Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
136/2023 tonery  
Drucker, s.r.o. prev.,
Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
13. 9. 2023 212,40
111/2023 publikácia článku  
E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung
Johannesstraße 3 A, 70176 Stuttgart, Germany
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
7. 8. 2023 1 821,18
12/2023 oprava chillera vody  
ECHOS, s.r.o.
Skubínska cesta 2878/1, 974 09 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
8. 2. 2023 514,96
165/2023 licencia k softvétu Mathematica  
ELKAN, spol s.r.o.
V tuních 12, 120 00 Praha ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 10. 2023 1 220,40
5/2023 výmena elektromotora  
Elport
Krivánska 9, 974 11 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
23. 1. 2023 95,62
233/2023 palivomer  
eneli, s.r.o.
Vinohrady nad Váhom č. 41, 925 55
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
22. 11. 2023 0,00
142/2023 ročný servis EZA  
eneli, s.r.o.
Vinohrady nad Váhom č. 41, 925 55
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
20. 9. 2023 475,20
141/2023 kontrola chladiaceho zariadenia  
ENERGIO-PTS, s.r.o.
Kremnička 5/A, 974 05 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
20. 9. 2023 163,20
145/2023 jadrový vrt  
ENVIGEO a.s.
Kynceľova 2, 974 11 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 9. 2023 8 232,00
99/2023 renovácia parkiet  
Erik Liščik
Tomášovská 10, 900 45 Malinovo
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
29. 6. 2023 970,00
33/2023 vypracovanie žiadosti  
Euroleader Consulting, s.r.o.
Levočská 12, 080 01 Prešov
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
16. 3. 2023 3 000,00
26/2023 PC Dell  
EUROLINE computer, s.r.o.
Svätoplukova 245/7, 036 01 Martin
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
8. 3. 2023 1 167,65
84/2023 servis služobného vozidla  
Euromotor Plus, s.r.o.
Čerešňova 8A, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
31. 5. 2023 719,78
115/2023 opílenie stromu  
Ferrotrend s.r.o.
Konkolyho 19, 974 01 Hurbanovo
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 8. 2023 348,00
30/2023 orezávanie stromov  
Ferrotrend s.r.o.
Konkolyho 19, 974 01 Hurbanovo
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
14. 3. 2023 376,80
151/2023 laboratorny materiál  
Fisher Slovakia, spol. s.r.o.
Mäsiarska 13, 054 01 Levoča
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26. 9. 2023 175,82
210/2023 miska odparovacia  
Fisher Slovakia, spol. s.r.o.
Mäsiarska 13, 054 01 Levoča
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
8. 11. 2023 41,12
240/2023 výpočty  
G-trend s.r.o.
Rovniakova 5, 851 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
23. 11. 2023 300,00
125/2023 konferenčný poplatok  
Geofyzikální ústav AV, v.v.i.
Boční II/1401, 141 00 Praha 4, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
5. 9. 2023 928,00
197/2023 dátovanie zirkonov  
Geologický ústav AV ČR
Rozvojová 135/269, 165 00 Praha ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26. 10. 2023 0,00
106/2023 dátovanie zirkonov  
Geologický ústav AV ČR
Rozvojová 135/269, 165 00 Praha ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26. 7. 2023 2 880,00
186/2023 modelovací softvér Potent  
Geophysical Software Solutions
18 Bungaree Crescent Ngunnawal, ACT 2913, AUstralia
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
20. 10. 2023 2 100,00
143/2023 leštené nábrusy  
GeoPreparáty, s.r.o.
Rumančekova 54, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 9. 2023 990,00
101/2023 gravimetrické merania  
Geotronics Slovakia, s.r.o.
Račianska 77/A, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 7. 2023 600,00
107/2023 lustrácia podkladov v KN  
GFK BB s.r.o.
Rudlovská cesta 53, 974 11 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
27. 7. 2023 108,00
73/2023 prenájom konf. miestnosti  
Hotel Apollo
Dulovo nám. 1, 821 08 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18. 5. 2023 1 375,70
53/2023 matlab ročné predplatné  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 4. 2023 0,00
127/2023 predplatné Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
5. 9. 2023 800,40
164/2023 predplatné programu Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 10. 2023 1 148,40
133/2023 predplatné programu Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
7. 9. 2023 313,20
Začiatok  Späť
4
9
Ďalej  Koniec