. In Journal of Physical Chemistry Letters, 2022, vol. 13, p. 11153-11159. (2021: 6.888 - IF, Q1 - JCR, 2.009 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1948-7185. Typ: ADCA
 • KOČI, Eduard - VALACH, Fridrich. New York Railbroad Storm of 1921 recorded on magnetograms at Stará Ďala observatory. In Zborník referátov z 26. celoštátneho slnečného seminára, Piešťany 2022. - Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2022, p. 12. ISBN 978-80-89998-29-6. (26. celoštátny slnečný seminár Piešťany 2022) Typ: AFH
 • KOČI, Eduard - VALACH, Fridrich - VÁCZYOVÁ, Magdaléna. Testing the set of the datalogger LB-480 connected to the older Bobrov type magnetometer PSM-8711. In Zborník referátov z 26. celoštátneho slnečného seminára, Piešťany 2022. - Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2022, p. 13. ISBN 978-80-89998-29-6. (26. celoštátny slnečný seminár Piešťany 2022) Typ: AFL
 • KODĚRA, Peter** - MAJZLAN, Juraj - POLLOK, Kilian - KIEFER, Stefan - ŠIMKO, František - SCHOLTZOVÁ, Eva - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - CAWTHORN, Grant. Ferrous hydroxychlorides hibbingite [gamma-Fe2(OH)3Cl] and parahibbingite [beta-Fe2(OH)3Cl] as a concealed sink of Cl and H2O in ultrabasic and granitic systems. In American Mineralogist, 2022, vol. 107, no. 5, p. 826-841. (2021: 3.066 - IF, Q2 - JCR, 1.246 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-004X. Dostupné na: https://doi.org/10.2138/am-2022-8011 Typ: ADCA
 • KODĚRA, Peter** - MAJZLAN, Juraj - POLLOK, Kilian - KIEFER, Stefan - ŠIMKO, František - SCHOLTZOVÁ, Eva - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - CAWTHORN, Grant. Minerálne formy železnatých hydroxychloridov a ich úloha v hydrotermálnych zvetrávacích procesoch. In Geochémia 2022 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 58-63. ISBN 978-80-8174-067-1. (Vedecká konferencia Geochémia 2022) Typ: AFD
 • KOHÚT, Milan** - LINNEMANN, Ulf - HOFMANN, Mandy - GÄRTNER, Andreas - ZIEGER, Johannes. Provenance and detrital zircon study of the Tatric Unit basement (Western Carpathians, Slovakia). In International Journal of Earth Sciences, 2022, vol. 111, no. 7, p. 2149-2168. (2021: 2.698 - IF, Q3 - JCR, 0.859 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1437-3254. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00531-022-02224-y Typ: ADCA
 • KOHÚT, Milan**. Čo sa reálne môžeme dozvedieť z chemického zloženia metasedimentov Tatrika Západných Karpát? Pocta Štefanovi Méresovi. In Geochémia 2022 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 63-67. ISBN 978-80-8174-067-1. (Vedecká konferencia Geochémia 2022) Typ: AFD
 • KOHÚT, Milan** - ANCZKIEWICZ, Robert - ARAOKA, Daisuke - BROSKA, Igor - ERBAN, Vojtěch - KOCHERGINA, Y. - FEKIAČOVÁ, Zuzana - MAGNA, Tomáš - LEXA, Jaroslav - RECIO, Clemente - YI, Keewook - YOSHIMURA, Toshihiro. The Miocene granitic rocks of the Central Slovakian Neovolcanic Field: Isotopis contraints and dating. In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 103. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Typ: AFG
 • KOHÚT, Milan** - GÄRTNER, Andreas - LINNEMANN, Ulf. Provenance and detrital zircon study of the Tatric Unit basement (Western Carpathians, Slovakia). In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 314. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Typ: AFG
 • KOHÚT, Milan**. Where are the roots of the Western Carpathians? - Provenance and detrital zircon study of the Tatric Unit basement. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 75-76. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • KOKESH, Broc S.** - KIDWELL, Susan M. - TOMAŠOVÝCH, Adam - WALTHER, Shelly M. Detecting strong spatial and temporal variation in macrobenthic composition on an urban shelf using taxonomic surrogates. In Marine Ecology - Progress Series, 2022, vol. 682, p. 13-30. (2021: 2.915 - IF, Q2 - JCR, 0.913 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0171-8630. Dostupné na: https://doi.org/10.3354/meps13932 Typ: ADCA
 • KOPECKÁ, J.** - HOLCOVÁ, Katarína - BRLEK, Mihovil - SCHEINER, Filip - ACKERMAN, L. - REJŠEK, Jan - MILOVSKÝ, Rastislav - BARANYI, Viktória - GAYNOR, Sean - GALOVIĆ, Ines - BRČIĆ, Vlatko - BELAK, Mirko - BAKRAČ, Koraljka. A case study of paleoenvironmental interactions during the Miocene Climate Optimum in southwestern Paratethys. In Global and planetary change, 2022, vol. 211, art. no. 103784. (2021: 4.956 - IF, Q1 - JCR, 1.371 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0921-8181. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2022.103784 Typ: ADCA
 • KOVÁČ, Michal** - HALÁSOVÁ, Eva - HÓK, Jozef - HUDÁČKOVÁ, Natália - HYŽNÝ, Matúš - KLUČIAR, Tomáš - JAMRICH, M. - JONIAK, Peter - KOVÁČOVÁ, Marianna - ANTOLÍKOVÁ, Silvia - NOVÁKOVÁ, Petronela - RUMAN, Andrej - RYBÁR, S. - SABOL, Martin - SCHLŐGL, Ján - SLIVA, Ľubomír - SOTÁK, Ján - ŠAMAJOVÁ, Lenka - ŠARINOVÁ, Katarína - ŠUJAN, Michal - ŠUBOVÁ, Viktória - TOMAŠOVÝCH, Adam - VLČEK, Tomáš - VOJTKO, Rastislav. The Western Carpathians back-axis basins sedimentary record: new geochronological, biostratigraphical and multiproxy data, results of sedimentology, structural geology and geophysics. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 77-83. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • KURYLO, Sergiy** - BROSKA, Igor. Magma mixing in the Variscan granites (Malá Fatra Mts., Western Carpathians): evidence from the mineral compositions. In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 111. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Typ: AFG
