Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
1/2020 výmena iontomeniča  
INTERTEC, s.r.o.
Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
08.01.2020 54,00
10/2020 diagnostika a oprava notebooku  
Compex Data, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21.01.2020 26,40
100/2020 sťahovanie nábytku  
Mgr. Juraj Kvietok - PROGO
Majerníkova 34, 841 05 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
17.08.2020 180,00
101/2020 tonery  
Drucker s.r.o.
prev. Andreja Hlinku 3168/38C, 022 01 Čadca
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18.08.2020 369,60
102/2020 ročný prístup online portálu Verejná správa SR  
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
19.08.2020 165,00
103/2020 oprava zatekajúcej steny  
Havarijná služba Bratislava
Mánesovo námestie 1, 851 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
19.08.2020 334,08
104/2020 servis služobného motorového vozidla  
Euromotor Plus, k. s.
Čerešňová 8, 974 01 Banská Bystica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
24.08.2020 286,32
105/2020 laboratórny materiál  
Chromservis SK s.r.o.
Nobelova 34, 831 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25.08.2020 86,40
106/2020 jazyková korektúra  
Martin Clifford Styan
Heyrovského 10, 841 03 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
25.08.2020 1 245,00
107/2020 revízia kotlov  
ZSEMGAS
Zlatokopov 584, 946 12 Zlatná na Ostrove
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
02.09.2020 178,00
108/2020 gastrolístky  
UP Slovensko
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
02.09.2020 2 940,37
109/2020 stravné lístky  
Igor Goruša - I.E.G., Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
02.09.2020 310,47
11/2020 predplatné sowtvéru COMCOL  
Humusoft, s.r.o.
Pobrežní 20,186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
28.01.2020 896,00
110/2020 ročný servis generátora  
TTS Martin, s.r.o.
Príbovce 343, 038 42
03.09.2020 265,32
111/2020 materiál do laboratoria  
AGICO, s.r.o.
Ječná 29a, 621 00 Brno, Česká republika
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
03.09.2020 552,00
112/2020 predplatné Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
07.09.2020 660,00
113/2020 diamantové korunky  
URDIAMANT SLOVAKIA, s.r.o.
A. Kmeťa 17/10511, 036 01 Žilina
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
07.09.2020 1 014,48
114/2020 tlač časopisu  
Centrum spoločných činností SAV, VEDA
Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
08.09.2020 0,00
115/2020 materiál do laboratoria  
ALMATH Crucibles
The Running Horse, Burrough Green, Suffolk
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
08.09.2020 178,30
116/2020 analýzy  
ŠGÚDŠ
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
08.09.2020 3 399,30
117/2020 odborná literatúra  
MEGABOOKS SK, s.r.o.
Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
08.09.2020 154,00
118/2020 senzor  
KINEMETRICS INC.
222 Vista Avenue Pasadena, CA 91107, USA
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
08.09.2020 8 619,24
119/2020 tlač postera  
Anton Duša - ARTEM
Na Karlove 11, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
09.09.2020 0,00
12/2020 licencia AC/DC Module  
Humusoft, s.r.o.
Pobrežní 20,186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
28.01.2020 995,00
120/2020 predplatné Matlab  
Humusoft, s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
09.09.2020 220,00
121/2020 peroxid vodíka  
Centralchem, s.r.o.
Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
16.09.2020 275,76
122/2020 čistenie klimatizácií v autách  
SWIFT CAR, s.r.o.
Karpatské nám 10/A, 831 06 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
17.09.2020 120,00
123/2020 systém generálneho kľúča  
Metalia, a.s.
Cablkova 3, 821 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
17.09.2020 912,22
124/2020 akumulatorová vrtačka Makita  
Železiarstvo Pánik, s.r.o.
Svätokrížske námestie 231, 965 01 Žiar nad Hronom
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
17.09.2020 527,60
125/2020 geologický kopáč  
Česká geologická služba
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
17.09.2020 385,42
126/2020 naphrax  
Dr. Hans-Jurgen Thorns
Westl. Stadtgraben 50, 944 69 Deggendorf, Nemecko
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
17.09.2020 56,25
127/2020 klimatizovanie miestností  
AAA Klima Midea Slovakia, s.r.o.
Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
17.09.2020 4 997,09
128/2020 poplatok za uverejnenie článku  
MDPI
St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel Švajčiarsko
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
17.09.2020 533,68
129/2020 ultrazvuková vanička  
VWR International
Graumanngasse 7, 1150 Vienna
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
18.09.2020 2 965,51
13/2020 vodoinštalačné práce v BB  
Murgaš Peter
Sitnianska 1, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 14244519
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
28.01.2020 320,00
130/2020 objektívy  
ZENA-R Slovakia, s.r.o.
Ulica Svornosti 42, 821 06 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
21.09.2020 269,59
131/2020 servis vrtačky  
PREDOS-BB
Kremnička 8, 974 01 Banská Bystrica
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
22.09.2020 41,60
132/2020 kniha  
Slovenská ústredná hvezdáreň
Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo
22.09.2020 80,00
133/2020 epothin  
Mitar s.r.o.
Cabanova 13/C, 841 02 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
23.09.2020 0,00
134/2020 chemikálie  
Centralchem, s.r.o.
Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia)
24.09.2020 361,56

1/5  Ďalej Koniec