Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
137/2022 analýzy vzoriek  
Institute of Geological Sciences Polish Academy od Sciences
Twarda 51/55,00818 Warszawa
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
30. 9. 2022 600,00
105/2022 regále  
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18. 8. 2022 0,00
171/2022 box na podložné sklo  
INTERTEC, s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
27. 10. 2022 30,32
5/2022 výmena iontomeniča  
INTERTEC, s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
14. 1. 2022 72,00
46/2022 oprava tlačiarne  
IT POMOC
Čajakova 26, 831 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
5. 4. 2022 40,00
152/2022 laboratorny materiál  
ITES Vranov, s.r.o.
Čermerianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
12. 10. 2022 336,48
122/2022 laboratorny materiál  
ITES Vranov, s.r.o.
Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
9. 9. 2022 75,80
191/2022 oprava elektrického vedenia  
Ján Mikovič
Mierová 1056/34, Hurbanovo - Bohatá
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
24. 11. 2022 0,00
140/2022 výmena poškodeného kábla  
Ján Mikovič
Mierová 1056/34, 947 03 Hurbanovo
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
4. 10. 2022 680,00
81/2022 náhradný diel Xenon  
JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka
Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
15. 6. 2022 18 276,48
52/2022 servis scanu  
JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka
Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
12. 4. 2022 2 710,57
50/2022 kriedový papier  
Juice, s.r.o.
Nové Záhrady I/9, 821 05 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
12. 4. 2022 228,00
159/2022 tonery  
JURIGA, s.r.o.
Gercenova 34, 851 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
19. 10. 2022 501,60
39/2022 tonery  
JURIGA, s.r.o.
Gercenova 34, 851 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
28. 3. 2022 742,80
30/2022 preklad z angličtiny  
Kazimír Valach - Karpat Agentúra
L. Dérera 10, 831 03 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
9. 3. 2022 0,00
11/2022 preklad z angličtiny  
Kazimír Valach-Agentúra Karpat
L. Dérera 10, 831 03 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26. 1. 2022 142,75
182/2022 odstránenie závad po kontrole EK na služobnom vozidle  
KESTLER Co, spol. s r. o.
Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
8. 11. 2022 219,38
163/2022 analýzy vzoriek  
Korea Basic Science Institute
162 YeonGuDanJi-ro Ochang, Cheongju-city, Korea
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
24. 10. 2022 4 299,00
6/2022 príprava žiadosti o projekt BLEPOSK  
Kosťova, s.r.o.
Osloboditeľov 3, 013 13 Rajecké Teplice
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
14. 1. 2022 3 600,00
86/2022 jazyková úprava  
KUBUS ON, s.r.o.
Lipského 1153/8, 841 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
22. 6. 2022 960,00
27/2022 laboratórne chemikálie  
LABO – SK, s. r. o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
4. 3. 2022 181,69
177/2022 binokulár  
Lamda life, a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
3. 11. 2022 5 386,80
91/2022 kancelárske potreby  
Lamitec, s.r.o.
Pestovateľská 14147/9, 821 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
28. 6. 2022 456,20
57/2022 odstránenie nedostatkov po revízii  
LIVONEC, s.r.o.
Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 4. 2022 587,96
3/2022 revízia elektroinštalácie a bleskozvodu  
LIVONEC, s.r.o.
Ivánská cesta 19, 821 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 1. 2022 1 160,71
165/2022 revízia hasiacich prístrojov  
LIVONEC, s.r.o.
Ivánská cesta 19, 821 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25. 10. 2022 24,24
168/2022 predlženie licencie OriginPro  
Macasoft Bt.
Móra Ferenc tér 14, 9028 Gyor
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26. 10. 2022 792,00
111/2022 jazyková korektúra GC  
Martin Clifford Styan
Heyrovského 10, 841 03 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
23. 8. 2022 246,00
85/2022 jazyková korektúra GC  
Martin Clifford Styan
Heyrovského 10, 841 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 6. 2022 198,00
129/2022 ihly  
MasCom Technologies GmbH
Sophie-Germain-Str. 4, 28201 Bremen Nemecko
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 9. 2022 1 005,60
Začiatok  Späť
4
7
Ďalej  Koniec