 • KYSEL, Róbert** - CIPCIAR, Andrej - ŠUGÁR, Martin - CSICSAY, Kristián - FOJTÍKOVÁ, Lucia - PAŽÁK, Peter. Seismic activity on the territory of Slovakia in 2020. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2021, vol. 51, no. 4, p. 373-389. (2020: 0.235 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - WOS, SCOPUS). ISSN 1335-2806. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/CONGEO.2021.51.4.4 (APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]) Typ: ADNB
 • KYŠKA-PIPÍK, Radovan** - HAMERLÍK, Ladislav - HAJNALOVÁ, Mária - STAREK, Dušan - MILOVSKÁ, Stanislava - MILOVSKÝ, Rastislav - ŠURKA, Juraj - BITUŠÍK, Peter. Jazero Morské oko (Vihorlat) vzniklo v mladšej dobe bronzovej [Lake Morské oko (Vihorlat, Slovakia) was created in the Late Bronze Age]. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 95. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • KYŠKA-PIPÍK, Radovan** - STAREK, Dušan - MILOVSKÝ, Rastislav - ŠURKA, Juraj - UHLÍK, Peter - MILOVSKÁ, Stanislava - VIDHYA, Marina - ŽATKOVÁ, Lucia - DHAVAMANI, Ramachandran - BIROŇ, Adrián - CHAMUTIOVÁ, Tímea - TRNKOVÁ, Katarína - BITUŠÍK, Peter - HAMERLÍK, Ladislav. Age, sedimentary, rate and infill of the Tatra Mts. lakes (Slovakia) [Vek, rýchlosť sedimentácie a sedimentárna výplň tatranských plies (Slovensko)]. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 58-59. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • KYŠKA-PIPÍK, Radovan** - STAREK, Dušan - MILOVSKÝ, Rastislav - ŠURKA, Juraj - UHLÍK, Peter - MILOVSKÁ, Stanislava - VIDHYA, Marina - ŽATKOVÁ, Lucia - DHAVAMANI, Ramachandran - PROKEŠOVÁ, Roberta - CHAMUTIOVÁ, Tímea - HAMERLÍK, Ladislav - BITUŠÍK, Peter. From valley to valley - heterochronous paleoclimatic and paleoecologic evolution of the Tatra Mts. as inferred from lacustrine deposits. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 110-111. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • LUO, Cihang** - BEUTEL, Rolf G. - ENGEL, Michael - LIANG, Kun - LI, Liqin - LI, Jiahao - XU, Chunpeng - VRŠANSKÝ, Peter - JARZEMBOWSKI, Edmund - WANG, Bo. Life history and evolution of the enigmatic Cretaceous-Eocene Alienopteridae: A critical review. In Earth-Science Reviews, 2022, vol. 225, art. no. 103914. (2021: 12.038 - IF, Q1 - JCR, 3.610 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0012-8252. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103914 Typ: ADCA
 • MAJZLAN, Juraj** - MIKUŠ, Tomáš - KIEFER, Stefan - CREASER, Robert A. Rhenium-osmium geochronology of gersdorffite and skutterudite-pararammelsbergite links nickel-cobalt mineralization to the opening of the incipient Meliata Ocean (Western Carpathians, Slovakia). In Mineralium Deposita, 2022, vol. 57, no. 4, p. 621-629. (2021: 5.206 - IF, Q1 - JCR, 1.689 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0026-4598. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00126-022-01101-7 Typ: ADCA
 • MAJZLAN, Juraj** - MATHUR, Ryan - MILOVSKÝ, Rastislav - MILOVSKÁ, Stanislava. Isotopic exchange of oxygen, sulfur, hydrogen and copper between aqueous phase and the copper minerals brochantite, libethenite and olivenite. In Mineralogical Magazine, 2022, vol. 86, no. 4, p. 644-651. (2021: 2.131 - IF, Q2 - JCR, 0.619 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2021.77 Typ: ADCA
 • MAJZLAN, Juraj** - KAUFMAN, A. - LAZAROV, Marina - ŠTEVKO, Martin. Izotopy antiomónu v primárnych rudách ložísk Pezinok a Pernek. In Geochémia 2022 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 79. ISBN 978-80-8174-067-1. (Vedecká konferencia Geochémia 2022) Typ: AFD
 • MARASZEWSKA, Maria - BROSKA, Igor** - JELEŇ, Stanislav - SOBOCKÝ, Tomáš. Poznámky ku vzťahu antimónových rúd a granitového magmatizmu [Notes on the relationship between antimony ores and granite magmatism]. In Esemestník, 2021, vol. 10, no. 1, s. 24-27. ISSN 1338-6425. Typ: BDF
 • MARKO, František** - WOODHEAD, Jon - SCHOLZ, D. - HURAI, Vratislav - LAČNÝ, Alexander. U-238/Pb-206 age of the fossil sinter crust (flowstone) covering fault walls of a Badenian neptunian dyke (Devín quarry, Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2022, vol. 73, no. 2, p. 173-178. (2021: 1.415 - IF, Q4 - JCR, 0.533 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.73.2.5 Typ: ADDA
 • MARKO, František** - MOJZEŠ, Andrej - GAJDOŠ, Vojtech - ROZIMANT, Kamil - DYDA, Marián - BEZÁK, Vladimír - DANIEL, Slavomír - SMETANOVÁ, Iveta - BRIXOVÁ, Bibiana - ZVARA, Ivan - ANDRÁSSY, Erik. Multi-method field detection of map-scale faults and their parameters: Case study from the Vikartovce fault (Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2022, vol. 73, no. 5, p. 391-410. (2021: 1.415 - IF, Q4 - JCR, 0.533 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.73.5.1 (APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. APVV-21-0159 : Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska. Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. Vega č. 2/0047/20 : Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku) Typ: ADDA
