Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
125/2022 chemikálie  
Centralchem, s.r.o.
Račianska 66, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
14. 9. 2022 334,68
126/2022 materiál do terénu  
TOPGEO Mineralienhandel GmbH
Gersbach Nr. 10, 745 89 Satteldorf
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
14. 9. 2022 238,11
127/2022 analýzy vzoriek  
Bureau Veritas, Mineral laboratories
9050 Shaughnesse St. Vancouve, Kanada
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
20. 9. 2022 108,02
128/2022 oprava prístroja  
Surveye, s.r.o.
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
20. 9. 2022 283,20
129/2022 ihly  
MasCom Technologies GmbH
Sophie-Germain-Str. 4, 28201 Bremen Nemecko
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 9. 2022 1 005,60
13/2022 vodoinštalácia, demontáž a montáž pracovnej dosky  
Peter Murgaš
Sitnianska 6595/1, 974 11 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
1. 2. 2022 290,00
130/2022 analýzy vzoriek  
Mats Lundgren
Solvegatan 12, 223 62 Lund, Švédsko
21. 9. 2022 7 449,12
131/2022 analýza uhlia  
ŠGÚDŠ
Markušovská cesta 1, 052 40 Spišská Nová Ves
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21. 9. 2022 127,20
132/2022 softver Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
23. 9. 2022 840,00
133/2022 predplatné programu Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
26. 9. 2022 990,00
134/2022 chemikálie  
Centralchem, s.r.o.
Račianska 66, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
27. 9. 2022 43,92
135/2022 materiál do terénu  
TOPGEO Mineralienhandel GmbH
Gersbach Nr. 10, 745 89 Satteldorf
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
28. 9. 2022 1 099,20
136/2022 výroba časopisu GC  
CSČ SAV, v.v.i. VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
29. 9. 2022 2 074,60
137/2022 analýzy vzoriek  
Institute of Geological Sciences Polish Academy od Sciences
Twarda 51/55,00818 Warszawa
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
30. 9. 2022 600,00
138/2022 odborná literatúra  
Česká geologická služba
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
3. 10. 2022 54,60
139/2022 výkop jamy  
BEMADA s.r.o.
Hroznova 2594/8, 947 03 Hurbanovo
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
4. 10. 2022 288,00
14/2022 diagnostika počítača  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
1. 2. 2022 43,20
140/2022 výmena poškodeného kábla  
Ján Mikovič
Mierová 1056/34, 947 03 Hurbanovo
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
4. 10. 2022 680,00
141/2022 gastrolístky  
UP Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
5. 10. 2022 986,09
142/2022 jazyková korektúra GC  
Michael Jerry Sabo
Šalviová 877/36, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
6. 10. 2022 160,00
143/2022 rekalibrácia detektora  
TESLA, akciová společnost
Rubeška 215/1, 190 00 Praha ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 10. 2022 90,00
144/2022 garančná kontrola chladiaceho boxu  
ENERGIO-PTS, s.r.o.
Kremnička 5/A, 974 05 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 10. 2022 96,00
145/2022 odborná prehliadka zdroja  
COFFEE CLINIC s.r.o.
Račianska 109/A, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 10. 2022 324,00
146/2022 kontrola hasiacich prístrojov  
Pyroboss, s.r.o.
Lúčna 64, 974 04 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
10. 10. 2022 102,60
147/2022 dezinsekcia  
EBANO, s.r.o.
Kapitulská 15, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 10. 2022 250,00
148/2022 odstránenie nedostatkov po revízii  
Styk Servis, s.r.o.
Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 10. 2022 3 118,51
149/2022 geologický krompáč  
Sběratel minerálu
Korunní 29a, 120 00 Praha ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 10. 2022 190,78
15/2022 jazyková korektúra GC  
Michael Jerry Sabo
Šalviová 877/36, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
1. 2. 2022 170,00
150/2022 revízia komínov  
Ing. Miroslav Čamaj - ENNAR
Beskydská 3995/24, 974 11 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 10. 2022 180,00
151/2022 servis tlačiarne  
PRINT TRADE s.r.o.
Čajkovského 8, 984 01 Lučenec
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
11. 10. 2022 116,93
Začiatok  Späť
2
7
Ďalej  Koniec