Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
202000365 knihy  
Slovenská ústredná hvezdáreň
Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo
IČO: 00164852
Zmluva: 132/2020
23.09.2020 80,00
202000364 poplatok za uverejnenie článku  
MDPI
St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel Švajčiarsko
Objednávka: 128/2020
23.09.2020 533,68
202000363 geologický kopáč  
Česká geologická služba
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČO: 00025798
Objednávka: 125/2020
22.09.2020 385,42
202000362 telefony GL  
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Zmluva: 138047030
21.09.2020 173,72
202000361 predplatné Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
IČO: 40525872
Objednávka: 112/2020
21.09.2020 660,00
202000360 telefony GF  
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 35848863
Zmluva: VII./421/2013/R
18.09.2020 2,00
202000359 vŕtačka Makita  
Železiarstvo Pánik, s.r.o.
Svätokrížske námestie 231, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 46330551
Objednávka: 124/2020
18.09.2020 527,60
202000358 systém generálneho kľúča  
Metalia, a.s.
Pieskovcová 44, 841 07 Bratislava
IČO: 31379486
Objednávka: 123/2020
18.09.2020 912,22
202000357 predplatné Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
IČO: 40525872
Objednávka: 120/2020
17.09.2020 220,00
202000356 jazyková korektúra GC  
Martin Clifford Styan
Heyrovského 10, 841 02 Bratislava
IČO: 34541942
Objednávka: 106/2020
17.09.2020 1 245,00
202000355 helium  
Messer tatragas, s.r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
Zmluva: VII./254/2015/R
17.09.2020 312,19
202000354 senzor MBB  
KINEMETRICS INC.
222 Vista Avenue Pasadena, CA 91107, USA
Objednávka: 118/2020
16.09.2020 8 619,24
202000353 doména savbb.sk  
AWD Systems, s.r.o.
Cementárska 1650/14, 900 31 Stupava
IČO: 35958405
Zmluva: I./46/2006/R
16.09.2020 12,60
202000352 analýzy  
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Twarda 51/55,00818 Warszawa
Objednávka: 66/2020
16.09.2020 900,00
202000351 materiál do laboratoria  
ALMATH Crucibles
The Running Horse, Burrough Green, Suffolk
Objednávka: 115/2020
16.09.2020 178,30
202000350 tužkový konduktomer  
Fischer Slovakia, s.r.o.
Mäsiarska 13, 054 01 Levoča
IČO: 36483095
Objednávka: 89/2020
16.09.2020 192,00
202000349 etanol  
Fisher Slovakia, spol. s r. o.
Mäsiarska 13, 054 01 Levoča
IČO: 36483095
Objednávka: 70/2020
10.09.2020 260,40
202000348 ionex  
Intertec s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 00692972
Objednávka: 1/2020
10.09.2020 18,00
202000347 oprava zatekajúcej steny  
Havarijná služba s.r.o.
Nová 67, 900 26 Slovenský Grob
IČO: 50821377
Objednávka: 103/2020
09.09.2020 334,08
202000346 telefony GL  
Swan, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO: 47258314
Zmluva: VII./179/2011/R
09.09.2020 68,88
202000345 energia Hurbanovo  
Stredoslovenská energetika, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
IČO: 51865467
Zmluva: VII./565/2019/R
09.09.2020 102,30
202000344 telefony Nemčok  
RAINSIDE s.r.o.
Teslova 43, 821 02 Bratislava
IČO: 31386946
Zmluva: VII./573/2019/R
09.09.2020 9,70
202000343 stravné lístky  
Igor Goruša - I.E.G., Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
Objednávka: 109/2020
08.09.2020 310,47
202000342 energie Stará Lesná 2.Q  
Astronomický ústav SAV
Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica
IČO: 00166529
Zmluva: 1/97
08.09.2020 1 301,55
202000341 ročná kontrola plyn. kotolov  
Tóth Zoltán
Vrbová 3115/24, 946 03 Kolárovo
IČO: 40530256
Objednávka: 75/2020
08.09.2020 172,80
202000340 vyúčtovanie PHM  
Diners Club Slovakia ,s.r.o.
Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO: 35757086
Zmluva: VII./236/2004/R
08.09.2020 39,76
202000339 plynový chromatograf  
RAPISTAV, s.r.o.
Žitná 387/12, 664 48 Moravany
IČO: 08092923
Objednávka: 99/2020
08.09.2020 3 500,00
202000338 služby BOZP  
LIVONEC, s.r.o.
Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava
IČO: 48121347
Zmluva: VII./334/2017/R
07.09.2020 214,80
202000337 prenos dát  
SITEL - V SAT
Zemplínska 6, 040 01 Košice
IČO: 31700373
Zmluva: 1052003
07.09.2020 1 663,20
202000336 telefony GF  
Slovak Telekom, s.r.o.
Bajkalská 28,817 62
IČO: 35763469
07.09.2020 31,99
202000335 cestovné lístky  
Tatry mountains resort, a.s.
Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31560636
Zmluva: VII./396/2016/R
04.09.2020 11,60
202000334 gastrolístky  
UP Slovensko
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 108/2020
04.09.2020 2 940,37
202000333 dusík  
Slovenské biologické služby, a.s.
Kremnička 5/A, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 35706660
Objednávka: 5/2020
04.09.2020 198,00
202000332 plyn Hurbanovo  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: VII./326/2016/R
04.09.2020 371,00
202000331 plyn GL+BB  
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: VII./235/2009/327/2016/R
04.09.2020 1 306,00
202000330 STK+EK  
Euromotor Plus, s.r.o.
Črešňova 8B, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46406506
Objednávka: 104/2020
04.09.2020 286,32
202000329 údržba výťahu BB  
SLOVAKIA LIFTS, s.r.o.
Mičinská cesta 1, 974 01 Bratislava
IČO: 44194251
Zmluva: I./397/2015/R
02.09.2020 25,20
202000328 internet  
UPC broadband Slovakia
Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
IČO: 35971967
Zmluva: V./555/2019/R
02.09.2020 226,80
202000327 energia BA GL a GF 7/2020  
Centrum spoločných činností SAV, Správa účelových zariadení
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: VII./548/2019/R
27.08.2020 726,94
202000326 vodné, stočné GL BA 7/2020  
Centrum spoločných činností SAV, Správa účelových zariadení
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: VII./548/2019/R
27.08.2020 248,63

1/10  Ďalej Koniec