 • MÁRTON, Emő** - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - KOVÁCS, Erika - VIDHYA, Marina - SWIERCZEWSKA, Anna - TOKARSKI, Antoni - VOJTKO, Rastislav - SCHLOGL, Silvia. Enhancing the reliability of the magnetostratigraphic age assignment of azimuthally nonoriented drill cores by the integrated application of palaeomagnetic analysis, field tests, anisotropy of magnetic susceptibility, and the evolution of the endemic fauna as documented on the upper Miocene limnic deposits of the Turiec Basin (Western Carpathians). In AAPG Bulletin, 2022, vol. 106, no. 4, p. 803-827. (2021: 3.863 - IF, Q2 - JCR, 1.292 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0149-1423. Dostupné na: https://doi.org/10.1306/10042120019 Typ: ADCA
 • MAZUR, Stanislaw** - MAJKA, Jarosław - BARNES, Christopher - MCCLELLAND, William C. - BUKAŁA, Michał - JANÁK, Marian - KOŚMIŃSKA, Karolina. Exhumation of the high-pressure Richarddalen Complex in NWSvalbard: Insights from Ar-40/(39)Argeochronology. In Terra Nova, 2022, vol. 34, no. 4, p. 330-339. (2021: 3.271 - IF, Q2 - JCR, 1.214 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0954-4879. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ter.12597 Typ: ADCA
 • MÉSZÁROS, Jakub** - HALAJ, Martin - POLČÁK, Norbert - ONDERKA, Milan. Mean annual totals of precipitation during the period 1991-2015 with respect to cyclonic situations in Slovakia. In Idöjárás, 2022, vol. 126, no. 2, p. 267-284. (2021: 0.869 - IF, Q4 - JCR, 0.302 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0324-6329. Dostupné na: https://doi.org/10.28974/idojaras.2022.2.6 (Vega č. 2/0004/19 : Analýza zmien vodnej bilancie povrchových vôd a harmonizácia výpočtu návrhových prietokov pri odhade rizika povodní a sucha v karpatskej oblasti. APP087-Doktogrant : Stanovenie extrémnych špecifických odtokov) Typ: ADMA
 • MICHALÍK, Jozef** - REHÁKOVÁ, Daniela - LINTNEROVÁ, Otília - GORIČAN, Špela - ŠVÁBENICKÁ, L. - FEKETE, Kamil - BOOROVÁ, Daniela. 2nd stop - Snežnica section. In 21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference : field trip guide and abstracts book. Editor Kamil Fekete. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 57-91. ISBN 978-80-8174-064-0. (21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference) Typ: AFD
 • MICHALÍK, Jozef** - PETROVA, Silviya - ÖLVECZKÁ, Diana. Calpionellids on the Jurassic/Cretaceous boundary and their lorica ultrastructure. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 103. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • MILADINOVA, Irena** - FROITZHEIM, Nikolaus - NAGEL, Thorsten - JANÁK, Marian - FONSECA, Raúl O. C. - SPRUNG, Peter - MÜNKER, Carsten. Constraining the process of intracontinental subduction in the Austroalpine Nappes: Implications from petrology and Lu-Hf geochronology of eclogites. In Journal of Metamorphic Geology, 2022, vol. 40, no. 3, p. 423-456. (2021: 4.472 - IF, Q1 - JCR, 2.210 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-4929. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jmg.12634 Typ: ADCA
 • MÜLLER, Tamás** - TOMAŠOVÝCH, Adam - CORREA, Matthias López - MERTZ-KRAUS, Regina - MIKUŠ, Tomáš. Mapping intrashell variation in Mg/Ca of brachiopods to external growth lines: Mg enrichment corresponds to seasonal growth slowdown. In Chemical Geology, 2022, vol. 593, art. no. 120758. (2021: 4.685 - IF, Q1 - JCR, 1.425 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0009-2541. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2022.120758 Typ: ADCA
 • MÜLLEROVÁ, Monika** - MRUSKOVÁ, Lucia - HOLÝ, Karol - SMETANOVÁ, Iveta - BRANDÝSOVÁ, Veronika. Estimation of seasonal correction factor for indoor radon conentration in Slovakia: a preliminary survey. In Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry-Articles, 2022, vol. 331, no. 2, p. 999-1004. (2021: 1.754 - IF, Q2 - JCR, 0.364 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0236-5731. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10967-021-08139-3 (Vega č. 1/0213/18 : Štúdium vlastností atmosférických rádionuklidov, ich využitie ako stopovačov environmentálnych procesov a radiačné riziká. Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]) Typ: ADCA
 • MÜLLEROVÁ, Monika** - HOLÝ, Karol - KUREKOVÁ, Patrícia - SMETANOVÁ, Iveta. Radon monitoring in selected kindergartens in Slovakia. In Radiation Protection Dosimetry, 2022, vol. 198 no. 9-11, p. 766-770. (2021: 0.954 - IF, Q4 - JCR, 0.355 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0144-8420. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/rpd/ncac141 (Vega č. 2/0015/21 : Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku. APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]) Typ: ADCA
 • MYŠĽAN, Pavol** - RUŽIČKA, Peter. Micas and chlorites as indicators of metamorphic conditions of carbonate rocks of the Gelnica Group in the Southern Gemericum (Slovak Republic) [Sľudy a chlority ako indikátory podmienok metamorfózy karbonátových hornín gelnickej skupiny južného gemerika (Slovenská republika)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2022, roč. 30, č. 1., s. 108-123. (2021: 0.309 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Dostupné na: https://doi.org/10.46861/bmp.30.108 Typ: ADMB
