Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
1/2023 tekutý dusík  
Slovenské biologické služby, a.s.
Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 1. 2023 0,00
10/2023 kremenná trubica  
Ing. Petr Řehák - PeTra
Nad Perchtou 1282, 511 01 Turnov. ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
1. 2. 2023 73,85
100/2023 jazyková korektúra GC  
Michael Jerry Sabo
Šalviová 877/36, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 7. 2023 80,00
101/2023 gravimetrické merania  
Geotronics Slovakia, s.r.o.
Račianska 77/A, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 7. 2023 600,00
102/2023 softvér MS Office  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
14. 7. 2023 90,00
103/2023 výroba časopisu GC  
CSČ SAV, v.v.i. VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
20. 7. 2023 1 029,00
104/2023 nákup a vyhodnotenie stopových detektorov  
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany v.v.i.
Kamenná 71, 262 31 Milín
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
24. 7. 2023 1 109,70
105/2023 filament  
MasCom Technologies GmbH
Sophie-Germain-Str. 4, 28201 Bremen Nemecko
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26. 7. 2023 1 148,98
106/2023 dátovanie zirkonov  
Geologický ústav AV ČR
Rozvojová 135/269, 165 00 Praha ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26. 7. 2023 2 880,00
107/2023 lustrácia podkladov v KN  
GFK BB s.r.o.
Rudlovská cesta 53, 974 11 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
27. 7. 2023 108,00
108/2023 dotykový monitor  
PENTA SK s.r.o.
Hradská 3G, 821 07 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
31. 7. 2023 1 535,84
109/2023 tabuľky na vzorky  
OASIS-lab, s.r.o.
Ignaca Gesaja 36, 900 28 Zálesie
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
1. 8. 2023 250,80
11/2023 zásielka do Švédska  
TNT Expres Worldwide, spol. s.r.o.
Pri starom letisku č. 14, P.O.Box 48, 830 06 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
7. 2. 2023 0,00
110/2023 servis prístroja ultrazvuk  
INTERTEC, s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
3. 8. 2023 93,60
111/2023 publikácia článku  
E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung
Johannesstraße 3 A, 70176 Stuttgart, Germany
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
7. 8. 2023 1 821,18
112/2023 spotrebný materiál do brusiarne  
Cloren Technology GmbH
In Petersholz 44, D-41844 Wegberg, Germany
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
8. 8. 2023 585,70
113/2023 servis služobného vozidla  
KESTLER Co, s. r. o.
Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
9. 8. 2023 1 036,27
114/2023 predĺženie domény  
INTERNET CZ, a.s.
Ktiš 2, 384 03 Ktiš, Česká republika
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 8. 2023 114,20
115/2023 opílenie stromu  
Ferrotrend s.r.o.
Konkolyho 19, 974 01 Hurbanovo
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 8. 2023 348,00
116/2023 stolný počítač DELL  
alza.sk
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 8. 2023 1 482,49
117/2023 publikácia článku  
Annales geophysicae
Bahnofsallee 1e, 370 81 Gottingen, Nemecko
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
17. 8. 2023 1 293,60
118/2023 zaslanie vzoriek zo Švédska  
TNT Expres Worldwide, spol. s.r.o.
Pri starom letisku č. 14, P.O.Box 48, 830 06 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
17. 8. 2023 361,98
119/2023 bizmutičnan sodný  
Centralchem, s.r.o.
Račianská 66, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 8. 2023 59,04
12/2023 oprava chillera vody  
ECHOS, s.r.o.
Skubínska cesta 2878/1, 974 09 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
8. 2. 2023 514,96
120/2023 servis na motorovom vozidle BL 564 MU  
DOS-TRADING spol. s r. o.
Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 8. 2023 1 250,00
121/2023 prenájom autobusu  
MayWay, s. r.o.
Vinohradnícka 3, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
22. 8. 2023 1 252,00
122/2023 revízia plynových zariadení  
Styk Servis, s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
5. 9. 2023 1 626,00
123/2023 vŕtacie kladivo, vrtáky  
A-Z STROJ, s.r.o.
Trenčianska 66, 821 09 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
5. 9. 2023 1 289,67
124/2023 vyčistenie, nastavenie mikroskopu  
Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
5. 9. 2023 3 185,28
125/2023 konferenčný poplatok  
Geofyzikální ústav AV, v.v.i.
Boční II/1401, 141 00 Praha 4, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
5. 9. 2023 928,00
Začiatok  Späť
1
9
Ďalej  Koniec