Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Obchodné verejné súťaže:
Oznámenia o výsledku pre rok:  
Názov Dátum
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov Hurbanovo  (pdf / 82.36 KB) 22. 11. 2023
Vyhodnotenie verejenej obchodnej súťaže - na prenájom časť zastavanej plochy  (pdf / 444.81 KB) 19. 10. 2023