 • MYŠĽAN, Pavol** - ŠTEVKO, Martin - SEJKORA, J. - DOLNÍČEK, Z. Dachiardite-Ca, ferrierite-Mg and associated zeolite mineralization in chalcedony cavities from localities Byšta, Brezina and Kuzmice (Slanské vrchy Mts., Slovak Republic) [Dachiardit-Ca, ferrierit-Mg a sprievodná zeolitová mineralizácia v dutinách chalcedónov na lokalitách Byšta, Brezina a Kuzmice (Slanské vrchy, Slovenská republika)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2022, roč. 30, č. 1., s. 45-60. (2021: 0.309 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Dostupné na: https://doi.org/10.46861/bmp.30.045 Typ: ADMB
 • MYŠĽAN, Pavol** - TIMKO, Marek - BLAHÚT, Miloš. Sadrovce z lokality Pavlovce v Slanských vrchoch (Slovenská republika). In Minerál, 2022, roč. 30, č. 1, s. 54-57. ISSN 1213-0710. Typ: BDE
 • NAWROT, Rafał** - BERENSMEIER, Michaela - GALLMETZER, Ivo - HASELMAIR, Alexandra - TOMAŠOVÝCH, Adam - ZUSCHIN, Martin. Multiple phyla, one time resolution? Similar time averaging in benthic foraminifera, mollusk, echinoid, crustacean, and otolith fossil assemblages. In Geology, 2022, vol. 50, no. 8, p. 902-906. (2021: 6.324 - IF, Q1 - JCR, 2.345 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0091-7613. Dostupné na: https://doi.org/10.1130/G49970.1 Typ: ADCA
 • NURLU, Nusret** - KÖKSAL, Serhat - KOHÚT, Milan. Late Cretaceous volcanic arc magmatism in southeast Anatolian Orogenic Belt: Constraints from whole-rock, mineral chemistry, Sr-Nd isotopes and U-Pb zircon ages of the Baskil Intrusive Complex (Malatya, Turkey). In Geological Journal, 2022, vol. 57, no. 8, p. 3048-3073. (2021: 2.128 - IF, Q3 - JCR, 0.631 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0072-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/gj.4460 Typ: ADCA
 • ÖLVECZKÁ, Diana** - REHÁKOVÁ, Daniela. Upper Tithonian Crassicollaria Zone: new data on the calpionellid distribution and subzonal division of the Pieniny Klippen Belt in Western Carpathians. In Acta Geologica Slovaca, 2022, roč. 14, č. 1, s. 37-56. (2021: 0.230 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-0044. Typ: ADNB
 • ÖLVECZKÁ, Diana** - TOMAŠOVÝCH, Adam. Assessing test ultrastructure of chitinoidellids and calpionellids from the Upper Jurassic and Lower Cretaceous pelagic deposits of the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians). In 21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference : field trip guide and abstracts book. Editor Kamil Fekete. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 167-168. ISBN 978-80-8174-064-0. (21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference) Typ: AFD
 • ÖLVECZKÁ, Diana** - REHÁKOVÁ, Daniela. Mikrofaciálna analýza a biostratigrafia jursko-kriedových sedimentov pieninského bradlového pásma Západných Karpát z lokality Milpoš. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 1002-1007. ISBN 978-80-223-5385-4. Typ: AFD
 • ÖLVECZKÁ, Diana** - TOMAŠOVÝCH, Adam. Ultrastructure and composition of calpionellids in the Upper Jurassic and Lower Cretaceous pelagic deposits. In JURASSIC 2022 : Program, Abstracts and Field Trip Guide. - Budapest : Eötvös Loránd Universtiy, 2022, p. 82. ISBN 978-615-5270-71-0. (11th International Congress on the Jurassic System) Typ: AFG
 • ONDERKA, Milan** - PECHO, Jozef - BODINGER, Lukas - BIČÁROVÁ, Svetlana - LUKASOVÁ, Veronika - BUCHHOLCEROVÁ, Anna - NEJEDLÍK, Pavol. Vzťahy medzi intenzitou, trvaním a frekvenciou krátkodobých dažďov určené pomocou bayesovskej inferencie parametrov GEV rozdelenia = Relationships between intensity, duration and frequency of short-term rains determined by Bayesian inference of GEV distribution parameters. In Meteorologické zprávy, 2022, roč. 75, č. 2, s. 91-98. ISSN 0026-1173. Dostupné na internete: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/casmz/assets/2022/MZ_03_2022.pdf (vega č. 2/0003/21 : Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku [Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia]) Typ: ADEB
 • ONDERKA, Milan** - PECHO, Jozef. Observations from the Western Carpathians and Pannonian Plain show that rainfall return levels need to be adjusted to account for rising dew-point temperature. In Acta Hydrologica Slovaca, 2022, vol. 23, no. 1, p. 89-98. (2021: 0.188 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2022-0023.01.0010 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. vega č. 2/0003/21 : Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku [Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia]) Typ: ADNB
 • ONDERKA, Milan** - ŠADLÁKOVÁ, Dominika. Contemporary and projected rainfall-duration-intensity realisationships in Slovakia - application of Bayesian approach. In Interdisciplinary Approach in Current Hydrological Research : electronic book. Reviewers: Roman Výleta, Milan Trizna. - Bratislava : IH SAS, 2022, p. 122-128. ISBN 978-80-89139-53-8. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000337-68c9968c9d/Ebook%20of%20Papers_2022_final_oprava3.pdf?ph=1778df732d (vega č. 2/0003/21 : Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku [Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia]) Typ: BEF
 • ONDREJKA, Martin** - MOLNÁROVÁ, Alexandra - PUTIŠ, Marián - BAČÍK, Peter - UHER, Pavel - VOLEKOVÁ, Bronislava - MILOVSKÁ, Stanislava - MIKUŠ, Tomáš - PUKANČÍK, Libor. Hellandite-(Y)-hingganite-(Y)-fluorapatite retrograde coronae: a novel type of fluid-induced dissolution-reprecipitation breakdown of xenotime-(Y) in the metagranites of Fabova Hol'a, Western Carpathians, Slovakia. In Mineralogical Magazine, 2022, vol. 86, no. 4, p. 586-605. (2021: 2.131 - IF, Q2 - JCR, 0.619 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2022.7 Typ: ADCA
