Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
202200254 analýzy vzoriek  
Bureau Veritas, Mineral laboratories
9050 Shaughnesse St. Vancouve, Kanada
Objednávka: 78/2022
22. 6. 2022 1 890,44
202200130 tonery  
JURIGA, s.r.o.
Gercenova 34, 851 01 Bratislava
IČO: 31344194
Objednávka: 39/2022
29. 3. 2022 724,80
202200179 kontajnery  
Mesto Hurbanovo
Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
IČO: 00306452
Objednávka: 44/2022
2. 5. 2022 113,28
202200156 materiál do laboratoria  
Sercon Limited
Unit 3B Crewe Trade Park, Gateway Crewe, CW1 6JT U.K.
Objednávka: 40/2022
12. 4. 2022 1 102,44
202200103 telefónne poplatky  
Slovak Telekom, s.r.o.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: VII./552/2009/409/2019/R
9. 3. 2022 17,99
202200048 plyn Hurbanovo  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: VII./596/2020/R
7. 2. 2022 4,00
202200029 plyn Hurbanovo  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: VII./596/2020/R
18. 1. 2022 -6,38
202200013 energie BB  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
11. 1. 2022 1 656,00
202200016 energie Cesta mládeže  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
11. 1. 2022 -213,35
202200324 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
12. 8. 2022 46,85
202200320 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
12. 8. 2022 46,68
202200325 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
12. 8. 2022 47,76
202200321 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
12. 8. 2022 40,48
202200326 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
12. 8. 2022 84,64
202200322 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
12. 8. 2022 54,55
202200323 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
12. 8. 2022 44,78
202200275 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
11. 7. 2022 10,26
202200197 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
11. 5. 2022 -3,42
202200140 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
5. 4. 2022 -2,93
202200098 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
7. 3. 2022 -14,80
202200054 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
7. 2. 2022 -6,84
202200022 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
14. 1. 2022 139,76
202200007 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
10. 1. 2022 -7,94
2002200003 energie Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
10. 1. 2022 48,17
202200005 energie Kolonica  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
10. 1. 2022 -0,09
202200015 energie Lipt. Anna  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
11. 1. 2022 -82,85
202200004 energie Stebnícka Huta  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
10. 1. 2022 -31,55
202200021 energie Šrobárova  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
14. 1. 2022 -10,18
202200014 energie Vyhne  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
11. 1. 2022 3,62
202200006 energie Vyhne  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
10. 1. 2022 -3,93
Začiatok  Späť
1
2
Ďalej  Koniec