Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
VIII./580/2020/R Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v r. 2020  (pdf / 196.78 KB)
Slovenská mineralogická spoločnosť
spoločnosť PRIF UK, Mlynská dolina 1, 842 15 Bratislava
IČO: 00397865
17.02.2020 0,00
VII./578/2020/R Zmluva o poskytnutí služby č. 210/2020/CSČ SAV-VS  (pdf / 385.2 KB)
Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398145
12.02.2020 15,00
VIII./579/2020/R Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v r. 2020  (pdf / 195.78 KB)
Slovenská geologická spoločnosť
ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
IČO: 31753604
04.02.2020 0,00
II./577/2020/R Zmluva o výpožičke  (pdf / 1.91 MB)
Geografický ústav SAV
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
IČO: 00166545
09.01.2020 1 184,00