 • ONOUE, Tetsuji** - MICHALÍK, Jozef - SHIROZU, Hideko - YAMASHITA, Misa - YAMASHITA, Katsuyuki - KUSAKA, Soichiro - SODA, Katsuhito. Extreme continental weathering in the northwestern Tethys during the end-Triassic mass extinction. In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2022, vol. 594, art. no. 110934. (2021: 3.565 - IF, Q1 - JCR, 1.076 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-0182. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.110934 Typ: ADCA
 • OSTENDORF, Jörg** - ANCZKIEWICZ, Robert - KOHÚT, Milan. Petrogenesis of calc-alkaline volcanic rocks of the Slanské Vrchy Mountains, eastern Slovakia: Constraints from Sr, Nd, and Hf isotopes, trace elements, and LA-ICP-MS U-Pb zircon geochronology. In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 104. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Typ: AFG
 • PAŠTEKA, Roman** - ZAHOREC, Pavol - PAPČO, Juraj - MRLINA, Jan - GÖTZE, Hans-Jürgen - SCHMIDT, Sabine. The discovery of the “muons-chamber” in the Great pyramid; could high-precision microgravimetry also map the chamber? In Journal of archaeological science: Reports, 2022, vol. 43, art. no. 103464. (2021: 0.730 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2352-409X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2022.103464 (Vega č. 2/0100/20 : Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní. COST action CA17131 : The soil science & archeogeophysics alliance: going beyond prospection) Typ: ADCB
  Citácie:
  [1.1] BIONDI, Filippo - MALANGA, Corrado. Synthetic Aperture Radar Doppler Tomography Reveals Details of Undiscovered High-Resolution Internal Structure of the Great Pyramid of Giza. In REMOTE SENSING, 2022, vol. 14, no. 20, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/rs14205231., Registrované v: WOS
 • PLAŠIENKA, Dušan** - MADZIN, Jozef - SOTÁK, Ján. Development of the Gosau-type wedge-top basins in the Western Carpathian Klippen Belt: inferences from the Pupov Formation (NW Slovakia). In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 90. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Typ: AFG
 • PLAŠIENKA, Dušan** - GEDL, Przemyslaw - JÓZSA, Štefan - SOTÁK, Ján - MOLČAN MATEJOVÁ, Marína. Structure of the Čergov segment of the Western Carpathian Klippen Belt (north-eastern Slovakia). In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 114-115. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • POLI, Nicola - PAŠTEKA, Roman - ZAHOREC, Pavol. Atomic changes can map subterranean structures. In Nature, 2022, vol. 602, no. 7898, p. 579-580. (2021: 69.504 - IF, Q1 - JCR, 17.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0028-0836. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00464-1 Typ: ADMA
 • PUTIŠ, Marián** - NEMEC, Ondrej - USTALIĆ, Samir - BABAJIĆ, Elvir - RUŽIČKA, Peter - KOLLER, Friedrich - KURYLO, Sergiy - KATANIĆ, Petar. Mineralogical-Petrographical Record of Melt-Rock Interaction and P-T Estimates from the Ozren Massif Ophiolites (Bosnia and Herzegovina). In Minerals-Basel, 2022, vol. 12, no. 9, art. no. 1108. (2021: 2.818 - IF, Q2 - JCR, 0.522 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-163X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/min12091108 Typ: ADCA
 • REATO, Luca - HURAIOVÁ, Monika - KONEČNÝ, Patrik - MARKO, František - HURAI, Vratislav**. Formation of Esseneite and Kushiroite in Tschermakite-Bearing Calc-Silicate Xenoliths Ejected in Alkali Basalt. In Minerals-Basel, 2022, vol. 12, no. 2, art. no. 156. (2021: 2.818 - IF, Q2 - JCR, 0.522 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-163X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/min12020156 Typ: ADCA
 • REATO, Luca** - HURAIOVÁ, Monika - KONEČNÝ, Patrik - MARKO, František - HURAI, Vratislav. Calc-silicate skarnoid xenoliths from Čamovce quarry, Southern Slovakia. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2022 : 27. Apríl 2022. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská ; recenzenti: Alžbeta Blehová, Petra Švábová. 1.vydanie. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2022, s. 1008-1012. ISBN 978-80-223-5385-4. Typ: AFD
 • REATO, Luca** - HURAIOVÁ, Monika - KONEČNÝ, Patrik - HURAI, Vratislav. Protolith identification of skarnoid xenoliths from Southern Slovakia: New insights from geochemical and isotopic data. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 122-123. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • REVALLO, Miloš - VALACH, Fridrich - HEJDA, Pavel. Magnetospheric magnetic field model applied to strong magnetic stroms. In Zborník referátov z 26. celoštátneho slnečného seminára, Piešťany 2022. - Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2022, p. 15. ISBN 978-80-89998-29-6. (26. celoštátny slnečný seminár Piešťany 2022) Typ: AFH
 • RUŽIČKA, Peter** - MYŠĽAN, Pavol. Mineral composition of laminated calcareous phyllites in the Črmeľ valley at the town of Košice (Northern Gemericum, Slovak Republic) [Minerálne zloženie laminovaných vápnitých fylitov z Črmeľskej doliny pri Košiciach (severné gemerikum, Slovenská republika)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2022, roč. 30, č. 1., s. 61-72. (2021: 0.309 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Dostupné na: https://doi.org/10.46861/bmp.30.061 Typ: ADMB
