Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
VII./591/2020/R Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1/2020  (pdf / 418.09 KB)
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
Vazovova 5, 811 07 Bratislava
IČO: 17055270
03.09.2020 0,00
V./541/2019/423/2020/R Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PT-18-0015  (pdf / 164.32 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
Poznámka: predĺženie lehoty riešenia projektu
31.08.2020 0,00
III./590/2020/R Zmluva o výpožičke č. 172/25/20  (pdf / 298.24 KB)
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
Vazovova 5, 811 07 Bratislava
IČO: 17055270
Poznámka: zariadenia určené na zabezpečenia prevádzkovania uzla siete
31.08.2020 0,00
III./587/2020/R Darovacia zmluva  (pdf / 317.93 KB)
Stadt Zürich Wasserversorgung
Hardhof 9, Qualitätsüberwachung, 8021 Zürich, Switzerland
IČO: CHE-108.954.139 MWST
Poznámka: prístroj na chemickú analýzu vody
24.08.2020 0,00
I./593/2020/424/2020/R Dodatok č.1 k zmluve o dielo  (pdf / 502.4 KB)
Úrad jadrového dozoru SR
Bajkalská 27, 820 07 Bratislava
IČO: 30844185
19.08.2020 0,00
I./593/2020 Zmluva o dielo  (pdf / 2.39 MB)
Úrad jadrového dozoru SR
Bajkalská 27, 820 07 Bratislava
IČO: 30844185
18.08.2020 324 000,00
V./589/2020/R Zmluva o spolupráci pri riešení projektu ao podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0150  (pdf / 493.03 KB)
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
IČO: 00397865
13.08.2020 60 980,00
III./10/1994/422/2020/R Dodatok č.1/2020 - Geologica carpathica  (pdf / 1.15 MB)
Slovart - G.T.G.
Krupinská 4, 851 05 Bratislava
IČO: 31346359
10.08.2020 234,00
VII/588/2020/R poistenie majetku  (pdf / 337.87 KB)
Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 35709332
06.08.2020 0,00
VII./586/2020/R Zmluva o odpadoch 2832/BA/2020  (pdf / 324.47 KB)
ARGUSS, s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava
IČO: 31365213
Poznámka: Hodnota predmetu zmluvy podľa skutočne odobratého odpadu (cenník)
04.08.2020 0,00
I./592/2020/R Zmluva o dielo  (pdf / 313.57 KB)
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
IČO: 00397865
Poznámka: špecializované laboratórne služby
27.07.2020 39 000,00
V./432/2016/420/2020/R Dodatok č. 3 k zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-15-0560  (pdf / 380.74 KB)
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava 4
IČO: 00397865
Poznámka: predĺženie trvania projektu do 31.12.2020
06.07.2020 0,00
V./434/2016/421/2020/R Dodatok č. 4 k zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu APVV-15-0083  (pdf / 201.54 KB)
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
IČO: 00397865
Poznámka: zmena lehoty riešenia
30.06.2020 0,00
V./584/2020/R Dohoda o vysporiadaní vzájomných záväzkov  (pdf / 1004.3 KB)
Unichema spol. s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 05 Bratislava
IČO: 17324653
04.06.2020 666,45
VII./583/2020/R Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu  (pdf / 263.86 KB)
Generali Poisťovňa a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 35709332
26.05.2020 2 903,23
VIII./469/2017/418/2020/R Dodatok č. 1 k dohode o spolupráci pri výskume  (pdf / 2.72 MB)
Slovenský hydrometeorlogický ústav
Jeséniová 17, 833 15 Bratislava 37
IČO: 00156884
25.05.2020 0,00
III./582/2020/R Darovacia zmluva  (pdf / 209.13 KB)
Univerzita Mateja Bela
Národná 12, 97401 Banská Bystrica
IČO: 30232295
15.05.2020 0,00
IV./581/2020/R Zmluva o nájme nebytových priestorov  (pdf / 3.62 MB)
Unichema spol. s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 05 Bratislava
IČO: 17324653
14.05.2020 21 030,00
V./426/2016/417/2020/R Dodatok č.4 k zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-029  (pdf / 1.08 MB)
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
IČO: 00397865
07.04.2020 1 803,00
V./425/2016/418/2020/R Dodatok č.4 k zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-029  (pdf / 1.11 MB)
Fakulta prírodných vied UMB
Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica
IČO: 30232296
07.04.2020 976,00
VIII./580/2020/R Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v r. 2020  (pdf / 196.78 KB)
Slovenská mineralogická spoločnosť
spoločnosť PRIF UK, Mlynská dolina 1, 842 15 Bratislava
IČO: 00397865
17.02.2020 0,00
VII./578/2020/R Zmluva o poskytnutí služby č. 210/2020/CSČ SAV-VS  (pdf / 385.2 KB)
Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398145
12.02.2020 15,00
VIII./579/2020/R Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v r. 2020  (pdf / 195.78 KB)
Slovenská geologická spoločnosť
ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
IČO: 31753604
04.02.2020 0,00
II./577/2020/R Zmluva o výpožičke  (pdf / 1.91 MB)
Geografický ústav SAV
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
IČO: 00166545
09.01.2020 1 184,00