Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
246/2023 ručný skartovač  
Datacomp, s.r.o.
Pri Suchom mlyne 3897/29, 811 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
27. 11. 2023 26,90
182/2023 toner  
Drucker, s.r.o. prev.,
Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
19. 10. 2023 22,80
196/2023 materiál do laboratoria  
L&Š, s.r.o.
Novozámocká 199, 949 05 Nitra
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 10. 2023 22,63
155/2023 laboratorny materiál  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 1151/6, 952 01 Vráble
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
29. 9. 2023 19,39
2/2023 iontomenič  
INTERTEC, s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 1. 2023 19,20
178/2023 zdroj  
PHC Slovakia s.r.o.
Kolmá 4, 851 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18. 10. 2023 14,40
23/2023 kyselina chromsírová  
Centralchem, s.r.o.
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
1. 3. 2023 10,80
245/2023 laboratorny materiál  
ITES Vranov, s.r.o.
Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
24. 11. 2023 4,72
262/2023 výroba časopisu GC  
CSČ SAV, v.v.i. VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
13. 12. 2023 0,00
233/2023 palivomer  
eneli, s.r.o.
Vinohrady nad Váhom č. 41, 925 55
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
22. 11. 2023 0,00
197/2023 dátovanie zirkonov  
Geologický ústav AV ČR
Rozvojová 135/269, 165 00 Praha ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26. 10. 2023 0,00
166/2023 celofán na vzorky  
Merck s.r.o.
Dvořákovo nábr.4, 810 06 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 10. 2023 0,00
53/2023 matlab ročné predplatné  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 4. 2023 0,00
11/2023 zásielka do Švédska  
TNT Expres Worldwide, spol. s.r.o.
Pri starom letisku č. 14, P.O.Box 48, 830 06 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
7. 2. 2023 0,00
1/2023 tekutý dusík  
Slovenské biologické služby, a.s.
Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 1. 2023 0,00
Začiatok  Späť
9
9
Ďalej  Koniec