 • RYBÁRIK, Matej** - ŠTEVKO, Martin - KODĚRA, Peter - MYŠĽAN, Pavol - PRCÚCH, Ján. Epitermálna Be-Mn mineralizácia na ložisku Banská Hodruša: prvý výskyt helvínu v Západných Karpatoch. In Geochémia 2022 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 87-88. ISBN 978-80-8174-067-1. (Vedecká konferencia Geochémia 2022) Typ: AFD
 • SABOL, Martin** - TOMAŠOVÝCH, Adam - GULLÁR, Juraj. Geographic and temporal variability in Pleistocene lion-like felids: Implications for their evolution and taxonomy. In Palaeontologia Electronica, 2022, art. no. a26. (2021: 1.932 - IF, Q2 - JCR, 0.581 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1094-8074. Dostupné na: https://doi.org/10.26879/1175 Typ: ADMA
 • SECCHI, F. - GIOVANARDI, T.** - NAITZA, S. - CASALINI, M. - KOHÚT, Milan - CONTE, A. M. - OGGIANO, G. Multiple crustal and mantle inputs in post-collisional magmatism: Evidence from late-Variscan Sàrrabus pluton (SE Sardinia, Italy). In Lithos, 2022, vol. 420, art. no. 106697. (2021: 4.020 - IF, Q2 - JCR, 1.630 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0024-4937. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.lithos.2022.106697 Typ: ADCA
 • SEJKORA, J.** - BIAGIONI, Cristian - ŠTEVKO, Martin - RABER, Thomas - ROTH, Philippe - VRTIŠKA, Ľuboš. Argentotetrahedrite-(Zn), Ag-6(Cu4Zn2)Sb4S13, a new member of the tetrahedrite group. In Mineralogical Magazine, 2022, vol. 86, no. 2, p. 319-330. (2021: 2.131 - IF, Q2 - JCR, 0.619 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2022.21 Typ: ADCA
 • SCHLŐGL, Ján** - TOMAŠOVÝCH, Adam - HUDÁČKOVÁ, Natália - MILOVSKÁ, Stanislava. Peculiar microstructure of the outer shell wall in the Lower Miocene Aturia from the Central Paratethys (Vienna Basin, Western Carpathians, Slovakia). In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 132-133. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • SCHLŐGL, Ján** - KOŠŤÁK, Martin - FUCHS, D. - HAVRILA, Milan - KOLAR-JURKOVŠEK, Tea - VÖRÖS, A. - ŠURKA, Juraj. Rare Middle Triassic coleoids from the Western Carpathians. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 131-132. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • SKOURA, Eva - BOHÁČ, Peter - BARLOG, Martin - PALKOVÁ, H. - DANKO, Martin - ŠURKA, Juraj - MAUTNER, Andreas - BUJDÁK, Juraj**. Modified polymer surfaces: Thin films of silicate composites via polycaprolactone melt fusion. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, art. no. 9166, [16] p. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23169166 Typ: ADCA
 • SMETANOVÁ, Iveta** - MOJZEŠ, Andrej - CSICSAY, Kristián - MARKO, František. Indoor radon monitoring in selected buildings in Vydrník (Vikartovce Fault, Slovakia. In Radiation Protection Dosimetry, 2022, vol. 198, no. 9-11, p. 785-790. (2021: 0.954 - IF, Q4 - JCR, 0.355 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0144-8420. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/rpd/ncac133 (Vega č. 2/0015/21 : Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku. APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]) Typ: ADCA
 • SMETANOVÁ, Iveta - BARBOSA, Susana - VĎAČNÝ, Marek - CSICSAY, Kristián - AMARAL, Guilherme - ALMEIDA, Carlos - MAREKOVÁ, Ľubica. Analysis of radon time series from the gallery of St. Anthony of Padua in Vyhne, Slovakia. In 43. Dni radiačnej ochrany, pondelok 19. september 2022 - piatok 23. september 2022 : kniha abstraktov, p. 61. Dostupné na internete: https://indico.ujf.cas.cz/event/4/book-of-abstracts.pdf (Dni radiačnej ochrany) Typ: AFH
 • SOBOCKÝ, Tomáš** - BAČÍK, Peter. Granitic and pegmatitic rocks of Western Carpathians, Slovakia: a review of rare metal mineralization. In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 97. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Typ: AFG
 • SOTÁK, Ján**. Unrawelling of the Cretaceous/Paleogene boundary events in the Western Carpathians: a state of the art. In 21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference : field trip guide and abstracts book. Editor Kamil Fekete. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 185-186. ISBN 978-80-8174-064-0. (21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference) Typ: AFD
 • SOTÁK, Ján** - ANTOLÍKOVÁ, Silvia. Anoxia as a factor influencing of morphogenesis of planktonic foraminifera: examples from the Eocene and Oligocene formations of the Western Carpathians. In 21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference : field trip guide and abstracts book. Editor Kamil Fekete. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 187-188. ISBN 978-80-8174-064-0. (21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference) Typ: AFD
 • SOTÁK, Ján** - MOLČAN MATEJOVÁ, Marína. Post-Eocene backthrusting in marginal units of the Central Western Carpathians: tectono-sedimentary mélanges and inverted thrust sheets. In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 157. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Typ: AFG
