Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
155/2023 laboratorny materiál  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 1151/6, 952 01 Vráble
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
29. 9. 2023 19,39
156/2023 batoh  
Yak a RYSY
Lovinského 43, 811 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
3. 10. 2023 214,00
157/2023 vybavenie do terénu  
Ing. Peter Varga
V.I. Clementisa 1162/13, 050 01 Revúca
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
4. 10. 2023 603,00
158/2023 laboratorny materiál  
VWR International, s.r.o.
Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
4. 10. 2023 217,20
159/2023 licencia ESET  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
5. 10. 2023 4 658,04
16/2023 APC smart  
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
14. 2. 2023 1 256,41
160/2023 preklad článkov  
Bc. Kazimír Valach - Karpat Agentúra
Višňová 2930/15, 831 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
9. 10. 2023 350,00
161/2023 lieh denaturovaný  
INTERTEC, s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
9. 10. 2023 151,20
162/2023 servis digestora  
INTERTEC, s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
9. 10. 2023 141,60
163/2023 servis drviča  
Chromspec - Slovakia, s.r.o.
Jánošiková 1827/65, 927 01 Šaľa
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 10. 2023 352,80
164/2023 predplatné programu Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 10. 2023 1 148,40
165/2023 licencia k softvétu Mathematica  
ELKAN, spol s.r.o.
V tuních 12, 120 00 Praha ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 10. 2023 1 220,40
166/2023 celofán na vzorky  
Merck s.r.o.
Dvořákovo nábr.4, 810 06 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 10. 2023 0,00
167/2023 servis kotolne  
Styk Servis, s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 10. 2023 943,42
168/2023 tonery  
Drucker, s.r.o. prev.,
Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 10. 2023 108,00
169/2023 odstránenie nedostatkov po revízii  
Styk Servis, s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 10. 2023 2 019,44
17/2023 APC batérie  
AXDATA, s.r.o.
Škultétyho 22, 080 01 Prešov
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
14. 2. 2023 1 800,00
170/2023 výpočtová technika  
Datacomp, s.r.o.
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
12. 10. 2023 391,16
171/2023 revízia hasiacich prístrojov  
LIVONEC, s.r.o.
Ivánská cesta 19, 821 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
12. 10. 2023 28,56
172/2023 pravidelný servis motorového vozidla  
Auto Lamač
Hodonínska 13, 841 03 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
16. 10. 2023 537,36
173/2023 analýzy vzoriek  
Paris LodronUniversität Salzburg
Kapitelgasse 4-6, A-5020 Salzburg, Rakúsko
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
17. 10. 2023 2 400,00
174/2023 servis plynových kotlov  
Toth Zoltán
Bočná 1/26, Kolárovo
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
17. 10. 2023 252,00
175/2023 revízia tlakových a plynových zariadení  
ZSEMGAS
Zlatokopa 584, 946 12 Zlatná na Ostrove
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
17. 10. 2023 635,00
176/2023 diamantový rezný kotúč  
Madmat s.r.o.
Koľajná 6, 831 06 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18. 10. 2023 117,84
177/2023 kotúčová píla na kameň  
A-Z Centrum spol. s.r.o.
Nad Rybníkem 258, 190 12 Praha 9, Česko
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18. 10. 2023 3 544,67
178/2023 zdroj  
PHC Slovakia s.r.o.
Kolmá 4, 851 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18. 10. 2023 14,40
179/2023 píla  
Dr.F. Krantz Rheinisches Mineralien-Kontor GmbH
Fraunhoferstrasse 7, 531 21 Bonn, Nemecko
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
19. 10. 2023 2 465,34
18/2023 kancelársky materiál  
Lamitec, spol. s r. o.
Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
14. 2. 2023 555,78
180/2023 štandardy  
Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
19. 10. 2023 758,40
181/2023 štandardy  
Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
19. 10. 2023 1 204,80
Začiatok  Späť
3
9
Ďalej  Koniec