Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
149/2022 geologický krompáč  
Sběratel minerálu
Korunní 29a, 120 00 Praha ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 10. 2022 190,78
103/2022 tonery  
ABEL-Computer, s.r.o.
A.Hlinku 6, 022 01 Čadca
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 8. 2022 189,98
96/2022 tonery  
ABEL - Computer, s. r. o.
A. Hlinku 6, 022 01 Čadca
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
13. 7. 2022 186,05
102/2022 jazyková korektúra GC  
Michael Jerry Sabo
Šalviova 877/36, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
2. 8. 2022 185,00
27/2022 laboratórne chemikálie  
LABO – SK, s. r. o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
4. 3. 2022 181,69
150/2022 revízia komínov  
Ing. Miroslav Čamaj - ENNAR
Beskydská 3995/24, 974 11 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 10. 2022 180,00
59/2022 tonery  
Drucker, s.r.o. prev.,
Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
29. 4. 2022 180,00
54/2022 kominárske práce  
Miroslav Čamaj - ENNAR
Beskydská 3995/24, 974 11 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
19. 4. 2022 180,00
18/2022 predplatné programu Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
16. 2. 2022 180,00
9/2022 revízia klapiek  
PROFI KLIMATIZÁCIA. s.r.o.
Tajovského 942/3. 962 31 Sliač
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
24. 1. 2022 180,00
77/2022 jazyková korektúra GC  
Michael Jerry Sabo
Šalviová 877/36, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
6. 6. 2022 170,00
63/2022 servis motorového vozidla  
SWIFT CAR, s.r.o.
Karpatské nám 10/A, 831 06 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
4. 5. 2022 170,00
15/2022 jazyková korektúra GC  
Michael Jerry Sabo
Šalviová 877/36, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
1. 2. 2022 170,00
142/2022 jazyková korektúra GC  
Michael Jerry Sabo
Šalviová 877/36, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
6. 10. 2022 160,00
22/2022 oprava počítača  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 2. 2022 154,39
11/2022 preklad z angličtiny  
Kazimír Valach-Agentúra Karpat
L. Dérera 10, 831 03 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26. 1. 2022 142,75
100/2022 tonery  
Drucker, s.r.o. prev.,
Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 7. 2022 141,60
32/2022 tonery  
Drucker, s.r.o. prev.,
A.Hlinku 6, 022 01 Čadca
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
15. 3. 2022 141,60
188/2022 umelý biely korund  
ABRANOVA s.r.o.
Rvenice 73, 440 01 Rvenice, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
14. 11. 2022 129,25
186/2022 oprava elektroinštalácie  
Ellport
Krivánska 9, 974 11 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 11. 2022 128,00
131/2022 analýza uhlia  
ŠGÚDŠ
Markušovská cesta 1, 052 40 Spišská Nová Ves
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 9. 2022 127,20
97/2022 elektrotechnický materiál  
GM Electronic Slovakia, s.r.o.
Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 31352324
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
14. 7. 2022 124,30
45/2022 softver MS Office 2021  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
5. 4. 2022 119,88
115/2022 kniha  
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o.
Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26. 8. 2022 117,00
151/2022 servis tlačiarne  
PRINT TRADE s.r.o.
Čajkovského 8, 984 01 Lučenec
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 10. 2022 116,93
49/2022 čistenie upchatej kanalizácie  
ASAP - GROUP SK, s.r.o.
Laurinská 11, 811 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
7. 4. 2022 116,40
170/2022 naphrax  
Dr. Hans-Jurgen Thorns
Westl. Stadtgraben 50, 944 69 Deggendorf, Nemecko
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
27. 10. 2022 114,24
194/2022 oprava prúdového chrániča  
Dušan Maľa - ELEKTROMONT
Brezová 9, 974 05 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
28. 11. 2022 113,35
44/2022 kontajnery  
Mesto Hurbanovo
Komárňanská 45/91, 947 01 Hurbanovo
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
4. 4. 2022 113,28
89/2022 rukavice  
VWR International, s.r.o.
Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
28. 6. 2022 110,80
Začiatok  Späť
5
7
Ďalej  Koniec