 • SOTÁK, Ján** - ELBRA, Tiiu - PRUNER, Petr - ANTOLÍKOVÁ, Silvia - SCHNABL, Petr - KDÝR, Šimon. Cretaceous/Paleogene boundary events in the Western Carpathians: proxy record of biotic crisis, recoveries, environments and sea-level changes. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 141-142. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • SOTÁK, Ján** - TEŤÁK, František. Tracing of greenhouse-icehouse transition in the Paratethyan basins: a case study from the turbiditic sequences of the Central-Carpathian Paleogene basin. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 139-140. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • SOTÁK, Ján** - MOLČAN MATEJOVÁ, Marína. Backstop thrusting, inverted duplexes and mélange formations in the Peri-Klippen and Central Carpathian units in northern Slovakia. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 137-138. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • ŠIMKANIN, Ján** - KYSELICA, Juraj - GUBA, Peter. Dynamos driven by inertial and columnar convection in spherical shells. In 17th symposium of the study of the earth´s deep interior - SEDI 2022 : meeting booklet, july 11-15th, 2022. - Zurich : Department of Earth Sciences, ETH Zurich, 2022, p. 167. Dostupné na internete: https://sedi2022.earth.sinica.edu.tw/sedi2022_meeting_booklet_0707_v3.pdf (Study of the Earth Deep Interior - SEDI 2022) Typ: AFG
 • ŠIMO, Vladimír - ANTOLÍKOVÁ, Silvia. Biostratigraphy and palaeoecological evaluations based on trace fossils and calcareous nannofossils from the Middle Jurassic (Aalenian - Bajocian) bioturbated limestones from the Periklippen Zone of the Drietoma Unit (Myjava Upland, Slovakia). In Mineralia Slovaca, 2021, vol. 53, no. 2, p. 115-130. (2020: 0.191 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0369-2086. Typ: ADFB
 • ŠIMO, Vladimír** - TOMAŠOVÝCH, Adam - SCHLŐGL, Ján - VÍTOR, Duarte Luís. Trace fossil association within Sinemurian/early Pliensbachian carbonate sequence of the São Pedro de Moel section (Lusitanian Basin, Portugal) in relation to changes in sedimentary environment. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 134-135. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • ŠKVARENINOVÁ, Jana - LUKASOVÁ, Veronika** - BORSÁNYI, Peter - KVAS, Andrej - VIDO, Jaroslav - ŠTEFKOVÁ, Jaroslava - ŠKVARENINA, Jaroslav**. The effect of climate change on spring frosts and flowering of Crataegus laevigata – The indicator of the validity of the weather lore about “The Ice Saints”. In Ecological Indicators, 2022, vol. 145, december, 109688. (2021: 6.263 - IF, Q1 - JCR, 1.284 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1470-160X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109688 (Vega č. 2/0093/21 : Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát [The response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians]. Vega č. 1/0500/19 : Klimatická zmena, zraniteľnosť ekosystémov a prírodné riziká. APVV-18-0347 (R-5941/2019) : Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát. APVV-15-0425 : Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska) Typ: ADMA
 • ŠTEVKO, Martin** - SEJKORA, J. - MIKUŠ, Tomáš - DOLNÍČEK, Z. New data on sulphosalts from the hydrothermal sideritetype veins in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (eastern Slovakia): 2. Jaskólskiite and associated sulphosalts from the Aurélia II vein near Rožňava. In Bulletin mineralogie petrologie, 2021, roč. 29, č. 2., s. 204-212. (2020: 0.239 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Dostupné na: https://doi.org/10.46861/bmp.29.204 Typ: ADMB
 • ŠTEVKO, Martin** - SEJKORA, J. - DOLNÍČEK, Z. Olivenite and cornwallite from the Podlipa copper deposit near Ľubietová, Slovakia. In Bulletin mineralogie petrologie, 2021, roč. 29, č. 2., s. 189-196. (2020: 0.239 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Dostupné na: https://doi.org/10.46861/bmp.29.189 Typ: ADMB
 • ŠTEVKO, Martin** - SEJKORA, J. - DOLNÍČEK, Z. New data on sulphosalts from the hydrothermal siderite-type veins in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (eastern Slovakia): 3. Tintinaite and bournonite from the Gašpar (Grexa) vein near Rožňava. In Bulletin mineralogie petrologie, 2022, roč. 30, č. 1., s. 11-18. (2021: 0.309 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Dostupné na: https://doi.org/10.46861/bmp.30.011 Typ: ADMB
 • TOMAŠOVÝCH, Adam** - GALLMETZER, Ivo - HASELMAIR, Alexandra - ZUSCHIN, Martin. Inferring time averaging and hiatus durations in the stratigraphic record of high-frequency depositional sequences. In Sedimentology, 2022, vol. 69, no. 3, p. 1083-1118. (2021: 3.810 - IF, Q1 - JCR, 1.224 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-0746. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/sed.12936 Typ: ADCA
 • TOMAŠOVÝCH, Adam** - IVANOVA, D. - SCHLŐGL, Ján. Bathymetric variation in the composition and preservation of foraminiferal assemblages during the Bajocian-Bathonian in the Pieniny Klippen Belt. In 21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference : field trip guide and abstracts book. Editor Kamil Fekete. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 197-198. ISBN 978-80-8174-064-0. (21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference) Typ: AFD
 • TOMAŠOVÝCH, Adam** - GARCÍA-RAMOS, Diego a: - NAWROT, Rafał - NEBELSICK, James H. - ZUSCHIN, Martin. Disarticulation rates and time averaging of Holocene bathyal brachiopods in the southern Adriatic Sea. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 151. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • TÓTH, Csaba - ČEKLOVSKÝ, Tomáš**. Historický prehľad a nové nálezy fosílnych chobotnatcov (Proboscidea Mammalia) z jaskyne Domica (Slovenský kras). In Aragonit : vedecký a odborný časopis Správy slovenských jaskýň, 2022, roč. 27, č. 1, s. 43. ISSN 1335-213X. Typ: AFH
 • TÓTH, Csaba**. Deinotheres (Proboscidea, Mammalia) of Slovakia: Biochronological overview. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 152-153. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • UHER, Pavel** - OZDÍN, Daniel - BAČÍK, Peter - ŠTEVKO, Martin - ONDREJKA, Martin - RYBNIKOVA, Olena - CHLÁDEK, Štěpán - FRIDRICHOVÁ, Jana - PRŠEK, Jaroslav - PUŠKELOVÁ, Ľubica. Phenakite and bertrandite: products of post-magmatic alteration of beryl in granitic pegmatites (Tatric Superunit, Western Carpathians, Slovakia). In Mineralogical Magazine, 2022, vol. 86, no. 5, p. 715-729. (2021: 2.131 - IF, Q2 - JCR, 0.619 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2022.99 Typ: ADCA
 • UHLÍK, Peter** - LEXA, Jaroslav - BOHÁČ, Peter - MADEJOVÁ, Jana - MAJDAN, Michal - GREAD, Faisal - BAI, Yuqing - OSACKÝ, Marek. Geochémia bentonitov jastrabej formácie. In Geochémia 2022 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 111-113. ISBN 978-80-8174-067-1. (Vedecká konferencia Geochémia 2022) Typ: AFD
 • UHLÍK, Peter - LEXA, Jaroslav - BRČEKOVÁ, Jana - PERESZLÉNYI, Miroslav - BIROŇ, Adrián - BAI, Yuqing - MAJDAN, Michal - MADEJOVÁ, Jana - BOHÁČ, Peter - KUREKOVÁ, Valéria - ŠURKA, Juraj - RYBÁRIK, Matej - LINTNEROVÁ, Otília - OSACKÝ, Marek - HODERMARSKÝ, Jozef. Bentonite, perlite and kaolinite-rich zones in the Lutila I bentonite deposit, the Western Carpathians, Slovakia. In MECC ´20/22. 10th Jubilee Mid-European Clay Conference, Kliczków, Poland, September 11-15, 2022 : Book of abstracts. - Kraków, Poland, 2022, p. 92. ISBN 978-83-65955-60-9. (MECC ´20/22. Jubilee Mid-European Clay Conference) Typ: AFG
 • UHLÍK, Peter** - PELECH, Ondrej - TOPALOVIĆ, Ena - TIBLJAŠ, D. - PUŠKELOVÁ, Ľubica. Illite crystallinity as indicator of geological processes -three examples. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 154-155. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • VALACH, Fridrich* - VÁCZYOVÁ, Magdaléna* - REVALLO, Miloš*. Geomagnetická aktivita v priebehu roka 2020 podľa pozorovaní Hurbanovského observatória. In 13th international conference of J. Selye University : conference proceedings.Section of pedagogy and informatics. Eds. Katalin Kéri, Diana Borbélyová, Štefan Gubo; rec. Agáta Chehiová, Anna Tóthné Litovkina, Diana Borbélyová. - Komárno : J. Selye Universiti, 2022, p. 225-233. ISBN 978-80-8122-413-3. Názov z vytlačeného dokumentu. Dostupné na: https://doi.org/10.36007/4133.2022.225 (vega č. 2/0085/21 : Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin [Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes]. International Conference of J. Selye University) Typ: AFD
 • VALACH, Fridrich - HEJDA, Pavel - REVALLO, Miloš. Geomagnetic observations in the mid-19th century and the historical observatory Clementinum in Prague. In Zborník referátov z 26. celoštátneho slnečného seminára, Piešťany 2022. Ed. I. Dorotovič. - Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2022, p. 16. ISBN 978-80-89998-29-6. (26. celoštátny slnečný seminár Piešťany 2022) Typ: AFF
 • VIDHYA, Marina** - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - MILOVSKÝ, Rastislav. Two glacial lakes and two different paleoecological paths during the Late Pleistocene and Holocene as reflected by diatoms (Tatra Mts., Slovakia). In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 156-157. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
 • VRŠANSKÝ, Peter** - POSCHMANN, Markus J. - VIDLIČKA, Ľubomír. Oligocene pseudophyllodromiin cockroach from the Enspel Fossillagerstatte in Germany. In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, no. 1-6, p. 149-167. (2021: 2.071 - IF, Q2 - JCR, 0.365 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0110 Typ: ADCA
 • ZUSCHIN, Martin** - NAWROT, Rafał - DENGG, Markus - GALLMETZER, Ivo - HASELMAIR, Alexandra - WURZER, Sandra - TOMAŠOVÝCH, Adam. Scale dependence of drilling predation in the Holocene of the northern Adriatic Sea across benthic habitats and nutrient regimes. In Paleobiology, 2022, vol. 48, no. 3, p. 462-479. (2021: 3.153 - IF, Q1 - JCR, 1.054 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0094-8373. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/pab.2022.6 Typ: ADCA
 • ŽATKOVÁ, Lucia** - MILOVSKÝ, Rastislav - KYŠKA-PIPÍK, Radovan. Vývoj vegetácie okolia tatranských plies v období holocénu z hľadiska fosílnych biomarkerov a stabilných izotopov. In Geochémia 2022 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 127-128. ISBN 978-80-8174-067-1. (Vedecká konferencia Geochémia 2022) Typ: AFD
 • ŽATKOVÁ, Lucia** - MILOVSKÝ, Rastislav - KYŠKA-PIPÍK, Radovan. Postglaciálny sedimentárny vývoj tatranských plies z hľadiska fosílnych biomarkerov. In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, suppl. 1., s. 5. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
 • ŽATKOVÁ, Lucia** - MILOVSKÝ, Rastislav - KYŠKA-PIPÍK, Radovan. Biomarkers in the sediments of Tatra Mts. lakes recorded the changes in the Holocene vegetation cover. In Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2022, p. 160-161. ISBN 978-80-223-5518-6. (12th ESSEWECA Conference) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus